27. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 5. 2004

Jde v Iráku především o předání plné moci, i když "neplně"?

Také o tom, že možná by mělo na prvém místě jít o něco zcela jiného

Mohli bychom také začít následujícími otázkami: Je (ještě) prioritou ustavení demokracie (a svobody) v Iráku? Aneb: Není "až na prvním místě" setrvale ve hře nemýtický boj o moc ve Washingtonu? (A má pravda jen dva konce?)

Samozřejmě že si Spojené státy nemohou dovolit opakování blamáže, jaká je postihla ve Vietnamu. Na začátku (20. března 2003) byla poblíž iráckých hranic shromážděna sofistikovaná válečná technika pro vedení válek v 21. století a byl sešikován předem optimalizovaný počet především amerických vojáků, s nimiž začala --- právně možná problematická --- druhá válka proti Saddámu Hussejnovi. 1. května 2003 prezident Bush na palubě letadlové lodi slavnostně vyhlásil konec všech větších operací v Iráku. Ještě počátkem července (2. 7.) Bush byl, pokud šlo o Irák, sebejistý. Tehdy pronesl: "Mnozí cítí.. že podmínky jsou takové, že oni nás tam mohou napadat. Má odpověď zní: Sem s nimi."

Prozatímní rada byla ustavena 13. 7. 2003. Hned nato, 22. 7., při přestřelce přišli o život dva neblaze proslulí synové Saddáma Hussejna, Uday a Qusay. Už jako kdyby se pouze mělo ověřit, zda ještě žije (a pak, kde se skrývá) sám Saddám. Jinak se mohlo zdát, že potom už by nestálo nic v cestě programu obnovy. Případný branný odpor vůči okupačním silám v Iráku by pak zřejmě ztratil své osobnostní těžiště...

Potom začalo přesto nepříjemně a nečekaně teroristicky přihořívat. V Baghdádu teroristický atentát na hlavní úřadovnu OSN zabil přes dvě desítky osob a stovku lidí zranil (19. 8. 03), V Nadžáfu autobomba zabila 126 lidí před tamní mešitou (29. 8. 03). V obou případech mezi oběťmi byli také významné osobnosti (šéf mise OSN v Iráku Vieira de Mello, šíitský ajatolláh Muhamad Baqir al Hakim).

V prosinci se konečně podařilo dopadnout Saddáma Hussejna (14. 12. 03). Neklid v Iráku přesto pokračoval dál. Poměrně nedávné události ve městě Fallúdža nechť jsou jen "ilustrací" nezvládnuté situace při pacifikaci Iráku. Teď nám nejde o celkové zmapování historie přetrvávajících tamních problémů. Bylo ale účelné aspoň trochu připomenout některá východiska předcházející dnešnímu stavu věcí.

Když k tomu připočteme (bez komentáře) některé krajnosti na obou stranách, k nimž --- za zatím jen zčásti známých okolností --- nedávno došlo, nezdá se, že 32 minut trvající řeč prezidenta Bushe z 25. května tohoto roku nabídla schůdné konkrétní řešení situace v Iráku. Nelze vyloučit, že spíše než vlastní řešení politických poměrů v Iráku Bush měl na mysli účinně obnovit svůj "image" jako důvěryhodného vůdce národa (a demokratického světa) před listopadovými prezidentskými volbami. Trochu to naznačuje nejviditelnější námět ze zmíněného projevu: zlikvidovat vězení Abu Ghraib jako symbol nejen saddámovského režimu, ale taky nehumánního chování některých amerických vojáků vůči tam umístěným iráckým vězňům. Jako by především šlo o zahlazení nežádoucích stop "včerejška"; nikoli o vlastní riskantní přípravu poměrů k inauguraci normálnějšího "zítřka". (Novou věznici tam postaví za americké peníze. U nás říkáme, že jsou to "peníze daňových poplatníků". Méně se u nás ví, že v různých časopisech se ihned ocitly fotografie těch vojáků a vojaček, kteří překročili své pravomoci; stalo se tak s plnými jmény, věkem a uvedením měst, odkud pocházejí. Nikdo tu nemluví o "právech na ochranu osobnosti". Na druhé straně teroristé se ovšem --- podle povahy věci --- snaží zůstat vůči možným postihům anonymní.)

***

Za 15 měsíců bojů a nebojů v Iráku už statistika uvádí 782 mrtvých Američanů. Iráčanů-civilistů zahynulo evidovaně už na 10 tisíc. Přitom v amerických průzkumech na otázku, zda bylo správné jít do "irácké války", ještě do dubna 2004 stále převažovala kladná odpověď. Z dubnových 53% teď to číslo pokleslo na 48%; přičemž už 46% na tu otázku již odpovídá záporně. Samozřejmě že v takové situaci je třeba něco proti tomu dělat. Jako kdyby si "Irák" vybíral svou daň na americkém teritoriu nejen mezi pozůstalými po padlých vojácích, ale také ve voličské oblibě pro nastávající prezidentské volby. Dobře se ví, že žádný poválečný prezident USA (po r. 1945), který se ucházel o své znovuzvolení, nedosáhl kýženého cíle, měl-li v předvolebních průzkumech méně než 50%-ní voličskou přízeň. (Sám otec stávajícího přezidenta, George Bush senior, půl roku před usilováním o druhé prezidentské funkční období dosáhl jen 39% a znovuzvolení se nedočkal.) --- (Možná by si mohl čtenář všimnout také mého příspěvku v BL z 25. 5., psaného před posledním Bushovým projevem.)

Takže: Prezident Bush má teď záměr předat plnou moc Iráčanům. Plnou moc, leč omezeně. Čili: Neplnou moc. --- Nikdo si nedokáže pomyslit, co všechno by se mohlo stát, kdyby zahraniční vojska brzy opustila Irák. Spojené státy v Iráku po 1. červenci 2004 tedy zůstanou. USA však jako světová supervelmoc dozajista nemohou přenechat velení nad svými vojáky Iráčanům. Jenže má-li být zajištěna bezpečnost na obsazeném území, má být účinný poměr mezi vojáky a civilisty 1:50. Stávající poměr mezi počtem koaličních vojáků a Iráčanů je víc jak 3x nevýhodnější pro tu armádu a jí obsazenou zemi (1:160). Posílat další vojáky z USA do Iráku (když každý týden vzrůstá počet padlých Američanů a když navíc tu zemi některé spojenecké jednotky opouštějí) není ve stávající atmosféře rozhodně populární alternativa. Přitom sám Donald Rumsfeld (jako odpovědný funkcionář ve vojenských záležitostech) na otázku, zda to "předání moci" nastává ve vhodnou dobu, odpověděl: "Dojde k tomu ve správném načasování? Doufám. Je možné, že to nebude fungovat? Ano." (Viz Time z 24. 5. 2004, str. 26-7.)

Asi to není nutné rozvádět. Přitom průzkum veřejného mínění (Time/CNN) uvádí teď pro George W. Bushe jen 46% a pro jeho vyzyvatele Johna F. Kerryho 51%! Situaci v Iráku za dobrou považovalo jen 39% respondentů, zatímco za špatnou 55%. I v té válce proti terorismu už negativní postoj vůči prezidentu Bushovi převážil (47% proti, 46% pro). Možná nejzávažnější otázka zněla: Stojí válka v Iráku za ty lidské a materiální oběti, které USA platí? Zatímco 37% ještě na tu otázku přitakalo, 56% se vyjádřilo, že NE..(Všimněte si, zatím --- bez ohledu na 1. května 2003 --- se stále ještě neuvažuje O MÍRU V IRÁKU, ale o válce v něm! Copak to je "čistý stůl" pro civilní vládu?!)

Musí prezident Bush něco dělat ve svém osobním zájmu, bez ohledu na Irák?

***

Doba je značně složitá. Kdysi stačilo krátkodobě vojensky intervenovat v nějaké "banánové" republice, silou pacifikovat nejisté poměry, nastolit v takové zemi předem již uvažované nové politiky --- a už to v takovém státě běželo "normálně dál".

Teď to není tématem článku, co uvedu dál. Leč nezapomínejme, že krizových oblastí je ve stávajícím světě víc. Ať už jde o státy autoritativní a nedemokratické, anebo třeba o země, v nichž vládne chaos, ne-li přímo genocida. Problémy ve formě načasované bomby vzniknou také mnohem masivnějšími nároky Číny na materiální zdroje, než tomu bylo kdy v minulosti. Navíc Bushova vláda nepřistoupila ke Kjótskému protokolu (v jehož rámci mělo dojít k sníženému vypouštění nežádoucích průmyslových zplodin do ovzduší), aniž nabídla nějakou nosnou alternativu; přitom jsou USA největším světovým znečisťovatelem ovzduší!

Nelze vyloučit, že bez ohledu na problémy v Iráku nebo v Bílém domě mnohem větším problémem asi už dnes je, že pokračuje zhoubné tání polárních ledovců, jehož dynamika se urychluje. Chladnější počasí letos v květnu v České republice by nás nemělo uvést v omyl o globálních klimatických procesech. (O tom se raději zmíním jindy.)

                 
Obsah vydání       27. 5. 2004
27. 5. 2004 Generál Anthony Zinny: Prezident Bush byl ohledně Iráku uveden v omyl
27. 5. 2004 Jde o svobodu
27. 5. 2004 ČR a lidská práva: stále vážné nedostatky
27. 5. 2004 Amnesty International: Blikající plamínek Jan  Čulík
26. 5. 2004 Amnesty International: USA odsouzeny za porušování lidských práv
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám
27. 5. 2004 Holky a kluci z plakátu Bohumil  Kartous
27. 5. 2004 Co dělat, aneb o armádě jinak Jan  Paul
27. 5. 2004 O pokusech zdiskreditovat Michaela Moora Jiří  Jírovec
27. 5. 2004 Jde v Iráku především o předání plné moci, i když "neplně"? Miloš  Dokulil
26. 5. 2004 Ohledně Iráku jsme publikovali nepravdivé informace
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu
27. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 20. - 22. května 2004
27. 5. 2004 Hrubé zneužití funkce ministra zahraničí ČR
27. 5. 2004 Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské Vojtěch  Polák
27. 5. 2004 Nové číslo literárního čtvrtletníku Texty
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"
26. 5. 2004 Richard Perle: Dovolili jsme, aby se osvobození Iráku proměnilo v okupaci
26. 5. 2004 Přímá demokracie pro Českou republiku? Jiří  Polák
26. 5. 2004 O lobbismu, o nezávislosti a o ochraně novinářů Jan  Čulík, Radko  Kubičko
26. 5. 2004 Dokážeme ještě čelit manipulaci? Jan  Sýkora
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2004 Jde v Iráku především o předání plné moci, i když "neplně"? Miloš  Dokulil
27. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 20. - 22. května 2004   
27. 5. 2004 Jde o svobodu   
26. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 19. května 2004   
26. 5. 2004 Richard Perle: Dovolili jsme, aby se osvobození Iráku proměnilo v okupaci   
26. 5. 2004 Americký vojenský velitel bude po vězeňském skandálu odvolán   
26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"   
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu   
25. 5. 2004 Po bitvě je každý generálem? Miloš  Dokulil
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty   
25. 5. 2004 Zmanipuloval Írán americké neokonzervativce, aby zaútočili na Irák?   
25. 5. 2004 Byla to skutečně svatba, ne teroristické hnízdo   
24. 5. 2004 Ako dostať USA z Iraku? John Brady Kiesling
24. 5. 2004 Civilní oběti v Iráku   
24. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 15. května 2004   

Týrání a mučení vězňů v Iráku RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2004 Jde v Iráku především o předání plné moci, i když "neplně"? Miloš  Dokulil
26. 5. 2004 Americký vojenský velitel bude po vězeňském skandálu odvolán   
26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"   
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv   
26. 5. 2004 Amnesty International: USA odsouzeny za porušování lidských práv   
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty   
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení   
23. 5. 2004 Britská vláda je znepokojena agresivním jednáním Američanů v Iráku   
23. 5. 2004 Iráčané nebudou smět žalovat západní vojáky pro válečné zločiny   
23. 5. 2004 Nevysvětlené "podivnosti" v případě popraveného Nicka Berga   
21. 5. 2004 Další videozáznamy ještě horšího týrání   
20. 5. 2004 Mučitelé mezi námi Miloš  Kaláb
20. 5. 2004 Nové fotografie týrání z Abu Ghraib   
19. 5. 2004 Propuštěný šéfredaktor listu Daily Mirror "dostane 2 miliony liber" a reportéři "nebudou muset odhalit své zdroje"   
19. 5. 2004 Jsou reportéři al-Džazíry teroristé s rukama potřísněnýma americkou krví? Fabiano  Golgo