30. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 12. 2005

Učinili křesťané z Ježíše Boha?

Pomalu končí volno, kde jsme mohli relaxovat a nabrat sílu do nového roku. O svátcích mohli mnozí z vás, vážení čtenáři, zavítat do kostelů. Možná to byla pro vás jenom jakási nostalgie, možná v tom bylo víc. Při návštěvě svatostánku jste si mohli položit otázku, "jak je to s tím Ježíšem?" Někteří z vás, vážení čtenáři, jste si pročetli Bibli a dospěli jste k názoru, že Ježíš je moudrý učitel, ale Bůh? Jak tvrdí křesťané. K tomu všemu se přidají námitky a nesouhlas jak od muslimů a židů. Pro jedny je Ježíš pouze prorok a pro druhé zase pouze rabín. Jak je to tedy, co je pravdy na křesťanském pochopení Ježíše jako Boha?

Skutečně, pokud si pročtete Svaté texty Bible, není tam příliš mnoho zmínek o tom, že Ježíš je Bůh. Kde berou křesťané jistotu o Ježíšově božství? Co jim dává takovou jistotu, že se k Ježíši i modlí? Pokusím se na všechny tyto dotazy nalézt s vámi, vážení čtenáři, odpovědi.

Přečtěme si společně jeden biblický text, protože ten nám lépe umožní pochopit něco z charakteru Ježíše Krista. "Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem." (Skutky 2:36) Tato výpověď, toto konstatování o Ježíši je závěr kázání apoštola Petra ke shromážděným židům v Jeruzalémě. Tito židé byli vlastně konvertité k judaismu ze všech národů. Tato věta, která zakončuje, která lemuje Petrovo kázání, je jednou z nejústřednějších výpovědí celého křesťanství. Konstatování o tom, že Ježíš je Pán a Mesiáš, vlaje jako prapor v přední linii celého křesťanství.

Jak jsem na to přišel? Navíc tam není řečeno o Ježíši jakožto o Bohu. Tvrdit, že je Ježíš Pán, totiž znamená pochopit tento titul, toto jméno v perspektivě celé Bible. My lidé 21. století máme spojené Pán se zdvořilostním oslovením člověka, nebo jako autoritu, majitele. Což je však hrubý omyl! Podle Starého zákona je Pán doslovným překladem, kalkem jména samotného Boha. Je to jméno אדני [Adónaj], které se překládá jako Pán, nebo Hospodin.

Tady to oslovení Boha je ještě něčím zvláštní. Židé jméno אדני [Adónaj] četli všude tam, kde se ve Svatých textech Bible vyskytovalo jiné Boží jméno יהוה [JHVH]. Proč to dělali? Bylo to z bázně, a také z úcty vůči Bohu. Snad aby se neprovinili proti přikázání nebrat Boží jméno nadarmo. Snad aby se zabránilo nějakému magickému zneužívání Božího jména יהוה [JHVH]. Takže to byli židé, kteří "nahradili" ono tajemné a nevyslovitelné jméno Boží יהוה [JHVH] jiným oslovením Boha.

Jméno אדני [Adónaj] se vyskytuje také samostatně a je oslovením samotného Boha. Nejsem si zcela jist, ale člověk takto nebyl nikdy titulován. Bůh je v dějinném období Starého zákona oslovován jako אדני [Adónaj] ve více než stovkách případů. Díky "nahrazení" Božího jména יהוה [JHVH] jménem אדני [Adónaj] tady máme navíc oslovení Boha v mnoha tisícovém výskytu. Tento Bůh אדני [Adónaj] Pán, vyvádí Izrael z Egypta, k tomuto Bohu se lze obracet v modlitbách. Tento Bůh odpouští hříchy. Bůh, jehož jméno je אדני [Adónaj] Pán!

Obrátím nyní svoji pozornost k období Nového zákona, konkrétně ke kázání apoštola Petra. Pokud apoštol Petr konstatuje, že je Ježíš Pán, potom apoštol Petr konstatuje, že je Ježíš אדני [Adónaj]!! Teprve tento text, tato věta -- Ježíš je אדני [Adónaj] Pán, mi dává plnou svobodu modlit se k Ježíši! Z hlediska "teologické stavby" je konstatování o tom, že je Ježíš אדני [Adónaj] základním kamenem této stavby.

Je to dokonce tak důležité, že pro apoštola Pavla se toto vyznání stává "vstupenkou věčného života". "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen." (Římanům 10:9) Protože vyznám-li Ježíše jako Pána, vyznám Ježíše jako אדני [Adónaj]. A to mi dává pevnou jistotu k modlitbám a prosbám o odpuštění hříchů od Ježíše.

Nepřímo je potom v takovém vyznání řečeno, že Ježíš je Bůh! Poněvadž je to oslovení Boha samotného v období Starého zákona. Tím ovšem nepopírám jiné biblické texty, které tvrdí explicitně, že je Ježíš Bůh (Jan 1:1 atd.) Ovšem vidím tady jisté pořadí důležitosti. Petr ve svém kázání a apoštol Pavel v listu Římanům chápou jako ústřední téma celé teologie -- Ježíš je Pán, Ježíš je אדני [Adónaj]. A jsou to listy apoštola Pavla do všech křesťanských obcí, kde připomíná -- "Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista." Nic tam není řečeno o tom -- "Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a rabína Ježíše Krista.", nebo "Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a proroka Ježíše Krista."

Konstatováním, vyznáním, že Ježíš je Pán, přiznám Ježíši Kristu božství. A jenom si pročtěte celý Nový zákon, vážení čtenáři, a pokuste se sečíst kolikrát je titulován Ježíš jako Pán. Proto mohu vyznat, že Ježíš je Bůh. A námitky oponentů o tom, že jsme si my křesťané učinili z Ježíše Boha, vidím jako neopodstatněné.

                 
Obsah vydání       30. 12. 2005
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
1. 1. 2006 Nařídil Castro vraždu JFK? Tomáš  Krček
31. 12. 2005 PF 2006 aneb co zbylo z prasátka pro štěstí
1. 1. 2006 Paroubek: Věřím, že pětiprocentní růst ekonomiky udržíme Jiří  Paroubek
1. 1. 2006 Klaus: Ani v roce 2006 se žádných velkých zvratů obávat nemusíme Václav  Klaus
31. 12. 2005 K Novému roku bych přál ČR noviny, které by mělo smysl číst Jan  Žižka
30. 12. 2005 Příběhy opravdových lidí Milan  Daniel
31. 12. 2005 Revoluce 1989: Kdo vyhrál?
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
31. 12. 2005 Britská stanice Classic FM oslaví Mozarta
31. 12. 2005 Češi: Náš život se letos začal konečně měnit k lepšímu Štěpán  Kotrba
30. 12. 2005 "Neuvěřitelný hnůj" na serveru novinky.cz
30. 12. 2005 Lidská povaha a diskuse na internetových serverech Aleš  Uhlíř
30. 12. 2005 V konečcích prstů Zbyněk  Hejda
30. 12. 2005 Prosba o naléhavou pomoc pro postižené
1. 1. 2006 ČRo: Rozhlasové narozeniny skřítka Hajaji
30. 12. 2005 Paroubek: "Administrativní chaos způsobil Bendl" Jiří  Paroubek
30. 12. 2005 Ještě jednou pětatřicátníci Josef  Vít
30. 12. 2005 Pětatřicátníci a ti starší... Boris  Cvek
31. 12. 2005 Autoři by se měli vyhýbat všeobecným neadresným útokům
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
30. 12. 2005 Opět jen střet generací Josef  Provazník
30. 12. 2005 Kapitalismus je boj "Jana  Veselá"
30. 12. 2005 Ne, o střet generací se nejedná! Jiří  Patermann
30. 12. 2005 Generace, argumenty a analýzy Martin  Brezina
31. 12. 2005 Státem ukradená solidarita Michal  Krčma
30. 12. 2005 Pohled (post)Husákova dítěte Lubomír  Novotný
30. 12. 2005 Flexibilita potřetí Jan  Holík
30. 12. 2005 Noční rozhovory aneb Komunikace s médii Alex  Koenigsmark
30. 12. 2005 Učinili křesťané z Ježíše Boha? Karel  Sýkora
29. 12. 2005 Jak pít alkoholické nápoje o Silvestru i jindy - a neopít se Miloš  Kaláb
29. 12. 2005 Pražská pohádka pro krále Šalamouna Karel  Moudrý
30. 12. 2005 Neobyčejné, které by mělo být obyčejné Štěpán  Kotrba
30. 12. 2005 Ankara a svoboda projevu:počet obviněných narůstá Simone  Radačičová
29. 12. 2005 Pravidlo "Drž hubu a krok" platí stále (ne-li víc než jindy) a ani dnes nezní vtipně "Jana  Veselá"
29. 12. 2005 Chirurg, kterého vyhodili čeští demokratičtí revolucionáři... Miroslav  Polreich
30. 12. 2005 Ekonomiku ovládajú naše presvedčenia Jaro  Dunaj
29. 12. 2005 Kdo ovládá ekonomiku? Tomáš  Krček
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
30. 12. 2005 Kdo psal o exkrementech
29. 12. 2005 Británie 2005 Jan  Čulík
29. 12. 2005 Způsobuje zbožnost bohatství?
29. 12. 2005 Ministr Rath má pravdu -- privatizace nemocnic může představovat velké nebezpečí Jan  Žižka
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
29. 12. 2005 Zahleděni do sebe, nevidíme potřeby potřebných Miloslav "Kraken" Junek
29. 12. 2005 Karolina Světlá a zkřehlý houslista Karel  Moudrý
30. 12. 2005 Moudrého Karolina Světlá je ve skutečnosti Eliška Krásnohorská!
29. 12. 2005 Svítá na lepší časy Štěpán  Kotrba
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
29. 12. 2005 Krade nám někdo exkrementy? Jiří  Škuba
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce