19. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 11. 2002

Bůh stvořil NATO

Zatím anonymní "hnutí mladých křesťanů pro NATO" zaslalo Britským listům prohlášení, z jehož průvodního dopisu vyjímáme:

"Bůh stvořil NATO, jako ochránce všech, kteří vyznávají hodnoty naší společné víry. Jsme nenásilné hnutí, orientované na západní kulturu, kterou stále považujeme za vzor a příklad druhým národům. Nechceme nikomu nic vnucovat, nicméně je nutné důrazně čelit antiglobalistům a různým skupinám ve společnosti, kteří v NATO spatřují svého nepřítele. Pseudohumanismu a falešného volání po klidu zbraní využijí především ti, kteří chtějí ohrozit USA, jeho spojence a tím celou naší civilizaci. Nevoláme po krvi bezbožných nepřátel, nicméně připravujeme akce, které mohou ovlivnit proti NATU manipulované veřejné mínění. Zůstáváme jako hnutí v anonymitě do té doby, než bude zajištěna naše bezpečnost."

Plný text "křesťanského" prohlášení je níže:

Bůh, Boj, NATO

O krizi hodnot

V dnešní době krize hodnot slyšíme z mnoha úst Nepřátel zlé našeptávání o tzv. humanitě a zpochybňování vůdčí úlohy křesťanských národů nad pronárody, které bude Hospodin prosívat řešetem jejich šalebnosti. Toto falešné zlo ekumenismu travičů studní a lži papeže Jana Pavla II opovrhuje Slovem Písma kde se praví: a roztříštím je jednoho o druhého, otce i syny, budu bez soucitu bez lítosti bez slitování, až je budu ničit stejně jako nakrmím jejich vlastním masem jako moštem se opojí vlastní krví .

O falešné rovnosti "člověka" před Bohem

Není tomu tak, jak našeptává Nepřátel. Je národ vyvolený - USA a pronárody zatracené. Není "člověk", protože jak píše Písmo: Proklet budiž muž (= lži papež) který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. A právě oním tělem je rouhačské vzývání jednotlivce, protože není živého člověka bez Boha, není hodnot v pronárodech, neboť: Neuvědomují si, že se nosí s modlou vytesanou ze dřeva, že se modlí k bohu, jež je nemůže spasit a vyvoleným národem je Amerika a NATO je jejím kladivem, kladivem Hospodinovým, neboť což není mé slovo jako oheň , jako kladivo tříštící skálu?

O spravedlivé válce, NATO a Božím království

Nelitujme jejich obětí, všichni bez Slova božího, i ženy i děti jsou již dávno mrtvi v okamžiku zrození: Vyšel rozsívač rozsívat a když rozsíval padlo některé zrno podél cesty a přiletěli ptáci sezobali je. Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi. A když vyšlo slunce, spálilo je a protože nemělo kořen uschlo. jiné zase padlo do trní, trní vzrostlo, udusilo je a zrno nevydalo úrodu. A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla dávala úrodu a přinášela užitek třicetinásobný, i šedesátinásobný i stonásobný.

Kdo zabije zrna (= "člověka") ve špatné zemi je bez viny, neboť jsou již mrtvi a nikdy nevzejdou!!! Budiž požehnáno jeho zbraním, jež je spálí jako slunce. Více prostoru těm, kdož v očích Boha nesou násobný užitek (NATO + USA), protože s božím královstvím je to tak jako když člověk zaseje zrno do země.

Křesťané pro NATO, KPN 2002

                 
Obsah vydání       19. 11. 2002
19. 11. 2002 NATO se v Praze stane na nadcházející desetiletí nástrojem americké politiky
19. 11. 2002 MFD: "Bezkonkurenční George W. Bush"
19. 11. 2002 Vést válku proti Saddámu Husajnovi je správným morálním rozhodnutím
19. 11. 2002 Irák už "porušil rezoluci OSN"
19. 11. 2002 17. listopad, policejní oslava a národ tupců Milan  Valach
19. 11. 2002 Jak se bránit nezákonnému jednání ze strany policistů Michal  Bernard
19. 11. 2002 Snímkování cév u starších mužů by zachránilo množství životů
19. 11. 2002 Kult Holubové Aničky očima "nezatížené" generace Michal  Jurza
19. 11. 2002 Křesťané za mír: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů...
17. 11. 2002 OPH: Policie neoprávněně perlustrovala a zadržela studenta
18. 11. 2002 Právní rozbor: Odepření vstupu do ČR
18. 11. 2002 Liga lidských práv se připojuje ke zprávě Amnesty International
16. 11. 2002 Amnesty International, Londýn, české vládě: Neopakujte minulé chyby a respektujte svobodu projevu
18. 11. 2002 Milujeme NATO, anebo perlustrace v předsíni Vladimír  Myslík
18. 11. 2002 Bláboly ANTINATO aneb akce pro akci František  Roček
18. 11. 2002 Dvě rezoluce, USA a ti ostatní Zdeněk  Jemelík
19. 11. 2002 Bůh stvořil NATO
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě RSS 2.0      Historie >
19. 11. 2002 Bůh stvořil NATO   
11. 10. 2002 Chce vláda ČSSD poručit větru, dešti? Filip  Rožánek
18. 9. 2002 Hitler Eugen  Haičman
17. 5. 2002 Zpráva o nacionalistických, fašistických a rasistických aktivitách v ČR let 1999-2000   
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský
29. 4. 2002 V Evropě se znovu šíří antisemitismus   
28. 4. 2002 Případ Jean-Marie Le Pen: mohl by se fašismus stejným způsobem prosadit v Británii?   
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund
28. 3. 2002 Spolek pro Media Observatory: "Michal Zítko zřejmě půjde do vězení"   
26. 2. 2002 Demonstrace Pravé alternativy: Je to ta pravá alternativa pro českou politiku? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2002 Mein Kampf: Kdepak ses tu vzal, Adolfe? Radek  Mokrý
19. 1. 2002 Nestěžujte si, mohli byste jít do vězení Tomáš  Pecina
11. 1. 2002 Helsinský výbor amerického Kongresu kritizuje zákony o difamaci v ČR