20. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 6. 2006

Láska nezná hranic

Polemika s článkem Gustáva Murína "O životy sa nelosuje!"

Nemám v úmyslu unavovat čtenáře a čtenářky Britských listů slovíčkařením nebo se veřejně obhajovat před obviněním, že jsem potencionální Ilse Kochová české feministické diktatury (kdybych byla ruský šlechtic 19.století, měla bych asi vyzvat pana Murína za ona slova o elektrickém křesle na souboj...:)

Jen si dovolím, možná i z osobních důvodů, postavit se na obranu mužů ze západních zemí, kteří jsou v nostalgickém, patriarchálním diskursu některých středoevropských staromilců zobrazování jako vystrašení impotenti.

Pan Murín píše: "Vo Fínsku, a vôbeč celej Škandinávii, je tých sexuálnych deliktov tak málo (ktoré aj u nás, ako som jasné dokladoval, predstavujú MIZIVÉ promile skutočnej kriminality) aj preto, že sa tu muži v sebaobrane začali ženám vyhýbať. Dnes je totiž zneužiteľné aj to, keď je kolega s kolegyňou na pracovisku sám. A nie je také ťažké obviniť ho napríklad z nemravných návrhov hoci bez dôkazov. Výsledok je v tom, že naše ženy, ktoré sú v týchto krajinách dlhšie, sú obvykle zhrozené sterilitou týchto ne-mužov a ich ostentatívnou nevšímavosťou. Rovnako v Spojených štátoch to najmä vo vyšších vrstvách spoločnosti pod tlakom feministiek dotiahli tak ďaleko, že veľká časť mužov sú prostě impotenti. A normálne, zdrávo cítiace ženy vyhľadávajú mužov zo 'sexistickej' strednej a východnej Európy, alebo utekajú za 'machami' do Mexika. Tak ako západní muži vyhľadávajú vďačné ázijské ženy, pretože ostali ženami."

Tento diskurz je krásným příkladem patriarchální nostalgie, která, navzdory všem dostupným faktům o sňatečnosti, postuluje ideál patriarchálního drsňáka jako jediný přirozený objekt touhy normální, zdravé ženy. Stejně jako v případě protihomosexualních tažení v Polsku, i v této rétorice se projevuje nacionalistické vnímání maskulinity oproti zdegenerovaným ("sterilní", "impotenti", "ne-muži") západním mužům je zde středo- a východoevropský chlapák prezentovány jako jediný možný objekt touhy pro normální, zdravě se cítící< ženu.

Velmi chytré: žena, která má jiný názor - třeba tím, že si vybere středoevropského ne-sexistického muže - neřkuli Američana či Fina, okamžitě riskuje, že bude označena za nenormální, nemocnou. Chtěla bych předem upozornit, že čeští muži mi připadají stejně prima jako muži švédští, slovenští, mexičtí, američtí, finští, fidžijští, němečtí, japonští a vůbec všichni muži světa, kteří si jako jednotlivci ani jako celek nemusejí dokazovat, jací jsou to chlapáci.

Jako normální, zdravě se cítící žena vdaná za muže ze západní Evropy nemohu pominout podobné urážlivé výmysly. Mohla bych velice snadno argumentovat statistickými daty, která nijak nesvědčí o tom, že by se západoevropské či americké ženy nějak hrnuly do střední a východní Evropy či do Mexika hledat si ta pravá, potentní "macha", jak naznačuje pan Murín.

Nechci vyvozovat žádné populistické závěry z dat o sňatečnosti, ale jen pro informaci: české ženy se vdávají za muže ze zemí západní Evropy a USA mnohem častěji, než si západoevropské ženy berou české muže (a tak je to ve všech zemích střední a východní Evropy). Opět zdůrazňuji, že nevyvozuji z těchto údajů žádné závěry (jejich interpretace je velmi složitá a těžko postihne individuální rozdíly), jen poukazuji na nesmyslnost argumentů pana Murína o normálních ženách, které utíkají před západními muži-impotenty vstříc opravdovým mužům že Střední a Východní Evropy.

