13. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 4. 2005

Podstatou ideologické víry je strach

Dovolte mi reagovat na větu "Myslel jsem, že tupá víra v ideologii byla zdiskreditována pádem komunismu. Zřejmě jsem se mýlil." z Vašeho sloupku " Lidé se bojí žít bez náboženského dogmatu ", píše David Maňák.

Nejsem si docela jist, jestli tuto větu myslíte vážně nebo ji uvádíte jako jistý prvek skladby slovesného útvaru, který má za úkol spíše indukovat téma další či jiné nežli sdělovat informaci nebo být tečkou k tématu hlavnímu. Možná jste se jen zadíval z okna, možná chtěl už dopsat článek. Nějak mi to k Vám nesedí - ta údajná Vaše víra ve sdělovanou skutečnost.

Pokud je tedy pravda (a nikoliv pravdou, jak jsem byl před časem poučen - a BL za to děkuji), že si myslíte, že víra v ideologii byla zdiskreditována, ať už čímkoliv dějinným, tedy pro běžný život společenství obyčejných lidí něčím významným, pak si myslím, že se zastánci tohoto názoru mýlí.

(Všimněte si jemnějšího stupně sdělení názoru, jehož původcem je pouze úcta k diskutujícímu, nikoliv nedostatek vlastní jistoty ;-)

Myslím, že za potřebou lidí věřit, ať už v jakoukoliv ideologii, víru, je strach. Strach je součástí všech stupňů žebříčku potřeb - od potřeby dýchání až po bezpečnost.

Lidé tyto potřeby mají a současně s těmito potřebami mají i strach, ve větší či menší míře, že o zdroje nebo možnost plnění každé této potřeby přijdou.

Proto strach o vlastní bezpečnost jednotlivce a tendence skupiny jednotlivců k přejímání většinového postoje vedou podle mne k potřebě slučování se, sdružování, akceptace autorit s vnitřně uspokojující domněnkou, že rizika bezpečnosti jednotlivce jsou tak snížena a strach, protože je nepříjemný, může být menší.

Proto se členové jednoduchých společností organizují kmenově, v dalších věcích (jak jinak skloňovat věk, věky?) pak proto poddaní akceptují krále, následují führera, aby posléze občané šťastně spočinuli v náruči státu a nedej bože (to je hloupá fráze, co?), aby dále spočinuli v náruči sociálního státu.

Totéž platí o náboženství - kombinaci umění poskytovat útěchu a snižovat pocit strachu, ať toho, který už byl nebo toho, který je teprve právě náboženstvím objeven, což je skutečnost, která za mnohými náboženstvími stojí jako hlavní důvod své existence.

Lidské potřeby jsou neomezené, a na každou potřebu vznikne, protože musí, i její plnění. Protože existuje v lidských myslích duševní stav, který lze popsat jako nikoliv pevná jistota ve věci budoucí, v míru zabezpečení plnění potřeb, a to odjakživa a obávám se, že trvale, tak bude stále existovat víra, jíž se bude ujímat náboženství, jakožto pomyslný pevný bod, pomocí kterého lze chaos, z něhož jde strach pro svou nevypočitatelnost, buď domněle řídit nebo alespoň vysvětlit a dosíci tímto prostřednictvím vyšší míry jistoty, že rizika budou malá a nalézt tak větší klid v duši a ukojit tak svou potřebu.

Protože jsme na Zemi měli a stále máme a mít i budeme běžnou populaci s přiměřeným, běžným přístupem ke vzdělání, když nepředpokládám žádný náhlý vzestup intelektu nebo objev význačného všeobecně lačně akceptovaného myslitele s novými myšlenkami, bude pravděpodobně tento stav přetrvávat nadále.

Mohou se jen měnit osoby a obsazení, předpokládám, že s rostoucím možnostem jedince v oblasti být informován, bude místo Boha nahrazovat směs silných realističtějších, ale stejně prázdných autorit - ne, nebude to OSN, ale spojené státy Evropské a její prezident, pokud se podaří překonat pocity vztažené k národu a jazykové komunikační bariéry. A ty se překonat podaří - ale až tak kolem 2100.

Víra v ideologii se proto může měnit, ale jako taková zůstane, dokud se nezmění psychika člověka. A to bude za hodně dlouho. Odhaduji to na jeden až dva tisíce let, spíše více.

                 
Obsah vydání       13. 4. 2005
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
12. 4. 2005 Proč v Česku neumíme pořádat polemické diskuse? Petr  Šafařík
13. 4. 2005 Sněmovna: Vášnivé diskuse o Státním fondu kinematografie Štěpán  Kotrba
13. 4. 2005 Michael  Marčák
13. 4. 2005 V BBC se bude hlasovat o stávce
12. 4. 2005 Vysílatel veřejné služby musí společenské stereotypy zpochybňovat, nikoliv je potvrzovat Jan  Čulík
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
13. 4. 2005 Ztrácejí média poslední morální zábrany? Igor  Daniš
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
12. 4. 2005 Alert news iDnes: rychlejší než informace Irena  Ryšánková
13. 4. 2005 Michael  Marčák
13. 4. 2005 SRN: 12 % nezaměstnaost
13. 4. 2005 Česká televize musí sloužit všem, tedy i katolíkům
13. 4. 2005 Interpretace faktů Jan  Polívka
13. 4. 2005 Podstatou ideologické víry je strach
13. 4. 2005 V televizi nemají církve dostatečný prostor
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka
13. 4. 2005 Proč uveřejňujete články od jistého Borise Cveka?
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Rada Evropy směrnice vydává... Petr  Gočev
13. 4. 2005 Konzervativci volí xenofobii Jan  Čulík
12. 4. 2005 Orwellovské metody britských konzervativců
13. 4. 2005 Katolický holocaust!? Ondřej  Čapek
13. 4. 2005 Ako vytunelovať verejnoprávnosť Miloslava  Kodoňová
12. 4. 2005 Tentokrát za to komunisté skutečně mohou Oskar  Krejčí
12. 4. 2005 Budeme pracovat šedesát pět hodin týdně? Štěpán  Kotrba
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha
11. 4. 2005 Církev a její právo na existenci v současném světě Karel  Sýkora
12. 4. 2005 Štětina: Měl by komunikovat, nebo se zakázat Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce