8. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 4. 2004

Politováníhodný výhřez mravní a intelektuální invalidity

k ohlasu jakéhosi Václava Vlka v Neviditelném psu, 31.3. 2004

Málokdy se stává, aby v prostředí kolísavé úrovně naší publicistky vyšlo něco tak dokonale zcestného, trapného a sprostého, jako je text "Zelené myšlení: Čtěte Britské listy, stojí to za to!". Kdybych na vysoké škole učil budoucí žurnalisty, dal bych jim to jako povinnou četbu. Tak dokonalý přehled lží, faktických chyb a ryzí ideologie těžko najít v takové čisté podobě. Nejzajímavější je celkový sprosťácký tón: když jsem si to četl, tak se mi hned vybavilo, kde jsem něco takového už zažil: v Rudém právu za Kojzarových dob, kdy se tam ve jménu "našich pracujících" brojilo proti "zkrachovancům a zaprodancům". Stejně hnusné, omezeně čecháčkovské, na čísi politickou objednávku spíchnuté, nepoctivé, předpojaté, demagogické a sprosté. Oni autoři takových výhřezů spoléhají -- a do značné míry právem - že proti nahé sprostotě je normální, slušnost respektující člověk v podstatné nevýhodě - jako by byl náhle bezbranný, zaskočený. Vyvracejte deset rychle za sebou následujících předpojatě a sugestivně podaných lží. To prostě nejde. Vznikne nezáživný tlustospis, kdo to bude číst?

Ale buďme objektivní: podobných výhřezů hnusu bylo v dějinách naší politické žurnalistiky víc: hrůzná hysterie kolem procesů 50. let, aktivistická a katolicistní publicistika druhé republiky, časopis "Árijský boj" za okupace a před tím třeba veřejné štvanice na profesora Masaryka v dobách hilsneriády nebo za aféry kolem Rukopisů.

Je zvláště politováníhodné, pokud se zastánci "liberálního kapitalismu" a trhu bez přívlastků musí uchylovat k využívání takových odpudivých výblitků.

Vyzývám tímto laskavé čtenáře, aby si našli mé dva články, na něž je reagováno, tedy "Poznámky k automobilismu a k připravovanému "Městskému okruhu" v Praze" (BL, 26.3. 2004) ZDE a "Nejen ke čtvrtečním masakrům v Madridu" (BL 15.3. 2004) ZDE. A pak si rozhodně přečtěte výhřez pana Václava Vlka v Neviditelném psu. A obrázek si udělejte sami.

Tak jako v minulosti, i nyní vyzývám k zachovávání jisté -- ve slušné společnosti opravdu nezbytné - úrovně noblesy při veřejné debatě a v replikách politické publicistiky. Není problémem, že spolu kolikrát nesouhlasíme a někdy třeba i ostře nesouhlasíme. Ale vyvarujme se, prosím velice, kojzaritivů, podpásovek a sprosťáren. A pojďme se domluvit, že ten, kdo k nim klesne, je z debaty automaticky vyřazen a my budeme dělat, jako by nic neřekl, nenapsal -- jako by nebyl.

Ovšem vzhledem k velké porci faktických chyb a desinformací v textu Václava Vlka, jež se mohou dále šířit (a v tom je bohužel princip účinnosti desinformačních aktivit), musím zde pár věci uvést na pravou míru. Nuže:

Nejsem představitelem "zeleného myšlení", jak si ve své omezenosti Václav Vlk myslí. Zelené myšlení je dnes pojednáno v řadě zajímavých knih a problémem je, že nejde o jednolitý proud. Mé myšlení je myšlením Petra Kužvarta, nic víc. Nejsem a ani se nepovažuji za reprezentanta čehokoli. Můj bratr RNDr. Miloš Kužvart nepracuje v exekutivě státu, ale je poslancem Parlamentu ČR. Již v minulosti jsem do médií vícekrát poslal informaci, že s bratrem nijak nekooperuji, téměř se nestýkám (vyjma širších rodinných setkání) a každý jdeme svou cestou. Doby, kdy jsme v 80. letech spolupracovali v odporu proti Přečerpávací vodní elektrárně Křivoklát jsou dávno pryč. Prosím, abych byl spojován se svými aktivitami a nikoli s tím, co činí můj bratr -- a naopak to platí rovněž.

Nejsem a nikdy jsem nebyl členem Ekologického právního servisu, velezasloužilého občanského sdružení se sídlem v Brně a v Táboře. Jakkoli spojovat mé články a v nich publikované názory s touto organizací je od počátku do konce nesmysl.

Subcomandante Marcos z Lacandonského pralesa v jižním Mexiku není maoista. Autor neví, co to je, pouze rudoprávně nálepkuje. Zájemcům z řad čtenářů lze pro bližší seznámení s fenoménem povstání v Chiapasu doporučit vynikající knížku Přemysla Máchy, "Plamínek v horách, požár v nížině", nakladatelství Doplněk, Brno 2003. a stručný ale kvalitní přehled v sešitě "10 let revoluce -- Zapatisté v Mexiku" od Alice Dvorské a Ondřeje Slačálka (příloha časopisu Zprávy alternativních aktivit A-kontra). Obě publikace obsahují bohaté odkazy na světovou literaturu o daném tématu.

Pan Vlk vykřikuje, že by se jako člověk s celoživotní zkušeností s bolševikem mohl smát. Mne z jeho výlevů naopak mrazí. Právě pro svou dlouholetou zkušenost s reálným socialismem mám strach z totalitního myšlení, jež on tak přesvědčivě prezentuje. Je opravdu zlověstné, pokud nálepkuje způsobem typu: "směsice trockistických, polpotovských a maoistických teorií". Ty teorie zjevně ani nezná. Takové nálepky patří do stejné myšlenkové žumpy, jak nacistické "žido-bolševicko-plutokratické" či kojzarovské výlevy na adresu imperialismu a jeho pomahačů, protistátní spiklenecká centra let padesátých - a tak by bylo možno pokračovat. Varuji před touto pokleslou úrovní.

V ostatku je výplod Václava Vlka povrchním demagogickým blábolem politováníhodné úrovně. Netřeba se jím více zabývat.

                 
Obsah vydání       8. 4. 2004
7. 4. 2004 "40 osob usmrceno" při americkém útoku na iráckou mešitu
8. 4. 2004 Co může na ČR zajímat občany západních zemí? Jan  Čulík
8. 4. 2004 Sebrané vytáčky Kamila Čermáka Jan  Čulík
8. 4. 2004 Los Angeles Times: Pán prstenů je absolutní nuda
8. 4. 2004 Co je příčinou světového antiamerikanismu?
8. 4. 2004 Kde jsou lidé hloupější, v ČR nebo v Británii? Jan  Čulík
8. 4. 2004 ČR patří k zemím EU s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných občanů
8. 4. 2004 Británie: pravicový tisk posedlý obavami z východoevropských přistěhovalců Jan  Čulík
8. 4. 2004 Politováníhodný výhřez mravní a intelektuální invalidity Petr  Kužvart
8. 4. 2004 Polemika s Petrem Kužvartem o dopravě (nejen) v Praze Jan  Bláha
8. 4. 2004 Pan Axamit to má pěkně promyšlené Dalibor  Žůrek
8. 4. 2004 Právo na rodinu, aneb o čem odpůrci potratů nemluví Tomáš  Klas
8. 4. 2004 Ivan Jaroslav  Hutka
8. 4. 2004 Španělsko, Evropa a pan Bush Immanuel  Wallerstein
8. 4. 2004 Resonance UK 104,4 FM live
8. 4. 2004 Entente cordiale: je to láska nebo nenávist ? Jana  Roy
8. 4. 2004 Speciální hospodářská zóna Východ: požehnání nebo prokletí?
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 Čeká dnešní islám na svého Jana Křtitele? Martin  Škabraha
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
7. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVI. Alexandra  Virgová
7. 4. 2004 O bulvarizaci médií Jan  Čulík, Václav  Žák, Radko  Kubičko
7. 4. 2004 Skutečné informace o Černobylu
7. 4. 2004 Černobyl vedl k obrovskému zvýšení radiace na českém území
7. 4. 2004 Pomalost Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Iráčtí emigranti podávali falešné informace
7. 4. 2004 Jak jsem náhodou nezemřel v letadle společnosti ČSA Jan  Čulík
7. 4. 2004 Proti ČSA je vedena v médiích kampaň
7. 4. 2004 S perutěmi ČSA
6. 4. 2004 Neuvěřitelně špatné služby ČSA
7. 4. 2004 Pane Čulíku, jakou náhodou jste nezemřel?
7. 4. 2004 Víra v porozumění a dorozumění nemá šanci?
6. 4. 2004 Nedělní závada na letadle Boeing se nedala předvídat
6. 4. 2004 Závada na letadle: Jak to vidí člen letecké posádky
6. 4. 2004 Pozadí rwandské genocidy
31. 3. 2004 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Povstalecká hnutí RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2004 Politováníhodný výhřez mravní a intelektuální invalidity Petr  Kužvart
28. 1. 2004 Jakou zemi vyberete jako vzor pro Kubánce? Chile? Josef  Vít
19. 12. 2003 Strana chudých a mexické politické elity Jaroslav  Měřička
19. 12. 2003 Zapatisté v Mexiku: deset let revoluce Ondřej  Slačálek, Alice Dvorská
8. 12. 2003 Vize Státu, ve kterém byl politik nahrazen manažerem Subcommandante  Marcos
3. 12. 2003 Plamínek v horách, požár v nížině Michael  Blail
1. 10. 2003 Konec historie nebo začátek konce kapitalismu? Josef  Vít
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO   
28. 8. 2003 Latinská Amerika, Kuba a demokracie   
23. 4. 2003 Neoliberalismus chce jednotný svět Subcommandante  Marcos
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
25. 2. 2003 Historie amerických intervencí v Latinské Americe a v karibské oblasti   
10. 7. 2002 Křesťanský sionismus - v ČR málo známá ideologie, ovlivňující konflikt v Palestině Pavel  Šejnoha
22. 3. 2002 Politika levice ve věku přechodu Immanuel  Wallerstein