15. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 9. 2005

Tips aren't included...

V poslední době je jen velmi obtížné vyhnout se v debatách tématu mediální kauzy kolem prodeje Unipetrolu společnosti PKN Orlen. Zejména v rozhovorech s osobami poměrů v České republice méně znalými se velice často setkávám s přímou otázkou, jestli skutečně v celé záležitosti existovaly úplatky. Na přímou otázku přímá odpověď a ta zní v mém případě: "samozřejmě, že nikoliv". Následuje můj výklad o tom, že slovo jako úplatek je velice ošklivé a je vzápětí následováno obludným výrazem korupce. Již slovník socialistického obchodníka na světových trzích znal slůvko provize a tržní hospodářství přineslo pravý rozkvět slovní zásoby na toto téma, převzatý často právě ze zemí a prostředí, ze kterých pocházeli ti, kteří se u mne dožadovali informace o úplatku.

Připomenu pouze některé, které mi vytanuly na mysli a se kterými se můžeme běžně setkat. Jde o výrazy jako záloha, osobní dar, speciální sleva, různé režijní výdaje, manažerský příplatek, provozní náklady, zvláštní náklady , zvláštní příplatky, poplatek za zprostředkování, dary politické straně, dary dobročinným organizacím, nadacím a fondům, mimosmluvní platby, vstupní poplatky, náklady na tržní externality, náklady na pozitivní P.R., marketingové a reklamní náklady, náklady na poruchy trhu, náklady na ošetření možných rizik, výdaje managementu, organizační náklady, transakční náklady, záloha na podíl na zisku a nakonec ona tradiční provize.

To vše jsou jen některé z mnohých názvů kolonek, ve kterých se mohou skrývat prostředky, které lze v případě souběhu mimořádně nepříznivých sociálně tržních podmínek (čti "když to praskne") nazvat oněmi neblahými a dehonestujícími slůvky, tedy jednotlivě úplatky nebo souhrnně korupce, zvaná česky úplatkářství.

V tržním hospodářství možná nelze uplácet, ale lze motivovat. Taková motivace nebývá samozřejmě součástí vládních ani stranických politik, ale byla, je a zůstane součástí vládních stranických i obchodních praxí. Motivace je často opisována spojením "výraz opravdového a upřímného zájmu" nebo pro zvláště odporné případy výrazem "naznačení snahy ochotně, nezištně, účinně a pokud možno okamžitě pomoci."

Když si vezmete průvodce společenským chováním a nebo různé bedekry, najdete tam pro evropské země a evropské kulturní prostředí zpravidla doporučení o obvyklém spropitném ve výši 8-10 procent. Uvedu takový příklad. Pokud bych měl v Evropě za něco zaplatit například náhodně zvolených 13 miliard nějakých měnových jednotek, je řádné evropské spropitné mezi 1,04 a 1,3 miliardami měnových jednotek. Což je, kdyby šlo náhodou o české koruny v objemu 13 miliard, spropitné něco kolem 40 milionů euro. Náhodou. Tedy, už ne náhodou, ale po dělení kursem. Při výrazu spropitné mi má paměť zbloudila do mého dětství a mládí, kdy v restauracích visely povinně cedulky s nápisem "Neurážejte nás spropitným" a již tenkrát to ti podnikavější dávali co nejvíce na oči, aby snad někdo na spropitné nezapomněl. A ti největší experti to dopisovali na jídelní lístky. Zisk z propagace spropitného vysoce převyšoval ztrátu způsobenou občany, kteří se přitrouble nebo i vychytrale nápisem řídili.

Proč to všechno říkám?! Dnes jsem seděl s jedním známým v restauraci a jak jinak, řeč zabloudila na Unipetrol a úplatek. Známý je zkušený muž, orientovaný v českém prostoru a čase jako málokdo. Vyložil jsem mu tedy svou teorii úplatku, on se smál a říkal, že bych to nikde asi takhle veřejně nahlas neřekl. A já jsem si přiznal, že asi ne...

Když tu mi číšník přinesl účet a na něm se po všech náležitostech ministerstvem financí daných skvěl registrační pokladnou vytištěný tučný titulek z názvu tohoto článku: TIPS AREN'T INCLUDED. Byl jsem okouzlen hned třikrát. Novostí naší doby, která našla novou podobu výzvy "Neurážejte nás spropitným" ve formulaci "Spropitné není (v účtu) zahrnuto" (anglisté prominou), dále tvůrčím využitím možnosti registrační pokladny, která dává možnost upozornit platícího, že by měl přitlačit, když už není, alespoň podle MF ČR, právě díky dotyčné registrační pokladně řádnou částku tak snadné zašantročit a nakonec samotným nádherným podobenstvím a zjevením toho, kdyby se úřady všude v Evropě oděly do transparentů s heslem TIPS AREN'T INCLUDED a překladem v národním jazyce. Tam, kde je jazykový zákon, by to bylo obráceně. Jak krásný doplněk k našim Zimmer frei. Mimochodem, zmíněná pokladna to mimo Kč tiskla i v eurech....

Pohled na účet mne přesvědčil o tom, že toto podobenství si již nemohu nechat uklouznout mezi prsty. V zenových textech se často dočteme, že žák byl osvícen. Žák tedy usedl a v rozporu se svým původním přesvědčením napsal tento text. Prostě tváří v tvář geniálnímu titulku z hospodského účtu nemohu jinak...

                 
Obsah vydání       15. 9. 2005
15. 9. 2005 Britská zbrojovka vyplatila Pinochetovi milion liber
14. 9. 2005 Američtí novináři nyní útočí na Bushe
15. 9. 2005 Maso ze zkumavky
15. 9. 2005 Británie: Nákupní karty podnikatelských řetězců jsou předražené
15. 9. 2005 Zasmrádlé rasistické teplíčko ve střední Evropě Jan  Čulík
15. 9. 2005 Barva trenýrek Alex  Koenigsmark
15. 9. 2005 GMO: Monsanto korumpovalo indonéské úředníky a skandál znepokojil jeho akcionáře Linda  Nová
15. 9. 2005 O některých aktuálních mezinárodních souvislostech při přechodu na digitální vysílání
15. 9. 2005 Mobil útočí na knihy Marek  Kuchařík
15. 9. 2005 Paraziti, odejděte, Grebeníčku, zůstaň
15. 9. 2005 Tips aren't included... Ladislav  Žák
15. 9. 2005 I ty, Bruntále? Josef  Provazník
15. 9. 2005 Hradní web Oldřich  Průša
14. 9. 2005 Česká vláda dodá munici egyptské diktatuře
15. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy
31. 10. 2005
15. 9. 2005 Jak čelí chudý Jih růstu ceny ropy? Simone  Radačičová
15. 9. 2005 Francie kompenzuje drahou ropu Simone  Radačičová
15. 9. 2005 Svět je otevřen každému
27. 9. 2005
15. 9. 2005 Ženy chtějí dobrovolně zemřít Václav  Dušek
15. 9. 2005 Švýcarsko, konopí a André Fürst Bushka  Bryndová
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba
15. 9. 2005 Následek nařízení o zapovězení ceknutí o kvalitě vystrojování Armády ČR
14. 9. 2005 Díky korporacím máme místo demokracie Pobřežní hlídku
14. 9. 2005 Bushova éra skončila
14. 9. 2005 Vegetariánství škodí zdraví Petr  Wagner
14. 9. 2005 Hospodská debata jako paradigma české politiky? Karel  Dolejší
14. 9. 2005 Kulhánek: Highlander pro klempířské učně Filip  Sklenář
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 9. 2005 Zasmrádlé rasistické teplíčko ve střední Evropě Jan  Čulík
15. 9. 2005 Ženy chtějí dobrovolně zemřít Václav  Dušek
15. 9. 2005 Maso ze zkumavky   
15. 9. 2005 Švýcarsko, konopí a André Fürst Bushka  Bryndová
15. 9. 2005 Tips aren't included... Ladislav  Žák
14. 9. 2005 Vegetariánství škodí zdraví Petr  Wagner
14. 9. 2005 Kulhánek: Highlander pro klempířské učně Filip  Sklenář
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
14. 9. 2005 Díky korporacím máme místo demokracie Pobřežní hlídku   
14. 9. 2005 Hospodská debata jako paradigma české politiky? Karel  Dolejší
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba
14. 9. 2005 Američtí novináři nyní útočí na Bushe   
13. 9. 2005 Poslanci chtějí zrušit ochranu krajinného rázu Vladimír  Burda
13. 9. 2005 Skutečně už hrozí konec ropné éry?   
13. 9. 2005 Anička Dajdou napsala šílenou knihu a co s tím mají společného přejetí psi... Ladislav  Kahoun