13. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 4. 2005

Rada Evropy směrnice vydává...

Reakce na článek Víta Zvánovce "Proč publikují Britské listy články od ekonomických fachidiotů?"

Na úvod bych pana Zvánovce rád informoval - pokud to ještě neví - že Britské listy skutečně žádné "odborné korektury" neprovádějí, a že "vydávají, co jim přijde pod ruku" (Není to tak úplně pravda, pozn. red.) . Svědčí o tom ostatně i otištění jeho výhrad, aniž by někdo zkoumal, nakolik jsou tyto výhrady opodstatněné. Když se totiž budeme jednotlivými výhradami zabývat, zjistíme, že opodstatněné nejsou.

1.

Užití pojmu norma ve smyslu soubor jednotlivých pravidel je zcela běžné a to nejen v oblasti práva, kde je v tomto významu užíván i v odborné literatuře. Viz Slovník cizích slov, který definuje pojem "jazyková norma" jako "soubor zákonitostí objektivně existující v daném jazykovém útvaru".

2.

Pan Zvánovec by se měl naučit rozlišovat výrazy "poté" a "bezprostředně poté".

3.

Je pravda, že z hlediska právnické terminologie je třeba rozlišovat mezi novelou zákona a vydáním nového zákona původní zákon nahrazujícím. Chápu, že pro pana Zvánovce, který se živí jako právník, je tento formální rozdíl zcela zásadní. Mýlí se však v názoru, že i v publicistických textech je třeba za všech okolností dávat přednost terminologii odpovídající odbornému užití. "Matením čtenářů" by bylo spíše to, kdybych místo "vydání novely zákona o zaměstnanosti" napsal pouze "vydání zákona o zaměstnanosti", neboť by to v čtenáři problematiky neznalém mohlo vyvolat mylný dojem, že předtím žádný zákon o zaměstnanosti neexistoval.

4.

V důvodové zprávě dotyčného zákona je uvedeno: "Hlavním účelem navrhovaného zákona o zaměstnanosti je změna stávající právní úpravy, která má převzít vše pozitivní a fungující, co obsahují dosud platné právní předpisy o zaměstnanosti, precizovat některé instituty a zároveň je dopracovat tak, aby úprava byla kompatibilní s právem Evropské unie." Čili záměrem nebylo pouze vytvořit ze dvou zákonů jeden, ale též některé instituty doplnit. Z hlediska mého článku je důležitější právě tento druhý aspekt.

5.

Rada Evropy směrnice vydává, jak se lze přesvědčit např. na jejích webových stránkách nebo třeba ZDE

Kdyby žádné směrnice nevydávala, těžko by obhájila svou existenci. Jistě, jedna věc jsou směrnice Rady Evropy a jiná věc směrnice Rady EU, ale o tom řeč není. Je to totiž právě Rada Evropy (a nikoliv Rada EU), kdo je garantem Evropské sociální charty, ze které vyplývají četné požadavky na pracovní právo.

6.

Informace pro charakteristiku postojů ILO jsem čerpal přímo na jejích webových stránkách.

Zároveň bych rád pana Zvánovce upozornil, že rozesílání podobných reakcí svědčí pouze o jeho neschopnosti rozlišit podstatné od podružného, což je právě definičním znakem "fachidiotismu".

                 
Obsah vydání       13. 4. 2005
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
12. 4. 2005 Proč v Česku neumíme pořádat polemické diskuse? Petr  Šafařík
13. 4. 2005 Sněmovna: Vášnivé diskuse o Státním fondu kinematografie Štěpán  Kotrba
13. 4. 2005 Michael  Marčák
13. 4. 2005 V BBC se bude hlasovat o stávce
12. 4. 2005 Vysílatel veřejné služby musí společenské stereotypy zpochybňovat, nikoliv je potvrzovat Jan  Čulík
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
13. 4. 2005 Ztrácejí média poslední morální zábrany? Igor  Daniš
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
12. 4. 2005 Alert news iDnes: rychlejší než informace Irena  Ryšánková
13. 4. 2005 Michael  Marčák
13. 4. 2005 SRN: 12 % nezaměstnaost
13. 4. 2005 Česká televize musí sloužit všem, tedy i katolíkům
13. 4. 2005 Interpretace faktů Jan  Polívka
13. 4. 2005 Podstatou ideologické víry je strach
13. 4. 2005 V televizi nemají církve dostatečný prostor
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka
13. 4. 2005 Proč uveřejňujete články od jistého Borise Cveka?
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Rada Evropy směrnice vydává... Petr  Gočev
13. 4. 2005 Konzervativci volí xenofobii Jan  Čulík
12. 4. 2005 Orwellovské metody britských konzervativců
13. 4. 2005 Katolický holocaust!? Ondřej  Čapek
13. 4. 2005 Ako vytunelovať verejnoprávnosť Miloslava  Kodoňová
12. 4. 2005 Tentokrát za to komunisté skutečně mohou Oskar  Krejčí
12. 4. 2005 Budeme pracovat šedesát pět hodin týdně? Štěpán  Kotrba
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha
11. 4. 2005 Církev a její právo na existenci v současném světě Karel  Sýkora
12. 4. 2005 Štětina: Měl by komunikovat, nebo se zakázat Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Pracovní doba - návrat o staletí zpět? RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2005 Rada Evropy směrnice vydává... Petr  Gočev
12. 4. 2005 Švarcsystém: spor o flexibilitu práce Petr  Gočev
12. 4. 2005 Proč publikují Britské listy články od ekonomických fachidiotů? Vít  Zvánovec
12. 4. 2005 Budeme pracovat šedesát pět hodin týdně? Štěpán  Kotrba
11. 4. 2005 Supermarket Tesco vykořisťuje pracovníky v Jihoafrické republice   
6. 4. 2005 Modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Josef  Vít
29. 3. 2005 Budoucnost sociálního státu v éře globalizace: S čím počítáme? S čím smíme počítat? A co se vlastně děje? Jan  Drahokoupil
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Sociální podniky - vytváření příležitostí   
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
28. 1. 2005 Pozlátková slova: "moderní", "progresivní", "zeštíhlit" a "pružný" Ivan  David
29. 12. 2004 "Usilujeme o Evropu práv a solidarity mezi národy"