18. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 4. 2006

Česká pravice se musí osvobodit od ideologie

Začnu stranami na české (parlamentní) levici - tedy sociální demokracií a komunisty. Jejich pozice v české politice je nejen dlouhodobá a i do budoucna myslím neotřesitelná, ale i zcela standardní a logická. Můžeme namítnout, že komunisté někdy přeci jen vymřou, ale nebude to nebude tak rychle, jak bychom si přáli. Navíc, nezávisle na jménu či označení, poptávka po silně levicové straně tu bude nepochybně i nadále. A sociální demokracie? Jedna s nejstarších (a stále aktivních) stran v ČR, navíc s pevným zastoupením snad ve všech evropských státech - nemůže být strana s větším historickým i mezinárodním zázemím.

Tato fakta jsem zmínil proto, abych je postavil do kontrastu se situací na protipólu české politiky. Tam totiž není žádná strana, která by odpovídala něčemu zavedenému v evropských zemích nebo byla vázána na nějakou historickou tradici (KDU je stále spíše střed).

Tato situace by samozřejmě mohla být jen výsledkem nějakého specifika, které by pevně drželo současný stav. Pravděpodobnější variantou je, že nynější situace má sice své odůvodnění, ale dlouhodobě je neudržitelná, a lze tedy očekávat postupnou (nebo i rychlejší) změnu.

Kořeny současného stavu jsou nepochybně ve specifické porevoluční situaci. Tak jako se po fašistické diktatuře a po revoluci v roce 45 veřejné mínění vychýlilo znatelně doleva, tak stejným způsobem, po rudé diktatuře, vkládali lidé naděje více do pravicových stran.

V obou případech byl zárodek budoucích problémů v tom, že nešlo jen o jakýsi inertní posun na jednu či druhou stranu. V prvním i druhém případě byla do myšlenkové orientace přimíchána ideologie. Obě ideologie, jak komunistická, tak neoliberální, se vyznačovaly tím, že příliš nepotřebovaly empirické potvrzování svých doktrín, byly potvrzením samy sobě.

Důvodem pro jejich aplikaci nebyla jejich úspěšnost, ale prostě to, že byly v očích svých zastánců jediným myslitelným řešením.

Nesrovnávám dopady těchto dvou myšlenkových směrů, jen poukazuji na podobnosti. Dále nemám nic proti pravici samotné, je totiž rozdíl, když někdo chce snížit daně proto, že má pocit, že toto snížení státu pomůže, a když někdo chce snížit daně prostě proto, že je to někde napsáno, či je známo, že je to "dobré" jako "obecná pravda". Rozdíl mezi těmito přístupy je v kontaktu s prostředím, o kterém se rozhoduje. Zatímco v prvním případě je rozhodnuto na základě znalosti onoho prostředí, druhý případ znalost ničeho kromě své ideologie nepotřebuje.

ODS jako nynější největší pravicová strana byla od počátku silně orientovaná na neoliberalismus pocházející od svých zakladatelů. K tomu se přidala ještě podivná směs "dovezeného" konzervatismu, což je staromilsky (konzervativně) řečeno contradictio in adiecto.

Konzervatismus je vyznávání starých a ověřených hodnot, které se v daném státě nebo v daném kulturním prostředí osvědčily. Konzervativec každého státu má z povahy věci názory zcela odlišné.

Pokud by si šlo konzervatismus vypůjčit, mohli by čeští konzervativci hledat inspiraci třeba pro změnu v Asii, s tím, že pokud něco funguje tam, není důvod, aby to nešlo zde. A mohli bychom být tedy obohaceni o, někde dobře fungující, muslimské, indické či korejské obyčeje, postoje, nebo právní zvyklosti. Jsem přesvědčen, že pokud chce ODS obsadit skutečně dlouhodobé místo na české politické pravici, musí se těchto reliktů zbavit.

Děje se tak částečně a pomalu již nyní - v právě probíhající volební kampani zaznívají věty, které by byly dříve nemyslitelné. Ale tato cesta bude ještě dlouhá. Výnosy z neochvějného setrvávání na dogmatických pozicích se totiž spolu s časem zvyšují - pokud budete několik let opakovat stále to samé, na mnoho lidí tato dlouhodobá jistota zapůsobí. A naopak, každé zpochybnění "jediného správného" názoru je z okruhu věrných vnímáno jako zrada.

Přesto nepochybuji o tom, že pokud ODS chce být skutečnou pravicovou catch-all party, musí cestu očištění od neoliberálních případně (importovaných) konzervativních dogmat podniknout. Podpora veřejnosti od začátku devadesátých kontinuálně klesá a varovné by měly být i mnohé pokusy tuto stranu na pravicovém trůnu vystřídat. Byly sice neúspěšné, ale jen jejich počet o něčem svědčí. Kolik stran se pokoušelo zaplnit místo, ovládané ČSSD?

Menší zmínka by měla patřit také ostatním pravicovým stranám, které aspirovaly na rozhodující vliv ve státě. Svoji šanci však bez výjimky diletantsky promarnily. Unie svobody se dokázala pouze negativně vymezit k ODS a dále pokračovala jako služka sociální demokracie ve vládě. Opravdu si někdo myslel, že rozhodující pravicová strana se může vyvinout z vazalství k největší straně levicové?

KDU-ČSL není strana, alespoň ne plně, pravicová, ale mohla by jí být. Názorově ovšem těkala od levého k pravému středu a navíc tratila na přílišném důrazu na křesťanské aspekty. Její elity jsou ke všemu většinou buď přeborníky v nevýraznosti (Ambrozek, Šimonovský, ale většinou i Svoboda a Kasal) a nebo propadají v důvěryhodnosti, která se od křesťanskodemokratického politika očekává dvojnásob (Kalousek).

Opravdu je k názorové pevnosti potřeba silná (a slepá) ideologie? Myslím a doufám, že ne. Rád bych si však tento názor potvrdil i na české politice.

                 
Obsah vydání       18. 4. 2006
18. 4. 2006 Bombardování, které by se nevyplatilo
18. 4. 2006 Má "krampolizace" ČSSD i své klady? Pavel  Pečínka
18. 4. 2006 Connecting People Jiří  Hrdlička
18. 4. 2006 Facka české justici Zdeněk  Jemelík
18. 4. 2006 Michael  Marčák
18. 4. 2006 Británie chce zabezpečit imunitu státních úředníků obviněných z mučení britských občanů
18. 4. 2006 Severokorejky v Čechách - pracují, nemluví a neutíkají
18. 4. 2006 Konec velryb?
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 "Legal Aid" v ČR existuje
16. 4. 2006 Předvolební...
17. 4. 2006 Proč budu volit ODS
17. 4. 2006 ODS a rovnost příležitostí? Josef  Vít
18. 4. 2006 MfD: Aby bylo jasno Oldřich  Průša
18. 4. 2006 Michael  Marčák
18. 4. 2006 ČRo 6: Otázky jsou důležitější, než odpovědi Štěpán  Kotrba
17. 4. 2006 Dá se žít z 880 Kč měsíčně?
16. 4. 2006 Královna v osmdesáti -- protilátka proti naší hlouposti, posedlé mládím
18. 4. 2006 Moralisté o korupci Ondřej  Slačálek
18. 4. 2006 Michael  Marčák
18. 4. 2006 Proč volit a ne malé strany... Jakub  Tayari
18. 4. 2006 Hladovka za uchování pracovních příležitostí Simone  Radačičová
17. 4. 2006 Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský
18. 4. 2006 Islam a Biblia: Vznešený Boh povedal Štefan  Šrobár
18. 4. 2006 Irak: Rastúce sektárstvo
18. 4. 2006 Česká pravice se musí osvobodit od ideologie Vít  Horák
15. 4. 2006 Smrt, hladomor, sucho -- to je cena třístupňového globálního oteplení
15. 4. 2006 Jak vy osobně můžete něco udělat proti globálnímu oteplování
15. 4. 2006 Britská vojska se účastnila simulované invaze do Íránu
14. 4. 2006 Jaderné humanitární bombardování? Karel  Dolejší
14. 4. 2006 Porno se lvem a orlicí Filip  Rožánek
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce