7. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 4. 2004

Proti ČSA je vedena v médiích kampaň

Vážený pane šéfredaktore,

po přečtení Vašich článků, publikovaných ve Vašich Britských listech ZDE a dnešních Lidových novinách ZDE, jsem se rozhodl na tyto reagovat, přihlásil se Radek Zábranský. Především bych Vám chtěl pogratulovat, že jste se doposud s takovou situaci, jako je nouzové přistání, nesetkal. Proto lze pochopit Vaší poněkud silnější a ne zcela adekvátní reakci na celou záležitost. Jistě, první taková příhoda (a že své zkušenosti bohužel vím, že nejen první) může pro člověka, který ji zaživá, znamenat šok, přesto si však nemyslím, že by Vaše články musely obsahovat tolik nepřesnosti a zavádějících informací. Dovolte, abych některé okomentoval.

Pokud jde o informovanost cestujících, je třeba mít na paměti, že posádka má v případě nouzové situace mnoho úkolů, které musí vykonat v zájmu bezpečnosti cestujících, a to jak piloti, tak palubní personál. Navíc nelze předpokládat, že posádka bude mít dostatek informací o příčině vzniku takové nouzové situace, aby je mohla sdělit cestujícím. Z tohoto důvodů lze Vaší stížnost na nedostatek informací sice chápat, ale v praxi se tak prostě neděje, zejména v tak krátkém časovém úseku mezi vznikem nouzové situace a jejím vyřešením, tj. přistáním na letišti (cca 10 min. dle Vaší informace). A to není jen záležitost ČSA.

Proto Vaše poznámka o psychologických chybách, které znepříjemnily pobyt na palubě je naprosto nemístná a nevychází z reality. Jistě však lze souhlasit, že pokud byla informace o problémech podána způsobem, který vyděsil cestující spíše svou formou než obsahem, pak by taková záležitost měla být řešena.

Myslím, že rovněž není vhodné směšovat dvě naprosto nesrovnatelně situace - a to let, který probíhá normálně a kdy posádka nebo piloti komunikují s cestujícími a podávají jim informace o letu a nouzový stav. Pokud jde o první situaci, tak informace o letu jsou podávány i na palubách ČSA, a to v rozsahu, který je dostatečný a zcela srovnatelný s jinými leteckými společnostmi. Pokud jde o situaci, kdy let probíhá nestandardně, pak se obávám, že na nějaké zdvořilosti a neformální přístup není prostor, jednoduše proto, že pak je zcela jednoznačně předepsáno, jaké úkony mají být vykonány v zájmu zachování bezpečnosti letu.

A konečně Vaše stížnost na to, že jste neobdrželi informací o příčinách problémů ani po přistání, ani při náhradním letu. Vzhledem k tomu, že náhradní let byl vypraven cca za hodinu po nouzovém přistání, lze těžko předpokládat, že by příčina problémů na původním letadle byla známá. Tolik k Vaším poznámkám o komunikačních nedostatcích.

Pokud jde o Vás závěr v článku že 4. 4. v Britských listech, dovolte mi, abych konstatoval, že se jedna o naprosto nepodložený a neuvážený soud, který nejspíš vyplývá z neznalosti problematiky. Vezmeme-li v úvahu, že za dobu existence Českých aerolinií nedošlo u této společnosti k jediné letecké nehodě a naopak, ke kolika nehodám i s fatálními následky došlo za stejně období u jiných leteckých spolecností, pak je Vaše poznámka o kvalitě práce techniku ČSA a o kontrole a údržbě letadlového parku zcela nefér. Za vrchol ovšem považují Vás požadavek, aby zahraniční letecká společnosti "přiměla" ČSA ke zlepšení technické úrovně.

Znáte snad podrobný safety record jakékoliv jiné letecké společnosti, abyste mohl takovéto doporučení dávat? Obávám se, že nikoliv. Podobně nepříjemnosti, k jakým došlo v neděli nebo i dříve u ČSA, se totiž stávají u všech leteckých společnosti.

Bohužel komunikační kampaň, která je v současné době vedená proti ČSA opticky vytváří dojem, že žádná jiná letecká společnosti se s podobnými problémy nepotýká. Možná, že byste měl věnovat trochu času a zjistit si, ke kolika technickým problémům došlo u jiných leteckých společnosti jen na letišti v Praze, za srovnatelné období. Myslím, že jak Vás pohled, tak i celkový pohled na úroveň národního dopravce by byl jiný.

Tak jako v jiných oborech lidské činnosti, tak i v letecké dopravě obecně nebo v případě ČSA konkrétně je vždy prostor pro zkvalitnění práce a poskytovaných služeb. Obávám se ovšem, že články, jako jsou ty Vaše a na které jsem si touto cestou dovolil reagovat, vzhledem k nepřesnostem, které obsahují, není možné považovat za konstruktivní z hlediska možné nápravy případných nedostatků. Z hlediska Vaší profese bych pak očekával, že před zveřejněním svých článku budete věnovat nějaký čas nastudování problematiky, o které píšete.

                 
Obsah vydání       7. 4. 2004
7. 4. 2004 Pomalost Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Čeká dnešní islám na svého Jana Křtitele? Martin  Škabraha
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVI. Alexandra  Virgová
7. 4. 2004 O bulvarizaci médií Jan  Čulík, Václav  Žák, Radko  Kubičko
7. 4. 2004 Iráčtí emigranti podávali falešné informace
7. 4. 2004 S perutěmi ČSA
7. 4. 2004 Víra v porozumění a dorozumění nemá šanci?
6. 4. 2004 Neuvěřitelně špatné služby ČSA
7. 4. 2004 Proti ČSA je vedena v médiích kampaň
7. 4. 2004 Pane Čulíku, jakou náhodou jste nezemřel?
7. 4. 2004 Jak jsem náhodou nezemřel v letadle společnosti ČSA Jan  Čulík
6. 4. 2004 Zveřejněte zprávu, proč došlo k výpadku motoru u letadla do Amsterodamu Jan  Čulík
6. 4. 2004 Nedělní závada na letadle Boeing se nedala předvídat
6. 4. 2004 Závada na letadle: Jak to vidí člen letecké posádky
4. 4. 2004 Mohlo dojít v neděli ráno nad Ruzyní k letecké katastrofě? Jan  Čulík
7. 4. 2004 Skutečné informace o Černobylu
7. 4. 2004 Černobyl vedl k obrovskému zvýšení radiace na českém území
7. 4. 2004 Musíme rozvíjet tradiční zdroje elektrické energie Josef  Vít
31. 3. 2004 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2004 O bulvarizaci médií Radko  Kubičko
7. 4. 2004 Proti ČSA je vedena v médiích kampaň   
7. 4. 2004 Pomalost Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Jak jsem náhodou nezemřel v letadle společnosti ČSA Jan  Čulík
7. 4. 2004 O bulvarizaci médií Jan  Čulík, Václav Žák
6. 4. 2004 Nedělní závada na letadle Boeing se nedala předvídat   
6. 4. 2004 Závada na letadle: Jak to vidí člen letecké posádky   
6. 4. 2004 Zveřejněte zprávu, proč došlo k výpadku motoru u letadla do Amsterodamu Jan  Čulík
4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
4. 4. 2004 Mohlo dojít v neděli ráno nad Ruzyní k letecké katastrofě? Jan  Čulík
4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
2. 4. 2004 Škoda, že není komu vyprávět o neutrinech ... Hynek  Hanke
2. 4. 2004 Lehkomyslnost nebo ignorace? Petr  Horák
2. 4. 2004 Fascinace životem na samém okraji společnosti Jan  Čulík