19. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 6. 2006

Komunismus -- dva aspekty

Právě pročítám vzpomínky brněnského historika, disidenta a signatáře Charty 1977 Jaroslava Mezníka " Můj život za vlády komunistů 1948 -- 1989", vydané v roce 2005 Maticí moravskou v řadě Prameny dějin moravských. Styl knihy prozrazuje profesionálního historika a archiváře, s rodinným pozadím, pro které má němčina přiléhavé označení Bildungsbürgertum, jež bylo za vlády komunistů řazeno mezi třídní nepřátele.

Otec Jaroslava Mezníka JUDr. Jaroslav Mezník byl od roku 1933 vicepresidentem Podkarpatské Rusi. V květnu 1941 byl jmenován moravským zemským presidentem, krátce nato zatčen Gestapem a 14. listopadu zastřelen v Kounicových kolejích.

Reakce na článek Petra Wagnera "Komunismus"

Historik Jaroslav Mezník, ročník 1928 podává profesionálně svědectví o studjních a tvůrčích podmínkách na vysokých školách a v akademických institucích v období stalinismu, dokumentuje ideologické omezování vědeckého bádání a politické korumpování akademických pracovníků, z nichž mnozí nekriticky propadli komunistické ideologii a kádrovými prostředky omezovali svobodně myslící kolegy. Tato ideologická omezování někdy nabírala až komické rysy, kdyby neohrožovala existenci postižených.

Mezi pročítáním Mezníkových memoárů jsem si odskočil k počítači na stránky Britských listů z 16.06. 2006 a objevil tam článek Komunismus od Petra Wagnera. Wagner přiznává, že diskuse o komunismu zprvu šla mimo něj a že teprve v poslední době začal o vládě komunistů přemýšlet.

Zajímalo mne vzdělání a autorovo sociální pozadí, abych mohl posoudit z jakého stanoviska a proč se tak pozdě o tuto závažnou problematiku počal zajímat. To není kádrování, nýbrž snaha o pochopení kořenů autorova myšlení.

V rubrice autorů Britských listů stojí, že Petr Wagner je lékařem, biochemikem a podnkatelem. Podle přiložené fotografie lze usoudit, že je příslušník střední generace, která hrůzný stalinismus z vlastní zkušenosti nepoznala a Husákovu normalizaci považovala za normální způsob vládnutí, protože s jinou formou řízení věcí obecných neměla zkušenosti.

Vyčetl jsem z jeho textu, že autorova rodina nepatřila mezi vyvolené komunistického státu a že v roce 1968 dokonce uvažovala o tom zůstat za hranicemi Československa. Prarodiče ani rodiče s autorem o politice nemluvili, autor od nich popis oné doby nikdy neslyšel a také nezaregistroval, že by kňourali. Jinými slovy, politické rozhovory o situaci v zemi se v rodině nekonaly. Teprve maminka, až byli všichni mrtví, si s autorem o komunismu vyprávěla. Co se od své maminky dozvěděl, autor neříká.

Jaroslav Mezník ve svých memoárech píše, že zapomínáme že česká společnost měla za sebou dlouholetou drezúru komunistického režimu a že pro značnou část lidí není politika, demokracie a svoboda tou hlavní náplní jejich života -- tou je jejich soukromý život. V tomto smyslu chápu i myšlenkové pochody Petra Wagnera. Nejen stalinismus, ale i dvacetileté období husákovské normalizace zasahovalo drsně do soukromého života lidí, omezovalo informace a svobodné názory a pohyb. Úniky hledali lidé na chalupách, nebo u nezávazných plků u piva. Kdo se uchýlil, byl potrestán. O široké škále trestů se může Petr Wagner v Mezníkových vzpomínkách.

Nejzávažnějším hříchem komunismu na vývoji národa bylo rozdrcení (komunistický terminus technicus) střední třídy a zglajchšaltování společnosti směrem dolů. Nechápu výrok Petra Wagnera, že studoval jazyky z donucení. Nejen vzdělancům otevírá znalost jazyků svět. A protože byl občanům svět uzavřen, nepovažovala značná část občanů znalost jazyků za podstatnou. Následky jsou dodnes patrné u českých politiků, na příklad v souvislosti se zoufalým hledáním kvalifikovaných poslanců pro Evropskou unii.

Jiným markantním příkladem pro nepřekonané následky komunistické výchovy bylo nedávné Paroubkovo srovnání komunistického únorového puče z roku 1948 s okolnostmi posledních parlamentních voleb.

Petr Wagner dává najevo svoji politickou dezorientaci v poměrech postkomunistického státu, protože nemá solidní vědomosti o státu komunistickém Má však proti minulým generacím jednu nespornou výhodu. Může se informovat a bude-li chtít i aktivně zasahovat do politického dění a tím se změnit z obyvatele v občana...

Jestliže chce o podstatě komunismu vážně přemítat, necht si přečte shora uvedené vzpomínky Jaroslava Mezníka.

                 
Obsah vydání       19. 6. 2006
19. 6. 2006 Lenost ducha Jindřich  Kalous
19. 6. 2006 Několik argumentů pro "Velkou koalici" Vladimír  Vokál
19. 6. 2006 Komentář ke komentáři Alex  Koenigsmark
19. 6. 2006 Kunderův román Totožnost v českém překladu
19. 6. 2006 Gayové by měli dostat daňové úlevy, pokud uzavřou sňatek
19. 6. 2006 Farmaceutická společnost blokuje levný lék proti slepotě
19. 6. 2006 Stát ignoruje zákony, evropskou legislativu i práva svých občanů
19. 6. 2006 Ulicemi Prahy prošli stoupenci DIY kultury Ondřej  Slačálek
19. 6. 2006 Matějská Tomáš  Toula
19. 6. 2006 Britská škola zakázala americké "prsteny čistoty"
18. 6. 2006 Slovensko: Fico vítězem voleb
19. 6. 2006 Slovenské voľby: Vyvetranie od otravných trpaslíkov Lubomír  Sedláčik
19. 6. 2006 V Británii se dostávají do otroctví ročně stovky dětí
19. 6. 2006 Tisíce dětí z Východu a Afriky pracují v Británii jako otroci Josef  Vít
19. 6. 2006 Komunismus -- dva aspekty Václav  Chyský
19. 6. 2006 O problému nemocnic Jiří  Kalous
19. 6. 2006 Jedinečná příležitost Stanislav A. Hošek
19. 6. 2006 O životy sa nelosuje! Gustáv  Murín
19. 6. 2006 Přece byste nechtěli, aby se pan Jones vrátil! Michal Z. Čenko
17. 6. 2006 Šamani, šamani Alex  Koenigsmark
16. 6. 2006 Zdeněk Šámal: Diletanti nejsme Filip  Rožánek
16. 6. 2006 Je Marx stále ještě relevantní?
16. 6. 2006 Komunismus Petr  Wagner
16. 6. 2006 Oranžová Morava Jiří  Faimon
16. 6. 2006 Jsou evropské univerzity druhořadé, ve srovnání s americkými?
16. 6. 2006 Jsou pochody českých myslí nepochopitelné? Vojtěch  Polák
16. 6. 2006 Neumíme myslet
15. 6. 2006 Exponenti bývalého režimu jsou ve všech politických stranách
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006