19. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2005

Osud horší než znásilnění

John Maxwell Coetzee: Hanebnost. Přeložila Monika Vosková, Volvox Globator, Praha 2002, 194 stran, ISBN 80-7207-456-3

Knížky mají své osudy, nejednou osudy paradoxní. Vřelý čtenářský ohlas či dokonce ocenění znalců na straně jedné, nepochopení a cenzurování všeho druhu na straně druhé. Své by jistě mohli vyprávět nejenom Ladislav Kahoun či Anička Dajdou Gleisnerová. Výjimkou nejsou ani díla nositelů Nobelovy ceny za literaturu!

Původní smysl latinského přísloví "HABENT SUA FATA LIBELLI" ze druhého století našeho letopočtu byl ten, že osud knihy závisí často nejenom na autorovi, ale i na vnímavosti a chápavosti čtenáře. Tehdy ovšem civilizovanému světu dominovala latina, potažmo řečtina. Dnes i u renomovaných autorů závisí osud jejich literárních děl v různých částech světa zhusta na schopnostech konkrétních překladatelů v jednotlivých tzv. cílových jazycích.

Převážně neblaze se světová překladatelská obec podepsala na osudech neanglických verzí románu DISGRACE jihoafrického autora J.M.Coetzeeho (který obdržel předloni Nobelovu cenu za literaturu). Úděl, který stihl řadu neanglických verzí Coetzeeho vrcholného románu, lze metodou "PARS PRO TOTO" ("část za celek") předvést na jedné reprezentativní pasáži z uvedeného díla.

Začátkem roku 2003 stručně konstatovala recenzentka Alena Dvořáková v literárním časopise Tvar, že v české verzi neodpovídá anglickému originálu pasáž, v níž se píše o tom, že pokud má dcera hlavního hrdiny (před časem znásilněná tříčlenným domorodým gangem) alespoň trochu rozumu, "opustí to tu, než ji dostihne OSUD HORŠÍ NEŽ SMRT" (s. 121 české verze). V situaci, kdy Lucy (dotyčná dcera hlavního hrdiny románu) již má za sebou znásilnění (tj. podle tradičního viktoriánského rčení "osud horší než smrt"), citované české souvětí opravdu moc nedává smysl.

V anglickém originálu stojí ovšem (na s. 134) něco jiného: "If Lucy has any sense she will quit before FATE befalls her WORSE THAN A FATE WORSE THAN DEATH." Coetzee zaběhaný obrat jakoby dále "stupňuje", píše o "OSUDU HORŠÍM, NEŽ JE OSUD HORŠÍ NEŽ SMRT". Kromě úvahy ke konkrétnímu bodu v románové zápletce se tak může autor tvůrčím způsobem vymezovat vůči rozostření, zevšednění, ano banalizaci daného obratu v současné angličtině. Jako "A FATE WORSE THAN DEATH" se dnes totiž označuje nejenom např. onemocnění Alzheimerovou chorobou (což je ještě zcela namístě) nebo obecně rozšířená obezita v situaci, kdy média propagují jako ideál krásy hubenost až vychrtlost. Uvedené rčení se aplikuje prakticky na cokoli jenom trochu nepříjemného -- od povinnosti platit daně až po čas strávený na nudném večírku (srov. české rčení "NUDA K NEPŘEŽITÍ", jež i při nadsázce zůstává přece jenom uměřenější).

V citované pasáži Coetzee každopádně pronikavým způsobem inovuje běžně používané výrazivo, což rozhodně stojí za pozornost čtenáře. Jenom kdyby si toho všimli překladatelé! Česká překladatelka není, žel, zdaleka jediná, kdo při překladu citovanou pasáž krátí, "osekává", vrací do kadlubu tradiční, zaběhané, namnoze zbanalizované fráze. Nezávisle na ní tak činí i její řecký kolega (na s. 193 novořecké verze) a francouzská kolegyně ("Si Lucy a un peu de plomb dans la tete, elle quittera la ferme avant de connaitre UN SORT PIRE QUE LA MORT." -- s. 155 francouzské verze).

Ze čtyř překladových verzí (francouzské, německé, novořecké a české), které máme pro sledování osudu Coetzeeho pozoruhodné stylistické inovace k dispozici, zaslouží plné absolutorium verze jediná, totiž německá. V německé verzi (na s. 174) stojí s doslovným překladem zároveň i výklad: "Wenn Lucy einen Funken von Vernunft hat, geht sie, ehe sie EIN SCHICKSAL ereilt, SCHLIMMER ALS DAS, WAS MAN MIT VIKTORIANISCHER PRUEDERIE ALS 'SCHICKSAL, SCHLIMMER ALS DER TOD' BEZEICHNETE."

Podobně jako u pasáží týkajících se kázeňského řízení pro tzv. sexuální obtěžování (viz článek Svůdníci, v Česku to máte zpičítáno! v BL z 26.5.2005) se také u Coetzeeho nápadité stylistické inovace lze jenom dohadovat, jak by asi obstály další ze stávajících třiceti překladových verzí Coetzeeho románu, jež jsme z technických důvodů do rešerše nezahrnuli. Troufl bych si skepticky tipnout, že německý překlad zde bude patřit spíše ke světlým výjimkám.

Anglosaští nakladatelé a autoři zavazují nejednou své obchodní partnery smluvními podmínkami, podle nichž nesmí být při překladu opomenuta nejenom jediná věta, ale ani jedinké slovo autora. Byla-li tato podmínka (jež se za určitých okolností může, pravda, jevit až absurdně, uvážíme-li, že jednotkou sdělení bývá v literárním textu věta, tedy nikoli slovo) smluvně dohodnuta také v tomto případě, pak jí ze čtyř sledovaných překladatelů na sledovaném místě zjevně dostála pouze překladatelka německá (a to více než vrchovatě). Francouzská a česká překladatelka nepřípustným způsobem krátily, stejně tak jejich řecký kolega. V české verzi novely neběží mimochodem o nic výjimečného. Česká překladatelka a nakladatelství Volvox Globator vynechávkami (ponejvíce na úrovni celých vět) celkově "obrali" českého čtenáře o zhruba pětadvacet stran originálního textu Coetzeeho novely, tedy přibližně o jednu desetinu originálu!

Osud horší než osud horší než smrt -- tedy osud horší než znásilnění. I to může někdy knížku potkat. Právě takový osud stihl nejenom jednu výrazovou inovaci, ale celý Coetzeeho román ve více překladových verzích. Ve francouzštině, novořečtině a v češtině je toto vrcholné dílo nositele Nobelovy ceny za literaturu na klíčových místech sotva k poznání. A na základě české či francouzské verze románu by mohl Coetzee místo Nobelovy ceny kandidovat rovnou na čelné umístění v jakési literární "hvězdné pěchotě".

Bibliografie

Coetzee, J.M.: Disgrace, Secker and Warburg London 1999

Coetzee, J.M.: Disgrace. Traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Catherine Lauga du Plessis, Editions du Seuil Paris 2001

Coetzee, J.M.: Schande. Aus dem Englischen von Reinhild Boenke, S.Fischer Verlag Franfurt am Main 2000

Coetzee, J.M.: ATIMOSI. Metafrasi apo ti agglika Alexandros Kalofolias, Ekdotikos organismos Libani, Athena 2002

Coetzee, J.M.: Hanebnost. Přeložila Monika Vosková, Volvox Globator Praha 2002

Jiné články o nedokonalostech tohoto překladu ZDEZDE

                 
Obsah vydání       19. 9. 2005
20. 9. 2005 Severní Korea chce civilní jaderný reaktor
19. 9. 2005 Deutsche Wahl 2005: Politický zlom i potvrzení starých pravd Martin  Kunštek
19. 9. 2005 Odkud, s kým a kam Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Německo: volby skončily ve slepé uličce
19. 9. 2005 Proč česká média zamlčela volební úspěch německé Levicové strany?
19. 9. 2005 Levicová strana jásá, že se dostala do parlamentu
18. 9. 2005 Volby v Německu: nikdo jasně nevyhrál
31. 10. 2005
18. 9. 2005 Blair "poslal s nadšením" vojáky do Iráku
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"
19. 9. 2005 Okurky, okurky, kupte si okurky! Zralé, čerstvě sklizené! Jaromír  Kohlíček
19. 9. 2005 Studenti, jeďte do Sýrie! Stanislav  Komínek
19. 9. 2005 * * * Viola  Fischerová
27. 9. 2005
19. 9. 2005 Zahradilova Modrá šance: možná budoucí zahraniční politika ČR Jiří  Staněk
19. 9. 2005 Média skandalizovala starostu Hřenska; o tom, že byl osvobozen, už nereferovala
19. 9. 2005 Policie slouží neonacistům jako ochranka Štěpán  Kotrba
19. 9. 2005 O co jde české policii? Josef  Provazník
19. 9. 2005 Nesouhlasím s potlačováním politických názorů Jan  Čulík
19. 9. 2005 Volby 2006: zajímá nás diskuse racionální nebo iracionální? Michal  Rusek
19. 9. 2005 Investice v roce nula Václav  Dušek
19. 9. 2005 Turci v Německu a tvrdý postih dvojího občanství Tomáš  Krček
19. 9. 2005 Zbrojovka Brno je v dobrých rukou.... Ladislav  Žák
16. 9. 2005 Drama lidského života Jan  Čulík
19. 9. 2005 Pro ženy se nesluší hájit zapáleně svůj názor?
19. 9. 2005 Lesk a bída Evropských sociálních fondů Lubomír  Brožek
19. 9. 2005 Konec mýtů o dělnících z Východu Ondřej  Liška
18. 9. 2005 Jack Straw: Mezi Západem a islámem není podstatnějšího rozdílu
18. 9. 2005 Američtí konzervativci útočí na Bushe
16. 9. 2005 Bush: Se sociální nerovností ve státech u Mexického zálivu musíme skoncovat
19. 9. 2005 Akční síť BBC proti geneticky modifikovaným potravinám Miroslav  Šuta
19. 9. 2005 Váleční zločinci, táhněte z Prahy!
19. 9. 2005 Osud horší než znásilnění František  Schilla
19. 9. 2005 Je rozumné používat pojem "rasa"?
19. 9. 2005 O rasismu v médiích a ve společnosti Jan  Čulík
19. 9. 2005 Několik otázek k problému zahnívajícího rasismu Ondřej  Fér
19. 9. 2005 Prodaná černoška Filip  Sklenář
19. 9. 2005 Obecná pojmenování mají informační hodnotu Marian  Kechlibar
19. 9. 2005 Nábožensky nekorektní postoj Tomáš  Koloc
16. 9. 2005 Všeho s mírou Alex  Koenigsmark
16. 9. 2005 Oboustranně rasistická diskuse Bohumil  Kartous
16. 9. 2005 Vy to vážně necítíte? Jan  Čulík
19. 9. 2005 Konala se konference o přímé demokracii
19. 9. 2005 I americké úřady pro výživu už přehodnotily svůj pozitivní postoj k vegetariánství
19. 9. 2005 Vegetariánství neškodí zdraví
18. 9. 2005 Vegetariánská strava
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005