20. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 2. 2006

Procento aneb od kdy se omezila reklama v České televizi?

Zajímavý spor chytré horákyně řeší Česká televize vůči Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která s ní zahájila desítky správních řízení.

"Spuštěním Čtyřiadvacítky se televize domnívala, že může vysílací časy sčítat podobně jako to nyní dělá u jedničky a dvojky pro limit reklamního času," řekl iDNES předseda vysílací rady Petr Pospíchal o důvodnění, proč RRTV zahájila s Českou televizí správní řízení. Česká televize totiž spuštěním programu ČT24 automaticky zvýšila počet reklamních spotů na všech svých kanálech.

RRTV se domnívá, že se reklamní čas sčítat nedá. Podle Pospíchala je to z několika důvodů. "Kanál ČT24 nemá vůbec omezen reklamní čas. Kdybychom tedy připustili sčítání, tak by to pak mohlo být rovnou sto procent vysílacího času na jedničce. Je to také digitální kanál, kdežto jednička a dvojka je vysílání především analogové," podotkl amatérský právník Pospíchal pro článek Ondřeje Tolara, zvřejněný 17. února 2006 na serveru iDnes.

Petr Pospíchal už předsedou Rady není a dnes lze jen doporučit RRTV, aby zahájená správní řízení zastavila pro zmatečnost a České televizi se omluvila. Protože bývalý předseda Rady si zákon vyložil po svém, v rozporu s jeho zněním.

Podle níže uvedených citací z mediálních zákonů totiž vyplývá, že Parlament "očistil" Českou televizi od reklamy na několik etap. Na několik etap pak umožnil České televizi rozvoj digitalizace. V každé z netap platí jiný právní režim, definovaný jinými změnami stávajících právních předpisů.

Etapa 1., zvaná analogová historie

do 30. 4. 2005, 24:00 Česká televize smí vysílat své dva analogové programy. Limit reklamy se od 4. července 2001 sčítá tak, že součet počtu vysílacích hodin na ČT 1 a ČT 2 dává celek, ze kterého se vypočítává ono 1% pro reklamu. Digitální vysílání běží v experimentálním režimu, dle povinnosti zkoumat nové technologie a bez reklamy.

Etapa 2., zvaná analogově-digitální 24 do poplatků

od 1. 5. 2005, 0:00 do 13. 9. 2005, 24:00

Byl přijat 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích s účinností od 1. května 2005. Česká televize smí šířit své dva analogové programy analogově a smí je řířit i v řádném digitálním vysílání. Nejméně dva další, digitální programy smí v digitálním vysílání šířit též. Zpravodajský kanál České televize zahájil oficiální vysílání v pondělí 2. května. ČT 24 začala ČT šířit po kabelu a satelitu Eurobird-1. Stalo se tak symbolicky v den 52. výročí zahájení veřejného televizního vysílání v Československu.

Součet počtu vysílacích hodin na ČT 1 a ČT 2 dává stále onen celek, ze kterého se vypočítává 1% pro reklamu. ČT 24 vysílá bez reklamy. "ČT by měla být schopna v rámci stávajících finančních prostředků rozjet třetí program, na ten čtvrtý ale prostředky potřebujeme," potvrdil stav předseda Rady ČT Jan Mrzena.

Etapa 3., zvaná analogově-digitální 24 od poplatků do zahájení řádného vysílání ČT24 v DVB-T

od 13. 9. 2005 do 20. 10. 2005 24:00

Je účinný zákon 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích. Česká televize smí vysílat dle předchozí etapy dva analogové programy analogově (podle §3 a) zákona 483/1991 Sb.) a digitálně (podle §3 b) zákona 483/1991 Sb.), nejméně dva další programy digitálně (podle §3 b) zákona 483/1991 Sb.). Nic se nového neděje, jen v ČT už vědí, co se dít bude... Česká televize vysílá celkem tři programy. Nastává etapa přípravy na budoucnost.

Limit reklamy se sčítá tak, že součet počtu vysílacích hodin na ČT 1, ČT 2 dává celek, ze kterého se vypočítává ono 1% pro reklamu. ČT 24 vysílá, ale bez reklamy.

