5. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2003

Géniovia priemernosti - poučenia z nástupu fašizmu

"Géniom priemernosti" nazval Adolfa Hitlera český publicista Dušan Hamžík. Upozornil zároveň na dôležitý paradox. Dnes na obrazovkách televízorov vidíme iba tendenčný zostrih Hitlerových vystúpení, ktorý má zdôrazniť ich absurditu. Ten, kto však videl a počul Hitlerove prejavy, vedel, že to, "ako" hovoril, súviselo s tým, "čo" hovoril. Vari neexistujú aj dnes problémy, ktorých sugestívne sformulovanie a podanie uvedie poslucháčov do varu?

Všetci poznáme orientálnu rozprávku o rybárovi, ktorý vylovil fĺašu s džinom, duchom, ktorý mu začal plniť jeho želania. Až neskôr chudák zistil, že vypustil na slobodu silu, ktorú nedokáže zvládnuť. V minulom storočí sa takýchto džinov vypustilo niekoĺko. Technická revolúcia priniesla nielen zdokonalenie vecí, ktoré slúžia ĺuďom, ale aj také zbrane, ktoré umožnili dovtedy nebývalé masakre. Revolúcia v hromadných oznamovacích prostriedkoch umožnila nielen masové šírenie znalostí a informácií, ale aj sugestívnu manipuláciu s ĺuďmi. Takýchto príkladov by sme mohli uviesť viacero.

"Obyčajný" fašizmus

Nemecký fašizmus -- nacizmus dal väčšine iných fašistických režimov veĺmi svojrázne alibi. Metódy, ktoré používal, boli takou kvintesenciou hrôzy, že diktátori v iných krajinách tvrdili: "U nás sa predsa niečo také nedeje." Najstaršou formou diktatúry tohto typu bola Mussoliniho vláda v Taliansku, ktorá dala meno používané aj pre ďalšie podobné režimy. Dnes obhajcovia domácich fašistických režimov argumentujú tým, že "ich" fašizmus nenasledoval führera, ale duceho, a preto bol humánnejší. Lenže koncentračné tábory boli v každej fašistickej diktatúre, hoci v tých "druhých" neboli plynové komory.

Masové vyhladzovanie istých skupín obyvateĺstva, ktoré majú inú rasu, náboženstvo alebo názory, síce môže byť jedným z dôsledkov fašistickej diktatúry, ale nemusí byť nevyhnutne jej sprievodným znakom. Stačí usmerniť spoločnosť tak, aby sa ĺudia báli správať inak, než si želajú tí, čo majú v rukách moc. Na zastrašenie väčšiny stačia zdanlivo "humánne" metódy, aké používal Benito Mussolini.

Veĺké zjednodušenie

Hybnou silou technického pokroku boli revolučné zvraty vo vede. Vedecký obraz sveta, prírody i spoločnosti, ktorý prinášalo vedecké myslenie 18. a 19. storočia bol skomplikovaný a spochybnený. Hrozilo však aj niečo iné, s katastrofálnymi dôsledkami. Napríklad zjednodušený výklad Darwinovej teórie, ktorý sa premenil na sociálny darvinizmus, sa stal pseudovedeckým odôvodnením fašistických režimov. Tie mohli napríklad apelovať na rasové predsudky a na základe tohto zjednodušeného chápania tvrdiť, že ich metódy vládnutia a politiky sú "vedecké".

Fašistická propaganda sa zameriavala na to, aby v myslení ĺudí vytvorila zúžený horizont, ktorý pripúšťal iba jednoduché odpovede. Komplikovanejšie stavanie problémov sa vyhlásilo za "nepriateĺskú" činnosť. Jednoduché otázky pripúšťali iba jednoduché riešenia. To sa napríklad prejavilo v riešení ekonomických problémov. Nacistická hospodárska politika spôsobila také vnútorné zadlženie Nemecka, že dlh sa dal vyrovnať iba na úkor iných krajín, a preto jediným riešením mohla byť jedine vojna.

Cesta k diktatúre

Fašistická propaganda mala veĺmi pádne argumenty proti vtedajším demokratickým systémom. Napríklad dejiny Francúzskej republiky (po jej obnovení v roku 1870) boli tiež dejinami pravidelne sa opakujúcich korupčných škandálov. Málokto pochopil, že takéto zviditeĺňovanie korupcie bolo výsledkom slobody tlače. Korupcia sa totiž vyskytovala v každom režime, no nie vždy sa o nej smelo i hovoriť.

Politické strany sú v demokracii naozaj záujmovými spoločenstvami, kde často pekné heslá zakrývajú skutočné záujmy politikov alebo tých, čo ich financujú. Mechanizmus demokracie môže často znefunkčniť činnosť štátneho aparátu a vyvolať stav, keď verejnosť doslova kričí po ráznych opatreniach. Tie však vraj môže vykonať iba "vláda silnej ruky".

V Nemecku po prvej svetovej vojne bola nielen ťaživá ekonomická situácia, ale vládna koalícia, zložená z pravice i ĺavice, nedokázala presadiť príslušné opatrenia. ĺavica mala navyše taký vplyv, ktorý mohla eliminovať naozaj iba "vláda silnej ruky". Ponúkal sa Hitler a pravicové strany ho pustili k moci. Ich predáci sa naivne domnievali, že ho udržia pod kontrolou, a keď vykoná "špinavú robotu", budú sa ho môcť zbaviť. Všetci vieme, ako sa to skončilo.

Predpoklady zvratu k fašizmu

Keď Karol Marx uvažoval o budúcej sociálnej revolúcii, z jeho analýzy vyplynulo, že aby sa kapitalistická spoločnosť ocitla v situácii, ktorá predurčí jej zánik, musia zmiznúť stredné vrstvy a spoločnosť sa rozdelí na masu proletárov a hŕstku kapitalistov. Kapitalizmus 19. storočia mal takú podobu, že sa tento scenár zdal nielen reálny, ale jeho realizácia relatívne blízka. Lenže v 20. storočí sa ukázalo, že vývoj kapitalistickej spoločnosti je zložitejší. Začali pôsobiť mechanizmy, ktoré udržiavali existenciu stredných vrstiev. Tie si želali, aby spoločnosť bola ekonomicky, sociálne i politicky stabilná.

V minulom storočí sa však ukázalo, že existujú i sily ruinujúce stredné vrstvy. Napríklad hyperinflácia a dôsledky svetovej hospodárskej krízy postihli v Nemecku nielen robotníkov, ale aj stredné vrstvy. Nacisti práve týmto vrstvám sĺubovali istoty a stabilitu.

V 21. storočí sa tieto protirečivé tendencie minulého storočia ešte prehĺbili. Svet sa ukazuje ešte zložitejší a neistejší. Hrozia politické a hospodárske otrasy, ktoré môžu zasiahnuť každú krajinu a každého človeka na tejto planéte.

Fašistické, presnejšie neofašistické sily sa dnes nachádzajú na okraji politiky. Nahráva im však hrôza z budúcnosti. Rovnako ako fašisti v minulom storočí, môžu ukazovať na zdanlivých, ale niekedy aj skutočných vinníkov neistôt nášho sveta. Niekedy sa môžu dokonca aj zhodnúť s niektorými oficiálnymi kruhmi. Diablom 21. storočia sa napríklad stal bin Ládin. Stal sa stelesnením niektorých súčasných hrozieb. Napomáha vyvolávať ten strach, z ktorého profitoval fašizmus, strach z cudzincov, ktorí majú pre nás Európanov nepochopiteĺnú kultúru a ktorých navyše možno dokonca vyhlasovať za "dedičných" nepriateĺov.

Dnes neexistuje jednoznačný recept na spravodlivý a bezpečný svet, po ktorom túži väčšina ĺudí. Tá túžba je natoĺko silná, že môže pomôcť viere v nových spasiteĺov sveta, ktorí "tvrdou" rukou zaženú všetko zlo. Lenže ak sa dostanú k moci, cena, ktorú ĺudstvo bude musieť zaplatiť, bude ešte vyššia ako v minulom storočí.

                 
Obsah vydání       5. 2. 2003
5. 2. 2003 Colin Powell: "Saddám nesmí dostat ani pár dalších měsíců"
4. 2. 2003 Channel Four News: Exkluzivní rozhovor se Saddámem Husajnem
4. 2. 2003 Benn: Chci bránit válečné propagandě
4. 2. 2003 "Saddam Husajn nepřesvědčil"
4. 2. 2003 Britský labourista se zeptal Saddáma, zda má zbraně hromadného ničení
5. 2. 2003 Česká spořitelna má své klienty ráda Radek  Mokrý
5. 2. 2003 Už je to tady Jan  Čulík
5. 2. 2003 Objednali si "dopis osmi" na Bushovu podporu Američané sami? Josef  Brož
5. 2. 2003 Vysvědčení Jaroslav  Hutka
5. 2. 2003 Sdělení Petra Štěpánka, publicisty aneb Havlova krajina po bitvě
5. 2. 2003 Greenpeace pořádá mírový tábor v britských tancích
5. 2. 2003 Kulturní monitor: Čekání na Godota - aneb do mrtvol se nekope Štěpán  Kotrba
5. 2. 2003 Štěch kritizuje Sobotku: Reforma veřejných financí je pro odbory nepřijatelná
5. 2. 2003 Vláček už jede, Dzurinda se směje Lubomír  Sedláčik
5. 2. 2003 Slovenské komunálne voľby:
Kvadratúra kruhu, alebo ako vybrať najmenších zlodejov
Daniel  Krajcer
5. 2. 2003 Konvent EU: Jak bude vypadat Evropská unie zítra?
5. 2. 2003 Ako sme prišli, videli a ochutnali... Martin  Varholík
5. 2. 2003 Pánsky klub -- smola pre ľudí Martina  Nemethová
5. 2. 2003 NATO -- aliancia na konci svojho konca Zolo  Mikeš
5. 2. 2003 Slováci a Česi v jednom štátnom útvare Daniel  Šmihula
5. 2. 2003 Géniovia priemernosti - poučenia z nástupu fašizmu Peter  Greguš
4. 2. 2003 Pfizer v Týdnu: Láska na první pohled Radek  Mokrý
4. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví: Pfizer nabízí v ČR řadu svých léčiv za ceny vyšší než v Německu, Velké Británii a Francii... Radek  Mokrý
4. 2. 2003 Izolace v srdci Evropy Miloslav  Sova
4. 2. 2003 Rekordní počty britských uživatelů internetu přecházejí na broadband
4. 2. 2003 Německé zemské volby: zazvoní hrana sociální demokracii? Miroslav Václav Steiner
4. 2. 2003 Antievropeanismus Bushovy vlády nesdílejí normální občané
5. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Hitler a historie nacismu RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2003 Géniovia priemernosti - poučenia z nástupu fašizmu Peter  Greguš
3. 2. 2003 Hitler   
28. 1. 2003 Cesta k diktatúre Peter  Greguš
24. 1. 2003 Diskuse o zničení Německa a o nacistické vině pokračuje   
21. 1. 2003 Byla válka proti Hitlerovi vedena morálně?   
20. 1. 2003 Vznik NSDAP Peter  Greguš
14. 1. 2003 PODIVEN: Manipulace s dějinami první republiky Věra  Olivová
3. 12. 2002 BBC: Vyhnání Němců je tématem minulosti   
23. 10. 2002 Aktivistická česká publicistika za okupace aneb příběh záhadně zmizelého novináře Jaroslava  Čajová
9. 10. 2002 Před 64 lety probíhala okupace českého pohraničí Jaroslava  Čajová
9. 10. 2002 Zapomenuté pohraničí - zapomenuté osudy Jaroslava  Čajová, Josef Bartoš, J. Kouřil
25. 9. 2002 Al Gore taky spojil Bushe s Hitlerem   
18. 9. 2002 Hitler Eugen  Haičman

Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2003 Géniovia priemernosti - poučenia z nástupu fašizmu Peter  Greguš
24. 1. 2003 Diskuse o zničení Německa a o nacistické vině pokračuje   
12. 1. 2003 Pochodňový pochod neonacistů a paradigma doby Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
19. 11. 2002 Bůh stvořil NATO   
11. 10. 2002 Chce vláda ČSSD poručit větru, dešti? Filip  Rožánek
18. 9. 2002 Hitler Eugen  Haičman
17. 5. 2002 Zpráva o nacionalistických, fašistických a rasistických aktivitách v ČR let 1999-2000   
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský
29. 4. 2002 V Evropě se znovu šíří antisemitismus   
28. 4. 2002 Případ Jean-Marie Le Pen: mohl by se fašismus stejným způsobem prosadit v Británii?   
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund
28. 3. 2002 Spolek pro Media Observatory: "Michal Zítko zřejmě půjde do vězení"   
26. 2. 2002 Demonstrace Pravé alternativy: Je to ta pravá alternativa pro českou politiku? Štěpán  Kotrba

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2003 Géniovia priemernosti - poučenia z nástupu fašizmu Peter  Greguš
7. 11. 2002 Ruská revoluce: O muži, který financoval Lenina Radek  Mokrý
21. 5. 2002 Nebylo lepší, když spolu soutěžily kapitalismus a socialismus (ne stalinismus)?   
5. 5. 2002 Karel Marx - svoboda a socialismus Willy  Brandt