19. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 6. 2006

Projekt pneumatikárny Nokian Tyres ve Valašském Meziříčí

Stát ignoruje zákony, evropskou legislativu i práva svých občanů

Tisková zpráva Ekologického právního servisu

Finská společnost Nokian Tyres plánuje v obci Lešná u Valašského Meziříčí vybudovat nový závod na výrobu pneumatik s produkcí 8 miliónů kusů ročně. Místní občané se s pomocí sdružení právníků EPS obrátili na Městský soud v Praze s žalobou proti postupu Ministerstva životního prostředí (MŽP), které při povolování této investice ignorovalo závažné stávající zatížení životního prostředí v dotčeném území a tím porušilo české zákony i evropskou legislativu.

MŽP vydalo souhlasné stanovisko v řízení o posouzení vlivů na životní prostředí tzv. EIA (ve smyslu zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a směrnice 85/337/ES o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ). Řízení však trpělo nedostatky, pro které nebylo možné posouzení vůbec provést.

Za nejpodstatnější pochybení právníci EPS považují skutečnost, že posouzení nevycházelo ze stávajícího stavu životního prostředí v dotčeném území, respektive že stávající zatížení životního prostředí nebylo vůbec zjištěno.

Přestože přímo v lokalitě u Lešné provozuje svůj chemický závod společnost DEZA, jeden z největších znečisťovatelů v České republice, a dotčeným územím prochází silnice I/35, jeden z hlavních dopravních tahů na Slovensko, nebyla v dotčené lokalitě provedena nezbytná měření znečištění.

Filip Gregor, právník EPS, k tomu dodává: "Ministerstvo životního prostředí ignorovalo požadavky zákona i evropské směrnice, které mu ukládají povinnost provést zhodnocení stávajícího zatížení v dotčeném území a posoudit možnost kumulace vlivu záměru s jinými znečišťovateli. Tyto podklady v řízení zcela chyběly."

Skutečnost, že podklady v řízení byly v rozporu se zákonem a neumožňovaly vydat souhlasné stanovisko, potvrdilo i samo MŽP, které si v průběhu řízení vyžádalo dopracovaní podkladů s odůvodněním, že chybějící měření stávající situace životního prostředí v lokalitě neumožňuje objektivně zhodnotit vlivy investice na životní prostředí. Po inter! venci radnice města Valašského Meziříčí u ministra Ambrozka byl však bezodkladně s investicí vydán souhlas, aniž by byly podklady doplněny.

Zároveň s podáním žaloby se místní občané a místní výbor Českého svazu ochránců přírody, společně s právníky EPS, obrátili na společnost Nokian Tyres s nabídkou dialogu a výzvou k řádnému posouzení vlivu její investice na životní prostředí v dotčeném území.

Český překlad dopisu adresovaného společnosti Nokian Tyres DOC

                 
Obsah vydání       19. 6. 2006
19. 6. 2006 Lenost ducha Jindřich  Kalous
19. 6. 2006 Několik argumentů pro "Velkou koalici" Vladimír  Vokál
19. 6. 2006 Komentář ke komentáři Alex  Koenigsmark
19. 6. 2006 Kunderův román Totožnost v českém překladu
19. 6. 2006 Gayové by měli dostat daňové úlevy, pokud uzavřou sňatek
19. 6. 2006 Farmaceutická společnost blokuje levný lék proti slepotě
19. 6. 2006 Stát ignoruje zákony, evropskou legislativu i práva svých občanů
19. 6. 2006 Ulicemi Prahy prošli stoupenci DIY kultury Ondřej  Slačálek
19. 6. 2006 Matějská Tomáš  Toula
19. 6. 2006 Britská škola zakázala americké "prsteny čistoty"
18. 6. 2006 Slovensko: Fico vítězem voleb
19. 6. 2006 Slovenské voľby: Vyvetranie od otravných trpaslíkov Lubomír  Sedláčik
19. 6. 2006 V Británii se dostávají do otroctví ročně stovky dětí
19. 6. 2006 Tisíce dětí z Východu a Afriky pracují v Británii jako otroci Josef  Vít
19. 6. 2006 Komunismus -- dva aspekty Václav  Chyský
19. 6. 2006 O problému nemocnic Jiří  Kalous
19. 6. 2006 Jedinečná příležitost Stanislav A. Hošek
19. 6. 2006 O životy sa nelosuje! Gustáv  Murín
19. 6. 2006 Přece byste nechtěli, aby se pan Jones vrátil! Michal Z. Čenko
17. 6. 2006 Šamani, šamani Alex  Koenigsmark
16. 6. 2006 Zdeněk Šámal: Diletanti nejsme Filip  Rožánek
16. 6. 2006 Je Marx stále ještě relevantní?
16. 6. 2006 Komunismus Petr  Wagner
16. 6. 2006 Oranžová Morava Jiří  Faimon
16. 6. 2006 Jsou evropské univerzity druhořadé, ve srovnání s americkými?
16. 6. 2006 Jsou pochody českých myslí nepochopitelné? Vojtěch  Polák
16. 6. 2006 Neumíme myslet
15. 6. 2006 Exponenti bývalého režimu jsou ve všech politických stranách
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006