Etapa 4., zvaná analogově-digitální 24 od zahájení do konce roku 2005

od 21. 10. 2005, 0:00 do 31. 12. 2005, 24:00

Je účinný zákon 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích. V něm je účinná i změna zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání. Česká televize smí vysílat dle novely zákona o České televizi v zákoně o elektronických komunikacích dva analogové programy analogově (podle §3 a) zákona 483/1991 Sb.) a digitálně (podle §3 b) zákona 483/1991 Sb.), nejméně dva další programy digitálně (podle §3 b) zákona 483/1991 Sb.).

Stalo se tak ode dne 21. 10. 2005, kdy Česká televize, ve spolupráci se společností Radiokomunikace, a.s. (dříve České Radiokomunikace, a.s.), zahájila řádné digitální zemské vysílání programů ČT1, ČT2 a ČT24 v rámci telekomunikační sítě A. Toto vysílání bylo umožněno rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, který na základě zákona č.483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů a po projednání s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání vyhradil kmitočty pro provozování televizního vysílání ze zákona v rámci telekomunikační sítě A určené pro šíření televizního vysílání ve standardu DVB-T.

Pro limit reklamy platí jiný režim, neb Česká televize zahájila vysílání dalšího programu - ČT 24. Limit reklamy se sčítá tak, že součet počtu vysílacích hodin na ČT 1, ČT 2 a digitálního kanálu ČT 24 dává celek, ze kterého se vypočítává ono 1% pro reklamu.

Rok končí silvestrovským veselím, v mediální agentuře ARBOmedia také.

Etapa 5., zvaná ostrá digitální 24/50 od 1. ledna 2006 do olympiády

od 1. 1. 2006, 0:00 do 9. 2. 2006

Česká televize smí vysílat dle předchozích etap dva analogové programy analogově (podle §3 a) zákona 483/1991 Sb.) a digitálně (podle §3 b) zákona 483/1991 Sb.), nejméně dva další programy digitálně (podle §3 b) zákona 483/1991 Sb.). Vysílá však jeden digitální program - ČT 24.

Pro limit reklamy platí nově ještě jiný režim. Určuje ho nový bod (5) v § 50 novely zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, definovaný zněním nového zákona 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích. Limit reklamy se sčítá tak, že součet počtu vysílacích hodin na ČT 1 a ČT 2 dává celek, ze kterého se vypočítává ono 1% pro reklamu na analogovém vysílání. Paragraf 50, bod (5) zákona 231/2001 Sb. je od 1. 1. 2006 účinný. Program digitálního kanálu ČT 24 vysílaný podle §3 b) zákona 483/1991 Sb. má tím pádem vlastní limit reklamy 1%, který nejde sčítat s jinými, vysílanými podle §3 a) zákona 483/1991 Sb..

Etapa 6., zvaná ostrá digitální čtyřka/50 od olympiády dodnes

od 10. 2. 2006, 0:00 do 31.12. 2006

Česká televize smí vysílat dle předchozích etap dva analogové programy analogově (podle §3 a) zákona 483/1991 Sb.) a digitálně (podle §3 b) zákona 483/1991 Sb.), nejméně dva další programy digitálně (podle §3 b) zákona 483/1991 Sb.). 10. 2. 2006 spouští při příležitosti zahájení Zimních olympijských her v Turíně druhý digitální kanál ČT 4 Sport. Vysílá tak už dva digitální programy - ČT 24 a ČT 4.

Limit reklamy se sčítá tak, že součet počtu vysílacích hodin na ČT 1, ČT 2 dává celek, ze kterého se vypočítává ono 1% pro reklamu na analogovém vysílání. Program digitálního kanálu ČT 24 vysílaný podle §3 b) zákona 483/1991 Sb. má vlastní limit reklamy 1%, který nejde sčítat s jinými, vysílanými podle §3 a) či §3 b) zákona 483/1991 Sb.. Program digitálního kanálu ČT 4 vysílaný podle §3 b) zákona 483/1991 Sb. má vlastní limit reklamy 1%, který nejde sčítat s jinými, vysílanými podle §3 a) či §3 b) zákona 483/1991 Sb..

