11. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Miloš Zeman: Jak jsem se mýlil v politice
11. 4. 2005

Miloš Zeman není postmodernista

Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice"

Kniha provokativní, erudovaná a většinou bystrá

Miloš Zeman, Jak jsem se mýlil v politice, Ottovo nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-7360-260-1, 344 stran.

Píše mi Michal Rusek, že prý nebylo moudré chválit novou knihu Miloše Zemana, vzhledem k tomu, že Miloš Zeman nedávno doporučil v rozhovoru s Alexandrem Kramerem čtenářům Práva Britské listy "jako jedno z mála českých periodik, které má alespoň snesitelnou úroveň".

Vzhledem k tomu, jakou má v českém prostředí zásluhou zejména sdělovacích prostředků Miloš Zeman pověst, nejsem si zcela jist, zda toto jeho doporučení nebylo spíš kontraproduktivní; kromě toho Britské listy Zeman jistě doporučil kvůli článkům Ivana Davida, jehož Zeman považuje za dobrého analytika. Ani s tímto hodnocením se samozřejmě nemusejí pozorovatelé shodovat. Nechápu ovšem, proč bych se neměl kvůli tomuto doporučení, které pro Britské listy absolutně nic neznamená, pokusit o zhodnocení Zemanovy nové knihy. Jak pravidelní čtenáři Britských listů vědí, nikdy nezakládám své soudy na osobních sympatiích či antipatiích. Snažím se vždycky o nezávislý pohled, padni komu padni. Nemám zapotřebí lézt komukoliv kamsi a zásadně neuzavírám žádná spiklenecká srozumění. Michal Rusek to snad mohl z mých článků za posledních 9 let pochopit.

Svým způsobem "penzista z Vysočiny" Miloš Zeman nepatří do dnešního světa a projevuje "starosvětské postoje". Není postmodernista. Není ochoten přijmout současnou relativizaci hodnot, kterou mnozí lidé umně využívají jako zástěrky pro své neumětelství.

Osvěžující u Miloše Zemana je to, že vyznává a zastává celou svou osobností požadavek inteligence a kvality. Osvěžující je to proto, že to odstraňuje všeobecný dojem rozkolísanosti hodnot. Zeman tvrdě, až agresivně, prosazuje nárok, že se lidé nemají chovat jako idioti - je to pod jejich úroveň.

Postmodernista a relativista dnešní doby může samozřejmě namítnout, co dává Miloši Zemanovi právo stavět se nad ostatní jako soudce.

Pokud někdo někoho neúprosně a kriticky hodnotí, tak jako to dělá Miloš Zeman, můžeme však docela lehce poznat, zda to dělá legitimně. V případě Miloše Zemana dojdeme k závěru, že to legitimně dělá. Jeho postoje a úsudky jsou totiž bystré. To je tím lakmusovým papírkem. To mu dává právo činit své soudy. Už v minulém článku o jeho knize jsem citoval dvě Zemanovy úvahy, které považuji za inteligentní.

Zde je další:

Mezi těmi, kdo hlasovali proti mému vstupu do KSČ [v reformním roce 1968], byla také nenápadná a poměrně zakřiknutá studentka. Nikdy jsem s ní neměl žádný konflikt, jen občas jsme spolu prohodili několik slov. Předpokládal jsem, že důvodem jejího hlasování byl nesouhlas s mými názory, skutečně se blížícími spíše sociálně demokratickému než komunistickému pojetí levice. Jeden známý mi však později řekl, že tato dívka proti mně hlasovala proto, že má ze mne mindrák. Zasmál jsem se tomu, protože s komplexem méněcennosti jsem se ještě nesetkal. Spíše v žertu jsem jí o tomto podezření řekl. K mému údivu se dívka rozplakala a přiznala, že je tomu tak.

Nenudil bych čtenáře touto příhodou, kdyby se taková situace později ještě několikrát neopakovala, naposledy při prezidentské volbě. Dovedu pochopit, že jsem s někým v konfliktu, protože zastávám jiné řešení problému než můj partner, který je v tom okamžiku mým protivníkem; současně však zůstává i mým partnerem, jehož argumentům bych měl ve vlastním zájmu naslouchat. Jestliže se však takového partnera obávám, protože ho pokládám za silnějšího a jeho sílu mu závidím, podkopávám si tím vlastní pozici.

Připomíná mi to stařičkou anekdotu, podle níž se Čech modlí k Bohu: "Pane Bože, můj soused má kozu a ta mu hodně dojí." Bůh ho přeruší a říká vlídně: "A ty, můj synu, bys jistě chtěl mít také takovou kozu, že?" A Čech odpoví: "Ne, Bože, já bych jenom chtěl, aby ta koza sousedovi chcípla."

Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, zda lze druhým ve vzniku komplexu méněcennosti zabránit, zda je možné se nějak odstínit, aby přišli o svůj mindrák. Pokaždé jsem však došel k závěru, že takové odstínění by jen utlumilo vyzařování energie, kterou musí mít vůdce jakéhokoliv týmu. Byl jsem občas obviňován z toho, že zadupávám do země, ponižuji a urážím ty, kdo se mnou nesouhlasí.

Je pravda, že jsem se tak choval k blbcům, které jsem považoval za škodlivý mor a rakovinu pro každé prostředí.

Blbec není ten, kdo má odlišný názor, ale ten, kdo zpravidla žádný názor nemá, kromě představy, že by měl zastávat tu či onu funkci.

Lidé s komplexem méněcennosti nejsou frustrováni jakýmkoliv ponižováním, ale tím, že nedokážou snést příliš velký rozdíl mezi sebou a těmi druhými.

Až příliš pozdě jsem zjistil, že nutnou podmínkou úspěchu je nepustit takové lidi do týmu; jinak by jej rozložili.

(str. 28-30, zkráceno, zvýraznění recenzent)

"Urážka má v politice smysl pouze tehdy, dokáže-li vyburcovat lidi, aby změnili ty podmínky, které jsou jimi samotnými ovlivnitelné," píše Miloš Zeman na str. 19. Z celé jeho knihy ale vyplývá, že se tohoto úsudku v praktickém životě prostě nedržel. Zemana zjevně celý život fascinovala blbost. Je jejím analytikem a glosátorem. Má zcela provokativní radost z toho, může-li přijít k idiotovi a do očí mu říct, že je pitomý. Je to nepokrytě elitářské. Je to součástí Zemanova otevřeného boje za základní lidské a kulturní hodnoty. Za kvalitu života. Argumentuje, že idioti nemají právo zaplevelovat veřejný život. Některé skutečnosti, tvrdí Zeman, jsou prostě pod naši úroveň.

Takto razantní odmítání nekvality a idiocie je jistě sporná věc.

Potíž totiž je, že idioti - řekněme to eufemističtěji - méně nadaní jedinci - většinou nemohou za to, že jsou omezení. Dáte-li blbci najevo, že je blbec, nemůže to pochopit. Urazí se a bude vás obviňovat z různých vymyšlených vin. Nemůže přece přijít o svou sebeúctu.

Opravuji neustále na Glasgow University množství písemných prací, esejů studentů. Některé jsou vynikající, protože určití studenti jsou nadaní. Jiné práce jsou velmi špatné. Nemohu dělat nic jiného, než že dám špatné práci špatnou známku. V Glasgow to studenti uznají, protože učitel je pro ně autorita: kromě toho písemné práce se opravují anonymně a opravují je dva nebo tři učitelé po sobě, takže výsledná známka je kolektivním rozhodnutím. V ČR jsou hodnoty zcela rozkolísané a pokud například poukážu svým českým studentům, že mají špatný jazyk a styl, budou se se mnou hádat, že tomu tak není, že jejich styl je naopak krásný.

Myslím, že jedinou možností je prostě tyto lidi ignorovat. Miloš Zeman je aktivně provokuje. Chodí k nim a do tváře jim vmete, že jsou idioti. Nejsem si jist, zda to není kontraproduktivní. Avšak chápu Zemanův postoj, především proto, že jeho úsudky - proč je někdo idiot a jiný idiot není - jsou bystré a přesvědčivé.

Šedesátá léta, futurologie a prognostika

V první části své knihy se Zeman vrací až do šedesátých let. Popisuje své zaujetí keynesiánskou ekonomií a futurologií, kterou charakterizuje jako "hru plurality":

"Pluralita budoucností je v přímém rozporu s myšlenkou "jediné přípustné cesty", tak milované komunismem, ale v inverzní podobě sdílené i některými pravicovými fanatiky. Ostatně [zakladatel futurologie] Flechtheim ve své knize poznamenal, že futurologie bude nejmocnějším nástrojem v boji proti bolševismu, což samozřejmě komunistické politruky náležitě rozlítilo."

(str. 21)

Divím se, že se Zemanova kniha stala bestsellerem, protože má v této části, kde autor vysvětluje svou práci na poli futurologie (začátkem sedmdesátých let se čeští futurologové pokusili sami sebe a svou práci zachránit tím, že se přejmenovali na údajně politicky "nekontroverzní" prognostiky) značně akademický ráz.

Zeman zaznamenává, že se od roku 1967 stal členem mezioborového týmu Radovana Richty, který zkoumal dopady vědecko-technické revoluce. Richtova kniha Civilizace na rozcestí se mnohdy považuje za teoretický odrazový můstek k československým reformám konce šedesátých let. Zemana však nakonec Radovan Richta zklamal: "Později, když se dostal pod tlak, projevil se [Richta] jako zbabělec." Zradil a v období normalizace pak vedl "totálně zglajchšaltovaný" Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV. Za daleko nebezpečnější považoval podle Zemana komunistický režim reformy ekonoma Oty Šika a politologa Zdeňka Mlynáře.

Škoda, že se Zeman podrobněji nezabývá absolutním morálním i lidským propadem československé společnosti začátkem sedmdesátých let. Je to dodnes velké téma, jemuž se málokdo věnuje: proč se československá společnost, která se tak nadšeně účastnila reforem kolem Pražského jara, tak nadšeně pak vrhla Husákovi kolem krku a začala energicky "budovat normalizaci"? Zeman to vysvětluje jen velmi stručně, dospěl k závěru, že došlo ke zradě elit:

Přiznávám, že jsem měl nejprve poněkud pohrdavý postoj k chování českého národa, který se sice dokázal na několik týdnů vyburcovat, aby pak pokorně sklonil hlavu. Tento postoj jsem v průběhu mnoha let postupně měnil, tak jak jsem si stále více uvědomoval, že nelze svádět malost a zradu vůdců na malost vedených. Vůdčí osobnost má vždy nadprůměrnou odpovědnost. Selže-li, je její selhání téměř nenapravitelné."

(str. 37)

Tímto úsudkem se znovu projevuje výrazné Zemanovo elitářství. Je skutečně pravda, že za všechno mohly jen selhávající české elity - řadový občan nemohl za nic?

Normalizace

O Miloši Zemanovi se neustále chybně opakuje, že před revolucí v roce 1989 pracoval v Prognostickém ústavu. Není to pravda. V roce 1970 byl Zeman vyhozen z Vysoké školy ekonomické za článek, který napsal pro fakultní časopis Ekonom, v němž srovnával komunismus a fašismus, který však nebyl publikován: "Znovu se tedy ukázalo, že jsem jej měl publikovat a že zbabělost se in the long run nevyplácí." Tutéž zkušenost máme v Britských listech: nemá smyslu chodit opatrně kolem horké kaše a psát něco jen v náznacích. Důsledkem je podle naší zkušenosti vždycky to, že potrefený se v náznacích pozná a k "průšvihu", jemuž jsme se náznaky chtěli vyhnout, stejně vždycky dojde - jediný rozdíl je v tom, že širší veřejnost neví, o co jde. Nemá cenu informace zamlčovat.

Emigrovat Zeman odmítl, ačkoliv k tomu měl možnost, protože se nedokázal obejít "bez krásné české krajiny". Následujících dvacet let se protloukal v různých okrajových institucích, například ve Středisku odborných služeb československé tělovýchovné organizace. Tam pracoval čtrnáct let a s kolegy tam "tajně" vydával prognostické publikace:

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Studie publikované v hojném množství Sportpropagem se stávaly stále kritičtější a stále obecnější. Vrcholem všeho byl sbroník s nevinným názvem Metodologické problémy společenskovědního výzkumu budoucnosti. Představoval na tehdejší dobu asi nejodvážnější a nemarxistickou kritiku stavu společenských věd v tehdejším Československu. Důsledky se dostavily. Když si to soudruzi přečetli, byl jsem zase bez práce a "Slušovice výzkumu" skončily.

(str.59-60)

Jako velmi zajímavý a dodnes nosný mi připadá Zemanův model "pesimalizace" (nejhorší možné varianty řízeného děje) z osmdesátých let:

K nejhorší možné variantě řízeného děje dochází, ponecháme-li systém zcela spontánní autoregulaci (například volné hře tržních sil), ale i tím, že řídící zásahy do systému, byť mohou být i krátkodobě úspěšné, dlouhodobě systém "rozkmitají" a přivedou jej do krize.

Je-li překročena kritická amplituda, systém zkolabuje. Představte si, že jedete autem na zledovatělé silnici a dostanete smyk. Jste-li zkušený řidič, smyk vyrovnáte opatrnými pohyby volantu. Ponecháte-li vůz osudu nebo nezvládnete-li řízení, budete na silnici opisovat právě divergentní oscilace. Kritická amplituda spočívá v tom, že skončíte ve škarpě.

(str. 63)

Těsně před pádem komunismu se Miloš Zeman proslavil ostře kritickým článkem vůči tehdejšímu, ekonomicky a politicky se rozkládajícímu normalizačnímu režimu, který vyšel v létě 1989 v Technickém magazínu. Byl původně psán pro časopis Vesmír, jeho šéfredaktor Prokop Málek však jeho vydání zakázal. Zemana pak pozvali do televize, aby tam svůj článek odvolal, jinak přijde znovu o zaměstnání. Zeman však naopak své vystoupení "dále zostřil" a v televizi varoval, že "v nejbližší době hrozí manifestace, demonstrace a stávky. Prognóza se sice splnila do dvou měsíců, do té doby mě však ještě stačili vyhodit."

Na ideologického diverzanta Zemana si režim pozval řadu režimních ekonomů, aby jeho tvrzení vyvrátili. Mezi ně patřil i Kamil Janáček, dnes hlavní ekonom Komerční banky. V neostalinském týdeníku Tribuna si se Zemanem vyřizoval účty vedoucí jejího ideologického oddělení Robert Dengler. Ten je dnes zástupcem šéfredaktora deníku Právo, připomíná Zeman.

Rozumně interpretuje Miloš Zeman pád komunismu v roce 1989:

Musím jednoznačně odmítnout tvrzení, že komunistický režim padl pod náporem lidových mas, nebo dokonce pod náporem disentu, jakkoliv jsem si ho vážil. Jakmile domácí komunisté ztratili svoji zahraniční oporu, byli odsouzeni k porážce. Šlo jen o to, aby jejich ústupový boj netrval příliš dlouho a aby v něm nezískali příliš významné pozice. Nejsem si jist, zda se právě toto podařilo.

(str. 72-73).

Zeman si uvědomuje, že interní politické poměry v Československu nebyly určovány tím, co se děje v zemi, ale zahraničněpolitickými poměry. Přesvědčivě také zastává skeptické stanovisko, poukazuje-li na to, že Češi málokdy dokáží využít příležitostí, jaké jim čas od času poskytne změněná zahraničněpolitická situace, protože jsou natolik zahleděni na svůj vlastní malý píseček, že nedokáží předvídat a zahraničně politické souvislosti a s nimi spojené šance jim unikají.

Postkomunistické šílenství

Se sarkastickým, kritickým odstupem komentuje Miloš Zeman antikomunistické šílenství v Československu v prvních letech po pádu komunismu. Zaznamenává, že to, co se nepodařilo komunistickému režimu, učinili po pádu komunismu tržní komsomolci. Prognostický ústav ČSAV byl v roce 1993 zrušen:

Ekonomičtí neoliberálové se svou vírou ve všespasitelnost volné hry tržních sil a s akcentováním krátkodobých efektů do jisté míry nápadně připomínají komunisty. To je také patrně důvodem, proč právě neoliberalismus první polovíiny devadesátých let zachránil komunisty před jejich totálním úpadkem. Nastoupila opět ideologie "jediné přípustné cesty", v níž se komunisté - tentokrát v opozici - mohli znovu cítit jako doma.

(str. 83)

Pobavilo mě, když Miloš Zeman píše o tom, jak milovaný "pravicový" politik Vladimír Dlouhý, který vedl v Prognostickém ústavu ČSAV za komunismu stranickou buňku KSČ, "prý dokonce udělil stranickou důtku Miloslavu Ransdorfovi za revizionistické vystupování" (str. 79).

V roce 1991 napsal Miloš Zeman kritickou analýzu stavu Československa, knihu pod názvem Varovná prognostika, nakladatelství Horizont, které si ji objednalo, se ji však bálo vydat. Kniha vyšla až v roce 1998.

Přesná se zdají být Zemanova hodnocení Václava Havla a Petra Uhla:

Řekl bych, že byl [Václav Havel] vynikajícím disidentem, ale že během své politické kariéry neprokázal schopnosti skutečného státníka. I Petr Uhl ve funkci vládního zmocněnce pro lidská práva naprosto selhal, dokázal se postupně se všemi rozhádat.

Moje subjektivní zkušenost s Havlovými politickými postupy se poprvé objevila v době tzv. pomlčkové války. Tehdy bylo nejjednodušším řešením zrušení adjektiva "socialistická". Havel přišel s různými heraldickými nesmysly, čímž otevřel cestu slovenským nacionalistům. Navíc projevil naprostou neznalost jednacího řádu Federálního shromáždění. Václav Havel tehdy přijel do Federálního shromáždění po operaci kýly, bolestně vzdychal, hladil si ránu po operaci a všemožně se snažil vzbudit soucit. Bylo mi to trochu trapné a tehdy můj revoluční ideál dostal první trhlinu.

Překvapilo mě, jak málo Havlových poradců pocházelo z emigrantských kruhů. Vysvětluji si to tím, že domácí disent si žárlivě střežil své výsadní postavení.

Kdyby byl Havel splnil svůj slib, že bude prezidentem jen do prvních svobodných voleb, a dále by působil pouze jako nesporná morální autorita, kritik a pozorovatel, vyhnul by se pozdějšímu zbytečnému sebepřeceňování a vstoupil by do dlouhodobých dějin důstojnějším způsobem.

(str. 87-91)

Zeman zaznamenává, že těsně před volbami v červnu 1990 udělali Václav Havel a Jan Ruml podraz šéfovi lidovců Bartončíkovi. Těsně před volbami byl nařčen ze spolupráce s Stb a nemohl se proti tomu bránit. "V čestném boji soupeř uzná vaše férové vítězství a může se stát i vaším budoucím partnerem; ale byl-li v soutěži podražen faulem, hned tak vám to nezapomene," píše Zeman.

