17. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 1. 2005

Posedlost nepřesnostmi...

... projevuje značka "jam" v Lidových novinách z 14. 1. 2005 v článku "Kuba pustí děti uprchlíků do Prahy", jímž komentuje zprávu o brzkém příjezdu do Prahy dětí mladých kubánských exulantů, manželů Saboritových. V podstatě v něm opakuje tytéž matoucí informace, které předložila čtenářům Lidových novin 14.prosince 2004 Jana Machálková. Tvrdošíjnost, s kterou Lidové noviny používají účelového podání skutečnosti, které je velmi nepřesné, vyvolává otázku, proč tak činí.

Ano, je módní odsuzovat kubánský režim, jde jen o to, zda je slučitelné s novinářskou etikou nezastavit se před nepravdou ve snaze vytvořit jeho co nejodpudivější obraz.

Máme zkušenost, že lhaní režimního tisku nepřeměnilo chudé a nesvobodné komunistické Československo v pozemský ráj. Nerozumím tomu, proč se Lidové noviny domnívají, že opačně to funguje, tedy že i nepravda je dobrá, má-li se patřičně vysvětlit neslučitelnost castrovského režimu s evropským pojetím lidských práv.

Skutková podstata, o kterou jde, je prostá, ale nese v sobě silný citový náboj. Manželé Saboritovi opustili Kubu s turistickým vizem v domnění, že přinejmenším jednomu z nich hrozí uvěznění. Ve shodě se zvyklostmi, jejichž hloupost a neúčinnost v ochraně stability totalitního režimu jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli i my, úřady jim nepovolily vycestovat i s dětmi. Mladí lidé se tehdy rozhodli podstoupit riziko dočasného odloučení od dětí, které svěřili prarodičům. K nám přicestovali v červenci 2003 a již v prosinci získali politický azyl. Teprve od toho okamžiku mohli podle kubánských zákonů žádat o vydání dětí. Po osmnácti měsících odloučení se za několik dní s nimi konečně opět setkají.

Podle Lidových novin viníkem dlouhého rozdělení rodiny jsou jednoznačně kubánské úřady, které bránily odjezdu dětí za rodiči a změnily postoj teprve po demonstraci asi třiceti přátel Saboritových před kubánskou ambasádou, která se konala 13. prosince 2004. Lidové noviny tak nekriticky přejímají postoj mladých manželů, kteří veškerou vinu za své trápení přenášejí na režim Fidela Castra, aniž by připustily, že kus odpovědnosti převzali sami svým rozhodnutím "vstoupit bez rozhlédnutí na červenou do křižovatky."

Na okraj poznamenávám, že protipólem k dirigismu kubánských úřadů v přístupu k vývozu dětí do nejisté budoucnosti v exilu je volnost, s kterou vlády mnoha chudých zemí dovolují, aby rodiče brali děti do emigrace, aniž by tam měli možnost zajistit jim základní péči a bezpečnost. I u nás jsme svědky strádání dětí, které k nám ilegálně přicházejí a doprovázejí pak své rodiče do obtížných životních podmínek uprchlických táborů.

Řekl bych, že tolik haněný režim Fidela Castra se chová k dětem odpovědně, když nepovoluje jejich vycestování, dokud se nestabilizují poměry jejich rodičů v nové vlasti. Tvrzení, že rodiče si mohou s dětmi dělat, co je jim libo, a mají tedy právo odvézt je ze země, kdykoli je to napadne, zní vznešeně, humánně a demokraticky. Ve svých důsledcích ale znamená, že rodiče by měli mít neomezené právo vystavit děti strádání běženeckého života, v němž je skryto i jeho možné ohrožení. To je ovšem svoboda, o jejíž prospěšnosti nejsem přesvědčen.

Obraz, který Lidové noviny o příběhu rozdělené rodiny předkládají, není pravdivý. V době, kdy Saboritovi opouštěli Kubu, měl pas pouze jejich syn Yancarlos. Dcera Ivanka jej získala až 12. dubna 2004. Teprve pak požádali manželé české úřady o vstupní vizum pro obě děti současně. Dostali je 22. září 2004. Až poté bylo možné požádat o výjezdní doložky. Odloučení rodičů od dětí tedy trvalo 18 měsíců. Z toho připadá 10 měsíců na vyřizování formalit s českými úřady.

Pokud bych převzal demagogický způsob hodnocení chování úřadů, který ve zmíněném článku předvádějí Lidové noviny, musel bych napsat, že české úřady deset měsíců zlomyslně bránily sjednocení rodiny Saboritových.