V mediální agentuře ARBOmedia přestává sranda a začíná tvrdá práce. Její ředitel začíná chodit v botách Adidas a nikdo mu nestačí. Petr Pospíchal studuje právní minimum. Ostatní členové Rady mu věří. Václav Žák si rve díky diskuzím o zahajovaných správních řízeních na RRTV poslední vlasy z hlavy.

Etapa 7., zvaná 2007 aneb příjmy z reklamy jsou stále menší a menší

od 1. 1. 2007, 0:00 do 31. 12. 2007 24:00

Česká televize vysílá dva programy analogové, dva programy digitální, experimentuje s vysíláním dalších programů ve standardu DVB-H, po internetu via IPTV a přes HTTP protokol, v jedné kanceláři se uvažuje o spuštění pátého programu.

Čas vyhrazený reklamě nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času. Obchodní ředitel je na infarkt, smát se přestává i vrchní ředitel, neboť se mu producenti dobývají do kaceláře už i klimatizací. Limit reklamy se sčítá tak, že součet počtu vysílacích hodin na ČT 1, ČT 2 dává celek, ze kterého se vypočítává ono 0,5% pro reklamu na analogovém vysílání. Program digitálního kanálu ČT 24 má vlastní limit reklamy 0,5 %, který nejde sčítat s jinými. Program digitálního kanálu ČT 4 má vlastní limit reklamy 0,5 %. Česká televize začíná omezovat vytápění chodeb ve svých budovách. Už i Adam Komers si uvědomuje, co to je pracovat v médiu veřejné služby.

Etapa 8., zvaná 2008 aneb příjmy z reklamy nejsou nijak velké, ale celkem stačí

od 1. 1. 2008, 0:00 bůhví do kdy

Česká televize vysílá dva programy analogové, dva programy digitální v DVB-T, spouští deset menšinových programů v kódování MPEG 4 na satelitu a na internetu. Česká televize nesmí do vysílání zařazovat reklamu a teleshopping s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním sportovní či kulturní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní nebo kulturní události. Technici se připravují na "switch-off" a vypnutí analogových programů. Práce na třech dalších programech veřejné služby pro DVB-T a DVB-H finišuje.

Začíná kulturní obrození 21. století. Začíná také hon na sportovní fanoušky. Vydavatelé knih mají v primetime svůj diskuzní pořad Řekni mi co čteš, živě přenášený z jinak prázdného Vinohradského divadla jako každodenní kulturní událost. Všemi kritiky je tento pořad označen za kulturní událost dne, jen RRTV protestuje a brblá něco o obcházení zákona.

Občanskými demokraty a poslancem Krausem v minulosti zafinancované sportovní stadióny jsou osvětleny a na každém z nich má zdarma pronajaté studio Česká televize. Reklamní agenti nadnárodních firem vědí, že po očekávaném pádu sledovanosti televize Nova a nynější 8% sledovanosti Primy zbývají už jen dvě velké mediální příležitosti k oslovení celého národa. Kultura a sport. Proto nutí reklamu za drahé peníze i do třetí ligy a na vesnické zábavy - jen proto, že jednou za čas už nemá televize co vysílat. Česká televize se svými čtrnácti programy a teleshopingový kanál TOP TV Kateřiny Fričové. Dva největší hráči české mediální scény. Schwarzenegra, porna a reality show už jsou všichni syti. Český rozhlas nicméně zahájil v rámci cyklu Příroda a věda přímý multimediální přenos miniaturními makrokamerami z mraveniště. Kamery vyvinula NASA. Národ sleduje i digitální přenosy z Národního divadla a Divadla Spejbla a Hurvínka. Do Zlaté kapličky už chodí pouze turisté a české manželky o svých narozeninách. Lístek se vyšplhal na devadesát euro. Zlatá kaplička... V divadle Spejbla a Hurvínka je mimo herců, režiséra a osvětlovačů pouze kameraman, zvukař a přenosový technik. Hraje se ale jak o život. Mánička je pořád stejná.

Začíná zlatá doba rozkvětu mediální kultury. Petr Pospíchal píše paměti na pokračování do Literárních novin, které už vycházejí - jako "kultovní", ale jinak neprodejné - pouze na internetu. Pokladny multikin inkasují už pouze za reklamu, vstupenky jsou zdarma. Jen bývalý poslanec Miloslav Kučera st. sedí ve svém bytě v Pardubicích a čte si Shakespeara v originále z ohmataného vydání z roku 1930. "Víte, já té multimediální době už nerozumím, biletářka má trhat lupeny, televize má být nudná a rádio by mělo hrát jen polku" říká spolutvůrce předchozího zákona o zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání smutně a s tochu omluvným úsměvem reportérovi pardubického studia ČT. Ten točí malou digitální kamerou, podobnou dnes už historickému telefonu Nokia N90, sběrný dokument o počátcích mediální digitalizace v Čechách.

Zákon 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání

ve znění změn 309/2002 Sb. , 274/2003 Sb., 341/2004 Sb., 501/2004 Sb. , 626/2004 Sb., 82/2005 Sb., a zejména ve znění změn 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích -účinnost od 1. května 2005) a změn 348/2005 Sb. (o rozhlasových a televizních poplatcích - účinnost od 13. září 2005)

§ 2 Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) rozhlasovým a televizním vysíláním prvotní šíření původních rozhlasových a televizních programů a teletextu, určených k příjmu veřejností v kódované nebo nekódované formě, prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení (dále jen "vysílač"), kabelových systémů a družic, a to analogově i digitálně,
c) celoplošným vysíláním rozhlasové a televizní vysílání, které může přijímat alespoň 70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu,1) pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 1a)

§ 50 Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v televizním vysílání

(1) účinnost od 4. července 2001 Čas vyhrazený reklamě nesmí v televizním vysílání provozovatele vysílání ze zákona přesáhnout 1 % denního vysílacího času; provozovatel vysílání ze zákona může tento podíl zvýšit vysíláním teleshoppingu až na 10 % denního vysílacího času. Vysílání reklam a teleshoppingu u provozovatele vysílání ze zákona v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny.

(1) účinnost od 1. května 2005 Čas vyhrazený reklamě nesmí v televizním vysílání provozovatele vysílání ze zákona přesáhnout 1 % (0,5 % s účinností od 1. ledna 2007, dle 348/2005 Sb. - účinnost od 13. 9. 2005) denního vysílacího času; provozovatel vysílání ze zákona může tento podíl zvýšit vysíláním teleshoppingu až na 10 % (5 % s účinností od 1. ledna 2007, dle 348/2005 Sb. - účinnost od 13. 9. 2005) denního vysílacího času. Vysílání reklam a teleshoppingových šotů u provozovatele vysílání ze zákona v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny.

(1) účinnost od 1. ledna 2008 (dle 348/2005 Sb. - účinnost od 13. 9. 2005) Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí do vysílání zařazovat reklamu a teleshopping s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním sportovní či kulturní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní nebo kulturní události. Je-li do vysílání programu provozovatele ze zákona zařazována reklama podle věty prvé, nesmí čas vyhrazený takové reklamě přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času, přičemž v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny. Přímým spojením reklamy s vysíláním sportovní či kulturní události se rozumí zařazení reklamy do programu bezprostředně před vysíláním sportovní či kulturní události, bezprostředně po jejím odvysílání a zařazování do přestávek takové události.

(3) Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingovým šotům v televizním vysílání provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout v průběhu 1 vysílací hodiny 12 minut.

(5) účinnost od 1. ledna 2006 (dle 348/2005 Sb. - účinnost od 13. 9. 2005) Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí denní vysílací čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu, který nevyužil na některém ze svých programů, využít k vysílání reklamy a teleshoppingu nad rámec časových omezení vysílání reklamy a teleshoppingu na jiném svém programu. Toto ustanovení se nevztahuje na programy podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb. , o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

zákon 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, účinnost od 13. 9. 2005 ZDE

zákon 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích - sněmovní tisk 756 PSP

zákon 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, účinnost od 1. 5. 2005, v platném znění ZDE

Zákon 483/1991 Sb. o České televizi

ve znění změn 36/1993 Sb., 253/1994 Sb., 301/1995 Sb., 39/2001 Sb., 231/2001 Sb., 82/2005 Sb., a zejména ve znění změn 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích - účinnost od 1. května 2005)

§ 3

(1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že

a) provozuje analogové televizní vysílání dvou televizních programů prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě jiných technických prostředků tak, aby v souběhu zemského analogového a zemského digitálního vysílání byla pro obyvatele České republiky zajištěna možnost příjmu těchto televizních programů v rozsahu podle odstavce 3,
b) provozuje zemské digitální televizní vysílání televizních programů uvedených v písmenu a) a dalších alespoň dvou televizních programů zahrnutých v souhrnném datovém toku složeném z dílčích datových toků náležejících televizním a rozhlasovým programům, multimediálnímu obsahu a doplňkovým službám veřejné služby v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, upravených pro společné šíření prostřednictvím zemské sítě vysílacích rádiových zařízení s plánovaným pokrytím alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu1a) (dále jen "multiplex veřejné služby"),

zákon 483/1991 Sb. o České televizi ve znění změn 127/2005 Sb., účinnost od 1. 5. 2005, v platném znění ZDE

                 
Obsah vydání       20. 2. 2006
20. 2. 2006 Britský historik David Irving odsouzen na tři roky do vězení
20. 2. 2006 Poučení z Dálného východu - jak Vietnam úspěšně neutralizoval ptačí chřipku
20. 2. 2006 Dobrou noc a hodně štěstí!
20. 2. 2006 Pozor! Intenzivní kouření konopí způsobuje duševní choroby
19. 2. 2006 Londýnští policisté budou trestně stíháni
20. 2. 2006 18 Jiří  Studený
19. 2. 2006 Topolánek se vrací do hry? Boris  Cvek
19. 2. 2006 Vrací se skutečně Topolánek do hry? Miroslav  Šuta
19. 2. 2006 Islámským teroristům se podařilo vážně omezit svobody Západu
20. 2. 2006 Michael  Marčák
20. 2. 2006 Hloupost, zaujatost a nenávist Britských listů
20. 2. 2006 Jsem rád, že Britské listy existují
20. 2. 2006 Procento aneb od kdy se omezila reklama v České televizi? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2006 Strýčku Toby, a co karikatury? Boris  Cvek
20. 2. 2006 Klausovo sexuální pokrytectví Václav  Houfek
20. 2. 2006 Michael  Marčák
20. 2. 2006 Británie "potřebuje 11 miliard liber na podporu populační politiky"
20. 2. 2006 Spisovatelé vyklidili veřejný prostor Miroslav  Vejlupek
20. 2. 2006 Bez spisovatelů se kultura bez kultury obejde Štěpán  Kotrba
20. 2. 2006 Piráti se vrací na scénu Jan  Klusáček
20. 2. 2006 Weak ODS leadership hurting `blue` chances Irena  Ryšánková
20. 2. 2006 Tak já tedy stále nevím... Ladislav  Žák
20. 2. 2006 Kanadští hasiči podléhají rakovině Miloš  Kaláb
20. 2. 2006 Proč nevolit Zelené Ondřej  Ručka
20. 2. 2006 Krátká nevědecká úvaha o umění Martin  Damašek
20. 2. 2006 Jazyková politika EU musí počítat i s umělými jazyky
17. 2. 2006 Dobrá zpráva - snílkům se dá ještě věřit Bohumil  Kartous
17. 2. 2006 Aby byl parlament lidem blíž Lubomír  Zaorálek
20. 2. 2006 Súboj nadnárodného gigantu a slovenského podnikatela Braňo  Ondruš
20. 2. 2006 Neokonzervativizmus ako hodená rukavica Eduard  Chmelár
20. 2. 2006 V akom svete chceme žiť? Armin  Pougs
20. 2. 2006 Nebezpečná slepá ulička Radovan  Geist
20. 2. 2006 Liberální konzervativec Klaus Josef  Provazník
16. 2. 2006 OSN: Spojené státy by měly zlikvidovat tábor v zálivu Guantánamo
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce