2. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 2. 2007

Čí zájem byl ve hře?

Aneb mnohem snadnější je kategoricky soudit než adekvátně rozhodnout!

Pro čtenáře to bude jen další možný příklad na nesnadné téma, jak si optimálně počínat, když nedisponujeme úplnou informací. Pokud jde o samotnou informaci týkající se zatím nekonkretizovanému případu, s největší pravděpodobností bychom o něm vůbec nic nevěděli, kdyby samotní rodiče počátkem ledna 2007 nesvěřili svůj rozhodovací problém a jeho už uskutečněné řešení internetově přístupnému blogu.

Představme si, že se nám narodí děvčátko, u něhož se vzápětí zjistí, že mu z neznámých důvodů nefunguje mozek.

Dítě je ale najednou na světě a už mezi námi žije. Nikoli mezi námi, ale fakticky s námi už žije. Maličkému tvorečku věnujeme veškerou péči a lásku. Musíme si zničehonic zvyknout na to, že to dítě -- aniž o tom ono samo ví -- nárokuje od rodičů nesrovnatelně více nezbytné péče než běžně jiné děti, aniž se to automaticky přiměřeně může opatrovníkům vrátit. Ti, jichž se to netýká, mohou mluvit o dětech "s postižením". Pokud rodiče nechtějí přijít o svá postavení ve vnějším světě, museli by takové dítě předat na starost "společnosti", do nějakého, stavu dítěte odpovídajícího zařízení, kde se o ně budou starat každý den 24 hodiny denně. Jinak tato "povinnost" zůstává rodičům...

V tom konkrétním případě se děvčátko jmenuje Ashley (čti "ešly"). Má už devět let a je trvale upoutáno na lůžko. Nesedne si; neuchopí do ruky hračku. Ačkoli jeho vrstevníci možná chodí již do čtvrté třídy, tahle dívka leží a jen leží na posteli. Dokonce nerozpoznává členy vlastní rodiny. Jako kdyby byla jen nezvykle dýchající "panenkou", jaké si mnozí dávají jako ozdobu na ustlané postele. Doma v rodině u "Ashleyových" dokonce hovoří o tom, že mají mezi sebou "andílka na polštář". Děvčátko je zřejmě bez ohledu na své těžké mentální a pohybové postižení stále předmětem trpělivé a oddané lásky.

Až na ten zcela zásadní životní problém má Ashley jedno možná problematické štěstí vzhledem ke svému rodinnému zázemí. Roste jako jiné děti a jako děvče by je měla brzy očekávat puberta. Posléze dospělost, s odpovídající výškou postavy a celkovou hmotností těla. Jelikož nemá -- se svou výbavou nemluvněte -- žádnou naději na věku odpovídající lidský život, Ashleyini rodiče se už několik let s předstihem trápili myšlenkou, jak se společně na ta další (a možná stále náročnější!) léta přiměřeně připravit.

V úvahu brali řadu faktorů. Zde uveďme aspoň dva. Možnost zastavit tělesný růst a s ním související hmotnost; a zrovna tak zřejmě jinak očekávaný a komplikující přechod dívky v ženu. Po mnohých konzultacích s odborníky se rodiče dívky nakonec rozhodli k uplatnění hormonální léčby, spolu s operativním zákrokem na děloze a na prsních bradavkách. V říjnu 2006 se objevila o případu zpráva v odborném lékařském tisku. Teprve již zde zmíněný blog silně rozvířil debatu o dilematu rodičů a o míře relevance realizovaného lékařského zásahu.

Kdekdo z nás, kdo zrovna není konfrontován s takovým typem života, může bez sebemenší odpovědnosti za svůj názor tvrdit, co ho zrovna napadne. Pokud jsou v obdobných případech angažováni rodiče, lékaři a psychologové (ne-li rovněž kněží, kazatelé, politikové nebo učitelé), pak stojí okamžitě před zdvojenou a nesnadno zodpověditelnou otázkou: Co je možno v konkrétním případě udělat? Někdy bývá těch možností více. Co se ale v daném případě opravdu dělat má? Pak je problém, co je vskutku "optimálním" řešením!

Jinak řečeno: Jsou zde rozmanité možnosti. Bez ohledu na ty možnosti v lidské společnosti jsou jisté priority, jež by měly být respektovány. Mezi tím, co "je", a tím, co "má být", není nutně shoda. Ashley je mentálně na úrovni nemluvněte. Může přitom přežít své rodiče. Umělý operativní zásah na těle dívky zřejmě usnadní další péči o ni; ošetřování děvčete nebude přinejmenším tak fyzicky náročné. Pokud máme za to, že medicína má zasahovat jen tehdy, když je postiženo zdraví člověka, je v tomto konkrétním případě otázkou, zda zde nyní sledovaný případ do této kategorie spadá. Uměle byl zastaven biologický vývoj člověka. Lze uvažovat o "nezcizitelných právech" na přirozený běh života, který byl dlouhodobým hormonálním a operativním zásahem přerušen. Přitom jako kdyby "jen" pro větší pohodlí rodičů k ošetřování postiženého děvčete. Jakmile se ale vžijeme do situace pečující rodiny, možná že naopak připustíme, že tíha života, tím postižením Ashley způsobená, se přece jen sníží. Čím je Ashley mentálně, tomu ty lékařské procedury zřejmě vyšly vstříc "kosmeticky". Jistě by to mělo udržet stávající "kvalitu života" osudem zkoušené rodiny. Na druhé straně skeptik může říci, že lékaři v tomto citlivém případě uplatnili zatím nestandardní -- a proto neprověřený, a tudíž riskantní -- přístup. Přitom z hlediska tělesného zdraví lze polemizovat s tím, zda těmi umělými zásahy bylo Ashley nějak pomoženo. (Např. zda se u ní sníží riziko pozdější osteoporózy, anebo naopak zda třeba přece jen nevzroste riziko trombózy.)

Samozřejmě že jsme tu zatím nezohledňovali fakt, že nepřehlédnutelný počet lidí je odkázán na péči jiných lidí, nejednou na celých 24 hodin denně. Není-li k dispozici vlastní rodina, pak nutně přechází zodpovědnost na stát. Ve Velké Británii mají spočteno, že taková ústavní péče stojí 200 tisíc liber na osobu ročně; a to v této částce nejsou zahrnuty náklady na případnou speciální edukaci handicapovaných lidí. Personálně a finančně náročné je, má-li veřejná zdravotní péče zajistit "službu" pro postižené lidi doma. Na Floridě takto zatím čeká "na pořadníku" 16 tisíc lidí na své potenciální pečovatelky. (Zatím nemyslím na ČR.)

Rodiče Ashley se chtějí nadále starat o svou těžce postiženou dcerku sami. Padá zde při posuzování tohoto případu na váhu, že tím zároveň jistou nemalou sumu ušetří "americkému eráru"?

Zdráhám se, leč není zbytí. Ještě tu je jeden zorný úhel pro naši úvahu k dispozici. Holandsko již právně umožňuje lékařům, aby uměle ukončili život dítěte, jehož život nemá pokračovat lidsky přiměřeně hodnotným způsobem. Takhle si počínali už v antické Spartě. Nazývá se to "euthanasií". Ve staré řečtině "eu" znamená "dobrý", "thanatos" značí "smrt". (Stále častěji se ozývají hlasy s požadavkem "dobré smrti" nejen pro začátek života, ale -- snad ještě silněji -- na jeho konci.)

Smíme vůbec rodičům Ashley klást otázku, proč "uměle" zasáhli do života svého dítěte, když to "kvalitu života" rodiny udržuje navenek "jen" na proklatě nízko nastavené laťce?! (Všimli jste si, že o "morálce" a o "lidských citech" v tomto příspěvku nepadlo slovo?)

                 
Obsah vydání       2. 2. 2007
4. 2. 2007 Petr Bendl: Referendum uspořádat nemůžeme, protože jsme základnu Američanům už slíbili
4. 2. 2007 Martin Komárek: "Komentáře nikoho nepoškodí, protože to jsou názory" Jan  Čulík
4. 2. 2007 Co bude znamenat oteplování
3. 2. 2007 BBC informovala o zprávě o globálním oteplování poněkud jinak než česká média...
4. 2. 2007 Rusko zachránilo více než 300 rybářů
4. 2. 2007 Policejní vyšetřování Tonyho Blaira
3. 2. 2007 Britské listy nejsou ani proti americké základně v ČR, ani pro ni.
4. 2. 2007 Britské listy - perfektní služba pro všechny levicové aktivisty
4. 2. 2007 Vadí liberalismus a demokratičnost?
4. 2. 2007 Tu bi-švat 5767: magická oslava odpovědnosti za stav světa
2. 2. 2007 Lidé způsobují globální oteplování Jan  Čulík
2. 2. 2007 Základna: Česko nemá chránit ani baterie Patriotů, jak to požadují Poláci Štěpán  Kotrba
2. 2. 2007 Tonyho Blaira podruhé vyslýchala policie Jan  Čulík
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich
2. 2. 2007 Globální oteplování "velmi pravděpodobně" způsobil člověk
2. 2. 2007 Dramatickým výkyvům podnebí lze zabránit
2. 2. 2007 Blíží se útok na Írán? Jakub  Rolčík
2. 2. 2007 Protiraketová obrana USA v Evropě - nutnost nebo recidiva studené války?
2. 2. 2007 Už chcípají, pane Bláho Josef  Vít
2. 2. 2007 Čeští komunisté jsou nejantiekologičtější politickou silou v Česku Miroslav  Šuta
2. 2. 2007 Tescoma prodává termosky se smrtícím asbestem
2. 2. 2007 Boj o Elysejský palác: Kdo se bude smát naposledy? Josef  Brož
2. 2. 2007 Evropa? Tomáš  Koloc
2. 2. 2007 Samozvaní samosoudci - jeden z největších úspěchů StB Václav  Havel
2. 2. 2007 Návštěva z temnot Alex  Koenigsmark
2. 2. 2007 Boj o lidská práva není bulvár, ale vysoce smysluplná činnost
2. 2. 2007 Pošta opravdu není spolehlivá služba Jan  Stejskal
2. 2. 2007 Milenkou Salvadora Dalího Kateřina  Komorádová
2. 2. 2007 Zásadní hrubka o Komenském
2. 2. 2007 Národní ubohost Wenzel  Lischka
2. 2. 2007 Francouzský prezident vzal zpět výrok, že íránské jaderné zbraně nejsou nebezpečné
2. 2. 2007 Ludvík, nebo Vaculík? Jindřich  Jůzl
2. 2. 2007 Protestní shromáždění občanů v Jincích
2. 2. 2007 Čí zájem byl ve hře? Miloš  Dokulil
2. 2. 2007 Nestačí pouze říkat jsem pro Stanislav A. Hošek
2. 2. 2007 Martin Bursík: Absence jedné věty ve vládním prohlášení není problém
1. 2. 2007 Jak Blairova vláda zachází se svými stoupenci
1. 2. 2007 Prohlášení Dušana Chmelíčka, ředitele Testcomu
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
1. 2. 2007 Evropská unie znepokojena převodem informací o svých občanech do Ameriky
1. 2. 2007 Německo honí agenty CIA
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce