7. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 7. 2005

Jaderná energetika: osobní urážky do věcné polemiky nepatří

Stává se to už pomalu pravidlem. Jakmile se v Britských listech objeví nějaký můj text o životním prostředí, jako čertík z krabičky vyskočí Karel Vaníček a zasype mně urážkami. Moje články na něj působí jako červený hadr na býka - reaguje na ně vášnivými pokusy o mou skandalizaci a cenzuru.

Příklady ZDE ZDE

Viz též diskuse BBC Chěli byste raději bydlet vedle jaderné, anebo větrné elektrárny?" ZDE

Podobně fanaticky Vaníček pronásleduje i další nositele odlišných názorů, než jsou ty jeho se správným odstínem zelené barvy. Například našeho předního odborníka na genetiku, profesora Karlovy univerzity Jaroslava Drobníka, se pokusil zostudit a bez důkazů ho nařkl z korupce.

Vaníček mně cyklicky obviňuje z diletantismu, z publikování nesmyslů a pitomostí, z paranoidního vidění světa? Označuje mně ze ?bulvárního novináře? a ve své snaze mně za každou cenu očernit se nezastavuje ani před lží. Mezi ?periodiky nevalné úrovně?, pro které prý píšu, totiž uvádí časopis Duo. V žádném periodiku tohoto jména jsem přitom nikdy nepracoval a pokud vím, na českém trhu ani žádné takové periodikum nepůsobí.

Jako novou zbraň své diskreditační protibrezinovské kampaně teď Vaníček použil tvrzení, že prý jsem v minulosti dělal PR pro firmu ČEZ. Když už si mně vybral jako vtěleného satana, jehož je třeba dnem i nocí potírat ohněm a mečem, mohl být aspoň originální. Takhle jen trapně opakuje becherovkovou lež Miloše Zemana, kterou vyvrátily tři nezávislé soudy a etická komise Syndikátu novinářů ČR. Že jsou mé názory na jadernou energetiku shodou okolností podobné jako názory ČEZu? Vaníček sám v Britských listech nápadně často publikuje články papouškující tiskové zprávy Greenpeace. Ve svém posledním článku například argumentuje výstavou fotografií z ruského Majaku, aniž by však uvedl, že jejím pořadatelem je právě tato nátlaková skupina. Bez důkazů by mně ale nikdy nenapadlo napsat, že Vaníček dělá pro Greenpeace public relations.

Stejně jak já se na jadernou energetiku dívá například jeden z největších guru ekologického hnutí, britský profesor James Lovelock (autor teorie Gaia). V květnu 2004 své zelené kolegy vyzval, aby ukončili neopodstatnělé námitky k jaderné energetice. Prohlásil, že na využívání obnovovitelných zdrojů není čas a že globální oteplování může zastavit pouze masívní nasazení jaderné energie. Ekologické hnutí se podle Lovelocka chová podobně jako levicové hnutí před druhou světovou válkou, které chtělo válku odvrátit chybnými výzvami k odzbrojení. Obavy o jadernou bezpečnost jsou podle něj iracionální a vycházejí jen z hollywoodských filmů a médií.

podrobnosti ZDE

Ale možná je Lovelock stejně jako já podplacen firmou ČEZ...

Zastávám názor, že osobní útoky, urážky a nedoložená obvinění do věcné polemiky nepatří. Měly by v ní zaznít jen věcné informace, doložené přesnými odkazy na zdroje. Neptám se proto, zda Karel Vaníček byl před listopadem 1989 členem KSČ a nehledám jeho jméno v registru agentů Státní bezpečnosti. Nezajímá mně, jestli se ve školce pral ani jestli náhodou neměl židovskou babičku. Rozebírání Vaníčkovy osobnosti je prostě pod mou úroveň. Zajímá mně jen kvalita jeho argumentů, a ta je dost tristní. Jaderná energetika je totiž podle něj "ve stadiu klinické smrti". Že je to nesmysl dokazuje poslední vývoj ve světě (viz rámeček Atom je zpátky ve hře pod textem článku).

Karel Vaníček uvádí, že atomový průmysl krmí veřejnost od doby, co existuje "sladkými sliby" o nové generaci bezpečnějších reaktorů. Prozrazuje tím na sebe jen to, že o jaderné energetice neví vůbec nic. Kdyby si prostudoval aspoň základní fakta, nemusel se blamovat. Věděl by totiž například, že mezi grafitem moderovaným "černobylským" reaktorem RBMK a vodou moderovaným "temelínským" reaktorem VVER je už v důsledku prostých fyzikálních zákonů bezpečnostní rozdíl několika řádů.

podrobnosti ZDE

Pokud nás přitom někdo už řadu let krmí "sladkými sliby", pak to jsou propagátoři obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kolikrát jsme jen slyšeli, že už už budou spolehlivé a ekonomicky výhodné? Kolikrát už jsme slyšeli že už už budou schopné konkurence s klasickými zdroji?

Není také příliš jasné, co Vaníček myslí "celosvětovým boomem", který OZE údajně zažívají. Má to snad být fakt, že se v několika málo zemích EU jejich podíl zvýšil řádově o několik procent? Spotřeba energie roste rychleji než příspěvek OZE, takže reálně jejich podíl klesá. OZE se přitom udržují při životě jen a pouze díky masívním dotacím z kapes spotřebitelů ? na volném trhu by vůbec neměly šanci přežít. Vaníčkův "boom" tedy připomíná naivní aplaus podvádějícímu běžci, který se drží na čele skupiny jen díky dopingu.

Urážkou začal svůj polemický příspěvek také Milan Grus, který mně označil za "odstrašující příklad českého ekoteroristy". A zase jsme u fatální neznalosti. Termín "ekoterorismus" je totiž v české i světové mediální krajině i v odborných textech vyhrazen k popisu kriminálních činů, motivovaných snahami o ochranu přírody

viz souhrnný text politologa a soudního znalce v oboru extremismu Miroslava Mareše ZDE

Pokud vím, nikdy jsem nepotápěl velrybářské lodi, neničil dřevařská zařízení či pokusná pole a neposílal dopisní bomby. Pan Grus by si tedy měl nejdřív vyjasnit základní pojmy.

Jeho článek se vyznačuje především naprostou absencí hodnověrných zdrojů. Autor se k této ledabylosti dokonce hrdě přiznává, když píše, že se snažím čtenáře "utlouct pytlem argumentů a faktů". Není prý třeba zabředávat do konkrétností a brát si na pomoc čísla. Jenže je to přesně naopak - v seriózní odborné diskusi je konkrétnost a exaktnost zcela základními požadavky. Diskusi nelze postavit na pouhých dojmech (jak pan Grus dělá), protože pak nejde o diskusi, ale jen o jalové hospodské plácání. V jeho duchu je také celý Grusův článek napsán. Můžeme se v něm dočíst třeba ničím nedoložené tvrzení, že moje zdroje jsou "značně poplatné" a že mezi nimi autor našel jen "málo nezávislých" a "bez podpory odborné studie". Kdyby Grus napsal, že zdroj XY není nezávislý proto a proto a mnou citovanou studii A že vyvrací studie B, posunul by věcnou polemiku dál. Takhle jde o pouhé ničím nedoložené názory, které zakrývají buď Grusovu neznalost, nebo lenost prostudovat prameny.

Některé autorovy informační zdroje jsou vskutku úsměvné. Například v případě vyčerpání fosilních paliv se Grus odvolává na "sledování zpravodajství". Nejspíš netuší, že mediální obraz je třeba brát s rezervou už proto, že novináři jsou placeni za vytváření katastrofických vizí. Fosilní paliva lidstvu cyklicky "docházejí" od doby, kdy jsme je začali těžit. Například v roce 1914 americký důlní úřad varoval, že zásoby ropy vystačí jen na deset let a v roce 1939 americké ministerstvo vnitra předvídalo, že dojdou během třinácti let.

Dánský statistik Bjorn Lomborg v knize The skeptical environmentalist (Cambridge University Press 2001) přesnými čísly přesvědčivě ukazuje, že ve skutečnosti máme paradoxně k dispozici víc fosilních paliv než kdykoli v minulosti. Tak například objevené zásoby zemního plynu se od začátku 70. let zdvojnásobily. Podle dnes známých zásob máme uhlí na 230 let, podle odhadů dosud neobjevených zásob dokonce na 1500 let (str. 127). Celkové zásoby všech fosilních paliv by měly lidstvu při dnešním tempu spotřeby vystačit na 5000 let (str. 128). Připomeňme, že přes celou řadu pokusů se data uvedená v Lomborgově knize dosud nepodařilo zpochybnit

Už jenom třešničkou na dortu je pak Grusovo odmítnutí jaderné fúze coby technologické utopie. Došlo k úsměvné shodě náhod: přesně ve stejný den jako Grusův článek byl zveřejněn také názor italského jaderného vědce Carla Rubii. Nositel Nobelovy ceny fúzi označuje za "životaschopné řešení" a je přesvědčen, že fúzní jaderné elektrárny úplně nahradí štěpné.

O pouhý den později se objevila zpráva, že se ve Francii začne stavět první fúzní reaktor.

Jedinou otázkou, ve které se lze místo přesně odzdrojovaných věcných argumentů spolehnout na pouhé osobní názory, tak zůstává dobrovolná skromnost. Pan Grus píše, že by se "s radostí vzdal" nadstandardního komfortu v podobě svícení a topení i v případě, že venku právě nefouká vítr a nesvítí slunce. Nikdo mu v tom přece nebrání. Nikdo mu nezakazuje odstřihnout se od elektrické sítě zásobované převážně klasickými zdroji a spolehnout se jen na zdroje obnovitelné. Zbývá jen maličkost: aby o tom přesvědčil také 99,9 % veřejnosti, která chce svítit když je tma a topit když je zima.

Diskuse s panem Grusem mně ale přesto naplňuje optimismem. V článku uvádí, že je student. Své argumentační, metodologické a věcné mezery proto ještě může zaplnit pilným studiem.

ATOM JE ZPÁTKY VE HŘE

 • ve světě se začíná rýsovat obroda jaderné energie, což dokazuje například stanovisko OECD, která ji zařazuje mezi nástroje trvale udržitelného rozvoje.
 • ekonomickou výhodnost jádra a jeho nezastupitelnost v budoucí energetické politice EU potvrzují tak významné instituce jako je Evropská komise , Evropský ekonomický a sociální odbor Komise EU pro průmysl, obchod a energii či britské ministerstvo průmyslu.
 • nové jaderné elektrárny se v Evropské unii už stavějí ve Finsku a Rumunsku.
 • Itálie uvažuje o restartování dvou reaktorů uzavřených v roce 1987.
 • polská vláda připravuje informační kampaň, ve které chce občany získat pro výstavbu dalších jaderných elektráren.
 • americký prezident Bush vyzval ke stavbě dalších jaderných elektráren a tento proces už je v chodu.
  Schváleny byly tři nové jaderné projekty, čtyři další se projednávají. Zároveň se prodlužuje životnost stávajících elektráren a zvyšuje jejich výkon.
  Výstavbu nových reaktorů podporuje až 80 % Američanů.
 • Čína chce vybudovat 40 nových jaderných elektráren, více, než původně zamýšlela.
  Dalších celkem 40 nových reaktorů přibude v Indii a v Japonsku.
 • i když chce Německo do roku 2021 uzavřít své jaderné elektrárny, opozice (CSU) je rozhodnuta tento proces zvrátit.
  Bavorský premiér Edmund Stoiber dokonce počítá s výstavbou nové generace jaderných elektráren.
 • Německo bude v tomto trendu zřejmě následovat příklad Švédska. To se sice v roce 1980 v celonárodním referendu rozhodlo uzavřít své jaderné elektrárny, ale když se ukázalo, že neexistují alternativy, názor švédské veřejnosti se zrcadlově otočil. 83 % Švédů si dnes přeje jadernou energetiku zachovat.
  Proti jádru je pouhých 18 % občanů.
 • další jaderné bloky přibudou i v České republice. České ministerstvo průmyslu a obchodu a ČEZ počítají s rozšířením Temelína z dnešních 2000 MW na 5000 MW.
  Důvocem je především fakt, že obnovitelné zdroje budou mít zřejmě mnohem menší přínos, než původně předpovídala státní energetická koncepce.
 • Shrnuto s klasikem: pánové Karel Vaníček a Milan Grus sice mohou proti jaderné energii protestovat a psát rozhořčené články, ale to je asi tak všechno, co mohou dělat. Svět půjde jadernou cestou bez ohledu na jejich soukromá přání a laické názory.

                   
  Obsah vydání       7. 7. 2005
  7. 7. 2005 V Londýně zahynulo více než 50 osob
  7. 7. 2005 Jak k tomu došlo - časová souslednost
  7. 7. 2005 Americká novinářka odsouzena do vězení
  7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
  6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
  7. 7. 2005 G8 a WTO: může summit ovlivnit mnohostranné obchodní vyjednávání? Ludmila  Štěrbová
  7. 7. 2005 Jörg Haider - nejlépe placený rakouský politik Richard  Seemann
  7. 7. 2005 Blahoslavený bezdomovce nesoudí Jindřich Jonáš Bláha
  7. 7. 2005 MÁ DĚVA JEŠTĚ DŘÍMÁ Karel Hynek Mácha
  7. 7. 2005 The City of the Sun lies under some patchy cloud Ema  Čulík
  8. 7. 2005 Petrohradský mýtus žije dál v Městě bez slunce Ema  Čulík
  5. 7. 2005 Hvězdy a festivaly Markéta  Sulovská
  7. 7. 2005 Broken Flowers -- Zlomené květiny Markéta  Sulovská
  7. 7. 2005 Zelenka's new film brings a tear to our laughing eye Ema  Čulík
  7. 7. 2005 Zelenkův nový film: v smějících se očích se nám objevuje slza Ema  Čulík
  5. 7. 2005 Delicate relations painted intricately Ema  Čulík
  5. 7. 2005 Jemné vztahy vylíčené složitě Ema  Čulík
  4. 7. 2005 American Indie Films Deal with the War on Iraq, but Fail to Convince Ema  Čulík
  4. 7. 2005 Americké nezávislé filmy o válce v Iráku nepřesvědčily Ema  Čulík
  5. 7. 2005 Návrat domů jako deja vu zmrzačené genereace Štěpán  Kotrba
  7. 7. 2005 Makroekonomové mezi vědou a politikou Jindřich  Kalous
  7. 7. 2005 Ekonomie -- věda nebo náboženství? Josef  Vít
  5. 7. 2005 Ozdoba Krnova Boris  Cvek
  6. 7. 2005 Nelegální dodávky zbraní podporují násilí v Konžské demokratické republice
  7. 7. 2005 Nesnesitelná lehkost zapomínání aneb Big Brother přichází Lubomír  Brožek
  7. 7. 2005 Jaderná energetika: osobní urážky do věcné polemiky nepatří Ivan  Brezina
  4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
  7. 7. 2005 Partnerstva verejného a súkromného sektoru nie sú problém
  7. 7. 2005 Američtí vojáci a strategie ničení nemocnic: škody místo oprav
  7. 7. 2005 Neúspěšné obležení Fallúdže Dahr  Džamail
  7. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. -- 17. června 2005
  4. 7. 2005 Psychosociální vývojové krize v životě Martina Luthera Stanislav  Heczko
  4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
  22. 11. 2003 Adresy redakce

  Greenpeace RSS 2.0      Historie >
  7. 7. 2005 Jaderná energetika: osobní urážky do věcné polemiky nepatří Ivan  Brezina
  4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
  30. 6. 2005 Malé děti si hrají v prostředí plném nebezpečných chemikálií   
  27. 6. 2005 Chěli byste raději bydlet vedle jaderné, anebo větrné elektrárny?   
  9. 6. 2005 Milióny dolárov "nezávislým" inštitútom Eduard  Chmelár
  8. 6. 2005 Bush odmítl kjótský protokol pod vlivem ropné společnosti Exxon   
  4. 4. 2005 USA zamýšlejí těžit hydráty metanu z mořského dna   
  1. 3. 2005 "Zakázat Brezinu!", volá cenzorsky Karel Vaníček Ivan  Brezina
  15. 2. 2005 Osoby žalované mezinárodní velkofirmou za pomluvu mají nárok na bezplatnou právní pomoc   
  6. 12. 2004 Pět mýtů o GMO Martin  Kloubek
  11. 11. 2004 Česko není v Evropě? Linda  Nová
  2. 11. 2004 Pragmatismus je také ideologie Martin  Škabraha
  1. 11. 2004 Ekolog a ekologista Boris  Cvek
  14. 10. 2004 Ochrana klimatu či těžba uhlí? Boření obcí nebo nezaměstnanost? Linda  Nová
  14. 10. 2004 V Londýně začíná Evropské sociální fórum Štěpán  Kotrba