25. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 5. 2004

Cannabis: Perspektivní protinádorový lék?

Marihuana. Teprve zhruba před deseti lety vyvolaly některé pozitivní výsledky léčby glaukomu, roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby aj. pomocí marihuany vlnu zájmu vědecké i lékařské obce o THC, účinnou látku cannabis... A překvapení stále není konec.

Při pokusech s maligním gliomem si 20% laboratorních potkanů po aplikaci tetrahydrocannabinolu poradilo s nádorem zaneseným injekcí přímo do mozku a téměř 50 % si prodloužilo život více než o polovinu. Aby člověk vážící 80 kg dostal do těla ekvivalentní dávku, musel by vykouřit denně 30 jointů. Přes značné úsilí nebylo porušení nervové soustavy u hlodavců prokázáno.

Naopak všichni THC neošetření potkani uhynuli mezi 12. a 18. dnem po injekci rakovinných buněk.

Přibližně před deseti lety došlo k jednomu zásadnímu objevu -- byly identifikovány kanabinoidní receptory v lidském organizmu. Jde zatím o dva:

 • CB1 ve tkáni centrální nervové soustavy (CNS)
 • CB 2 (imunitní systém).

Následovala identifikace jednotlivých složek, účinných látek kanabis a jejich biosyntézy a inaktivace.

Nejen na karcinom prsu

Jeden z nejvýznamějších objevů byl ten, že kanabinoidy způsobují in vitro apoptózu transformovaných buněk nervové tkáně -- buněk maligního gliomu.

Do té doby bylo u člověka zjištěno inhibiční působení jen jednoho z kanabinoidů -- anandamidu, a to na proliferaci buněk karcinomu prsu.

Může se snad léčba marihuanou stát převratem v onkologii? Abychom mohli na tuto otázku odpovědět, bylo nutné objasnit přesný molekulární mechanizmus působení kanabinoidů na nádorové buňky a proces ověřit in vivo (na živo).

Jak to ověřit?

Úlohy se ujal tým španělských vědců z Katedry biochemie a molekulární biologie (univerzita Complutense) a Centra molekulární biologie Severo Ochoya v Madridu pod vedením dr. Ismael Galve-Roperha.

Výzkum, navazující na předchozí výzkumy in vitro, provedené Manuelem Guzmánem (člen i nového týmu), byl rozdělen do dvou fází

 • za prvé ověřit a specifikovat výše zmíněné mechanizmy in vivo,
 • za druhé přesně identifikovat případné nežádoucí účinky takové léčby, které byly dosud uváděny jako hlavní důvod pro odmítání léčby pomocí kanabis.
 • Maligní gliom

  K pokusům byl vybrán již zmíněný maligní gliom, na jehož buňkách byly již dříve nalezeny oba CB receptory. Tento nádor je sice poměrně vzácný, ale vždy smrtelný.

  Smrt nastává bez výjimky během několika měsíců. Léčba existuje pouze paliativní (chirurgické odstranění, radioterapie, chemoterapie a imunoterapie), její možnosti však na minimum omezuje mimořádně rychlý růst nádoru, jeho heterogenita, vysoký stupeň infiltrace tkáně a mimořádná odolnost vůči chemoterapii.

  Kromě vlastního THC byly pokusy konány rovněž s použitím syntetického analogu THC -- WIN-55, 212-2 (dále jen WIN, pozn. aut.).

  Výzkum byl prováděn na laboratorních potkanech.

  Prvním krokem byla injekce vypěstovaných C6 buněk gliomu do pravé hemisféry mozků potkanů.

  Indukce a následný růst maligního gliomu byl sledován pomocí MRI. Všichni neošetření potkani uhynuli mezi 12. a 18. dnem po injekci buněk.

  Potkan vysmátý

  Druhé skupině potkanů (15 THC+15 WIN) byl 12. den po injekci aplikován THC (50-3000 µg) nebo WIN (5-300 µg). Látky byly aplikovány infuzí kanylou do části mozku, kde se nádor nacházel. Aplikace probíhala sedm dní.

  Výsledky:

  1/ THC: u tří potkanů se THC ukázal jako neefektivní, u devíti došlo ke znatelnému prodloužení života v rozmezí 19-35 dní, u tří bylo dosaženo kompletní eradikace gliomu. Došlo k uzdravení!

  2/ WIN: u šesti neefektivní, u čtyř prodloužení života na 19-43 dní, k úplné eradikaci došlo dokonce u pěti z potkanů. Jinými slovy: celá třetina se uzdravila.

  U vyléčených zvířat byla zasažená tkáň nahrazena vazivovou jizvou.

  Účinek za pár minut...!

  Aby byl ověřen případný vliv vlastní imunity, byl proveden pokus na myších, deficientních pro gen Rag 2 -/-, které nemají T ani B lymfocyty.

  Jak snímky MRI tak pozdější histologické vyšetření nádorové tkáně potvrdilo přímou účinnost kanabinoidů v indukci procesu apoptózy buněk gliomu.

  Jak proces navození apoptózy probíhá?

  Studiem in vitro bylo zjištěno, že obsazení CB receptoru (typu 1 i 2) THC nebo WIN stimuluje hydrolýzu sfingomyelinu, která způsobuje nahromadění ceramidu. Reakce nastává během několika minut, může být katalyzována enzymem sfingomyelinázou. Po několika dnech indukce aktivity ceramid-syntázy způsobí další vzrůst hladin ceramidu, který je spojen s aktivací extracelulární regulační kinázy (ERK). Ta navozuje vlastní apoptózu nádorových buněk.

  ...a zůstali chytří

  Významnou částí studie byl také podrobný výzkum případné neurotoxicity THC. Zdravým potkanům byly po 7 dní aplikovány maximální dávky -- 2 500 µg THC nebo 250 µg WIN.

  (pro zajímavost -- přepočet pro průměrného člověka, vážícího 80 kg, činí 1 000 mg, což se rovná přibližně 30 marihuanovým cigaretám/den!)

  A výsledky?

  1. Doba přežívání pokusných zvířat nebyla kanabinoidy nijak ovlivněna.

  2. MRI analýza neprokázala žádné známky, svědčící pro nekrózu, edém, infekci či trauma.

  3. Barvením TUNEL nebylo prokázáno narušení vývoje nervů.

  4. Vedlejší příznaky léčby kanabinoidy (významné poruchy chování, motoriky či psychické aktivity) -- nebyly prokázány.

  5. Příjem potravy a vody pokusnými zvířaty podávání kanabinoidů nijak neovlivnilo.

  6. Krevní obraz potkanů byl zcela normální.

  7. Pokud byla zjištěna měřitelná odchylka v některých parametrech (hladiny glukózy, močoviny, kys. močové, kreatininu, cholesterolu, bilirubinu a některých enzymů), došlo k normalizaci stavu nejpozději do 2 měsíců po ukončení léčby.

  Co dodat?

  Pokud by se tyto výsledky podařilo definitivně potvrdit, mohlo by to vést k významnému přehodnocení soudobého názoru, který spočívá právě ve zdůrazňování neurotoxicity, zvláště pro organizmus ve vývoji.

  A to by byla pro mnoho lékařů, zabývajících se výzkumem léčebných účinků kanabis, jistě dobrá zpráva.

  Výzkum

  V další fázi se klíčovou otázkou stane přesné pochopení úlohy každého z obou receptorů, CB1 a CB2. Pokud by bylo možno dosáhnout účinku pouze aktivací CB2, mohlo by dojít k vývoji selektivních agonistů, kterými by mohl být pacient léčen bez účinků na svou psychiku.

  Ale proč vlastně odstraňovat dobrou náladu a chuť k jídlu, důležité součásti každé rekonvalescence?

  Odsouzení k smrti

  Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje jiný způsob léčby gliomu, a že lidé, tímto nádorem postižení, nepřežívají déle než 40 až 50 týdnů, měla by se výsledkům věnovat maximální pozornost.

  Je rovněž důležité, že syntetický WIN-55, 212-2 se ukázal být účinnějším, než přírodní konopí, a to zhruba 10x.

  Celý článek naleznete v časopise Nature Medicine 2000; vol. 6:3:313-318 nebo na internetové adrese ZDE

  Malý a ještě menší mozeček

  K doplnění předchozího článku ještě jedna krátká informace:

  Americký tým dr. Blocka z University of Iowa provedl pomocí nejnovějších technik výzkum skupiny silných kuřáků marihuany s ohledem na možné poškození mozku. Výzkum byl proveden mezi 17 velmi silnými kuřáky kanabis, kteří kouří sedm a vícekrát týdně po dobu čtyř let. Kontrolní skupinu tvořilo 12 mladých lidí, kteří nikdy drogy neužívali.

  Pomocí PET (Positron Emission Tomography) bylo u takových kuřáků zjištěno, že během aplikace dochází ke snížení průtoku krve mozečkem, (centrum pro kontrolu pohybu, paměti, pozornosti apod.) o zhruba 18%, které přetrvává ještě celý den po aplikaci.

  To přineslo otázku, zda díky sníženému průtoku nedochází i k jiným změnám. Proto Blockův tým vypracoval samostatnou studii, zabývající se případnými změnami ve struktuře mozku. Vyšetření MRI však potvrdilo, že ani silné a dlouhodobé kouření kanabis s sebou nepřináší žádné příznaky atrofie nebo poškození struktury mozku.

  Tento článek najdete v časopise NeuroReport 2000;11:491-496, 749-753 nebo na internetu ZDE

                   
  Obsah vydání       25. 5. 2004
  25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty
  25. 5. 2004 Zmanipuloval Írán americké neokonzervativce, aby zaútočili na Irák?
  25. 5. 2004 Byla to skutečně svatba, ne teroristické hnízdo
  24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
  25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství
  25. 5. 2004 Islám je neslučitelný s demokracií
  25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
  25. 5. 2004 NESEHNUTÍ proti vyzbrojování Libye
  25. 5. 2004 Novinári v putách, alebo kto je vlastne priateľom USA ? Lubomír  Sedláčik
  25. 5. 2004 Co pořád tolik vadí na vztahu dvou osob téhož pohlaví? Jiří  Králíček
  25. 5. 2004 Politika, nebo spíš móda snižování daní? Jan  Hošek
  25. 5. 2004 Vysoké daně... a které? Pavel  Urban
  25. 5. 2004 Bomba Ondřeje Neffa Zdeněk  Bárta
  25. 5. 2004 O snobství Bohumil  Kartous
  25. 5. 2004 Po bitvě je každý generálem? Miloš  Dokulil
  25. 5. 2004 Pozor na ukrytý Parlament Ladislav  Žák
  25. 5. 2004 Nedostatek financí je nemoc, kterou je možné léčit Petr  Fiala
  25. 5. 2004 První dáma Německa - žena po jeho boku
  25. 5. 2004 Cannabis: Perspektivní protinádorový lék?
  25. 5. 2004 Autorská čtení časopisu Weles
  25. 5. 2004 Hrabalova Hra života
  25. 5. 2004 "Vyhozená" učitelka se ještě nevrací do práce Petr  Jindra
  24. 5. 2004 ČT, Nova a Prima se dohodly na společném postupu při zavádění digitální televize
  23. 5. 2004 Britská vláda je znepokojena agresivním jednáním Američanů v Iráku
  23. 5. 2004 Nevysvětlené "podivnosti" v případě popraveného Nicka Berga
  24. 5. 2004 S policisty se nemluví, aneb stále zamindrákovaní ochránci zákona Jan  Paul
  23. 5. 2004 Moorův filmový pamflet získal hlavní cenu v Cannes
  24. 5. 2004 Okupační vojska zanechala za sebou v Rafahu spoušť
  24. 5. 2004 Nezavřené víko Henryho rakve Ivo  Bystřičan
  24. 5. 2004 Novináři a "novináři" Štěpán  Kotrba
  24. 5. 2004 Výzva naší schopnosti tolerovat odlišnost Štefan  Švec
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  22. 11. 2003 Adresy redakce
  5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004

  Marihuana RSS 2.0      Historie >
  25. 5. 2004 Cannabis: Perspektivní protinádorový lék?   
  3. 5. 2004 Medzi politikou a rozumom Erich  Goode
  27. 4. 2004 Million Marihuana March podporuje rozdělení drog   
  26. 3. 2004 Lidovci míří klidně do hrobu Boris  Cvek
  19. 3. 2004 Pořadatelé letošního MMM podporují usnesení vlády, úřadu Prahy 7 se to nelíbí   
  1. 12. 2003 Holandsko si ponechá coffee shopy   
  3. 10. 2003 Policejní trávobraní: manévry ve squattu Milada kvůli dvěma pytlíkům marihuany Štěpán  Kotrba
  1. 9. 2003 Christianie v ohrožení Marta  Taberyová
  30. 6. 2003 Tráva, Mareš a Komorous Michael "xChaos" Polák
  2. 6. 2003 Marihuana legální v kanadském Ontariu Bushka  Bryndová
  31. 5. 2003 Marihuana v ČR: Legalizace nebo prozatím jen dekriminalizace? Štěpán  Kotrba
  15. 5. 2003 MMM 2003 - Stojaté vody drogovej politiky na Slovensku Matúš  Ritomský
  2. 5. 2003 Million Marijuana March 2003 - legálně a beze strachu   
  24. 3. 2003 MARIHUANA: Na Slovensku jsou vyděšení z českého průzkumu veřejného mínění   
  14. 2. 2003 ... a ako sme zbierali úrodu, chytali nás a všetko sa dobre skončilo Martin  Varholík