19. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2005

Lesk a bída Evropských sociálních fondů

Každému, kdo si otevře webové stránky Evropských sociálních fondů, musí srdce zaplesat. "Tyto stránky," píše se hned na té úvodní, "Vám poskytnou základní informace o ESF, jak ESF funguje a jak správně postupovat při podávání žádostí o nevratné přímé pomoci v rámci programových dokumentů". Pravda, nikde tam nestojí psáno, že máte trpět přehnaným optimismem, není tam nic o růžových brýlích a dalších módních doplňcích bláhové naděje, která tak ráda osidluje vzdušné zámky, ani že k jejich stavbě postačí z prdu kuličky.

Cesta k dotaci, trnitě racionální, je detailně popsána stroze úředním jazykem. Váš projekt musí být nejenom v plném souladu se zadáním, nezanedbatelné jsou i vaše zkušenosti, zkušenosti partnerů a další kapitoly, včetně důkladně zpracované implementace, a to až do numiciózního detailu každé využité hodiny.

Základem podání je elektronický formulář, který nelze uzavřít, dokud je v cca. třicetistránkovém elaborátu, tedy téměř v rozsahu magisterské práce, formální chyba. Aby při vyhodnocování žádosti nedošlo k manipulaci, je vypracován přesný systém. Především je zde registr hodnotitelů, kteří prošli údajně důkladným školením a jejichž úkolem je projekt bodově "ocenit". Měli by být voleni náhodným výběrem, vždy dva na každou žádost o evropský grant. Ten bývá ve svém celku opravdu velkorysý -- mnohdy i v řádu stovek miliónů. Abyste v této první fázi uspěli, musíte dostat od obou hodnotitelů minimální penzum bodů, které mírně osciluje od výzvy k výzvě. Je-li mezi oběma hodnotiteli enormní rozdíl (např.20 bodů), dostane projekt k posouzení ještě třetí hodnotitel. Ten z nich, který se nejvíce vzdaluje ostatním dvěma, se v konečné sumě nebere v úvahu. Hodnotitelé by své body samozřejmě neměli lapat v povětří jako lelky. Každý projektový segment od prostého popisu projektu až po řekněme udržitelný rozvoj, vyhodnocení rizik atd., má svou bodovou úroveň, jejíž naplnění hodnotitel zvažuje. Pokud v tomto kroku uspějete, nemáte ještě vyhráno. Projekt je postoupen komisi, kterou jmenuje vyhlašovatel, tedy například magistrát či příslušné ministerstvo. Pro hrubou představu mohu uvést nedávno uzavřenou výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které určilo podporu na jeden schválený projekt ve výši 500.000 -- 10.000.000,- Kč. Téma výzvy byl "Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a dalších pracovníků ve školství". Cílové skupiny, které by měly mít z podaných projektů užitek, zahrnovaly: Žáky ve věku povinné školní docházky, žáky SŠ a studenty VOŠ, osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Dále pak migranty, azylanty, etnické minority a mnoho dalších.

Tuto výzvu (s označením 3.1) uvádím pro ilustraci , stejně jako skutečnost, že prostředky na její realizaci tvoří Příspěvek z Evropského sociálního fondu doplněný o národní spolufinancování ve výši 25 %, které je zajištěno z rozpočtové kapitoly MŠMT.

Výzev je samozřejmě podstatně více a podílí se na nich, jak jsem již předeslal, celá řada dalších subjektů od Ministerstva práce a sociálních věcí až po Magistrát hl.města Prahy či nejrůznější krajské úřady.

Týkají se škály problémů od rovných příležitostí na trhu práce, skupin ohrožených sociální exkluzí, až po edukativní programy různých úrovní.

Tyto výzvy jsou nepochybně mocným impluzem a inspirací pro neziskové organizace zabývající se jejich konkrétními tématy z podstaty své činnosti.

Heuréka, chce se vždy znovu a znovu zvolat erudovaným nadšencům, kteří náhle cítí šanci své poslání rozvinout a realizovat.

Systém hodnocení se jim na první, letmý pohled jeví jako spravedlivý a zajišťující objektivitu posuzování jejich námětů, a to je naplňuje optimizmem plným radostného očekávání věcí příštích.

Proč tedy zůstávají prostředky Evropských sociálních fondů nevyčerpané, a to do té míry, že na to upozorňují sami evropští úředníci? Proč neziskové organizace ve skutečnosti nedostávají prostřednictvím těchto fondů více šancí? Jsou to skutečně takoví nýmandi, že by poskytnuté prostředky zmarnili, anebo má věc skrytý háček?

Prvním, naprosto zásadním problémem jsou samotní hodnotitelé. Jak rychle se ve svém poslání zorientují si sotva dovedli v Bruselu představit. Komplikované elektronické formuláře žádostí se jim staly výhodnou živností. Zcela legálně nabízejí žadatelům své poradenské služby. Mnozí z nich se stali součástí poradenských firem a jejich taxa za 1 hodinu konzultace činí v průměru 1.000,-Kč, což může zahrnovat i hodiny přemýšlení a seznamování se s věcmi, kterým nerozumějí a namnoze je ani nezajímají. Je však nutné je zhruba přežvýkat, chtějí-li, medle, alespoň rámcově vědět, k čemu že se to expertně vyjadřují. Mimochodem, připomíná mi to archivované vyúčtování z časů Rakousko -- Uherska, kdy jistý advokát účtuje svému klientovi 10 zlatých za "noční bdění z obav nad výsledky procesu". To je ovšem čiré paběrkování. K nabídce těchto vykuků patří především kompletní vypracování celého projektu. Za tuto službu expertní firmě zaplatíte fakturovaný honorář v řádu statisíců. Půl milionový není výjimkou. Realizace takového expertního výdělku předpokládá i pochopení členů druhého článku vývěrového řízení, tedy členů komise. Zdali toto pochopení vyplývá pouze z exaktního a precizního vypracování formuláře, je samozřejmě otázka spíše spekulativní.

Samotní hodnotitelé se, podle mínění oslovených komisařů, nedostávají do střetu zájmů, pokud za někoho vypracovávají projekt z jiného tématického okruhu nežli je ten, který sami hodnotí. Pravda, někteří komisaři připouštějí, že legální v tomto případě nemusí ještě znamenat etické.

V každém případě je však toto jemné rozlišení, těm, kteří v dobré víře narazili čelem do zdi, platné jako mrtvému tančit kolem horké kaše Českou besedu.

Netroufám si říci, komu dobře, ale na pochybné štěstí hbitých hodnotitelů, Naději je možné zabíjet stále znovu a znovu. Pokud si nezvolíte jistotu jejich služeb, připravte se na další mord.

                 
Obsah vydání       19. 9. 2005
20. 9. 2005 Severní Korea chce civilní jaderný reaktor
19. 9. 2005 Deutsche Wahl 2005: Politický zlom i potvrzení starých pravd Martin  Kunštek
19. 9. 2005 Odkud, s kým a kam Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Německo: volby skončily ve slepé uličce
19. 9. 2005 Proč česká média zamlčela volební úspěch německé Levicové strany?
19. 9. 2005 Levicová strana jásá, že se dostala do parlamentu
18. 9. 2005 Volby v Německu: nikdo jasně nevyhrál
31. 10. 2005
18. 9. 2005 Blair "poslal s nadšením" vojáky do Iráku
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"
19. 9. 2005 Okurky, okurky, kupte si okurky! Zralé, čerstvě sklizené! Jaromír  Kohlíček
19. 9. 2005 Studenti, jeďte do Sýrie! Stanislav  Komínek
19. 9. 2005 * * * Viola  Fischerová
27. 9. 2005
19. 9. 2005 Zahradilova Modrá šance: možná budoucí zahraniční politika ČR Jiří  Staněk
19. 9. 2005 Média skandalizovala starostu Hřenska; o tom, že byl osvobozen, už nereferovala
19. 9. 2005 Policie slouží neonacistům jako ochranka Štěpán  Kotrba
19. 9. 2005 O co jde české policii? Josef  Provazník
19. 9. 2005 Nesouhlasím s potlačováním politických názorů Jan  Čulík
19. 9. 2005 Volby 2006: zajímá nás diskuse racionální nebo iracionální? Michal  Rusek
19. 9. 2005 Investice v roce nula Václav  Dušek
19. 9. 2005 Turci v Německu a tvrdý postih dvojího občanství Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Zbrojovka Brno je v dobrých rukou.... Ladislav  Žák
16. 9. 2005 Drama lidského života Jan  Čulík
19. 9. 2005 Pro ženy se nesluší hájit zapáleně svůj názor?
19. 9. 2005 Lesk a bída Evropských sociálních fondů Lubomír  Brožek
19. 9. 2005 Konec mýtů o dělnících z Východu Ondřej  Liška
18. 9. 2005 Jack Straw: Mezi Západem a islámem není podstatnějšího rozdílu
18. 9. 2005 Američtí konzervativci útočí na Bushe
16. 9. 2005 Bush: Se sociální nerovností ve státech u Mexického zálivu musíme skoncovat
19. 9. 2005 Akční síť BBC proti geneticky modifikovaným potravinám Miroslav  Šuta
19. 9. 2005 Váleční zločinci, táhněte z Prahy!
19. 9. 2005 Osud horší než znásilnění František  Schilla
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?
19. 9. 2005 O rasismu v médiích a ve společnosti Jan  Čulík
19. 9. 2005 Několik otázek k problému zahnívajícího rasismu Ondřej  Fér
19. 9. 2005 Prodaná černoška Filip  Sklenář
19. 9. 2005 Obecná pojmenování mají informační hodnotu Marian  Kechlibar
19. 9. 2005 Nábožensky nekorektní postoj Tomáš  Koloc
16. 9. 2005 Všeho s mírou Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Oboustranně rasistická diskuse Bohumil  Kartous
16. 9. 2005 Vy to vážně necítíte? Jan  Čulík
19. 9. 2005 Konala se konference o přímé demokracii
19. 9. 2005 I americké úřady pro výživu už přehodnotily svůj pozitivní postoj k vegetariánství
19. 9. 2005 Vegetariánství neškodí zdraví
18. 9. 2005 Vegetariánská strava
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005