Dovolují si poukázat na větu: západní muži vyhľadávajú vďačné azijské ženy, pretože ostali ženami". Vděčné? Ano, toto slovo je klíčem k chápání myšlení těchto pánů. Předem bych chtěla zdůraznit, že většina smíšených rasových párů je důsledkem lásky, kterou umožnilo cestování či přistěhovalectví, a mají mé velké sympatie. Něco jiného jsou ovšem západní muži, kteří si hledají "vděčné" ženy z chudých zemí. Vděčné za co? Za to, že je muž s naditou peněženku vytáhne z nesnesitelné bídy. Je snad vděčnost za poskytnutí důstojných ekonomických podmínek k životu zdravým základem manželského vztahu? Nepřipadá Vám to spíše, že si bohatý Evropan onu ženu vlastně kupuje? Je naditá peněženka skutečně dobrým základem láskyplného manželství? O rovnoprávném vztahu partnerů ani nemluvě. Že doposud někteří zakomplexovaní muži touží po tom, aby k ním místo upřímně lásky pojila ženu vděčnost za slušné živobytí, je spíše přežitek z minulosti než moderní trend. Muži, kteří si hledají přes internet nevěsty v chudých zemích, aby se staly jejich manželkami-služkami (v německém i španělském tisku bylo publikováno několik podobným případů), a zneužívají toho, že ženy jsou na nich právně i ekonomicky závislé (nedovolují jim pracovat) a nemají nablízku ani svou rodinu, opravdu nepovažují za příklad normálních, zdravých mužů. Normální, zdraví muži přeci nepotřebují domácí otrokyni!

Západní muži, snad kromě těch, kteří hledají vděčné asijské ženy, jsou podle pana Murína impotenti, sterilní, ne-muži (mimochodem, impotence či sterilita jsou vážné, často léčitelné, zdravotní problémy, nikoli stigmata nemužnosti, jak si v duchu středověkého uvažování zřejmě myslí autor).

Už dlouho jsem z ústa žádné, být radikální, feministky neslyšela tak bytostně protimužská invektiva jako slova antifeministy pana Murína, pronesená na adresu západních, především skandinávských a amerických mužů. Ráda bych se zeptala autora těchto nehorázných výroků, čím to, že tito sterilní, impotentní nemuži zplodí ročně více dětí, než se rodí v ČR či na Slovensku (země s největší plodností v EU: Francie, Švédsko, Dánsko, Finsko)?

Pokud jde o všímavost, "koketnost" mužů vůči ženám, neřekla bych, že by Středoevropané byli touto všímavostí k ženám nějak zvlášť proslulí, spíše naopak (snad kromě Poláků, proslulých šlechtickou galantností a líbáním ručky a možná také Maďarů, o nichž stereotyp hovoří jako o ohnivých:).

Autor dále směšuje americký puritanismus se skandinávským volnomyšlenkářstvím a klame čtenáře tím, že vysvětluje nízký počet případů znásilnění ve Finsku příklady jevů, které se nevyskytují ve Skandinávii, ale v USA (ve Skandinávii opravdu jen těžko najdete případ, že by se muži báli zůstat s kolegyni o samotě).

Možná, že ve Skandinávii muži ještě méně projevují veřejně obdiv k ženské kráse než ve Střední Evropě, ale spíše než s feminismem to souvisí s celkovou kulturou svádění a galantnosti. Jak jinak si vysvětlit, že v jiných západních zemích, kde feminismus dávno zakořenil (Francie, Španělsko), jsou zase muži "všímavější" než ve Střední a Východní Evropě? Doporučuji epizodu pořadu CT U nás v Evropě, kde na téma "Svádění" mluví 4 Evropané/Evropanky žijící v ČR, aby se člověk přesvědčil, že všímavost mužů k ženské kráse opravdu nezávisí na míře vystrašenosti zlými feministkami či dokonce na jakési hypotetické impotenci (www.ceskatelevize.cz, U nás v Evropě, 28.04.2006)

Přejí všem mužům a ženám, českým, slovenským, západním či asijským méně xenofobie a více nezištné, dobrovolné, svobodné a úctyplné lásky!

                 
Obsah vydání       20. 6. 2006
20. 6. 2006 BBC: Americká armáda mučila vězně v Iráku dál i po skandálu v Abu Ghraib
20. 6. 2006 Směr by byl. Hledá se cesta. Oskar  Krejčí
20. 6. 2006 ČR - Země, do které je opravdu komplikované se dostat: Jan  Drahokoupil
20. 6. 2006 Pražské výstaviště měl na starosti radní ODS Filip Dvořák Jiří  Paroubek
20. 6. 2006 Pohřbí ČSSD vládu, která ještě není? Miloš  Dokulil
20. 6. 2006 MPSV: Zaměstnavatelé mají ve vedrech povinnost poskytovat zaměstnancům nápoje
20. 6. 2006 Media Tenor : Třetí díl ságy - o tom, že bylo všechno jinak, než to bylo Štěpán  Kotrba
20. 6. 2006 Láska nezná hranic Darina  Martykánová
20. 6. 2006 Stává se národ pitomějším? Jan  Šlemenda
20. 6. 2006 Lékař: Souhlasím s ministrem Rathem
20. 6. 2006 Jsem tvůj vězeň Štěpán  Kotrba
19. 6. 2006 Několik argumentů pro "Velkou koalici" Vladimír  Vokál
19. 6. 2006 Komentář ke komentáři Alex  Koenigsmark
20. 6. 2006 Co se skrývá pod slupkou antikomunismu? Lubomír  Novotný
20. 6. 2006 Kuba a lidská práva
20. 6. 2006 Když dva dělají totéž Petr  Olšovec
19. 6. 2006 Farmaceutická společnost blokuje levný lék proti slepotě
19. 6. 2006 Stát ignoruje zákony, evropskou legislativu i práva svých občanů
19. 6. 2006 Komunismus -- dva aspekty Václav  Chyský
19. 6. 2006 V Británii se dostávají do otroctví ročně stovky dětí
19. 6. 2006 Lenost ducha Jindřich  Kalous
17. 6. 2006 Šamani, šamani Alex  Koenigsmark
16. 6. 2006 Zdeněk Šámal: Diletanti nejsme Filip  Rožánek
19. 6. 2006 O problému nemocnic Jiří  Kalous
16. 6. 2006 Je Marx stále ještě relevantní?
16. 6. 2006 Komunismus Petr  Wagner
5. 6. 2006 Témata Britských listů
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2006 Láska nezná hranic Darina  Martykánová
19. 6. 2006 O životy sa nelosuje! Gustáv  Murín
13. 6. 2006 Kačenčina odpověď Darina  Martykánová
13. 6. 2006 Na Titaniku losujme! Darina  Martykánová
12. 6. 2006 Nenávisť predsa zvítězila Gustáv  Murín
12. 6. 2006 Feministky jako fašisté Darina  Martykánová
15. 5. 2006 Komunismus a ženy Věra  Říhová
12. 5. 2006 Nesouhlasím s feminismem Dariny Martykánové   
11. 5. 2006 Feminismus jako islám Štefan  Švec
9. 5. 2006 Restauracím a jídelnám Marcela  Gunázerová
8. 5. 2006 Humanitární pracovníci zneužívají nezletilé dívky pro sex   
5. 5. 2006 Ženská práva jsou lidská práva Věra  Říhová
28. 4. 2006 Za práva žen -- v každém člověku! Martin  Škabraha
28. 4. 2006 Nechápu feminismus Michal  Mašín
28. 4. 2006 Podvojné myšlení feminismu