17. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 1. 2005

Jak přispěly české nadace obětem asijské katastrofy

V souvislosti s posttraumatickým stavem oblastí zasažených tsunami jsme se dotázali čtyř největších nadací zabývajících se humanitární pomocí lidem v nouzi na čtyři otázky. Ze čtyř oslovených na ně odpověděly dvě. Nadace Adra a Katolická charita se neobtěžovaly.

Jak přispěly podniky v ČR obětem jihoasijské katastrofy? ZDE

Jak pomáhá obětem asijské katastrofy Oskar a Český telecomZDE

1. Do jaké míry (procentuelně) bude využita dárcovská pomoc obyvatelům Jižní Asie přímo na nápravu škod?

UNICEF: Administrativní náklady UNICEF činí 6%, další 1% jsou odpisy a náklady, které není možné jednoznačně přiřadit, takže 93% získaných prostředků je určeno na přímou programovou pomoc v Asii.

Člověk v tísni: Na nápravu škod budou použity veškeré darované prostředky. 3% je náš limit na pokrytí nepřímých nákladů (ze zákona max. 5%). Nicméně i nepřímé náklady souvisí s poskytnutím pomoci (jsou to např. náklady na vyúčtování, komunikaci a vedení z Prahy a pod.). Neboli nejedná se o žádný zisk, ale o poskytnutí podpory nutné k realizaci projektů pomoci. 97%, tedy přímé náklady, pak zahrnují např. jak nákup materiálu, tak plat místních dělníků a plat místních inženýrů nebo benzín na dopravu materiálu.

Sbírkové peníze jsou ale využívány spolu s penězi projektovými (např. od OSN), kde je pokrytí nákladů na realizaci samozřejmostí. Většina provozních nákladů přímo na místě (např. plat koordinátora projektů nebo logistika) není tedy hrazena z prostředků sbírky.

2. Proč nelze sledovat (v mediích, zejména na internetu) aktuální pohyby finančních částek z účtu?

UNICEF: Nejsem si zcela jistá, co přesně míníte aktuálními pohyby na účtu. Na našich stránkách www.unicef.cz uvádíme každý den ráno aktuální stav sbírkového účtu. Tyto informace také sdělujeme ČTK. Naše banka poskytuje výpisy jednou denně.

Člověk v tísni: Není relevantní kolik peněz bylo z účtu odesláno, ale jaké projekty jsou realizovány. Kdyby bylo naším cílem co nejrychleji vyprázdnit sbírkové, tak bychom je mohli obratem poslat např. na konto OSN, což je možný postup v případě daru Vlády ČR, ale nikoli humanitární organizace, která přímo namístě pomoc realizuje.

Část prostředků bude využita na okamžitou asistenci uprchlíkům (zatím jsme detailně naplánovali humanitární intervenci za 15 milionů korun, jejíž realizací již započala), část na dlouhodobější projekty obnovy, které nemohou být naplánovány v prvních dnech, kdy nejsou vyjasněné strategické plány místních vlád, otázky vlastnictví půdy a nejsou vyhodnoceny ekologické aspekty humanitární pomoci (nebezpečí masivního kácení stromů a pod.)

Po ukončení sbírky se Magistrátu hl. města Prahy odevzdává detailní vyúčtování celé sbírky, které neobsahuje odeslané peníze, ale každý jednotlivý účet. 3. Bude to možné?

UNICEF: Viz výše.

Člověk v tísni: Budeme podrobně informovat o projektech, které realizujeme, včetně rozpočtů. Informování o stavu účtu nepokládáme za podstatné. Po ukončení sbírky bude vydána veřejně dostupná podrobná závěrečná zpráva.

4. Jakou formou chcete vyrozumět veřejnost o konkrétním využití pomoci?

UNICEF: Vzhledem k tomu, ze UNICEF (Dětský fond OSN) je na místě a pomáhá od prvních hodin od katastrofy, informujeme průběžně na našem webu (www.unicef.cz i www.unicef.org) o tom, co se již na mstě podařilo zajistit a co konkrétně tam UNICEF dělá. Tyto informace poskytujeme také sdělovacím prostředkům. Dárce, kteří přispěli prostřednictvím UNICEF, budeme informovat také formou e-mailové zprávy a v přehledu aktivit za rok 2005.

Člověk v tísni: Průběžným informováním médií, vydáváním tiskových správ a na našich webových stránkách www.clovekvtisni.cz. Plánujeme také inicializaci výstavy několik měsíců poté (není jasné jestli to bude 6, 8 nebo 10 měsíců, kdy chceme veřejnost seznámit s vývojem situace a stavem v jakém se Srí Lanka nachází a přiblížit způsob plánování a realizace humanitární pomoci. Jedná se pro nás o velikou příležitost, jak naší práci, která se často odehrává v mediálně nepřitažlivých oblastech přiblížit veřejnosti.

Za UNICEF odpovídala výkonná ředitelka Pavla Gomba a za nadaci Člověk v tísni Jan Mrkvička.

U druhé otázky došlo z obou stran k určitému posunu. V případě UNICEF byla odpověď zaměřena na sběrný účet, kdežto otázka směřovala (v souvislosti s využitím darů) k účtování projektů, na které budou peníze vynaloženy. V případě nadace Člověk v tísni je trochu zarážející, že místo odpovědi na otázku je reakcí instruktáž o efektivitě nadační práce. S tím ale položená otázka nesouvisela. Na zodpovězení druhé otázky tak dochází až v otázce třetí -- "Informování o stavu účtu nepokládáme za podstatné".

Lze ale doufat, že se k tomu ještě dostane dodatečného vyjádření. Nadace Člověk v tísni projevila zájem se případné diskuse na Britských listech zúčastnit.

                 
Obsah vydání       17. 1. 2005
17. 1. 2005 Seymour Hersh: Američané chtějí zaútočit na íránské cíle
17. 1. 2005 Globální stmívání
17. 1. 2005 Američané vážně poškodili starověké město Babylon
17. 1. 2005 Musíte si rozhodnout, zda chcete žít ve světě pohádky, anebo nejistoty
17. 1. 2005 Michael  Marčák
17. 1. 2005 Zničme to, ale civilizovaně Bohumil  Kartous
17. 1. 2005 Posedlost nepřesnostmi... Zdeněk  Jemelík
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec
17. 1. 2005 TV NOVA podlehla logice teroristů? Boris  Cvek
17. 1. 2005 Policie stíhá konkursní exsprávkyni Zbrojovky Brno
17. 1. 2005 Metodika plánování a metodika dialogu Boris  Cvek
17. 1. 2005 Ďáblův advokát: "atheistova" úvaha o levici a náboženství Tomáš  Stýblo
17. 1. 2005 Jak přispěly české nadace obětem asijské katastrofy Bohumil  Kartous
17. 1. 2005 Stotisíc bezbranných obetí cynického systému Radovan  Geist
17. 1. 2005 Princ Harry, hákenkrajc a mipsáci Ivan  David
17. 1. 2005 Jaký je smysl a cíl regulace?
14. 1. 2005 Demokrácení v čistém europanském prostoru Václav  Dušek
17. 1. 2005 Michael  Marčák
16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta
17. 1. 2005 Centralismus a roubování národních států Jindřich  Tichý
17. 1. 2005 "Etnický medikament" Jaroslav  Zvěřina
17. 1. 2005 Chaotický systém českého zdravotnictví
17. 1. 2005 Dík Vladimíru Justovi Jiří  Nezval
17. 1. 2005 Tri roky bezprávia Radovan  Geist
17. 1. 2005 Nemecký útok v Ardennách a sovietska ofenzíva Peter  Greguš
17. 1. 2005 Problémy so štandardizovaním Kuby Adrian Peter Pressburg
14. 1. 2005 Svádět fiasko s arbitráží na podvržený dokument je alibismus Václav  Žák
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec
17. 1. 2005 Globální stmívání   
17. 1. 2005 Metodika plánování a metodika dialogu Boris  Cvek
17. 1. 2005 Posedlost nepřesnostmi... Zdeněk  Jemelík
17. 1. 2005 Jak přispěly české nadace obětem asijské katastrofy Bohumil  Kartous
17. 1. 2005 Nestačí myslet to upřímně, musíme poctivě pracovat! Zdeněk  Škromach
17. 1. 2005 Seymour Hersh: Američané chtějí zaútočit na íránské cíle   
14. 1. 2005 Svádět fiasko s arbitráží na podvržený dokument je alibismus Václav  Žák
14. 1. 2005 Jára morálním vítězem? Bohumil  Kartous
13. 1. 2005 Nemilosrdný mlýn Zdeněk  Jemelík
13. 1. 2005 Cesta do minulosti s Googlem Filip  Rožánek
12. 1. 2005 Terry Jones: Proč se nevybírají peníze pro irácké mrtvé?   
12. 1. 2005 Volný trh sám o sobě neodstraní chudobu   
12. 1. 2005 Školné se má platit podle toho, kolik vzdělání "vynese" Radim  Valenčík
12. 1. 2005 Sen o nové důvěře Oskar  Krejčí