19. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2005

Volby 2006: zajímá nás diskuse racionální nebo iracionální?

Důsledné odstranění iracionálních a zcela neproduktivních antagonismů v politice je klíčem úspěchu dané společnosti. Existují-li v zemi nejen "elity" (tj. elity v uvozovkách) ale i skutečné elity , měly by vlastnit schopnost najít pro sebe vhodný mediální prostor a účinně tak prezentovat výsledky své odborné vědecké práce pro společnost. Politika a veřejné voby politiků jsou předáním moci do konkrétních rukou, které pak budou řadu let rozhodovat o svěřených financích. Budou rozhodovat o stovkách miliard korun. Ptejme se, jaké možnosti či varianty pro volbu politiků občané mají. Předkládám čtenářům Britských listů první dvě ukázková volební témata, skrze které lze začít postupně vnášet do chaotického a zřejmě úmyslně iracionálního laciného a povrchně reklamního volebního zmatku alespoň částečnou logiku či řád.

Racionální VOLBA č. 1: máme plán na efektivnější veřejné finance -- ANO/NE

Poctivá vedoucí politická skupina předloží veřejnosti přesné analýzy aktuální výše zdanění. V prvé řadě na řadě konkrétních případů veřejnosti podrobně vysvětlí, jak vysoké daně vlastně dnes existují. Pro lepší názornost uvedu jeden zajímavý příklad výše zdanění, nejprve přímé daně (resp. pojištění):

Celkové náklady zaměstnavatele   24300 Kč
Zaměstnanec -- hrubá měsíční mzda:  18000 Kč
Daň typu "zdravotní pojištění" celkem   2430 Kč
Daň typu "sociální pojištění" celkem:  6120 Kč
Ostatní daně na školství, policii, armádu, státní správu atd.  2065 Kč
Odvody celkem  10615 Kč
Čistá mzda  13685 Kč

Důležitá poznámka: Speciální sociální účty ještě nebyly vytvořeny, tedy relativně vysokou položku 6120 Kč státní pokladna stejně smíchá s položkou "ostatní daně". Pro veřejnost je psychologicky snesitelnější dát 6120 korun na "sociální dávky", než na daně státu. Přesné číslo, kolik procent z takto vybraných peněz jde opravdu na sociální výdaje, dnes nezná ani ministr sociálních věcí.

Na první pohled se jeví, že výše odvodů dosahuje 43,7 % (10615 Kč / 243 Kč). Hledáme-li celkovou míru zdanění, nesmíme však zůstat v polovině výpočtu, protože za vykonanou práci si každý občan nakonec nakoupí zboží nebo služby. Až pak se uzavře koloběh práce-peníze-zboží (služba). Celková výše zdanění tak vzroste nejméně o 5 % (potraviny), spíše o 19 % (běžné zboží) nebo ještě více (pohonné hmoty, alkohol, tabák atp.). Např. při ceně benzínu 24 Kč/litr činí součet daně z přidané hodnoty a spotřební daně 15,67 Kč (3,83 Kč + 11,84 Kč). Hledáme-li tedy celkové zdanění v tomto případě, výpočet pokračuje takto:

Čistá mzda 13685 Kč
Nakoupené množství benzínu  570 litrů
Hodnota benzínu  4750 Kč
Součet DPH + spotřební daň  8935 Kč

Rekapitulace

Celkové náklady zaměstnavatele 24300 Kč
Hodnota benzínu 4750 Kč
Odvody celkem (povinné pojištění + daně) 19550 Kč

Ve výše uvedeném příkladu tedy obdrží zaměstnanec benzín v hodnotě 19,5 % hodnoty, kterou mu proplatil zaměstnavatel za jeho práci. Výše zdanění je neuvěřitelných 80,5 %.

Smyslem výše uvedeného příkladu je ukázat, že občan, který nemá zájem podpořit návrhy na efektivní kontrolu veřejného hospodaření (stát spravuje 48 až 80 % hodnoty jeho práce), se nechová racionálně. Poctivá politická skupina se bude snažit přesvědčit racionálního voliče, že právě ona dokáže se svěřenými prostředky hospodařit v prvé řadě efektivněji.

Efektivnější správa veřejných financí = účinnější kontrola

Poctivá politická skupina za tímto účelem předloží veřejnosti konkrétní metody, kterými dokáže snížit vysoké ztráty v zajišťování jednotlivých služeb (zdravotní pojišťovny, důchodový a sociální systém, školství, armáda atd.). Místo asociálního snižování úrovně a kvality služeb (výše důchodů, sociálních dávek a podpor atp.) zefektivní především přerozdělovací systém.

Povrchní a iracionální politická skupina bude hájit především své soukromé zájmy. Místo propracovaných návrhů na zefektivnění státního rozpočtu - tedy poctivé snahy zavést ve veřejné sféře zcela transparentní systém např. v podobě pro veřejnost dnes již dostupného prohlížení veřejných výdajů skrze internet -- též ZDE a ZDE , bude např. lacině poukazovat na chyby svých politických protivníků. Bude velmi zajímavé sledovat, jak dlouho bude elitám trvat, než se jim výše uvedenou jednoduchou -- ale přitom tak smělou -- myšlenku podaří prosadit. Povšimněme si, jak velká část veřejnosti neumí nebo nechce domyslet, jak rychle by realizace internetové kontroly veřejných výdajů zafungovala a k jak velkým úsporám by vedla. Bohužel horším výkladem je právě druhá varianta -- část veřejnosti tuto souvislost nechce domyslet vědomě. Je zjevné, že právě ta část společnosti, která o těchto věcech rozhoduje, na realizaci výše uvedeného projektu zájem nemá, naopak má zájem na cílevědomém bojkotu této efektivní kontrolní metody peněz svěřených státu.

Racionální volič se tedy bude v prvé řadě snažit, aby politické skupiny věděly, že od nich vyžaduje především důslednou kontrolu svěřených financí. Pokud tento signál volič nedá před volbami dostatečně hlasitě najevo, toto důležité téma zanikne. -- To ovšem závisí v prvé řadě na schopnosti skutečných mediálních elit toto téma vynést do popředí. Pokud se to nestane, dostane volič velmi špatnou zprávu: Buď mediální elity neexistují, nebo existují jen "elity" které jsou skrze nepřehlednou síť přátelských a rodinných vazeb již velmi "příjemně" napojeny na veřejné "penězovody". -- Je to tak?

Racionální VOLBA č. 2: máme upřímnou vůli nést odpovědnost -- ANO/NE

V minulých letech plynuly obrovské finance -- desítky a stovky miliard českých korun -- zcela nesystémově do zbytečných výdajů. Političtí vůdci z 90. let minulého století se dnes tváří, že nemají odpovědnost za svěřené finance. Jeden z nich je dnes prezidentem. Krachy bank a jejich sanace stovkami miliard korun byly možné především proto, že neexistovala -- a zdá se, že dodnes neexistuje -- jakákoliv odpovědnost zvolené reprezentace za obrovské veřejné ztráty.

Jakoby tajným cílem (zejména Klausových) vlád bylo vytvořit velmi rychle novou českou ekonomickou oligarchii -- jakýmkoliv způsobem. Je možné, že tento úkol někomu v rámci snahy umlčet špatné svědomí připadal dokonce jako "národní poslání". Vždyť musí být přece lepší, když v českých zemích budou existovat alespoň někteří bohatí Češi, kteří tak budou moci alespoň nepatrně konkurovat bohatým zahraničním finančním skupinám. Není snad tento úhel pohledu logický?

Slušná a poctivá politická skupina věnuje veškerou svou energii vysvětlování, že jejím cílem je nejen uchopení moci, ale i schopnost nést odpovědnost. Místo laciných předvolebních slibů uvede seznam návrhů, kterými veřejnost přesvědčí, že má účinné mechanismy, jak zabránit korupci a dalším negativním jevům -- skrze konkrétní odpovědnost jednotlivců za svěřené oblasti.

Politická skupina, jejímž cílem je především korupční využívání informací pro osobní prospěch se bude tématice osobní politické odpovědnosti vyhýbat jako čert kříži. Veškerou snahu o změnu zákonů tak, aby volení politici byli osobně zodpovědní za svěřené úseky bude velmi účinně bojkotovat. V diskusích bude toto téma arogantně a povýšeně zesměšňovat -- nebo nejčastěji zcela ignorovat.

Racionální volič se tedy bude v prvé řadě snažit, aby politické skupiny věděly, že od nich vyžaduje též odvahu nést osobní odpovědnost za svěřené úseky veřejné sféry. Pokud tento signál volič nedá před volbami dostatečně hlasitě najevo, toto druhé důležité téma také zanikne. -- To ovšem závisí v prvé řadě na schopnosti skutečných mediálních elit toto téma vynést do popředí. Pokud se to nestane, dostane volič velmi špatnou zprávu: Buď mediální elity neexistují, nebo existují jen "elity" které jsou skrze nepřehlednou síť přátelských a rodinných vazeb již velmi "příjemně" napojeny na veřejné "penězovody".

V pokračování textu přijdou na řadu další dvě racionální volby -- volba proporcí povinných mandatorních výdajů (např. školství/armáda atd.) a další důležitá volba -- směřování a cíle zahraniční politiky.

                 
Obsah vydání       19. 9. 2005
20. 9. 2005 Severní Korea chce civilní jaderný reaktor
19. 9. 2005 Deutsche Wahl 2005: Politický zlom i potvrzení starých pravd Martin  Kunštek
19. 9. 2005 Odkud, s kým a kam Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Německo: volby skončily ve slepé uličce
19. 9. 2005 Proč česká média zamlčela volební úspěch německé Levicové strany?
19. 9. 2005 Levicová strana jásá, že se dostala do parlamentu
18. 9. 2005 Volby v Německu: nikdo jasně nevyhrál
31. 10. 2005
18. 9. 2005 Blair "poslal s nadšením" vojáky do Iráku
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"
19. 9. 2005 Okurky, okurky, kupte si okurky! Zralé, čerstvě sklizené! Jaromír  Kohlíček
19. 9. 2005 Studenti, jeďte do Sýrie! Stanislav  Komínek
19. 9. 2005 * * * Viola  Fischerová
27. 9. 2005
19. 9. 2005 Zahradilova Modrá šance: možná budoucí zahraniční politika ČR Jiří  Staněk
19. 9. 2005 Média skandalizovala starostu Hřenska; o tom, že byl osvobozen, už nereferovala
19. 9. 2005 Policie slouží neonacistům jako ochranka Štěpán  Kotrba
19. 9. 2005 O co jde české policii? Josef  Provazník
19. 9. 2005 Nesouhlasím s potlačováním politických názorů Jan  Čulík
19. 9. 2005 Volby 2006: zajímá nás diskuse racionální nebo iracionální? Michal  Rusek
19. 9. 2005 Investice v roce nula Václav  Dušek
19. 9. 2005 Turci v Německu a tvrdý postih dvojího občanství Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Zbrojovka Brno je v dobrých rukou.... Ladislav  Žák
16. 9. 2005 Drama lidského života Jan  Čulík
19. 9. 2005 Pro ženy se nesluší hájit zapáleně svůj názor?
19. 9. 2005 Lesk a bída Evropských sociálních fondů Lubomír  Brožek
19. 9. 2005 Konec mýtů o dělnících z Východu Ondřej  Liška
18. 9. 2005 Jack Straw: Mezi Západem a islámem není podstatnějšího rozdílu
18. 9. 2005 Američtí konzervativci útočí na Bushe
16. 9. 2005 Bush: Se sociální nerovností ve státech u Mexického zálivu musíme skoncovat
19. 9. 2005 Akční síť BBC proti geneticky modifikovaným potravinám Miroslav  Šuta
19. 9. 2005 Váleční zločinci, táhněte z Prahy!
19. 9. 2005 Osud horší než znásilnění František  Schilla
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?
19. 9. 2005 O rasismu v médiích a ve společnosti Jan  Čulík
19. 9. 2005 Několik otázek k problému zahnívajícího rasismu Ondřej  Fér
19. 9. 2005 Prodaná černoška Filip  Sklenář
19. 9. 2005 Obecná pojmenování mají informační hodnotu Marian  Kechlibar
19. 9. 2005 Nábožensky nekorektní postoj Tomáš  Koloc
16. 9. 2005 Všeho s mírou Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Oboustranně rasistická diskuse Bohumil  Kartous
16. 9. 2005 Vy to vážně necítíte? Jan  Čulík
19. 9. 2005 Konala se konference o přímé demokracii
19. 9. 2005 I americké úřady pro výživu už přehodnotily svůj pozitivní postoj k vegetariánství
19. 9. 2005 Vegetariánství neškodí zdraví
18. 9. 2005 Vegetariánská strava
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005