8. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 4. 2004

Entente cordiale: je to láska nebo nenávist ?

Třídenní státní návštěva anglické královny Alžběty II ve Francii (od 5.do 7.dubna) ke 100. výročí dohody Entente cordiale vedla britský deník The Guardian a francouzský Libération ke společnému pondělnímu vydání čísla věnovaného britsko-francouzským vztahům.

Tak o co přesně už po staletí mezi Brity a Francouzi jde? O lásku, nebo o nenávist? Nebo o něco mezi tím?

Anglofobie je ve Francii záležitost lidových vrstev. Tak třeba trenér Jean Prat, deset minut před koncem rugbyového zápasu Francie-Anglie (1955), povzbudil své mužstvo slovy: "Sr.li nás po celá století, tak to snad můžete ještě čtvrt hodiny vydržet !"

Francouzské elity trpí spíše anglománií, určitým obdivem k britskému parlamentnímu systému.

Koloniální zájmy. Rivalita mezi oběma zeměmi - zvláště pokud jde o loďstvo a kolonie - datuje už od doby Ludvíka XIV. Historikové kladou vznik protianglického cítění ve Francii na začátek 19. století: k tomu, aby se vytvořilo francouzské národní vědomí, bylo nutné najít dědičného nepřítele. Protianglické cítění vyvrcholilo ve Francii na přelomu 19. a 20.století. Francie je oslabena ztrátou Alsaska a Lotrinska (1871). Její koloniální zájmy se ostře střetávají se zájmy britskými. V roce 1898 posílá Francie do Súdánu expedici, která má za úkol konsolidovat francouzskou moc v Africe. Ale v pevnosti Fachoda se Francouzi střetnou s britským generálem Kitchenerem a musí poníženě ustoupit. Francouzi se pomstí podporováním povstání jihoafrického kmene Bůrů.

Entente cordiale. Francouzský ministr zahraničí Théodore Delcassé, zneklidněný snahou Německa konkurovat svým loďstvem loďstvu britskému, se snaží situaci uklidnit: "Srdečnou dohodu" (Entente cordiale) podepíší 8.dubna 1904 Delcassé, velvyslanec v Londýně Paul Cambon, Edouard VII a státní tajemník lord Lansdowne. Obě země si rozdělí kolonie. Velká Británie bude kontrolovat Egypt a Nil, Francie Maroko. Lord Landsdowne se sice vzdá Maroka, ale získá za to záruku volného obchodu (libre échange) s Marokem na dalších třicet let. Dohoda obsahovala v jádru dva zásadní principy evropského soužití 21.století:

  1. konflikty mezi jednotlivými státy vyřeší lépe diplomacie než válka
  2. pochopení, že obě země mají nejen stejné hodnoty a zájmy, ale i obdobnou váhu na světové politické scéně

Mers el-Kébir. Za druhé světové války bylo protianglické cítění jednou ze záminek, jíž Petain zdůvodnoval kolaboraci s nacistickým Německem. Francouzské válečné loďstvo ale stále ještě nezapomnělo tragickou epizodu v Mers el-Kébir (zničení francouzského loďstva britskou armádou 3.července 1940, aby se vyhnula riziku, že se Francouzi vzdají Hitlerovi).

Na konci války doznívá protianglické cítění spolu s dekolonizací. Po válce podniknou obě země společnou neúspěšnou expedici do Suezu (1956), po níž se Britové sblíží s USA. Oplatíte jim to Evropou, řekl prý tehdy kancléř Adenauer premiérovi Guy Molletovi. A bylo to tak: Generál de Gaulle odmítl dvakrát (1963 a 1967) vstup Velké Británie do Evropského společenství.

Dnes ale Francouzi Britům vyčítají už jen jejich nedávnou koalici s USA. Od vybudování tunelu pod kanálem La Manche Anglie už sice není tak úplně ostrov,. ale ani to není úplně Evropa. Za války v Iráku zopakoval Blair Chirakovi to, co kdysi řekl Churchill de Gaullovi: vždycky, když budeme mít na vybranou mezi Francií a oceánem, zvolíme oceán (myslel tím Ameriku).

Francouzsko-britská krize. Nemáte žádné vychování, řekl prý Blairovi v kuloárech Evropské rady v Bruselu (25. října 2002) Chirac. Nikdy se se mnou takhle nemluvilo. Vzal jsem v potaz, co jste řekl, ale mám jiný názor, odpověděl Blair. Chirac se totiž sblížil se Schröderem v otázce podpor v zemědělství, které si Francie i Německo přály v rozšířené Evropě zachovat. Blair připomněl Chirakovi, že tento postoj oslabuje zemědělskou produkci těch nejchudších zemí. Incident ohlásil krizi mezi oběma muži.

Všechno se to definitivně zhatí až válkou v Iráku.

Pro Chiraka by svržení Sadáma znamenalo destabilizaci celé oblasti. Otevřený dopis 30.ledna 2003, ve kterém se osm evropských států přikloní k USA, je facka francouzsko-německému tandemu Schröder- Chirac, kteří se pokládají za jediné legitimní představitele Evropské Unie. Francouzi navrhnou v OSN Američanům, aby ustoupili od druhé rezoluce, ti ale replikují, že zelenou k vojenské intervenci potřebuje hlavně Blair. A když Chirac slavnostně prohlásí 10.března 2003, že Francie použije v hlasování své právo na veto, vyvolá to ve Velké Británii takovou protifrancouzkou atmosféru, že Blair získá podporu svých poslanců k vojenské intervenci.

Krize se urovná až v září 2003 v Berlíně.

V domácí politice bylo protianglické cítění využíváno pravicí, a hlavně ho má na rejstříku Front National (každoroční oslavy Jany z Arku). Francouzská levice (PS) neví, zdali být či nebýt spojencem labouristy Blaira. . Jde totiž zcela prozaicky o to, kdo bude vést evropskou levici. Po regionálních volbách se tak jeden francouzský socialista zmínil o návratu k modernitě kontinentálního socialismu. Francouze ovšem fascinuje Blairův šarm a inteligence.

Spolupráce. Obě země by mohly v brzké budoucnosti spolupracovat při stavbě třech příštích letadlových lodí (Francie má zatím jednu - Charles de Gaulle, Britové dvě). Francie totiž upustila od atomového pohonu.

Spolupráce by měla konkrétně spočívat ve společném vybavení letadlových lodí (elektronika, trup). Dnes jsou běžné společné akce: jako např. v této chvíli v Indickém oceánu, kdy fregata Gloucester doprovází Charles de Gaulle, jemuž velí britský důstojník...

                 
Obsah vydání       8. 4. 2004
7. 4. 2004 "40 osob usmrceno" při americkém útoku na iráckou mešitu
8. 4. 2004 Co může na ČR zajímat občany západních zemí? Jan  Čulík
8. 4. 2004 Sebrané vytáčky Kamila Čermáka Jan  Čulík
8. 4. 2004 Los Angeles Times: Pán prstenů je absolutní nuda
8. 4. 2004 Co je příčinou světového antiamerikanismu?
8. 4. 2004 Kde jsou lidé hloupější, v ČR nebo v Británii? Jan  Čulík
8. 4. 2004 ČR patří k zemím EU s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných občanů
8. 4. 2004 Británie: pravicový tisk posedlý obavami z východoevropských přistěhovalců Jan  Čulík
8. 4. 2004 Politováníhodný výhřez mravní a intelektuální invalidity Petr  Kužvart
8. 4. 2004 Polemika s Petrem Kužvartem o dopravě (nejen) v Praze Jan  Bláha
8. 4. 2004 Pan Axamit to má pěkně promyšlené Dalibor  Žůrek
8. 4. 2004 Právo na rodinu, aneb o čem odpůrci potratů nemluví Tomáš  Klas
8. 4. 2004 Ivan Jaroslav  Hutka
8. 4. 2004 Španělsko, Evropa a pan Bush Immanuel  Wallerstein
8. 4. 2004 Resonance UK 104,4 FM live
8. 4. 2004 Entente cordiale: je to láska nebo nenávist ? Jana  Roy
8. 4. 2004 Speciální hospodářská zóna Východ: požehnání nebo prokletí?
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 Čeká dnešní islám na svého Jana Křtitele? Martin  Škabraha
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
7. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVI. Alexandra  Virgová
7. 4. 2004 O bulvarizaci médií Jan  Čulík, Václav  Žák, Radko  Kubičko
7. 4. 2004 Skutečné informace o Černobylu
7. 4. 2004 Černobyl vedl k obrovskému zvýšení radiace na českém území
7. 4. 2004 Pomalost Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Iráčtí emigranti podávali falešné informace
7. 4. 2004 Jak jsem náhodou nezemřel v letadle společnosti ČSA Jan  Čulík
7. 4. 2004 Proti ČSA je vedena v médiích kampaň
7. 4. 2004 S perutěmi ČSA
6. 4. 2004 Neuvěřitelně špatné služby ČSA
7. 4. 2004 Pane Čulíku, jakou náhodou jste nezemřel?
7. 4. 2004 Víra v porozumění a dorozumění nemá šanci?
6. 4. 2004 Nedělní závada na letadle Boeing se nedala předvídat
6. 4. 2004 Závada na letadle: Jak to vidí člen letecké posádky
6. 4. 2004 Pozadí rwandské genocidy
31. 3. 2004 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004