20. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 2. 2006

Jazyková politika EU musí počítat i s umělými jazyky

se svolením redakce Libera Folio z esperanta přeložil Tomáš Klapka

Správce stránek jazykového portálu Evropské unie kapituloval před nelítostnými útoky rozlobených esperantistů. Na stránkách se již neuvádí, že umělé jazyky jako esperanto nemají historii, kulturu nebo rodilé mluvčí. Celý odstavec, který měl za cíl ukázat, jak se esperanto nehodí pro používání v EU, byl odstraněn 30. ledna. Správce stránek, Robert Rowe, se 6. února setkal s dvěma esperantsky hovořícími úředníky EU. Rowe vyprávěl, že některé z dopisů esperantistů, které mu byly zaslány, byly dost drsné. Také se divil, jak si někteří esperantisté myslí, že mohou diktovat jazykovou politiku EU. Zopakoval, že takové iniciativy mohou přijít jen od členských států.

Koncem listopadu Evropská komise poprvé publikovala oficiální komuniké o vícejazyčnosti a jazykové různorodosti. Ve spojení s tím byl spuštěn také nový jazykový portál EU.

Poznámka pod čarou v oficiálním textu vysvětlovala, proč se esperanto nehodí pro používání v EU: "Porozumění jiným kulturám vychází ze studia jazyků, které těmto kulturám dávají vyjádření; to je i důvodem, proč Komise nepodporuje používání umělých jazyků, které ze své podstaty žádné kulturní vyjádření nemají."

Podobné stanovisko se objevuje ve vysvětlení na jazykovém portálu: "Co jazyky umělé? Ze své podstaty takový jazyk není ničí rodilý jazyk, a slova bez historických souvislostí nebo vztahu ke kultuře nejsou dostatečně přesná pro právnické záměry."

Tyto dvě věty jasně vyjadřují oficiální argumenty EU proti esperantu, ale současně jsou jasně chybné. Proto se během posledních dvou měsíců mnozí esperantisté obrátili na administrátory stránek, aby žádali vysvětlení nebo aby protestovali. Jeden z posledních dopisů byl od esperantisty Stevena Brewera z USA.

"Dostal jsem nápad, když jsem si přečetl předchozí články na Libera Folio, a myslel jsem, že bych mohl napsat reakci v angličtině, která by je možná mohla přesvědčit," vypráví.

Zde je celý překlad jeho anglicky psaného dopisu, který byl evidentně poslední kapkou ve správcově již přetékající sklence:

Věřím, že je velmi bláhový a krátkozraký plán, který diskriminuje umělé jazyky tím, že o nich říká, že nemají rodilé mluvčí, historii nebo kulturu. Výroky na Vašich stránkách přesto jsou nejen bláznivé, ale také rozšiřují lživé a zavádějící tvrzení mezi veřejností. Těmito tvrzeními ukazujete hlubokou nevědomost - z jedné části Vás samého a z druhé části organizace, kterou zastupujete.

Esperanto je umělý jazyk, který má tisíce rodilých mluvčích (děti, které vyrostly v rodinách s esperantem jako jejich každodenním jazykem) a který má více než stoletou kulturu a historii. Navíc, protože všichni mluvčí pocházejí z více než sta zemí po celém světě, esperanto se již potýkalo a vypořádalo s mnoha palčivými otázkami mezinárodní komunikace tak, jako málokterý jiný jazyk.

Protože všichni mluvčí pocházejí z mnoha zemí, má esperanto sotva nějakou politickou moc a může se zdát, že je možné jej tedy snadno znevažovat. Ale když se Evropa zkouší postavit jazykovému imperialismu angličtiny, esperanto může být jedinou nadějí pro zabránění zničení menšinových jazyků a kultur. Možná nemůžete podpořit esperanto, ale já Vás vyzývám, abyste alespoň zůstal neutrální. Přestaňte šířit zlé a lživé informace o esperantu. Jestliže nemůžete dělat nic konstruktivního, alespoň nijak neubližujte.

Odpověď správce stránek byla jednoduchá, a při té příležitosti se také rozhodl odkrýt svou pravou identitu. Odpovědi správce na předchozí otázky listu Libera Folio ve finštině nebyly podepsané možná proto, že sám správce stránek nemohl otázky přečíst, ani je zodpovědět.

V reakci na Váš e-mail jsme odstranili zmínky o umělých jazycích v odpovědi na otázku číslo 7 na stránce Časté dotazy na portálu Evropa a jazyky na adrese http://europa.eu.int/languages/en/document/59. Děkuji za Váš příspěvek ke zlepšení obsahu stránek.

Dopis byl podepsán "Robert Rowe, správce portálu Jazyky a Evropa, Evropská unie". Očividně se jedná o stejného Roberta Rowea, který byl aspoň před vytvořením jazykového portálu správcem stránek překladatelské sekce Evropské komise.

Text o umělých jazycích zmizel nejen z anglické verze, ale ze všech různých jazykových verzí "Častých dotazů".

V dalším dopise pan Rowe vypráví, že on sám se jednou s esperantisty setkal, a dokonce říká, že on se esperanto měl naučit. Potom se vrací k části odstraněného textu:

"Když nad tím uvažuji, bylo nešťastné, že náš portál vstoupil do tematiky plánových jazyků a jejich role jako pomocných nástrojů pro porozumění mezi kulturami, protože situace je zřejmě složitější než vyjadřovalo naše odmítnutí na dvou řádcích. Ve skutečnosti jsme právě proto odstranili ten útočný odstavec."

Současně také radí, abe esperantisté obrátili svou pozornost na jiné místo než na stránky, aby konkrétně podpořili možné použití esperanta v EU.

Protože jakýkoliv jazyk, ať už esperanto nebo nějaký jiný, aby mohl být přijat jako oficiální jazyk Evropské unie, musí projít procedurou přesvědčení autorit členských států, aby požadovali jeho přijetí, a pak vyvolání o návrhu hlasování Rady ministrů. To se naposledy úspěšně stalo s irštinou a regionálními jazyky ve Španělsku. Opravdu tam by příznivci esperanta měli vytvořit tlak.

Odstraněním zmínek o umělých jazycích, pan Rowe důvěřivě doufal v osvobození od problémových dopisů esperantistů, kteří si stěžovali na chybný text. Přesto můžeme předpokládat, že bude místo toho nyní muset odpovídat na otázky, proč není na stránkách o esperantu zmínka žádná. Nová oficiální odpověď na tyto otázky je již ostatně připravována úředníky EU.

Dva esperantem hovořící evropští úředníci, Brian Moon a István Ertl, měli 6. února možnost promluvit si s Robertem Rowem a poděkovat mu za odstranění chybných vět. Rowe přiznal, že byl autorem zmíněné části textu, znovu poděkoval za opravu a zvláště vyjádřil překvapení nad existencí rodilých mluvčích esperanta, což dříve považoval za nemožné.

Moon a Ertl naznačili, že rodilý mluvčí esperanta, slovák Pavol Tvarožek, dokonce pracuje v EU jako vedoucí slovenských překladatelů v Evropském parlamentu. Ertl řekl, že nedostatek informovanosti funkcionářů EU o esperantu a souvisejících faktů je také trochu vinou esperantistů samotných a že by mohli zlepšit své informační aktivity.

Rowe vyprávěl, že některé z dopisů, které mu esperantisté poslali, byly dost drsné, a ptal se, co dává esperantistům "morální nadřazenost" věřit, že oni mají právo diktovat jazykovou politiku EU. Taková iniciativa může přijít jen od členských států, zopakoval.

Moon a Ertl se Rowemu snažili vysvětlit, že esperantisté jsou nejrůznějších názorů a nátur, a také se liší jejich návrhy. Podle upozornění Briana Moona, postoje esperantistů může jaksi ospravedlnit propastný nedostatek poznání a porozumění, které bylo zřejmé z odstraněných vět.

Článek v esperantu ZDE

Článek v angličtině ZDE
                 
Obsah vydání       20. 2. 2006
20. 2. 2006 Britský historik David Irving odsouzen na tři roky do vězení
20. 2. 2006 Poučení z Dálného východu - jak Vietnam úspěšně neutralizoval ptačí chřipku
20. 2. 2006 Dobrou noc a hodně štěstí!
20. 2. 2006 Pozor! Intenzivní kouření konopí způsobuje duševní choroby
19. 2. 2006 Londýnští policisté budou trestně stíháni
20. 2. 2006 18 Jiří  Studený
19. 2. 2006 Topolánek se vrací do hry? Boris  Cvek
19. 2. 2006 Vrací se skutečně Topolánek do hry? Miroslav  Šuta
19. 2. 2006 Islámským teroristům se podařilo vážně omezit svobody Západu
20. 2. 2006 Michael  Marčák
20. 2. 2006 Hloupost, zaujatost a nenávist Britských listů
20. 2. 2006 Jsem rád, že Britské listy existují
20. 2. 2006 Procento aneb od kdy se omezila reklama v České televizi? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2006 Strýčku Toby, a co karikatury? Boris  Cvek
20. 2. 2006 Klausovo sexuální pokrytectví Václav  Houfek
20. 2. 2006 Michael  Marčák
20. 2. 2006 Británie "potřebuje 11 miliard liber na podporu populační politiky"
20. 2. 2006 Spisovatelé vyklidili veřejný prostor Miroslav  Vejlupek
20. 2. 2006 Bez spisovatelů se kultura bez kultury obejde Štěpán  Kotrba
20. 2. 2006 Piráti se vrací na scénu Jan  Klusáček
20. 2. 2006 Weak ODS leadership hurting `blue` chances Irena  Ryšánková
20. 2. 2006 Tak já tedy stále nevím... Ladislav  Žák
20. 2. 2006 Kanadští hasiči podléhají rakovině Miloš  Kaláb
20. 2. 2006 Proč nevolit Zelené Ondřej  Ručka
20. 2. 2006 Krátká nevědecká úvaha o umění Martin  Damašek
20. 2. 2006 Jazyková politika EU musí počítat i s umělými jazyky
17. 2. 2006 Dobrá zpráva - snílkům se dá ještě věřit Bohumil  Kartous
17. 2. 2006 Aby byl parlament lidem blíž Lubomír  Zaorálek
20. 2. 2006 Súboj nadnárodného gigantu a slovenského podnikatela Braňo  Ondruš
20. 2. 2006 Neokonzervativizmus ako hodená rukavica Eduard  Chmelár
20. 2. 2006 V akom svete chceme žiť? Armin  Pougs
20. 2. 2006 Nebezpečná slepá ulička Radovan  Geist
20. 2. 2006 Liberální konzervativec Klaus Josef  Provazník
16. 2. 2006 OSN: Spojené státy by měly zlikvidovat tábor v zálivu Guantánamo
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce