23. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Jean Paul Sartre
23. 6. 2005

Návrat Jeana-Paula Sartra

21. června uplynulo sto let od narození Jeana-Paul Sartra, francouzského spisovatele a filozofa.

Sartrova pověst jako jednoho z nejvýznamnějších myslitelů a spisovatelů 20. století nyní znovu stoupá, paradoxně ani tak ne ve Francii jako ve vysokých akademických kruzích v USA, v zemi, kterou Sartre nesnášel.

Sartrovy četné pokusy definovat, co je to lidská "svoboda", připadají dnes významné černošským, ženským či radikálním univerzitním výzkumníkům, kteří utvořili Severoamerickou Sartrovu společnost. Sartre je pro ně intelektuální protilátkou proti samolibému a často účelovému zneužívání slov, jako je "svoboda" politickou a mediální kulturou v jejich zemi.

Jeho filozofie inspirovala celou generaci, pak vyšel z módy. Nyní, sto let od jeho narozením jsou Sartrovy myšlenky znovu vysoce relevantní a ostře kontroverzní. Jeho život a dílo shrnul nedávno deník Independent:

Jean-Paul Sartre - filozof, spisovatel, dramatik, polemik a politický aktivista, světský mesiáš existencialismu, prototyp "angažovaného" francouzského intelektuála, zemřel před 25 lety. Tento týden v úterý uplynulo od jeho narození 100 let.

Sartrův pohřeb v dubnu 1980 vyvolal ve Francii množství smutku, většinou spojovaného spíš s herečkami než s filozofy. Do ulic v Paříži se za jeho rakví vydalo více než 30 000 lidí, aby "demonstrovali proti Sartrově úmrtí".

Během následujících dvou desetiletí Sartrova pověst klesala. Během svého života se dopustil mnoha chyb a nedůsledností. Začátkem padesátých let podporoval stalinismus, v sedmdesátých letech podporoval maoismus, hájil civilní masakrování v Alžírsku a na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972. Tyto chyby zastínily podstatný význam, hloubku a inteligenci jeho literárních děl.

Sartrova pověst jako jednoho z nejvýznamnějších myslitelů a spisovatelů 20. století nyní znovu stoupá, paradoxně ani tak ne ve Francii jako ve vysokých akademických kruzích v USA, v zemi, kterou Sartre nesnášel.

Sartrovy četné pokusy definovat, co je to lidská "svoboda", připadají dnes významné černošským, ženským či radikálním univerzitním výzkumníkům, kteří utvořili Severoamerickou Sartrovu společnost. Sartre je pro ně intelektuální protilátkou proti samolibému a často účelovému zneužívání slov, jako je "svoboda", politickou a mediální kulturou v jejich zemi.

Je velmi lehké karikovat a kritizovat Jeana-Paul Sartra jako pozéra a pokrytce, píše britský autor. Tento "hlubokomyslný myslitel", který věřil v povinnost jednotlivce neustále znovu a znovu definovat svou cestu ke svobodě, prodával na pařížských ulicích v sedmdesátých letech maoistické noviny, které požadovaly náhodné vraždění policistů a šéfů podniků.

Jeden Sartrův životopisec napsal: "Sartre se cítil nejvíc doma v kavárnách a v restauracích, kde mohl dominovat prostoru a kouřit. Zcela ignoroval veškeré signály, které mu vysílalo jeho tělo. Nerad trávil čas mytím, holením, čištěním zubů, vyměšováním a v diskusi pokračoval přes zavřené dveře, i když byl na záchodě."

Se svou partnerkou, feministickou spisovatelkou Simone de Beauvoir, odmítal posledních dvacet let svého života souložit. Oba měli četné milostné aféry, o nichž se vychloubali v dopisech přátelům, které po jejich smrti vyvolaly skandály.

Beauvoir často sváděla své studentky, posmívala se jim v dopisech Sartrovi a občas mu je předávala. Sartre se nesmírně rád obklopoval krásnými ženami, ale - jak přiznává ve svých dopisech - o sex neměl větší zájem než o čištění svých zkažených zubů.

Jak původní byl Sartre jako autor a myslitel? Mnoho jeho myšlenek - dokonce i slovo existencialismus, které zpopularizoval od roku 1946 a pak ho přestal používat - pochází z německých zdrojů. Je obtížné říci, v co Sartre "věřil", neboť se jeho myšlení pořád měnilo.

Je možná podivné, vzhledem k tomu, že je Sartre většinou považován za levičáka, že je to člověk, jehož nejsystematičtější myšlenkou byla glorifikace individua.

Sartrův existencialismus vznikl s jeho ranými díly, jako je román La Nausée (Nevolnost, 1938) a L'Etre et le Néant (Bytí a Nic, 1943), v nichž Sartre objevil člověka jako svého druhu tragického hrdinu.

"Nic" vysvětluje existenci. Existence vysvětluje všechno - a nic. Neexistují žádné absolutní pravdy. Ani náboženství, ani psychologie, ani společenská podmíněnost, ani mechanika historie nemohou poskytnout univerzální pravdy ani vysvětlit, jak se jednotlivec má chovat. Každý jednotlivec si musí najít vlastní cestu ke "svobodě" - musí to být svoboda nezávislá na konvenčních pravdách a na "mauvais fois", "špatné víře" - přijímání líné, iluzorní, druhořadé realizace sama sebe.

Všechno je tedy odporné, ale také krásné, protože život je trvalou intelektuální výzvou, je to trvalý akt duševního hrdinství. Avšak jestliže neexistuje žádná pravá cesta a žádná morálka, co zabrání lidstvu, aby nepropadlo barbarství?

Tento problém Sartre neřeší. Namísto toho hledá útěchu v aforismech "Být věrný znamená být všemu nevěrný." "Absence Boha je božštější než Bůh."

Od padesátých let začal Sartra abstraktní existencialismus frustrovat a dal se na - levicovou - politiku. Pro existencialistické puristy to byla - a pro mnohé z nich to je dodneška - zrada.

Důležitost individua, jednotlivce, povinnost každého člověka definovat si a žít svou vlastní verzi svobody - to zůstalo. Sartre se ale rozhodl, že je to dosažitelné pouze prostřednictvím politického, sexuálního a hospodářského osvobození veškerého lidstva.

Duševně zdravý jednotlivec měl povinnost bojovat proti všem formám útlaku. A protože byla pro Sartra kapitalistická, buržoazní společnost hlavním utlačitelem, komunismus, dokonce i stalinský komunismus, byl pro Sartra po určitou dobu nástrojem vedoucím k osvobození. Lehce ospravedlnitelná byla antikolonialistická osvobozenecká hnutí v Alžírsku a ve Vietnamu, Sartre chválil masakrování civilistů. Násilí bylo politováníhodné, ale naproti tomu existuje i nevyslovené, instituční násilí, které udržuje při životě kapitalistické a koloniální společnosti a utlačuje lidstvo. Revoluční násilí bylo proto nutné pro boj proti reakčnímu násilí a pro cestu ke svobodě. Problémem s francouzskou revolucí byl jen ten, tvrdil Sartre, že v době teroru v roce 1793 nezavraždila dostatečné množství lidí. Starý pořádek přežil a nakonec se vrátil.

Tentýž logický problém přetrvával. Jestliže neexistují žádné univerzální pravdy, čím jménem lze hlásat barbarské činy a vyhnout se totálnímu propadu do barbarství? Tentokrát se uchýlil Sartre k dogmatismu: "Všichni antikomunisté jsou psi."

Jeho politický extremismus Sartra ve Francii zdiskreditoval ještě před jeho smrtí. Nový zájem mladých univerzitních vědců o Sartra v nedávných letech ve Francii a v Německu je většinou zájmem o raného Sartra.

Knihy La Nausée a L'Etre et le Néant možná vedou do slepé uličky, ale kdo říkal, že existuje cíl? Jako básnicko-filozofické zkoumání lidského údělu - nezodpověditelných otázek o smyslu lidského života - se těmto knihám máloco vyrovná.

V Americe objevují mladí vědci pozdního Sartra, politicky angažovaného Sartra, který nesnášel Spojené státy. Zejména je zajímá jeho celoživotní hledání významu "svobody" a jeho pojem "institučního násilí".

Mladí američtí akademici vidí Sartra jako jednoho z prvních lidí, kteří vznesli otázky, aktuální nyní při "válce proti terorismu", při globalizaci a při samolibém, konzervativním, americkém užívání slova "svoboda".

Může mít "svoboda" v normálním americkém smyslu mít nějaký význam, když způsobuje jiným lidem útlak, ptají se tito učitelé. Není to projevem "mauvais fois", když si ji kupujeme za cenu globálního oteplování, útlalku žen a rasových menšin?

Robert Stone, emeritní profesor filozofie z Long Island University, konstatuje, že Sartre si uvědomoval, že "veškerá svoboda je navzájem provázaná, že pokud si mám zvolit svobodu, musím si zvolit svět, v němž jsou k dispozici základní potřeby, v němž neni ničí svoboda podřízena 'systémovému násilí' dehumanizujícího útlaku."

Avšak americký spisovatel Norman Mailer varuje, že naopak pozdní Sartre se dostal do nebezpečné a temné oblasti. Tím, že se snaží nám vnucovat politický ideál bez kompasu náboženství či morálky, vyvtořil "trvalou nicotu, vybudovanou na věčné prázdnotě". Sartre se tak dostal do nebezpečné slepé uličky.

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       23. 6. 2005
23. 6. 2005 Independent: Zabíjíme tuto planetu
23. 6. 2005 Řešení je technické
23. 6. 2005 Britský ministr financí požaduje reformy, aby se EU vyrovnala Číně
23. 6. 2005 Návrat Jeana-Paula Sartra
23. 6. 2005 Země G8 nezodpovědně vyvážejí zbraně do nejchudších a konflikty zmítaných zemí
23. 6. 2005 Krize celuloidu v hlavě Ivo  Bystřičan
23. 6. 2005 Ekonomika versus etika? Pavel  Urban
23. 6. 2005 Reklama, zisk, veřejná služba a digitalizace Lubomír  Brožek
23. 6. 2005 Češi opět mezi rekordmany -- to je dobře nebo špatně? Jan  Hošek
23. 6. 2005 Minulost, dějepis a ostatní II.
23. 6. 2005 Televizní vítězství příslušníků jiných ras není důkazem neexistence rasismu
23. 6. 2005 Jedinou reálnou alternativou je jaderná energie Ivan  Brezina
22. 6. 2005 Sté výročí narození Jiřího Voskovce Jiří  Jírovec
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
22. 6. 2005 Je realistické provozovat neredigovaná internetová diskusní fóra?
22. 6. 2005 Euthanasie Petr  Wagner
22. 6. 2005 Etičnost ekonomie a ekonomičnost etiky Martin  Škabraha
22. 6. 2005 Moderní turismus v Mánesu Ivo  Bystřičan
22. 6. 2005 Mýty Modré šance viděné očima odborů Pavel  Janíčko
21. 6. 2005 Ano, v Americe úřady zjišťují, jaké knihy jste si vypůjčili z knihovny
21. 6. 2005 Pohádka o prdeli Alex  Koenigsmark
21. 6. 2005 Veřejné schodiště Pod Vyšehradem a další úřední zajímavosti z Prahy 4 Petr  Kužvart
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 6. 2005 Návrat Jeana-Paula Sartra   
23. 6. 2005 Independent: Zabíjíme tuto planetu   
22. 6. 2005 Sté výročí narození Jiřího Voskovce Jiří  Jírovec
17. 6. 2005 Dálnice D8 a České středohoří: (re)kapitulace Martin  Škabraha
16. 6. 2005 O privatizaci deníku Mladá fronta Marta  Vildová
15. 6. 2005 Orwellovská vize Jan  Čulík
10. 6. 2005 Svět vydává bilion dolarů na zbrojení   
10. 6. 2005 Příčinou evropské krize je euro   
10. 6. 2005 Británie zavede placení za jízdu autem do pěti let   
9. 6. 2005 Reakce na článek pana Kechlibara: "Japonci jsou agresivní" Antonín  Líman
9. 6. 2005 Milióny dolárov "nezávislým" inštitútom Eduard  Chmelár
9. 6. 2005 Americká vláda ustoupila tabákovým koncernům   
8. 6. 2005 Bush odmítl kjótský protokol pod vlivem ropné společnosti Exxon   
6. 6. 2005 Rebelie kmánů   
6. 6. 2005 Pozice mrtvého brouka v časech globalizace Milan  Černý