Ve skutečnosti vůbec nechci čtenáři vnutit dojem, že se snad české úřady chovaly k Saboritovým nepřátelsky. Je prostě třeba vzít na vědomí, že vystěhování ze země a usazení v nové vlasti je bohužel spojeno s vyřizováním formalit, jímž se vždy spotřebuje dost času. Nezdá se, že řízení u kubánských úřadů bylo zdlouhavější než čekání na udělení azylu a vystavení vstupních viz u nás.

Samozřejmě, výjezdní doložka jako další doklad k pasu je socialistická "vymoženost", která není dobrá k ničemu než k obtěžování občanů. Ale na druhé straně: je skutečně nezbytné, aby nezletilí Kubánci, jejichž rodiče žijí zde, museli žádat o viza? Kdyby se byrokracie obou zemí vzdala těchto dvou nesmyslů, děti mohly přijet o 10 měsíců dříve.

Přestože výše uvedené podrobnosti příběhu byly redakci Lidových novin známy, zneužila jej, aby v čtenářích upevnila obraz Kuby jako země, porušující lidská práva svých občanů. Vzala si na to ale nesprávný štětec a nesprávné barvy ve víře, že nezáleží na pravdivosti zprávy, ale na docílení jejího požadovaného účinku.

Není mi dále jasné, čím může redakce doložit pravdivost tvrzení, že teprve prosincová demonstrace malého hloučku před ambasádou přiměla kubánské úřady, aby vydaly dětem výjezdní doložky. Nezdá se mi pravděpodobné, že by tak nicotná akce mohla ovlivnit administrativní řízení na Kubě. Mohu se ovšem mýlit a rád se nechám Lidovými novinami vyvést z omylu.

Vím, že tímto článkem beztak pohorším všechny statečné "castrobijce", kteří samozřejmě přehlédnou, že v něm nejde o obhajobu politiky Fidela Castra, ale o neetičnost počínání novinářů, proto na závěr přidám pár slov ocenění postupu kubánských úřadů, ať mají "castrobijci" proč se zlobit.

O manželích Saboritových je známo, že patří k otevřeným nepřátelům současného kubánského režimu. Své děti budou samozřejmě také vychovávat v jeho odpůrce. Přesto je nakonec dostali do své péče. Srovnám-li jejich příběh s osudy mnoha našich exulantů, zdá se mi, že režim Fidela Castra je vůči svým odpůrcům velkorysejší než byla naše "vedoucí strana" a Kubánci jsou svobodnější, než jsme byli před Listopadem my.

Za blahých předlistopadových časů nebylo běžné, že by osvědčení odpůrci režimu individuálně cestovali s turistickým vizem do nepřátelské země (mimo speciálních případů, které naopak StB přímo k opuštění země přinutila) a asi 900 dětí se smělo setkat s rodiči, kteří je zde při odchodu do exilu ponechali stejně jako Saboritovi Ivanku a Yancarlose, až po listopadovém převratu.

                 
Obsah vydání       17. 1. 2005
17. 1. 2005 Seymour Hersh: Američané chtějí zaútočit na íránské cíle
17. 1. 2005 Globální stmívání
17. 1. 2005 Američané vážně poškodili starověké město Babylon
17. 1. 2005 Musíte si rozhodnout, zda chcete žít ve světě pohádky, anebo nejistoty
17. 1. 2005 Michael  Marčák
17. 1. 2005 Zničme to, ale civilizovaně Bohumil  Kartous
17. 1. 2005 Posedlost nepřesnostmi... Zdeněk  Jemelík
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec
17. 1. 2005 TV NOVA podlehla logice teroristů? Boris  Cvek
17. 1. 2005 Policie stíhá konkursní exsprávkyni Zbrojovky Brno
17. 1. 2005 Metodika plánování a metodika dialogu Boris  Cvek
17. 1. 2005 Ďáblův advokát: "atheistova" úvaha o levici a náboženství Tomáš  Stýblo
17. 1. 2005 Jak přispěly české nadace obětem asijské katastrofy Bohumil  Kartous
17. 1. 2005 Stotisíc bezbranných obetí cynického systému Radovan  Geist
17. 1. 2005 Princ Harry, hákenkrajc a mipsáci Ivan  David
17. 1. 2005 Jaký je smysl a cíl regulace?
14. 1. 2005 Demokrácení v čistém europanském prostoru Václav  Dušek
17. 1. 2005 Michael  Marčák
16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta
17. 1. 2005 Centralismus a roubování národních států Jindřich  Tichý
17. 1. 2005 "Etnický medikament" Jaroslav  Zvěřina
17. 1. 2005 Chaotický systém českého zdravotnictví
17. 1. 2005 Dík Vladimíru Justovi Jiří  Nezval
17. 1. 2005 Tri roky bezprávia Radovan  Geist
17. 1. 2005 Nemecký útok v Ardennách a sovietska ofenzíva Peter  Greguš
17. 1. 2005 Problémy so štandardizovaním Kuby Adrian Peter Pressburg
14. 1. 2005 Svádět fiasko s arbitráží na podvržený dokument je alibismus Václav  Žák
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec
17. 1. 2005 Globální stmívání   
17. 1. 2005 Metodika plánování a metodika dialogu Boris  Cvek
17. 1. 2005 Posedlost nepřesnostmi... Zdeněk  Jemelík
17. 1. 2005 Jak přispěly české nadace obětem asijské katastrofy Bohumil  Kartous
17. 1. 2005 Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat! Zdeněk  Škromach
17. 1. 2005 Seymour Hersh: Američané chtějí zaútočit na íránské cíle   
14. 1. 2005 Svádět fiasko s arbitráží na podvržený dokument je alibismus Václav  Žák
14. 1. 2005 Jára morálním vítězem? Bohumil  Kartous
13. 1. 2005 Nemilosrdný mlýn Zdeněk  Jemelík
13. 1. 2005 Cesta do minulosti s Googlem Filip  Rožánek
12. 1. 2005 Terry Jones: Proč se nevybírají peníze pro irácké mrtvé?   
12. 1. 2005 Volný trh sám o sobě neodstraní chudobu   
12. 1. 2005 Školné se má platit podle toho, kolik vzdělání "vynese" Radim  Valenčík
12. 1. 2005 Sen o nové důvěře Oskar  Krejčí

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
17. 1. 2005 Problémy so štandardizovaním Kuby Adrian Peter Pressburg
17. 1. 2005 Posedlost nepřesnostmi... Zdeněk  Jemelík
11. 1. 2005 Kuba oznámila plné obnovení styků s Evropskou unií   
22. 12. 2004 MfD: Emocionální manipulace Johanny Grohové Štěpán  Kotrba
15. 12. 2004 Jak nenapsat objektivní zprávu Zdeněk  Jemelík
15. 12. 2004 Kubánští manželé žádají zpět své děti, Kuba prodlužuje řízení o výjezdní doložce Petr  Svoboda
13. 12. 2004 Jak to bude na Kubě vypadat po Castrovi?   
13. 12. 2004 Méně okázalá gesta by byla smysluplnější   
12. 12. 2004 Pořádně je prověřte!   
12. 12. 2004 My o koze a oni o voze Jan  Čulík
12. 12. 2004 Když europolicie udusila ženu v letadle, nikdo se nezajímal Ondřej  Slačálek
12. 12. 2004 Mám pocit, že je mnou manipulováno   
11. 12. 2004 O impotenci hrubého vyjadřování Štěpána Kotrby   
11. 12. 2004 Dělat z dětí politická rukojmí je nepřípustné Jan  Čulík
11. 12. 2004 Rodiče mají právo žít se svými dětmi   

Kubánská emigrace RSS 2.0      Historie >
17. 1. 2005 Posedlost nepřesnostmi... Zdeněk  Jemelík
22. 12. 2004 MfD: Emocionální manipulace Johanny Grohové Štěpán  Kotrba
15. 12. 2004 Jak nenapsat objektivní zprávu Zdeněk  Jemelík
15. 12. 2004 Kubánští manželé žádají zpět své děti, Kuba prodlužuje řízení o výjezdní doložce Petr  Svoboda
13. 12. 2004 Méně okázalá gesta by byla smysluplnější   
12. 12. 2004 My o koze a oni o voze Jan  Čulík
12. 12. 2004 Když europolicie udusila ženu v letadle, nikdo se nezajímal Ondřej  Slačálek
11. 12. 2004 Jak to bylo přesně s oběma kubánskými disidenty Marek  Sečkař
11. 12. 2004 O impotenci hrubého vyjadřování Štěpána Kotrby   
10. 12. 2004 Prosba o pomoc   
8. 12. 2004 "Už víte, co kapitalismus přináší: mafii a vše kolem" Štěpán  Kotrba
13. 8. 2004 Kubánští disidenti: Bushova vláda nerozumí Latinské Americe   
28. 1. 2004 Jakou zemi vyberete jako vzor pro Kubánce? Chile? Josef  Vít