Zmiňuje se pak o hysterii pravicových komsomolců a znovu varuje před nebezpečím spojovat se s "blbci". Přesvědčivě Zeman hodnotí Alexandra Dubčeka jako člověka, který byl prázdný - byl vybrán v roce 1968 do funkce prvního tajemníka KSČ jako někdo, "kdo nikomu nevadil". "Dubček byl maskot a maskotem zůstal i po listopadové revoluci."

Právem pohlíží Miloš Zeman s velkým skeptickým odstupem na kampaně kolem lustrací:

Zpočátku jsem byl přívržencem lustrací. Později jsem svůj názor změnil poté, co jsem se dověděl, že bylo údajně skartováno asi patnáct tisíc tzv. živých svazků nejvýznamnějších agentů Státní bezpečnosti. Uvědomil jsem si, že od této chvíle půjde jen o malé ryby a že není vyloučeno, že se mezi ně pohrobci Státní bezpečnosti pokusí propašovat i ty, které budou chtít diskreditovat. Mnohé případy - například Jana Kavava nebo Karla Srpa - které očistil až soud, mi daly za pravdu.

(str.99-100)

Špatné mínění má Miloš Zeman o tehdejším ministru obrany Luboši Dobrovském, který v parlamentu požadoval 1,5 miliardy korun na nový protiletadlový raketový systém. Nedivím se jeho hodnocení Luboše Dobrovského:

Když jsem se ho zeptal, čím zdůvodňuje tuto potřebu, odpověděl mi, že vzhledem k nestabilní situaci v Rusku nám hrozí invaze ruských běženců. Zeptal jsem se ho tedy, zda se domnívá, že případní běženci se na naše území budou dopravovat v letadlech a zda pokládá za humánní tato letadla sestřelovat. Parlament se rozesmál, Dobrovský musel svůj návrh stáhnout.

(str. 102)

Celkově však Zeman shledával, že společnost nechce ironii a sarkasmus, požaduje jednoduchá řešení. Všechno, co se nehodilo vládě do krámu, bylo diskreditováno jako údajně "komunistické". Tak se vládě podařilo zdiskreditovat strategické plánování - běžný nástroj západních ekonomik - jako "dračí vejce komunismu" (Pavel Bratinka), a také institut referenda, které prý bylo "komunistický vynález". Zeman:

"Ti idioti si vůbec neuvědomili, že v žádné komunistické zemi se referenda neaplikovala a že podle jejich logiky je tedy nejkomunističtější zemí na světě Švýcarsko." (str. 105-106)

Snad nejrozsáhlejšími restitucemi ve střední Evropě se Česká republika vrátila do období feudalismu - majetkovou daň, běžnou v západní Evropě, se v parlamentě nepodařilo prosadit. Neprosadil se ani systém zaměstnaneckých akcií ESOP, běžný v Evropě a zaváděný především v Reaganově Americe. Privatizace se konala prostřednictvím rozkradení. Václav Klaus prý zpočátku kuponovou privatizaci odmítal ("Větší blbost jsem v životě neslyšel."). To se však projevil jako ekonom. Jako politik si posléze uvědomil, že mu kupónová privatizace zajistí v roce 1992 volební vítězství.

Zajímavé je, že Zeman ve své knize vůbec nereflektuje vážnou hospodářskou krizi, kterou prošla česká ekonomika v první polovině devadesátých let.

Drsné výroky o současných politicích

Česká média ze Zemanovy knihy citují hlavně jeho úsudky o současných politicích. Nejvíce ve známost zřejmě vešel výrok Karla Kryla o Petře Buzkové: "Milostivá, vy jste se ráčila prošoustat až na místopředsedkyni sociální demokracie? " Zeman:

"Můj navrhovaný nástupce Vladimír Špidla puritán byl. Prohlásil, že Buzková v jeho vládě nebude, 'protože je to coura'. Namítl jsem, že rozhodujícím důvodem jejího negativního hodnocení by měla být její příšerná lenost."

(str. 142-143).

Za nejkompetentnějšího a organizačně nejtalentovanějšího politika, kterého získal z komunistické strany, označuje Zeman Miroslava Šloufa.

"Věděl jsem, že mu bude vyčítána komunistická minulost, ale znal jsem také názory svých přátel disidentů - Pavla Dostála, Ladislava Lise nebo Karla Srpa - jimž Šlouf tehdy pomohl. (str. 150) Šlouf byl "nejschopnější manažer, jakého jsem kdy poznal." (str. 152).

Zeman zaznamenává bamberský skandál a konstatuje, že se stal obětí Karla Machovce, který byl prý podle něho získán, aby před volbami falešným svědectvím ČSSD poškodil, Machovec totiž médiím potvrdil pravost zfalšovaného dokumentu (str. 168).

Jinou trapnou aférou, kterou si však Zeman zavinil sám, byla aféra Kavan-Zieleniec:

Při jedné zahraniční cestě mi v letadle tehdejší ministr zahraničí Jan Kavan sdělil, že na jeho ministerstvu je padesát dva smluv bývalého ministra zahraničí Zieleniece o spolupráci s novináři. Považoval jsem to za zajímavou ilustraci ovlivňování médií a při jednom televizním vystoupení jsem tento příklad uvedl. Když se Zieleniec ohradil, požádal jsem Kavana, aby ony smlouvy publikoval. Ukázalo se, že jde o neověřenou informaci od jednoho z jeho náměstků. Mám Honzu Kavana rád a nesmírně si vážím obrovské práce, kterou jako ministr zahraničí v mé vládě vykonal. Přiznávám však, že v tomto případě jsem nebyl nadšen a ze všeho nejméně jsem mohl být nadšen sám sebou. Jednou z podstatných chyb, která mě provázela po celou mou politickou dráhu, bylo to, že jsem často rychleji mluvil, než myslel, neprověřoval si dostatečně předložené informace a střílel od boku. Cena, kterou jsem za to zaplatil, byla v tomto případě naprosto opodstatněná kritika ze strany médií.

(str 169-170)

Kromě "blbců" se Zeman staví nepřátelsky a podezřívavě k "zrádcům", například k lidem, kteří opustili ODS Václava Klause a utvořili Unii svobody: "Zrádce nikdy není spolehlivý a dlouhodobý partner." Malé strany jsou podle Zemana prostitutky, mají velký "vydírací potenciál". Jan Ruml se svou prací na ministerstvu vnitra projevil jako "nekompetentní fanatik". Jiří Pehe se ze záhadných důvodů "považuje za politologa". Unie svobody vytvořila v době opoziční smlouvy ODS-ČSSD "blok neschopných", jejichž jediným společenským jmenovatelem byla právě nenávist vůči opoziční smlouvě.

Zeman by si přál, aby se české ústavní uspořádání přesunulo více k většinovému systému, avšak Ústavní soud ČR, prostřednictvím soudců, které jmenoval Václav Havel, zrušilo zákon, vyplývající z opoziční smlouvy, který by posílil většinové prvky v českém parlamentním systému.

Zemanovu knihu lze především chápat jako obhajobu jeho vlastní vládní politiky. Nechávám na jiných, aby posoudili, zda je zde Zemanova sebeobhajoba nosná. Působí trochu jako sebepropaganda.

Zeman argumentuje, že když se jeho sociální demokraté dostali do vlády, zjistili, že "země je daleko spálenější", než dosud předpokládali. České banky byly před krachem. Podíl nesplatitelných úvěrů byl vyšší než 30 procent - ve standardních ekonomikách nepřevyšuje 1 - 3 procenta. V ČR vládl "bankovní socialismus" - podniky byly zprivatizovány tak, že se dostaly do vlastnictví státních bank. Státní vlastnictví podniků po privatizaci tedy trvalo, jen mělo trochu jinou formu.

Zeman považuje za snad největší úspěch své vlády, že se mu podařilo provést sanaci českých bank.

Velmi pohrdavě se Miloš Zeman vyjadřuje o pokusech "nespokojenců" svrhnout vládu mimoparlamentní cestou, o iniciativách jako byl Impuls 99 či Děkujeme, odejděte:

Občanské protesty jsou plně namístě v diktátorských režimech. Ale v zemích, kde se pravidelně konají svobodné volby, mají občané možnost vyjádřit se jako celek, nejen v hulákajících skupinkách. Tvůrci virtuální reality v českých médiích se pak pokusili něco podobného později zopakovat při takzvané televizní krizi, kdy se vydávali za jediné povolané obhájce svobody slova. Šlo ve skutečnosti pouze o konflikt různých zájmových skupin na téma, kdo získá větší podíl na honorářích vyplácených Českou televizí.

(str. 190)

Miloš Zeman považoval za nejdůležitější tyto tři úkoly své vlády:

  • stabilizaci bankovního sektoru
  • přilákání zahraničních investic
  • vytvoření rozpočtu pro oživení ekonomiky

Za nejúspěšnějšího člena své vlády považuje Miloš Zeman Miroslava Grégra. Grégr prosadil zákon o investičních pobídkách a zasloužil se o výraznou podporu proexportní politiky a o pronikání na trhy, které ČR v minulosti zbytečně opustila, především trh ruský a čínský. Grégr byl v letech 1962-69 reformním komunistou a v sedmdesátých letech byl, na základě své aktivní účasti v obrodném procesu i po sovětské okupaci odsouzen do vězení. Stal se jedním z prvních Husákových politických vězňů (takže ho "pravicoví novinářští ťulpasové houfně označovali za komunistu," píše Zeman).

Vyrovnaného rozpočtu se Zeman snažil dosáhnout omezováním byrokracie, nikoliv sociálních programů. Pochvaluje si "úspěch" akce Čisté ruce - v roce 2002 prý stoupl počet trestních stíhání za ekonomickou kriminalitu na 22 500 případů ročně.

Čeští soudci jsou podle Zemana "líná a neschopná banda". Naopak chválí za "legislativní smršť - rychlé přiblížení českých zákonů zákonům Evropské unie - Pavla Rychetského a zejména Jana Kavana:

Pokládám za šťastnou volbu, že jsem si jako ministra zahraničí vybral Jana Kavana, který nepochybně rozuměl zahraniční politice mnohem více než já.

Jan Kavan žil asi dvacet let v emigraci ve Velké Británii. Pomáhal disidentům svou agenturou Palach Press, která distribuovala do Československa desítky kamionů s exilovou literaturou. Byl i členem britské labouristické strany a osobním přítelem mnoha čelných labouristů. České sociální demokracii poskytl neocenitelnou pomoc svými zahraničními kontakty a především propracováním naší zahraničněpolitické koncepce. Jako obvykle se stal předmětem útoku těch, kdo přes noc změnili kabát a z komunistických přisluhovačů se stali hledači agentů Státní bezpečnosti.

(str. 205-206)

Ano, jednou ze Zemanových slabin je skutečně zahraniční politika. Naštěstí se jí ve své knize skoro vůbec nevěnuje. Tam, kde se k zahraničněpolitickým tématům vyjadřuje, jsou jeho výroky značně sporné a diletantské.

Vybral špatné nástupce

Za své hlavní selhání považuje Miloše Zeman neúspěch při jmenování svých nástupců. Ze zpětného pohledu označuje volbu Vladimíra Špidly i Stanislava Grosse za katastrofu. Stanislav Gross Zemana zaujal svými organizačními schopnostmi i talentem pro vnitrostranickou strategii. Ale pak Zeman zjistil:

Zarazilo mě, s jakou vynalézavostí se Gross zbavuje svých politických oponentů, a co horšího, jak je nahrazuje naprosto beztvarými a neschopnými pochlebovači, kteří pomalu nevyloudili jednu souvislou větu.

Druhou námitkou byl Grossův klientelismus. Několikrát jsem mu doporučil, aby přerušil anebo alespoň omezil své styky s finančními spekulanty (Felegi), zbrojařskými magnáty (Musela), severočeskými uhlobarony (Koláček) a dalšími a dalšími. Vždy mi to slíbil. Grosse oslňovalo bohatství druhých a snažil se mu aspoň částečně přiblížit. To se projevovalo i v drobných podvodech, které Gross přiznával jen opožděně. Také záliba ve vztazích se showbusinessem se mi zdála kontraproduktivní, vymetání recepcí pak dokonce jako ztráta času.

Poslední kapkou byla Grossova nevzdělanost. Naléhal jsem na to, aby si dokončil právnickou fakultu, ale jeho čtyřicetistránková diplomová práce byla v podstatě převzata ze zpráv České národní banky. Když jsem přijímal bývalého amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera, doporučil jsem mu, aby se setkal s Grossem. Když Gross přišel, zeptal se udiveně, kdo je to Kissinger. Grossova znalost literatury se omezovala na příručky typu Jak zbohatnout či Jak mít úspěch a nebylo možné se s ním bavit o myšlenkových proudech ve světě. Když se ho redaktorka Lidových novin zeptala, co soudí o Špidlově kritice jedné poslankyně, že je infantilní, udiveně opáčil, že není žádný intelektuál a že neví, co slovo infantilní znamená.

(str. 222-223)

Na rozdíl od Grosse dokázal Špidla zaměstnávat i lidi chytřejší, než byl on sám, jenže nezvládl to, když byl jmenován do premiérské funkce. Vnitřně se podle Zemana zlomil. Začal se považovat za poloboha. "Místo schopných spolupracovníků se obklopil pochlebovači, kterým nadto nevěřil."

V závěru své knihy se Zeman zmiňuje i o své účasti na volbě českého prezidenta. Kandidovat prý nechtěl a učinil to z povinnosti. Poté, co ho na funkci navrhl Vladimír Špidla, pak prý vyšlo najevo, že ani Špidla ani Gross si jeho kandidaturu kvůli zamindrákovanosti nepřejí - chtěli mít slabého prezidenta, kterého by mohli ovlivňovat.

Jaký závěr vyvozuje Miloš Zeman z fiaska, jímž se stal jeho návrh na své nástupce v sociálně demokratické straně?

Budoucí vedoucí funkcionáři strany by měli být vybíráni prostřednictvím procesu, obsahujího prvky přímé demokracie a meritokracie. Všichni členové strany by měli mít možnost volit předsedu i kandidáty do voleb. Meritokracie by spočívala v tom, že předsedou okresní organizace by byl vždy jmenován úspěšný předseda místní organizace, atd. - vysocí funkcionáři by museli prokázat úspěšnou práci na nižších úrovních.

Václav Klaus je podle Zemana dobrý prezident, nemá však smysl pro humor:

Když jsme spolu při povodních v roce 1997 nastupovali do helikoptéry, abychom obhlédli zatopenou krajinu, neudržel jsem se a říkám mu: "Vašku, polovina národa nenávidí mě a polovina tebe. Dovedeš si představit, jak by se celý národ zaradoval, kdyby ta helikoptéra s námi spadla?" Půl hodiny se mnou nemluvil.

(str. 246)

Co říct závěrem? Zemanova kniha je překvapivě dobře napsaná. Je čtivá, většinou bystrá v úsudcích a provokativní a je bezpochyby významným příspěvkem k analýze nejnovější české historie. Je neprofesionální, že v ní chybí jmenný rejstřík.

                 
Obsah vydání       11. 4. 2005
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí
11. 4. 2005 Zdiskreditovaný kardinál má celebrovat mši za mrtvého papeže
11. 4. 2005 Michael  Marčák
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Mluvme kriticky o roli katolické církve Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Strach z majetkových přiznání Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Ministr kultury Dostál lobbuje za Rádio Limonádový Joe Štěpán  Kotrba
11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
11. 4. 2005 Filozofie a politika v britské televizi pro mládež
11. 4. 2005 Jaromír Štětina: Nediskutuji s nikým, kdo publikuje v zapšklých Britských listech
11. 4. 2005 Supermarket Tesco vykořisťuje pracovníky v Jihoafrické republice
11. 4. 2005 Největší Francouz je Charles de Gaulle Simone  Radačičová
11. 4. 2005 Neptej se, komu zvoní hrana -- zvoní tobě Jindřich  Kalous
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
11. 4. 2005 Může se ČSSD ještě vzpamatovat? Radim  Valenčík
11. 4. 2005 Snaha založit odbory se v ČR trestá Petr  Jindra
10. 4. 2005 Vatikán a antikoncepce Boris  Cvek
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
11. 4. 2005 Antikapitalistického papeže neměly Britské listy kritizovat Andrej  Sablič
11. 4. 2005 Marks vzjal zerno u Chegela Ladislav  Žák
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet
11. 4. 2005 Papež byl váženou osobou David  Šafránek
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
11. 4. 2005 Ludské posolstvo Karola Wojtylu Eduard  Chmelár
11. 4. 2005 Pápež, akého potrebuje svet Braňo  Ondruš
11. 4. 2005 Vatikán, sex a kondomy
11. 4. 2005 Katoliká církev o antikoncepci: Manželství zacíleno k plození
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti
11. 4. 2005 Církev a její právo na existenci v současném světě Karel  Sýkora
11. 4. 2005 Eva a Lucie Kabešovy na TV Prima Zdeněk  Jemelík
11. 4. 2005 Slovenský Smer Igor  Daniš
11. 4. 2005 Proces pokračuje
11. 4. 2005 Pád Třetí říše: další zbytečný "velkofilm" Josef  Provazník
11. 4. 2005 Kdo hovořil, Hospodin Bůh nebo král David? Karel  Sýkora
11. 4. 2005 Modrá šance: ministerstvo vnitra Josef  Vít
11. 4. 2005 Interview z okupované země Mojmír  Babáček
11. 4. 2005 Kam povedie Wolfowitz Svetovú banku? Adrian Peter Pressburg
11. 4. 2005 Bůh buď této bláznivé zemi milostiv Jan  Polívka
11. 4. 2005 Mým národům 2
11. 4. 2005 Chavez, malý dav a Le Monde
11. 4. 2005 Média ve Venezuele: Pistole nebo růže?
22. 11. 2003 Adresy redakce
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
11. 4. 2005 Neptej se, komu zvoní hrana -- zvoní tobě Jindřich  Kalous
11. 4. 2005 Bůh buď této bláznivé zemi milostiv Jan  Polívka
11. 4. 2005 Snaha založit odbory se v ČR trestá Petr  Jindra
11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
11. 4. 2005 Může se ČSSD ještě vzpamatovat? Radim  Valenčík
11. 4. 2005 Strach z majetkových přiznání Štěpán  Kotrba
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
8. 4. 2005 Ještě jednou o štěstí v umírání Jan  Paul
8. 4. 2005 Jsem (anarchistický) komunista a revolucionář -- zažalujte mě! Ondřej  Slačálek
8. 4. 2005 Miloš Zeman a jeho definice blbosti Jan  Čulík
8. 4. 2005 S Koženým to jde stále ztuha Jan  Sýkora
8. 4. 2005 Kdo je skutečný demokrat Martin  Mrzena
8. 4. 2005 Jak brání na Filipínách katolická církev normálnímu životu lidí   
8. 4. 2005 Které je vlastně ono "Grossovo" řešení? A která je nejlepší varianta? Štěpán  Kotrba