19. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2005

Členové České vegetariánské společnosti

Vegetariánství neškodí zdraví

polemika s článkem Petra Wagnera "Vegetariánství škodí zdraví"

Mezi osobami výše postavenými (odborně, společensky, funkčně, hodnostně) se v posledních letech projevuje neúcta k jazyku ve smyslu významoslovném -- sémantickém, snad proto, že si tyto osoby přisvojují cosi jako neomylnost, aniž je nutno přemýšlet o skutečných, přesných významech slov, což si starší z nás (A) stále a opakovaně uvědomuje. Zároveň si ovšem pamatuji, že za mého mládí tomu tak nebývalo -- přesné vyjadřování bývalo předpokladem úspěchu v jakékoli diskusi ať ústní, či písemné.

Pane primáři,

Ve svém článku dvakrát uvádíte, že (cit.) "Vegetariánství je módou". "Móda" je (v tomto smyslu) definována jako "....dobová záliba vůbec pro něco, obliba něčeho, zvyk, zvyklost..." tedy pravděpodobně cosi efemérního, krátkodobého. Vegetariánství tedy není módou -- ale po tisíciletí vyzkoušenou filosofií a způsobem života, v historii lidstva jednoznačně doloženého Vynecháme-li židovskou bibli pro rozpory v této věci, nutně se dovoláme klasické literatury a filozofie řecké, kde vegetariánství bylo před více tisíciletími propagováno ve škole Pythagorejců a dále rozpracováno Ovidiem, zmíníme se o ještě mnohem starší literatuře védské, ovlivnivší v tomto směru desítky, ba možná stovky milionů lidí, přejdeme přes středověké humanisty, propagující tento způsob života zcela jednoznačně (Michelangelo, da Vinci a další....) a dostaneme se do století nedávno uplynulých, kde velcí duchové tento způsob života rovněž propagovali. A jenom pro jistotu (argument obvykle uváděný) - to nebylo z hladu!

My dva - autoři této odpovědi -- jsme vegetariány z důvodů filosofických, etických, estetických a environmentálních (důvody zdravotní tedy pro nás velmi nezaváží). Ovšem přizpůsobíme se Vám, neboť jste debatu otevřel z tohoto směru. Celkově musíme konstatovat, že informačně nesledujete pokroky oboru nás zajímajícího, a zůstal jste pravděpodobně na úrovni doby, kdy konsumace masa (a to bez ohledu na jeho kvalitu) byla jedním z ukazatelů životní úrovně (zajisté převzato bývalým režimem ze Spojených států po druhé světové válce). Velice nás ovšem zajímá vysvětlení Vašeho tvrzení (cit.:)

"Je mnoho studií, jejichž výsledky jsou veřejně nepublikovatelné, protože jsou explozivní." Tomuto tvrzení nerozumíme a žádáme Vás o sdělení odkazů na několik studií (nejméně pět) takového charakteru.

Kromě shora uvedené charakteristiky důvodů našeho vegetariánství jsme však i racionalisté a pozitivisté, vycházející z aktuálních vědeckých poznatků a proto v opozici k Vašemu zásadnímu postoji (podrobnosti neuvádíme) tvrdíme, že:

1) správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v prevenci i léčbě různých onemocnění,

2) dobře rozvržená veganská a všechny druhy vegetariánské stravy jsou vhodné pro všechna životní období včetně těhotenství, kojení, dětského věku i dospívání,

3) vegetariáni ve srovnání s nevegetariány mají nejen nižší index tělesné hmotnosti (BMI) a mortalitu na ischemickou chorobu srdeční, ale i nižší krevní tlak a výskyt hypertenze, cukrovky II. typu, nádorů prostaty a střev,

4) není známa žádná choroba, která by se ve  vegetariánské populaci vyskytovala v prokazatelně vyšší míře než ve většinové populaci,

5) v západní dietologické literatuře byla ještě před 25 lety hlavním tématem odborných článků zabývajících se vegetariánstvím otázka výživové vhodnosti vegetariánské stravy, v současnosti se však proti tomu hlavním tématem stává sama vegetariánská strava a její místo v prevenci a léčbě nemocí.

