25. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 7. 2005

Název Česko s cizojazyčnými variantami je kodifikován již řadu let

V pátečních Britských listech Vlado Holáň reaguje na příspěvek profesora Dokulila, jenž byl doplněním jeho předchozího textu, v němž se zabývá problémem jednoslovného pojmenování České republiky. Z reakce pana Holáně mám pocit, že se o daný problém moc nezajímal.

De facto zbytečný spor o podobu jednoslovného názvu se vede již od vzniku samostatného Česka a nejsnaze se o něm můžeme dozvědět na webu Ústavu pro jazyk český Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky (ÚJČ AV ČR).

Zde se mj. doporučuje přečtení článku Libuše Čižmárové, v němž podrobně, ale přehledně popisuje historii sporů o jednoslovný název (ČIŽMAROVÁ, L. K peripetiím vývoje názvů našeho státu a postojů k nim od roku 1918. Naše řeč, 1999, roč. 82, č. 1, s. 1-15). Ti, kterým se pojem Česko jeví jako nový, budou jistě překvapeni, že tento termín se více jak půl století objevuje ve slovnících jazyka českého. František Trávníček ve svém Slovníku jazyka českého z roku 1952 uvádí: Česko, stř. = Čechy nebo Čechy, Morava a Slezsko, protějšek k Slovensko (s. 182). V prvním díle akademického Slovníku spisovného jazyka českého z roku 1971 se uvádí: Česko, -a s. Čechy, Čechy a Morava (na rozdíl od Slovensko), přičemž pro pořádek uveďme, že tento pojem je zde chápán jako zastaralý (s. 251).

Stanovisko k danému problému zaujímá ve zmíněném periodiku na stranách 55-56 ale samotný ÚJČ AV ČR: "Je ovšem třeba chápat toto "krátké" pojmenování (Česko - pozn. JK) jako méně oficiální, a proto ho neužívat v textech oficiálního (úředního) rázu: v takových doporučujeme užívat dvojslovného pojmenování Česká republika. ... Abychom jeho užívání zakázali, k tomu nemáme ani pravomoc, ani odborné důvody. Zda se výraz Česko jako jednoslovná podoba pro název České republiky v budoucnu ujme, nezáleží na rozhodnutí nějaké instituce, ale právě na postojích lidí k němu."

Nemůžeme nikomu vytýkat, když nadále bude používat dvojslovný název. Jestliže např. na podzim v televizi uvidíme při fotbalovém zápasu nápis Finland vs Czech republic, je to po jazykové stránce naprosto v pořádku. V češtině však převládá trend víceslovné termíny univerbizovat, a proto souhlasím s požadavkem užívat jednoslovný název Česko, jehož anglická varianta zní Czechia, nikoli panem Holáňem navrhovany název Czechland. Argumentovat názvy Poland, Finland atd. je poněkud zavádějící, neboť pak bychom bychom se museli ptát, proč místo Sweden není Swedland, místo Slovakia Slovakland atd. Pan Holáň by měl respektovat názvosloví stanovené Českou názvoslovnou komisí a tedy v zahraničí používat, mluví-li anglicky, buď Czech republic nebo Czechia. Problém cizojazyčných názvů pro Česko je totiž již léta vyřešen: "Po vzniku samostatné České republiky 1. ledna 1993 schválila Česká názvoslovná komise jednoslovný oficiální geografický název Česko a naše ministerstvo zahraničních věcí doporučilo českým zastupitelským úřadům užívat v případě potřeby příslušných cizojazyčných mutací: angl. Czechia, něm. Tschechien, it. Cechia apod., které jsou zakotveny v Geografickych názvoslovnych seznamech." (Čižmárová, 1999 : 10)

Není tedy třeba ani upozorňovat ministerstvo zahraničí na nějakou názvoslovnou novinku. Problém spočívá právě v neochotě politiků jednoslovný název prosazovat, ačkoliv pojem Česko s cizojazyčnými variantami byl totiž dávno kodifikován a publikovan v Geografických názvoslovných seznamech OSN - ČR (BOHÁČ, Pavel. Geografické názvoslovné seznamy OSN - ČR: Jména států a jejich územních částí. Names of States and their Territorial Parts. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 1993, 113 s. SBN 80-901212-4-1). Bohužel dodnes na webu OSN se s jednoslovnou variantou nesetkáme.

Více ZDE

Jak jsem již uvedl, z vyjádření ÚJČ AV ČR je zřejmé, že politikové se nijak jazykovým doporučením neprotiví, nezavazuje je k užívání jednoslovného termínu. Myslím si, že podstata celého problému nakonec spočívá v osobní prestiži každého z nás, jestli se bude nadále prezentovat dvojslovným názvem své země, či sáhne po pojmu jednoslovném. V ostatních zemích je zvykem užívat jednoslovnou variantu a nemyslím si, že by šlo o "opičení", kdybychom ji užívali také. Pochybuji, že by se mi nějaky Brit představoval slovy, že pochází ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Pokud jde o to, jestli se nám název Česko líbí nebo nelíbí, je třeba respektovat rozhodnutí odborníků, kteří se onomastikou, respektive toponomastikou zabývají. Vzpomínám si na slova jednoho z vyučujících na katedře bohemistiky, který se přiznal, že se mu nelíbí název Krkonoše, protože se mu špatně vyslovuje, ale kvůli tomu přece nebude název měnit. S takovym názorem je třeba souhlasit, neboť kdyby se měly názvy vytvářet dle (ne)libosti, nedohodneme se na žádném názvu nikdy.

Obávám se, že problém pojmu Česko - vzhledem k aroganci některych politiků, masmédií aj. - skutečně vyřeší až čas, až tento název ve společnosti "zevšední". V náší zemi to snad ani jinak bohužel nejde...

                 
Obsah vydání       25. 7. 2005
25. 7. 2005 Londýnská policie jmenovala osoby, podezřelé z útoků z 21.7.
23. 7. 2005 Britská policie zastřelila Brazilce
25. 7. 2005 Britský ministr zahraničí hájil usmrcení Jeana Charlese de Menezese
24. 7. 2005 Brazílie požaduje vysvětlení, proč a jak byl zabit
23. 7. 2005 Muž zastřelený v Londýně nebyl atentátník
25. 7. 2005 Oni o koze a já o voze Jan  Čulík
23. 7. 2005 Britští muslimové: Máme strašlivý strach
25. 7. 2005 Boj proti terorismu přináší na hranicích konečně své ovoce
25. 7. 2005 Michael  Marčák
25. 7. 2005 Krev zmizelého - východoevropský western Jan  Čulík
25. 7. 2005 Letos žádné zázemí pro novináře Jan  Čulík
25. 7. 2005 Tajemství smokingu Alex  Koenigsmark
25. 7. 2005 Michael  Marčák
25. 7. 2005 Klausovo Národní souručenství Štěpán  Kotrba
22. 7. 2005 Nevadí mi, že Klaus kritizuje EU, ale jak to dělá a s kým se spojuje Karel  Dolejší
25. 7. 2005 Vystřiženo z dobových komunistických žurnálů? Josef  Provazník
25. 7. 2005 SRN: Konzervativci a liberálové ztrácejí většinu Richard  Seemann
25. 7. 2005 SRN: Lafontaine jako divoká karta německých voleb Tomáš  Krček
25. 7. 2005 "Nobelova cena" za ekonomii Josef  Vít
25. 7. 2005 Prešov chce sídlisko, kde žijú Rómovia, obohnať múrom
25. 7. 2005 Sociální stát a problémy imigrantů Veronika  Valachová
25. 7. 2005 Jste vozíčkář, práce není
25. 7. 2005 Panská rasa, divoký odsun a zlí Čechové Michael  Marčák
25. 7. 2005 Postřílet Němce? Štefan  Švec
22. 7. 2005 Der Tag kommt nicht Štěpán  Kotrba
25. 7. 2005 Okupanti utekli ještě před koncem války, kolaboranti zůstali Stanislav A. Hošek
25. 7. 2005 Co mělo přijít místo odsunu? Ondřej  Slačálek
25. 7. 2005 Soucit s těmi, co nemohou zapomenout na prožité křivdy
25. 7. 2005 Název Česko s cizojazyčnými variantami je kodifikován již řadu let Jiří  Kratochvíl
25. 7. 2005 Ať žije bordel a nikdy jinak! Václav  Dušek
25. 7. 2005 Hus -- chaot a kruťas? Jan  Novotný
25. 7. 2005 Ferndando Pereira byl zavražděn! Jan  Rovenský
25. 7. 2005 SRN: Deficit i letos přes 3 %
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce