15. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 9. 2005

Švýcarsko, konopí a André Fürst

Nedávno jsem zveřejnila případ konopářského aktivisty André Fürsta, odsouzeného švýcarským soudem k nepodmíněnému trestu více než 2,5 roků za pěstování a prodej konopí. Odsouzený Fürst přitom konopí pěstoval pro technické účely a vyráběl z něj esenciální oleje a celou řadu terapeutických a kosmetických přípravků, které prodával ve svém obchodě. Obrátila se na mne řada čtenářů se žádostí o lepší objasnění tohoto případu v kontextu švýcarské protidrogové legislativy, která se v přístupu ke konopí podstatně liší od většiny ve světě obvyklých právních norem.

Co konopí říká zákon?

K tomu též: BBC: "Kouření konopí vyvolává u některých teenagerů psychotické stavy" ZDE

Co o konopí říká zákon?

Na rozdíl od většiny ostatních zemí není ve Švýcarsku pěstování přírodního (psychoaktivního) konopí ani jeho užívání bez předchozích úprav jako takové zákonem zakázané. Podle švýcarského zákona o drogách jsou za konopí podléhající právní úpravě považovaná pouze jeho květenství (palice), nikoliv celé rostliny jako tomu obvykle bývá v jiných zemích. Zákon zakazuje pěstování konopí pouze v případě, že je určené k výrobě drog. Zakázanými výrobky z konopí jsou tedy pryskyřice (hašiš) a výtažky či tinktury získané z jeho palic.

Pojem droga (ve smyslu narkotikum, omamná látka) je v dotyčném zákoně vymezen jako narkotikum, na němž vzniká závislost. Je již dávno vědecky prokázané (např. studiemi uvedenými v tomto článku), že na konopí nevzniká fyzická závislost, ale pouze psychická, a to spíše jen v případech těžkého zneužívání. Celkově je závislost na psychoaktivním konopí nižší než na kávě (viz tabulka síly závislostí v článku "Konopí a zlá čarodějka marihuana"). Podle mnohých právních názorů nelze tedy podle švýcarského zákona konopí považovat za narkotikum způsobující vznik závislosti.

Přípravky z konopí byly ještě na začátku 20. století tradičně používány jako účinný lék na spaní, a je tedy dobře známo a lékařsky prokázané, že silný uspávací (narkotizační) účinek u nich nastává teprve při koncentraci kolem 7-8% THC. Konopí, které na svých polích pěstuje André Fürst, obsahuje jen kolem 4% psychoaktivního THC, takže se na něj nevztahuje ani výše zmíněná definice narkotika, a jeho prodej v podobě tzv. vonných polštářků tudíž nemůže být považován za protizákonný. V Kanadě má státem prodávané konopí pro léčebné účely obsah THC kolem 5%. Pro srovnání uvádím průměrný obsah THC ve šlechtěných odrůdách "indoor" pěstovaného skunku běžně prodávaného v holandských coffee-shopech, který obvykle dosahuje 10-15% (někdy i více).

Z uvedené právní úpravy tedy jasně vyplývá, že sušené palice psychoaktivního konopí (marihuana) nepodléhají zákazu, pokud nejsou určeny ke spotřebě jako droga. Čili pokud je někdo použije například jako lék, nedopouští se tím ničeho protizákonného ani on, ani ten kdo konopí vypěstoval nebo mu je prodal.

V konopných obchodech ve Švýcarsku se běžně prodávají již výše zmíněné vonné polštářky, oficiálně určené k přípravě bylinkových směsí, které se ovšem také dají kouřit či jinak požívat. Samozřejmě, že se najde část zákazníků, kteří si je kupují k rekreačním účelům (neboli vědecky řečeno k hulení), ale mezi zákazníky těchto obchůdků s konopnými výrobky patří i velmi četní nemocní, kteří je skutečně používají k terapeutickým účelům. Toto přírodní konopí nikoho prudce neomámí, ale má významný podpůrný účinek v řadě nemocí, jimiž trpí především staří lidé, včetně nespavosti. Užívá je až překvapivě velký počet lidí důchodového věku a vonné polštářky ve velkém si kupují i některé domovy důchodců, kde údajně přispívají nejenom k lepšímu spánku a zdravotnímu stavu jejich obyvatel, ale dokonce i k zlepšení jejich vzájemných vztahů.

V další části článku se pokusím vysvětlit, jak vznikala dnešní drogová politika Švýcarska, aby čtenáři lépe pochopili v jakém kontextu se odehrával případ André Fürsta. Vyplývá z něj, že pan Fürst se pouze řídil zásadami návrhu nového zákona o drogách, předloženého v roce 2001. Až do naprosto nečekaného loňského zvratu v postoji parlamentu se zdálo, že tento návrh zvítězí a bude přijat. Když se tak nestalo, André se nevzdal, ale pěkně po švýcarském způsobu se jako uvědomělý občan zapojil do vytvoření iniciativy, která měla za cíl dosáhnout konání všelidového hlasování, které zákon prosadí i navzdory parlamentu. Stal se členem výboru, který organizuje sbírání podpisů potřebných k uspořádání referenda, a proto se také možná stal trnem v očích některých mocných. Tím spíše, když je teď již zřejmé, že podpisová akce byla více než úspěšná a všelidové hlasování o dekriminalizaci konopí ve Švýcarsku brzy proběhne.

André Fürst se provinil tím, že stejně jako mnozí další počítal s konsensuální reformou, která však byla bez jakýchkoliv platných důvodů pohřbena. A za svou víru v tradiční švýcarský pragmatismus byl také řádně potrestán, když v poslední době zcela nenadále a nepochopitelně došlo k radikální změně v postoji úřadů ke konopí, a v zemi se náhle začala prosazovat nevídaná prohibice à la "US Válka proti drogám", která se podepsala i na jeho rozsudku.

Peripetie švýcarské drogové legislativy

Švýcarský zákon o drogách z roku 1951 byl naposledy modifikován v roce 1975, když do něj byly zapracované principy pomoci drogově závislým. V následujících desetiletích došlo ve Švýcarsku k velkému vývoji v oblasti drogové politiky. Kantonální a místní samosprávy přistoupily k pragmatickým opatřením jako výměny injekčních stříkaček nebo odvykací programy pro drogově závislé. Užívání konopí a stejně tak i jeho pěstování se v některých kantonech stalo běžně tolerovaným. V posledních létech v zemi vznikly stovky konopných obchodů, kde si dospělí občané mohli konopí zakoupit (ovšem s tím, že nebude určené ke spotřebě jako droga). K těmto snahám se přidala i federální vláda, která pro závislé narkomany zavedla např. program předepisování heroinu na lékařský předpis a během těchto let průběžně vydala celou řadu vládních výnosů, aby výše zmíněná opatření měla právní základ. Tímto způsobem se tedy utvářela současná švýcarská drogová politika spočívající na čtyřech "základních pilířích": prevence, léčba, snižování rizik (harm reduction) a represe.

Tento model drogové politiky našel širokou podporu na všech úrovních švýcarské společnosti a byl mezitím občany potvrzen ve třech referendech. Co se týče zákonných norem, zprvu se jich většina vešla do rámce výše uvedeného zákona z roku 1975. Svět se však od poloviny sedmdesátých let značně změnil a není tedy divu, že brzy se ukázalo, že švýcarská společnost si s tímto sice kvalitním, ale již poněkud archaickým zákonem nevystačí. Některá nová opatření, která byla často i široce společensky aplikována, již nenacházela oporu v zákonu a jaksi "visela" v právním vzduchoprázdnu. Bylo jasné, že bude třeba novelizovat drogovou legislativu, aby odpovídala stavu současné společnosti.

Proto byl roce 2001 v parlamentu předložen nový zákon o omamných látkách, který de jure potvrzoval již zaběhnutou politiku "čtyř pilířů", předepisování heroinu a další v praxi již ověřené pragmatické přístupy k drogové problematice. Jeho základními principy byly tyto body:

  • zavedení pojmu ochrany veřejného zdraví
  • depenalizace užívání konopí
  • posílení ochrany mládeže před drogami
  • cílené posílení represe v určitých oblastech
  • přiměřená regulace pěstování, výroby a obchodu s konopím
  • sjednocení aplikace právních norem

Zákon navrhoval depenalizaci psychoaktivního konopí používaného jako droga vzhledem ke skutečnosti, že Švýcarsko má přes půl miliónu uživatelů a není tedy v moci státu zajistit dodržování stávajícího zákona, který takové užívání zakazuje. Zrušením postihu konopí by se vzala na vědomí společenská realita a snížila by se zátěž policie i trestněprávního aparátu. Návrh zákona zároveň kladl důraz na preventivní opatření namířená proti banalizaci užívání konopí a na prevenci jeho konzumace nedospělou mládeží. Podle názoru zákonodárců umírněné užívání konopí neohrožuje zdraví více než konzumace ostatních zákonem povolených látek.

Komentář k návrhu zákona se i výslovně zmiňuje o mezerách ve stávající legislativě, které činí stíhání pěstitelů za pěstování konopí pro výrobu drogy a výrobců či obchodníků s konopnými produkty velmi diskutabilním. Návrh zákona dával federální vládě prostor k regulaci počtu výrobců a obchodů s psychoaktivním konopím a s výrobky z něj. Také měl stanovit jednoznačná kritéria pro rozlišení technického konopí od psychoaktivního konopí určeného pro výrobu drog, což by usnadnilo boj proti nežádoucímu vývozu výrobků spadajících pod toto označení.

Legislativní procedura trvala tři dlouhé roky, během nichž se švýcarská společnost - podobně jako André Fürst - řídila pragmatickým modelem drogové politiky obsaženým v návrhu zákona, jenž v podstatě nezaváděl nic nového, ale pouze reflektoval existující situaci. Pak ale přišlo ošklivé překvapení, když v polovině roku 2004 tato snaha o modernizaci drogové legislativy díky politickým tlakům z pravice totálně zkrachovala. Po hladkém schválení předlohy zákona v dolní komoře švýcarského parlamentu ji horní komora nečekaně zamítla, a starý zákon z roku 1975 tedy zůstal v platnosti i nadále.

Vox populi se vyjádří ke konopí

Prakticky okamžitě poté se vytvořila iniciativa, jež si vzala za úkol předložit zásady neúspěšného návrhu zákona k všelidovému hlasování, které by je umožnilo prosadit. Podle švýcarských zákonů je k vyhlášení referenda potřeba shromáždit minimálně 100 000 platných podpisů. Iniciativa s názvem "Za rozumný přístup ke konopí, účinně chránící mládež" (zkráceně Pro-Chanvre neboli Pro-Konopí) k 10.09.2005 oznámila, že získala 127 000 "hrubých" hlasů, takže po vyřazení zdvojených a neplatných podpisů bude mít více platných podpisů než vyžaduje zákon. Iniciativa za uspořádání referenda se všemi podpisy bude 6. prosince (více než 1,5 měsíce před vypršením zákonné lhůty) oficiálně předána parlamentu.

Poněkud dlouhý název iniciativy byl jejími organizátory zvolen záměrně, aby tak dali jasně najevo, že jejich cílem není podporovat huliče, ale chránit mládež tím, že se zlikviduje černý trh s psychoaktivním konopím. Její text je v podstatě totožný s parlamentem zamítnutým návrhem zákona a projde-li referendem, ve Švýcarsku bude povolené pěstování a užívání psychoaktivního konopí. Vláda bude mít za úkol regulovat trh s psychoaktivním konopím a zajistí kontrolu nad jeho kvalitou. Psychoaktivní konopí bude možno koupit jen v obchodech s úředním povolením, a nebude se smět prodávat mladistvým.

Aktivity André Fürsta, za něž byl odsouzen, byly v naprostém souladu s principy této nové legislativy. Už i proto je jeho nesmyslně přísný trest natolik šokující a nespravedlivý. Na jeho obranu se postavila i Evropská koalice za spravedlivou a efektivní drogovou politiku (ENCOD), která k jeho případu vydala ostré prohlášení odsuzující verdikt švýcarského soudu (česky) .

Další články o případu André Fürsta v češtině:

Švýcarsko mělo až donedávna velmi pragmatický a humánní postoj vůči drogám

Dopis českého legalizačního hnutí OSLÍK švýcarskému velvyslanci

Svět se zbláznil!

Existuje ve Švýcarsku spravedlnost?

Dopis švýcarským úřadům na podporu André Fürsta

Server André Fürsta s informacemi o konopí (anglicky, německy, francouzsky a italsky)

                 
Obsah vydání       15. 9. 2005
15. 9. 2005 Britská zbrojovka vyplatila Pinochetovi milion liber
14. 9. 2005 Američtí novináři nyní útočí na Bushe
15. 9. 2005 Maso ze zkumavky
15. 9. 2005 Británie: Nákupní karty podnikatelských řetězců jsou předražené
15. 9. 2005 Zasmrádlé rasistické teplíčko ve střední Evropě Jan  Čulík
15. 9. 2005 Barva trenýrek Alex  Koenigsmark
15. 9. 2005 GMO: Monsanto korumpovalo indonéské úředníky a skandál znepokojil jeho akcionáře Linda  Nová
15. 9. 2005 O některých aktuálních mezinárodních souvislostech při přechodu na digitální vysílání
15. 9. 2005 Mobil útočí na knihy Marek  Kuchařík
15. 9. 2005 Paraziti, odejděte, Grebeníčku, zůstaň
15. 9. 2005 Tips aren't included... Ladislav  Žák
15. 9. 2005 I ty, Bruntále? Josef  Provazník
15. 9. 2005 Hradní web Oldřich  Průša
14. 9. 2005 Česká vláda dodá munici egyptské diktatuře
15. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy
31. 10. 2005
15. 9. 2005 Jak čelí chudý Jih růstu ceny ropy? Simone  Radačičová
15. 9. 2005 Francie kompenzuje drahou ropu Simone  Radačičová
15. 9. 2005 Svět je otevřen každému
27. 9. 2005
15. 9. 2005 Ženy chtějí dobrovolně zemřít Václav  Dušek
15. 9. 2005 Švýcarsko, konopí a André Fürst Bushka  Bryndová
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba
15. 9. 2005 Následek nařízení o zapovězení ceknutí o kvalitě vystrojování Armády ČR
14. 9. 2005 Díky korporacím máme místo demokracie Pobřežní hlídku
14. 9. 2005 Bushova éra skončila
14. 9. 2005 Vegetariánství škodí zdraví Petr  Wagner
14. 9. 2005 Hospodská debata jako paradigma české politiky? Karel  Dolejší
14. 9. 2005 Kulhánek: Highlander pro klempířské učně Filip  Sklenář
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 9. 2005 Zasmrádlé rasistické teplíčko ve střední Evropě Jan  Čulík
15. 9. 2005 Ženy chtějí dobrovolně zemřít Václav  Dušek
15. 9. 2005 Maso ze zkumavky   
15. 9. 2005 Švýcarsko, konopí a André Fürst Bushka  Bryndová
15. 9. 2005 Tips aren't included... Ladislav  Žák
14. 9. 2005 Vegetariánství škodí zdraví Petr  Wagner
14. 9. 2005 Kulhánek: Highlander pro klempířské učně Filip  Sklenář
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
14. 9. 2005 Díky korporacím máme místo demokracie Pobřežní hlídku   
14. 9. 2005 Hospodská debata jako paradigma české politiky? Karel  Dolejší
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba
14. 9. 2005 Američtí novináři nyní útočí na Bushe   
13. 9. 2005 Poslanci chtějí zrušit ochranu krajinného rázu Vladimír  Burda
13. 9. 2005 Skutečně už hrozí konec ropné éry?   
13. 9. 2005 Anička Dajdou napsala šílenou knihu a co s tím mají společného přejetí psi... Ladislav  Kahoun