12. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 1. 2005

Školné se má platit podle toho, kolik vzdělání "vynese"

reakce Jaroslava Libáka na text studenta čtvrtého ročníku VŠE Martina Boháče o tom, že "Na českých vysokých školách je nutno zavést školné"

Obsah četných reakcí, které vyvolal článek Martina Boháče o potřebě zavést školné a navazující komentář Jana Čulíka, svědčí o dvojím: Jednak se jedná o kontroverzní téma a jednak o oblast, kde se zřetelně projevuje nedostatečná informovanost veřejnosti. Zdánlivě se jedná o paradox. Jak je možné, že téma veřejnost zajímá, ale přitom ji média neinformují o tom, co se odehrává? Pokusím se chybějící informace doplnit v několika bodech.

 • V ČR se vedou systematické práce na přípravě zavedení školného. Problematika se řeší v rámci tuzemských i zahraničních grantů, pracuje několik týmů v různých akademických i jiných institucích. Týmy poměrně efektivně spolupracují a postupně se rodí společně akceptovaný projekt. [Tyto týmy pracují povětšinou inspirovány tezemi, inspirovanými Radimem Valenčíkem a jeho internetovým bogem Marathon - pozn. red.]
 • Není snaha cokoli utajovat, ale naopak - co nejvíce veřejnost informovat a co nejvíce s ní komunikovat, respektovat její postoje i náměty. Například v daném směru byl proveden obsáhlý výzkum názorů studentů vysokých škol výsledky lze najít na internetové stránce.
 • K projednání průběžných výsledků výzkumu a zjištění názorů těch, kterých se daná problematika týká (představitelů vysokých škol, studentů vysokých i středních škol, resortních pracovníků, politické reprezentace) se konají odborná setkání. Nejbližší proběhne v pátek 28. ledna v Poslanecké sněmovně. Zde bude mj. prezentována nejnovější podoba navrhovaného systému zavedení školného v ČR. Jednání jsou zpravidla otevřená.
 • Nejúplnější informační servis v podobě koncepčních materiálů, uveřejněných článků, odkazů na další prameny, informací o akcích, které se konají, apod. lze najít na webu ISEA. Zde si také každý může černé na bílém přečíst, jaká varianta zavedení školného je navrhována. Jde o základní parametry, které jsou postupně konkretizovány na naše podmínky. Jsou zde i informace o aktivitách, které jdou mimo rámec toho, co by se dalo nazvat "hlavním proudem" (např. o senátorském návrhu zavedení školného na vysokých školách).
 • Jedním z důvodů, proč o postupu prací na zavedení školného je veřejnost nedostatečně informována, je mj. i to, že někteří politici znovu a znovu autoritativně tvrdí, že zavedení školného by omezilo přístup ke studiu méně majetným. Touto politizací, šířením mýtů a nepravd dochází k tomu, že veřejnost nemá dostatečnou možnost přístupu k tomu, co se skutečně připravuje.
 • Příprava zavedení školného se u nás traduje od roku 1994 (návrh Urbánka-Botlíka), který dospěl do úrovně věcného záměru zákona. Další pokus byl učiněn v roce 2002 (návrh zákona poslance Matějů), který byl projednán v Poslanecké sněmovně. Všechny tyto návrhy vycházely z australského modelu HECS - Higher Education Contribution Scheme. Tímto směrem se pohybují i další práce.
 • HECS byl zaveden v Austrálii již koncem 80. let, postupně "doladěn" a dnes představuje vzor pro řadu dalších zemí. Mj. je zavedla i Čína, kterou jako vzor ve svém příspěvku zmiňuje Marian Kechlibar (také si myslím, že Čína ví, co a proč dělá). O tomto systému je známo, že nevytváří majetkovou bariéru přístupu ke vzdělání (nedávno to připustil i předseda Poslanecké sněmovny Zaorálek).
 • Systém, který je u nás navrhován, předpokládá plné zachování současné úrovně veřejného financování (o této skutečnosti také ti, co problematiku zavedení školného politizují, příliš nemluví). Nadstavbou tohoto systému by pak bylo uplatnění zásady:
  • Každý platí až z toho, co mu vzdělání vynese.
  • Každý platí podle toho, kolik mu vzdělání vynese.
  • Každý platí přímo tomu, kdo mu vzdělávací služby poskytl.

  Současný systém je založen na principech:

  • Každý platí (v rámci daňového systému) bez ohledu zda vzdělání dostal či nikoli.
  • Každý platí bez ohledu na to, jak kvalitní vzdělávací služby mu byly poskytnuty
  • Poskytovatel vzdělávacích služeb dostává prostředky od těch, co platí prostřednictvím daňového systému, bez ohledu na to, jak kvalitní služby poskytl.

  Tento systém bývá nazýván "bezplatným" a je vydáván za "vymoženost".

 • Pro zavedení školného bývají nejčastěji uváděny důvody - více peněz pro vysoké školy, větší motivace studentů (když už si zaplatí...). Mnohem důležitější však je:
  • Vyvolat tlak na kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb.
  • Umožnit dostatečnou informovanost o kvalitě vzdělávacích služeb.
  • Dosáhnout dynamického profesního vzestupu a příjmového růstu absolventů.
  • Zajistit dlouhodobou uplatnitelnost absolventů na profesních trzích.
  • Umožnit vytváření absolventských sítí.
  • Odstartovat přechod ke znalostní společnosti.
 • Z toho vyplývají následují požadavky na systém:

  • Nevytváří majetkovou bariéru přístupu ke vzdělání
  • Odstraňuje již existující bariéry majetkové, protekční apod.
  • Generuje veřejně přístupné informace o tom, jak se uplatňují absolventi jednotlivých vysokých škol, fakult, oborů.
  • Vytváří konkurenční prostředí mezi vysokými školami.

Na závěr snad již jen tři poznámky k tomu, co bylo v dosavadní diskusi řečeno:

 • Myslím, že se nikdo nemusí obávat rušení tzv. málo výdělečných oborů. Každá vysoká škola je svéprávná a to, co má širší význam, si udrží. K tomu bude mít dost prostředků. Za málo výdělečné obory ovšem nelze považovat technické, pokud se to tak jeví, svědčí to o tom, že něco není v pořádku.
 • Výši toho, co by splácel absolvent ze svého příjmu, si bude nastavovat vysoká škola na každém oboru sama. Jsem přesvědčen, že ve velké většině případů to, o kolik systém zainteresovaného vysokého školství přispěje ke zvýšení příjmů absolventům, bude mnohem víc, než výše zpětných plateb "mateřské" vysoké škole. (Tj. studenti na tom rozhodně vydělají a soudě dle výše zmíněných výsledků sociologického výzkumu si to i uvědomují.)
 • Nemyslím, že vše u nás musí být nutně zaváděno v horší podobě než na Západě (či v daném případě u protinožců). To záleží právě na tom, jak bude o všem, co se týká zavádění školného, veřejnost plně a pravdivě informována.

                 
Obsah vydání       12. 1. 2005
12. 1. 2005 Terry Jones: Proč se nevybírají peníze pro irácké mrtvé?
12. 1. 2005 Sen o nové důvěře Oskar  Krejčí
12. 1. 2005 Volný trh sám o sobě neodstraní chudobu
12. 1. 2005 Děti by neměly používat mobilní telefony
12. 1. 2005 Tetřívci hlušci po zásnubách aneb krajina posedlá tmou Václav  Dušek
12. 1. 2005 Michael  Marčák
12. 1. 2005 Školné se má platit podle toho, kolik vzdělání "vynese" Radim  Valenčík
12. 1. 2005 Dluhy se maj platit nejen o vánocích
12. 1. 2005 Vratné lahve, Klaus a Česká republika
11. 1. 2005 Proč je těžké být intelektuál optimista Bohumil  Kartous
12. 1. 2005 Michael  Marčák
12. 1. 2005 Dáda Patrasová "hodlá podat trestní oznámení" za recenzi na její televizní show
12. 1. 2005 Poradí si Paříž s muslimským radikalismem? Simone  Radačičová
12. 1. 2005 Heroin připravil pana Lakatoše o dceru
11. 1. 2005 Otazník nad svobodnými volbami v USA Martin  Mrzena
11. 1. 2005 Býti voličem Petr  Pospíchal
10. 1. 2005 Jak pomáhá obětem asijské katastrofy Oskar a Český telecom Bohumil  Kartous
11. 1. 2005 Právní pomoc ženám, obětem domácího násili
9. 1. 2005 Vcelku slušná televizní inscenace Jan  Čulík
7. 1. 2005 Oběti tsunami platí cenu války v Iráku George  Monbiot
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 1. 2005 Terry Jones: Proč se nevybírají peníze pro irácké mrtvé?   
12. 1. 2005 Volný trh sám o sobě neodstraní chudobu   
12. 1. 2005 Školné se má platit podle toho, kolik vzdělání "vynese" Radim  Valenčík
12. 1. 2005 Sen o nové důvěře Oskar  Krejčí
11. 1. 2005 Otazník nad svobodnými volbami v USA Martin  Mrzena
9. 1. 2005 Vcelku slušná televizní inscenace Jan  Čulík
7. 1. 2005 Beránek versus Štěpánek -- ochočená revoluce? Pavel  Pečínka
7. 1. 2005 Asociace mezi idejemi Davida Huma Stanislav  Heczko
6. 1. 2005 Jak to, že tsunami nezasáhlo americkou základnu na ostrově Diego García v Indickém oceánu?   
6. 1. 2005 Jak přispějí české banky obětem asijské katastrofy? Bohumil  Kartous
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová
6. 1. 2005 O pocitu svobody Bohumil  Kartous
6. 1. 2005 Perníková chaloupka: od vyhnání z ráje k apokalypse Jan  Stern
5. 1. 2005 Křesťané a demokracie Milan  Valach
5. 1. 2005 Volná soutěž idejí v boji o moc končí, rozhodovat napříště budou jen peníze Jan  Paul

Školství RSS 2.0      Historie >
12. 1. 2005 Dluhy se maj platit nejen o vánocích   
12. 1. 2005 Školné se má platit podle toho, kolik vzdělání "vynese" Radim  Valenčík
11. 1. 2005 České vysoké školy potřebují především inteligenci a snahu... Ondřej  Leinert
11. 1. 2005 Vysokoškolské školné nevyřeší nic   
10. 1. 2005 Na českých vysokých školách je nutno zavést školné   
10. 1. 2005 Stát studenty nepodporuje. Naopak   
10. 1. 2005 Vyřeší vážné problémy českého vysokého školství skutečně zavedení školného? Jan  Čulík
7. 1. 2005 Student: čeští politikové nám brání získat vzdělání   
7. 1. 2005 Situace je těžká, nikoliv však katastrofální   
30. 12. 2004 Vánoční nadělení pro české školství Radek  Sárközi
27. 12. 2004 Kde je problém v českém školství? Jan  Sládek
20. 12. 2004 Vědění světa bude k dispozici na internetu   
20. 12. 2004 Nečtou-li děti, může za to učitel Milan  Štěpita
17. 12. 2004 Metafora trhu ve vzdělávání aneb konec bohemistiky za kanálem? Dominik  Lukeš
17. 12. 2004 Děti nečtou Josef  Vít