2. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 9. 2005

Výzva pro české topmodelky

Hubnoucí diety a doplňky, které opticky zeštíhlují postavu

Úzká specializace jednotlivých oborů lidské činnosti, vzájemná izolace a nedostatečná komunikace mezi těmito obory -- to jsou jevy moderní doby, nad nimiž obecně zaměření překladatelé a tlumočníci nezřídka zoufají. Právě paralelní terminologická kreativita specialistů (i pseudospecialistů) tu či onde mívá ale také své půvaby. Někdy totiž umožňuje kontrastním způsobem srovnat charakteristické trendy v jednotlivých oborech.

Vezměme si kupříkladu anglické slůvko "SLIMMING", jak je převáděno do mluvené češtiny ve dvou široce popularizovaných oborech - totiž v dietologii (nauce o výživě) a v oděvním návrhářství.

Tradičním odborným výrazem v dietologii je "redukční dieta". Používání slova "REDUKČNÍ" ve spojení s dietou dnes ovšem zůstává omezeno takřka výhradně na odborné kruhy. Zato se obecně ve všech pádech skloňuje adjektivum "HUBNOUCÍ". Co všechno se jen nehonosí hrdým označením "hubnoucí"! Nejenom "hubnoucí diety", "hubnoucí metody", "hubnoucí období", "hubnoucí programy", "hubnoucí plány", "hubnoucí režimy", "hubnoucí soutěže", "hubnoucí lázně" a "hubnoucí kurzy", ale i "hubnoucí přípravky", "hubnoucí prostředky", "hubnoucí náplasti", "hubnoucí pásy", "hubnoucí nápoje", "hubnoucí čaje", "hubnoucí koktejly", "hubnoucí polévky" a "hubnoucí saláty", ba dokonce "hubnoucí deníčky" popř. "hubnoucí stránky", ano i "hubnoucí ambice". Ponecháme-li stranou spojení "hubnoucí deníček" popř. "hubnoucí stránky" a "hubnoucí ambice" (k nimž se vrátíme později), máme zde co do činěním s kauzativním pojetím českého slovesa "hubnout", od něhož je dotyčné přídavné jméno odvozeno. Tedy se slovesem "hubnout" ve smyslu "působit hubnutí", "nechávat zhubnout".

Kauzativní význam jako druhý význam hlavní má spousta a spousta sloves v hovorové i spisovné angličtině (mezi nimi i sloveso "to slim") a v hovorové i spisovné francouzštině, nikoli však ve spisovné češtině. Přídavné jméno slovesné "hubnoucí" razantně prezentované v kauzativním smyslu je v daném ohledu určitou češtinářskou první vlaštovkou, po níž budou nepochybně následovat stále dravější fóglové další. Pod tlakem angličtiny nám do mluvené češtiny začíná pronikat kauzativní pojetí sloves, aby se etablovalo nejprve jako jejich pojetí druhotné a vedlejší, a posléze v některých případech jako pojetí převažující.

Doposud u českých sloves existovalo kauzativní pojetí významu jenom zcela výjimečně, a to třeba u českého slovesa "ŠÍT". Jak dokládá Slovník spisovné češtiny, jedním z hlavních významů slovesa "šít" byl a je význam "dávat si zhotovovat oděvy: šít u dobré švadleny". I za hlubokého reálsocialismu u nás oficiálně působilo několik soukromých zakázkových krejčovství. A Miroslav Horníček na estrádách žertoval: "U koho šijete, Helenko? To je Dior?" (Replika obyčejně zněla: "Prior!" Řada umělců tenkrát nicméně "šila" u soukromníků v cizině i doma - např. u jistého pana Bárty, který se dokonce dostal i do textu jedné populární písničky.)

Snad i proto, že má ve své terminologické výbavě výrazný a velice vitální kauzativ tradiční, odolává oděvní návrhářství - na rozdíl od dietologie -- kauzativu novotnému a přejímá anglický výraz "SLIMMING" (s poněkud odlišným sémantickým odstínem) z hlediska spisovné češtiny daleko ústrojněji. Obecně se hovoří o tmavých barvách, svislých proužcích a jiných detailech, "KTERÉ OPTICKY ZEŠTÍHLUJÍ POSTAVU".

Kontrastním srovnáním převládajícího diskursu v obou sledovaných oborech lze s určitou mírou zjednodušení dospět k zásadnímu konstatování: Vývoj v oděvním návrhářství v České republice pokračuje kontinuálně. Neotřelá, původní tvorba má zelenou. Podněty zvnějšku se přijímají tvůrčím způsobem, a to i na terminologické úrovni. Stupni spontánní češtinářské konzistentnosti mezi módními návrháři a návrhářkami lze jenom zatleskat.

