9. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
dobový plakát, vyjadřující pocity německého obyvatelstva v Sudetech
9. 10. 2002

Před 64 lety probíhala okupace českého pohraničí

V těchto dnech před 64 lety došlo k postupnému záboru českého pohraničí. Po podpisu mnichovské dohody a přijetí mnichovského diktátu dne 30. 9. 1938, došlo k obsazování českých pohraničních území jako naplnění požadavku odstoupení území nacistickému Německu. Byla odstoupena Petržalka u Bratislavy, Polsko zabralo Těšínsko (později ještě menší části Oravy a Spiši, části jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi byly na základě vídeňské arbitráže včleněny do Maďarska). Československé republice tak bylo zabráno celkem 41.098 km2 s téměř 4 880 000 obyvateli, s více než jednou třetinou průmyslu, se všemi pohraničními pevnostmi, byly jí přerušeny nejdůležitější dopravní tepny atd. Odtržená území začala sdílet mocenské a legislativní prostředí okupačních zemí.

Mnichovská dohoda
z 29. 9. 1938
o odstoupení sudetoněmeckého území

Německo, Spojené království Velké Británie, Francie, Itálie se shodly se zřetelem k dohodě, jíž bylo vpodstatě dosaženo, o odstoupení sudetoněmeckého území, na těchto podmínkách a způsobech tohoto odstoupení...

 1. Vyklizování započne 1. října.
 2. Spojené království, Francie a Itálie se shodují v tom, že vyklizení bude provedeno 10. října, a to bez zničení jakýchkoli existujících zařízení a že československá vláda je za to odpovědná...
 3. Podmínky vyklizení podrobně určí mezinárodní výbor, složený ze zástupců Německa, Spojeného království, Francie, Itálie a Československa.
 4. Postupné obsazování převážně německých území německými oddíly započne 1. října. Čtyři územní úseky, označené na přiložené mapě, obsadí německé oddíly v tomto pořadí:
  • Římskou I označený úsek 1. a 2. října t.r.
  • Římskou II označený úsek 2. a 3. října t.r.
  • Římskou III označený úsek 3., 4. a 5. října t.r.
  • Římskou IV označený úsek 6. a 7. října t.r.
  Ostatní území převážně německého charakteru bude bez průtahu výše uvedeným mezinárodním výborem vytyčeno a do 10. října německým vojskem obsazeno.
 5. V paragrafu 3 uvedený mezinárodní výbor určí území, v němž se má provést lidové hlasování. Tato území budou až do skončení lidového hlasování obsazena mezinárodními formacemi...
 6. Konečné vymezení hranic provede mezinárodní výbor...
 7. Zavede se opční právo na přestup do sudetoněmeckých oblastí a pro vystoupení z nich...
 8. Československá vláda propustí do čtyř týdnů ode dne uzavření této dohody všechny sudetské Němce, kteří si toto propuštění přejí, ze svých vojenských a policejních svazků.
V téže lhůtě propustí československá vláda sudetoněmecké vězně, kteří si odpykávají tresty na svobodě pro politické přečiny.

Mnichov 29. září 1938
podepsáni Hitler, Daladier, Mussolini a Chamberlain

Mnichovská dohoda je citace z knížky: "Dějiny 20. století"(Jan Kuklík a Jan Kuklík), Praha 1995

                 
Obsah vydání       9. 10. 2002
8. 10. 2002 Donald Rumsfeld osobně vyjednával se Saddámem Husajnem
9. 10. 2002 Škola včera, dnes... a možná ještě zítra Darius  Nosreti
9. 10. 2002 Pražskému primátorovi: zajistěte bezpečnost dětí cestou do školy
9. 10. 2002 Před 64 lety probíhala okupace českého pohraničí Jaroslava  Čajová
9. 10. 2002 Zapomenuté pohraničí - zapomenuté osudy Jaroslava  Čajová, Josef  Bartoš, J.  Kouřil
9. 10. 2002 Český ostrůvek na Uničovsku v okupovaném pohraničí Josef  Bartoš
8. 10. 2002 Byla mezinárodní humanitární pomoc zpolitizována?
8. 10. 2002 Nobelova cena pro tři genetiky a tři fyziky
9. 10. 2002 "Vodca" to už asi nerozchodí Lubomír  Sedláčik
9. 10. 2002 Amerika: národ, který nechce jít do války
8. 10. 2002 Američané se už osm let snaží zabránit řešení irácké krize
9. 10. 2002 Jaká jsi, slovenská levice? Oskar  Krejčí
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
8. 10. 2002 Totalitarismus a síla osobnosti Eugen  Haičman
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL

Hitler a historie nacismu RSS 2.0      Historie >
9. 10. 2002 Před 64 lety probíhala okupace českého pohraničí Jaroslava  Čajová
9. 10. 2002 Zapomenuté pohraničí - zapomenuté osudy Jaroslava  Čajová, Josef Bartoš, J. Kouřil
25. 9. 2002 Al Gore taky spojil Bushe s Hitlerem   
18. 9. 2002 Hitler Eugen  Haičman
19. 8. 2002 Leni Riefenstahlová, Hitlerova propagandistka, se dožívá 100 let uprostřed kontroverze   
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
9. 5. 2002 Němci měli kolektivní odpovědnost za válečné zločiny Bořivoj  Čelovský
28. 4. 2002 Případ Jean-Marie Le Pen: mohl by se fašismus stejným způsobem prosadit v Británii?   
2. 4. 2002 Viníci a lokajové - kolektivní vina sudetských Němců Milan  Valach
29. 3. 2002 Dopis Václavu Havlovi: Co se nám stane, jestliže nesmíme ani číst knihy svých nejúhlavnějších nepřátel? Kalle  Hägglund
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"   
19. 2. 2002 Jak český premiér srovnal Arafata s Hitlerem   
12. 2. 2002 Mein Kampf: Kdepak ses tu vzal, Adolfe? Radek  Mokrý