Výše napsané Vám může znít jako klamavá propagace vegetariánského způsobu života, kterou si, aniž by mohli výše uvedená tvrzení prokázat, vymysleli členové nějakého obskurního spolku nevyzrálých a nedovzdělaných extrémistů, vyhýbajících se z důvodů pomýlené životní orientace konzumaci produktů z usmrcených zvířat. Dovolujeme si Vás však upozornit, že výše uvedených 5 bodů jsme citovali z rozsáhlého a navýsost fundovaného stanoviska Americké dietetické asociace (dále jen ADA) k otázkám vegetariánství, které bylo publikováno v roce 2000 ve spolupráci s Kanadskými dietology, a obsahuje odkazy na 256 odborných prací na dané téma. Obdobné závěry obsahovalo již předchozí stanovisko ADA k téže problematice z roku 1987. Jen pro úplnost uvádíme, že ADA sdružuje cca 70 tisíc amerických dietologů, takže ji naprosto nelze považovat za jakýsi obskurní spolek.

S pozdravem

Ing. Richard J. Barták, CSc.,

zakládající člen České vegetariánské společnosti

RNDr. Petr Blahut,

člen České vegetariánské společnosti

                 
Obsah vydání       19. 9. 2005
20. 9. 2005 Severní Korea chce civilní jaderný reaktor
19. 9. 2005 Deutsche Wahl 2005: Politický zlom i potvrzení starých pravd Martin  Kunštek
19. 9. 2005 Odkud, s kým a kam Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Německo: volby skončily ve slepé uličce
19. 9. 2005 Proč česká média zamlčela volební úspěch německé Levicové strany?
19. 9. 2005 Levicová strana jásá, že se dostala do parlamentu
18. 9. 2005 Volby v Německu: nikdo jasně nevyhrál
31. 10. 2005
18. 9. 2005 Blair "poslal s nadšením" vojáky do Iráku
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"
19. 9. 2005 Okurky, okurky, kupte si okurky! Zralé, čerstvě sklizené! Jaromír  Kohlíček
19. 9. 2005 Studenti, jeďte do Sýrie! Stanislav  Komínek
19. 9. 2005 * * * Viola  Fischerová
27. 9. 2005
19. 9. 2005 Zahradilova Modrá šance: možná budoucí zahraniční politika ČR Jiří  Staněk
19. 9. 2005 Média skandalizovala starostu Hřenska; o tom, že byl osvobozen, už nereferovala
19. 9. 2005 Policie slouží neonacistům jako ochranka Štěpán  Kotrba
19. 9. 2005 O co jde české policii? Josef  Provazník
19. 9. 2005 Nesouhlasím s potlačováním politických názorů Jan  Čulík
19. 9. 2005 Volby 2006: zajímá nás diskuse racionální nebo iracionální? Michal  Rusek
19. 9. 2005 Investice v roce nula Václav  Dušek
19. 9. 2005 Turci v Německu a tvrdý postih dvojího občanství Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Zbrojovka Brno je v dobrých rukou.... Ladislav  Žák
16. 9. 2005 Drama lidského života Jan  Čulík
19. 9. 2005 Pro ženy se nesluší hájit zapáleně svůj názor?
19. 9. 2005 Lesk a bída Evropských sociálních fondů Lubomír  Brožek
19. 9. 2005 Konec mýtů o dělnících z Východu Ondřej  Liška
18. 9. 2005 Jack Straw: Mezi Západem a islámem není podstatnějšího rozdílu
18. 9. 2005 Američtí konzervativci útočí na Bushe
16. 9. 2005 Bush: Se sociální nerovností ve státech u Mexického zálivu musíme skoncovat
19. 9. 2005 Akční síť BBC proti geneticky modifikovaným potravinám Miroslav  Šuta
19. 9. 2005 Váleční zločinci, táhněte z Prahy!
19. 9. 2005 Osud horší než znásilnění František  Schilla
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?
19. 9. 2005 O rasismu v médiích a ve společnosti Jan  Čulík
19. 9. 2005 Několik otázek k problému zahnívajícího rasismu Ondřej  Fér
19. 9. 2005 Prodaná černoška Filip  Sklenář
19. 9. 2005 Obecná pojmenování mají informační hodnotu Marian  Kechlibar
19. 9. 2005 Nábožensky nekorektní postoj Tomáš  Koloc
16. 9. 2005 Všeho s mírou Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Oboustranně rasistická diskuse Bohumil  Kartous
16. 9. 2005 Vy to vážně necítíte? Jan  Čulík
19. 9. 2005 Konala se konference o přímé demokracii
19. 9. 2005 I americké úřady pro výživu už přehodnotily svůj pozitivní postoj k vegetariánství
19. 9. 2005 Vegetariánství neškodí zdraví
18. 9. 2005 Vegetariánská strava
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005