Daleko složitěji se to má v Česku s dietologií. Tu, jak vidno výše z výčtu autentických spojení s adjektivem "hubnoucí", charakterizuje především masivní invaze diletantské produkce a tupé, jalové přežvýkávání zkratových formulací. Naveskrz příznačným dobovým žánrem je "HUBNOUCÍ DENÍČEK" (popř. "hubnoucí stránky" či "hubnoucí blog"), který pisatelkám průběžně referujícím o vlastních "hubnoucích ambicích" zpravidla jde asi jako příslovečné "lačnýmu draní". (Výjimku tvoří zpovědi bývalých missek, kterým martyrium hubnutí pomáhají zpětně zrekapitulovat profesionální novináři v celostátních denících.) Leč pozor! Jako název žánru je unikátní výraz "hubnoucí deníček" nepochybně plně namístě. Ano, právě i z hlediska stávající spisovné češtiny! Běží totiž zhusta o pseudoliterární produkt, který samovolně chátrá a hubne a hubne, až se vyšeptá docela.

Ačkoli oba sledované obory (dietologie a oděvní návrhářství) sice navzájem přímo nekomunikují nijak výrazně intenzivněji nežli jiné obory, existuje mezi nimi přece jenom styčná oblast, kde na sebe oba odlišné způsoby češtinářského uchopení anglického výrazu "slimming" mohou soustavněji a někdy i dramaticky narážet. Máme na mysli modeling.

Nejedna přemýšlivější modelka si určitě láme hlavu nad tím, jak je možné, že sice musí zachovávat "hubnoucí dietu", ale zároveň má předvádět "modely, které opticky zeštíhlují postavu". Modelky musí především až do učité fáze kariéry držet ústa i krok, pokud se chtějí v branži udržet. Od určitého stupně (jakmile se z nich stanou tzv. "topmodelky") ovšem již ne tak docela. S trochou nadsázky lze tedy říci, že každá česká topmodelka by mohla napětí a střet mezi oběma typy češtinářské recepce anglického slůvka "SLIMMING" vzít jako zcela osobní "výzvu" (jak zní jeden z dalších dnes rozšířených anglicismů) a aktivněji uprostraňovat jednomu či druhému z nich. Přimlouval bych se všemi deseti za typ recepce zastávaný módními návrháři a návrhářkami.

                 
Obsah vydání       2. 9. 2005
4. 9. 2005 Obří letecký most konečně zachránil oběti
4. 9. 2005 Krize v Americe a rasismus v Lidových novinách Jan  Čulík
3. 9. 2005 Bush přiznal svou chybu
3. 9. 2005 Temná tvář amerického snu?
4. 9. 2005 Stačí tak málo, aby establishment znejistěl Jindřich  Jůzl
31. 10. 2005
2. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
2. 9. 2005 V New Orleansu došlo k sérii velkých výbuchů
1. 9. 2005 Jak námi manipulují Britské listy
27. 9. 2005
2. 9. 2005 Petr Zvěřina = beránek, který snímá hříchy světa Štefan  Švec
2. 9. 2005 Čo len ten potóčik
2. 9. 2005 "Jen kurvy se musí líbit, básně ne!" Martin  Škabraha
2. 9. 2005 Umění dotváří historii Bohumil  Kartous
2. 9. 2005 Dějiny jsou prevít Pavel  Urban
2. 9. 2005 Útok rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
2. 9. 2005 Pravda vymytých mozků Lubomír  Brožek
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Katastrofa v New Orleansu - vznikla v důsledku války v Iráku?
2. 9. 2005 Vznikla nemoc šílených krav z nakažených lidských mrtvol v Indii?
2. 9. 2005 Soubor veřejných urážek Jana Beránka by vydal na mnoho stran Václav  Drbohlav
1. 9. 2005 Americká studie varuje před pěstování GM pšenice Miroslav  Šuta
2. 9. 2005 Hubnoucí diety a doplňky, které opticky zeštíhlují postavu František  Schilla
2. 9. 2005 Jaderná nálož do každé slušné rodiny II. Milan  Černý
2. 9. 2005 Fotografie z Timoru
2. 9. 2005 Má estetika v kostce Boris  Cvek
2. 9. 2005 Co je opravdu podstatou uměleckého díla? Pavel  Šmerk
2. 9. 2005 Co hledám v literatuře já Štefan  Švec
2. 9. 2005 Neporadím vám Martin  Škabraha
2. 9. 2005 O podstatě umění: Nepřesvědčili jste mě Pavel  Šmerk
2. 9. 2005 Umění vyjadřuje nevyjadřitelné Jan  Čulík
2. 9. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 4. - 13. srpna 2005
1. 9. 2005 Konec vše napraví? Major Zeman byl po celou dobu agentem CIA! Jan  Čulík
1. 9. 2005 Kenneth Clarke ostře zaútočil na Blaira kvůli válce v Iráku
1. 9. 2005 Proč české servery ignorují Utah?
31. 8. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
1. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce