29. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 6. 2007

Nový silniční zákon rok poté

Uplynul rok od platnosti nového silničního zákona. Jeho uvedení do života předcházela mohutná mediální kampaň, která slibovala nekompromisní přísnost a hrozila ztrátou řidičského průkazu všem, kdo nebudou pravidla silničního provozu respektovat. V první chvíli to skutečně zapůsobilo. Vzpomínám, že několik hodin, co jsem jel maximální povolenou rychlostí, mě nikdo nepředjel. Dnes už jsem opět za hlupáka, protože každý, kdo má moderní vůz, mě opět předjíždí, protože jedu "jen" tou maximální povolenou rychlostí.

Čím to je?

Existuje více příčin tohoto stavu. Především je to skutečnost, že stát neplní svou roli téměř ve všech oborech své působnosti. Policie pracuje neefektivně, soudy se vlečou, zákony se dají snadno obejít či beztrestně nedodržovat. Vláda nerespektuje vůli lidu, poslanci nemají důvěru obyvatel. Ten, kdo se chová slušně je ušlapáván bezohledností a je považován za méněcenného. Nezbývá mu než držet hubu a krok, nebo se přizpůsobit a jednat obdobně. Sdělovací prostředky si libují ve vynášení extrémních činů, ať už na poli sportovním či kriminálním. Podobně je tomu i v politice. Několik holohlavých křiklounů ve venkovské hospodě dokáže vyplnit vysílací čas i několik sloupců v denících.

V dřívějších dobách se rodiče dětem věnovali a učili je chránit se před vznikem možných nebezpečných situací. Dnes se jim věnují méně, musí intenzivně pracovat na svém zbohatnutí či obživě. Počítačové hry i televize dětem místo toho pro zábavu předkládají extrémní situace, násilí a smrt. Náboženství dříve kladlo základní kameny morálky. Tu totalitní režim zlikvidoval a dnešek mladým nic lepšího než vidinu bohatství nedokáže nabídnout. To vše se odráží v chování řidičů a žádný zákon to nezmění. Snad by opravdu trochu pomohlo více policistů na silnici a kamerové systémy. Hlavní však je, jak ukazují diskuse na netu, změnit stanovisko řidičů, vyvolat ochotu se zákonem řídit a ne ho jen kritizovat.

Rychlá a bezohledná jízda řidiče uspokojuje a získává pro něj komparativní výhody. Jde o to, změnit postoje. Uspokojit by ho měla jízda bezpečná a podle pravidel, uspokojující by měl být pocit, že pravidla dobře zná, je silnou osobností a umí odolat svodům je nedodržovat. Komparativní výhody by pak měl zrušit nekompromisní postih těch, kteří se nehodlají dohodnutým normám chování na silnici podřídit. Tak jako na fotbale či hokeji divák odsoudí faul, měl by každý občan odsoudit faul na silnici. To však je věc dlouhodobé a soustavné osvětové práce. Politik, který by veřejně začal populisticky zákon kritizovat a zlehčovat by se měl propadnout do zapomnění.

Myslím, že ke změně řidičského povědomí by se měli spojit všichni, kdo mají s dopravou něco společného. Měl by se vytvořit nějaký mozkový trust specialistů pojišťoven, dopravních odborníků, psychologů, lékařů, PR pracovníků, a novinářů, který by vypracoval dlouhodobý plán osvětové práce. Jeho účelem by bylo změnit postoj veřejnosti k úmyslnému porušování pravidel bezpečného provozu na silnicích. Především pracovníci sdělovacích prostředků by měli získat pocit odpovědnosti za publikaci materiálů, které přispějí k omezení vraždění a mrzačení účastníků silničního provozu. Přispět by měla nejen tradiční motoristická sdružení, ale i např. Sokol či Červený kříž. Ani ostatní organizace by jistě pomoc neodřekly, protože počet aut roste podstatně rychleji než počet nových kilometrů silnic a hrozí, že se situace ještě zhorší. Svoji odpovědnost by měli zvýšit i učitelé autoškol a zkušební komisaři. Situace, kdy na jedné straně stojí policie a ministerstvo dopravy, a na druhé motoristická veřejnost, se musí změnit.

Aktivita na poli bezpečné silniční dopravy se společnosti vrátí nejen na silnicích v podobě menších následků nehod, ale i v celkovém pojetí práva. Lidé si začnou obecně uvědomovat, že zákony nejsou jen produktem práce nedůvěryhodných poslanců a ministerských úředníků, že neslouží pouze k buzeraci občanů, ale že jsou zapotřebí k tomu, abychom žili v bezpečí a stali se důvěryhodnými členy rodiny vyspělých evropských států.

                 
Obsah vydání       29. 6. 2007
1. 7. 2007 Atentát ve skotském Glasgow
1. 7. 2007 Městu a světu: Rozepnutý poklopec stínového premiéra Štěpán  Kotrba
1. 7. 2007 Jak pomalu lze jít? Poetický film a umění zaujmout diváka Ema  Čulík
1. 7. 2007 How slow can you go? - Poetic film and the art of the audience Ema  Čulík
1. 7. 2007 Bigotní dogmatismus zprava i zleva Jan  Čulík
1. 7. 2007 Lidé o tom chtějí mluvit, filmař to natočí, ale v médiích to systematičtěji nenajdete Jan  Čulík
30. 6. 2007 Pandořina skřínka otevřena Fabiano  Golgo
30. 6. 2007 O slávě a o čistotě Jan  Čulík
29. 6. 2007 Gangsterské metody v boji o rozhlas Štěpán  Kotrba
30. 6. 2007 Slibný začátek Jan  Čulík
30. 6. 2007 Nechci uhořet Jan  Čulík
30. 6. 2007 Kvůli klimatizaci ničíme životní prostředí Jan  Čulík
29. 6. 2007 Vyrobíme sami objektivní pořad o americkém radaru, když to vaši redaktoři neumějí nebo nechtějí udělat
29. 6. 2007 Kritika MFD zaměřená proti nemocničnímu stravování, je hrubě tendenční
30. 6. 2007 Budeme z ideologických důvodů předstírat, že jídlo v nemocnici je chutné? Jan  Bím
30. 6. 2007 Vyvařování v nemocnicích Petr  Wagner
29. 6. 2007 Nový silniční zákon rok poté Ivo  Antušek
29. 6. 2007 Film, který neví, co chce říct Jan  Čulík
29. 6. 2007 Film o lidské nedokonalosti Jan  Čulík
29. 6. 2007 Přestaňte kouřit, začněte žít Jan  Čulík
29. 6. 2007 Puzení konat Václav  Dušek
29. 6. 2007 Česká televize a podprahové informace pro radar Michal  Rusek
29. 6. 2007 ■ ■ ■ František  Schildberger
29. 6. 2007 Nikoliv etika a právo, ale úspěch a zisk, to je měřítko společenské úrovně i tvář současné státní politiky Jan  Paul
29. 6. 2007 Několik poznámek k daním
29. 6. 2007 V Německu vzplála diskuse o prezidentském úřadu Richard  Seemann
29. 6. 2007 Christopher Bollyn v ilegalitě? Jan  Zeman
29. 6. 2007 Že by Češi opravdu byli tak pověrčiví, aneb Věříte anketkám? Uwe  Ladwig
28. 6. 2007 Islamismus není nacismus
28. 6. 2007 Z deníku Mladá fronta Dnes se stal PR magazín politiků ODS Štěpán  Kotrba
28. 6. 2007 nbusr123: Policie zabavila servery kvůli rok starému hacku Štěpán  Kotrba
27. 6. 2007 Obrana před balistickými raketami dlouhého doletu v Evropě
27. 6. 2007 Úspěchy a záhady Oskar  Krejčí
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
27. 6. 2007 Žvanivý Vondra Milan  Valach
26. 6. 2007 Soudím, že islám musí být zničen Štefan  Švec
26. 6. 2007 Britské střední vrstvy na pokraji revoluce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce
30. 6. 2007 Valna hromada Občanského sdružení Britské listy