5. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2003

Slováci a Česi v jednom štátnom útvare

Vzájomné vzťahy a stredoeurópsky priestor

V roku 1993 sa zvyklo hovoriť, že pre Čechov a Slovákov vytvoril rozpad Česko-Slovenska historicky novú situáciu -- od vzniku habsburského súštátia v roku 1526 to bolo údajne prvýkrát, čo sa nenachádzajú v jednom štáte.

Toto tvrdenie však treba trocha poopraviť. Habsburskú monarchiu (1526-1918) nie je asi správne považovať za jednotný štát počas celej doby jej trvania. V rôznych obdobiach mali jej súčasti rozličný štátoprávny status. A čo je celkom zaujímavé, v hĺadaní spoločných česko-slovensko/uhorských politických väzieb sa dá ísť ešte hlbšie do minulosti -- vrátiť sa napríklad k roku 1387, keď sa Zigmund Luxemburský stal uhorským kráĺom a začlenil Uhorsko do zväzku krajín ovládaných mocnou luxemburskou dynastiou.

Spoločnými česko-uhorskými panovníkmi do roku 1526 boli aj Albrecht Rakúsky, Ladislav Pohrobok a obaja Jagellovci. Oddelenie oboch korún za Juraja Poděbradského a Mateja Korvína tvorilo len krátke intermezzo. Navyše Matej Korvín veĺmi túžil stať sa aj českým kráĺom. Nakoniec sa mu to aj formálne podarilo a na pár rokov ovládal Moravu so Sliezskom.

Český interes o Slovensko a Slovákov

Expanzia smerom na východ (Uhorsko, Poĺsko) bola pre český štát v 13. -- 15. storočí prirodzená, pretože títo susedia boli menej vyspelí. Istú úlohu zohrala aj náhoda. Vhodne načasované vymretie uhorských dynastií. Neskôr v spojení menších stredoeurópskych štátov badať aj pokus ochrániť sa pred cudzími mocnosťami -- predovšetkým pred Osmanskou ríšou. Snaha o vzájomnú spoluprácu bola taká silná, že aj v čase stavovského povstania a detronizácie Habsburgovcov sa rebelujúce české, uhorské a rakúske stavy ponáhĺali v roku 1619 uzavrieť konfederáciu.

V modernej českej národnej politike (od začiatku 19. storočia) možno pozorovať obdobia zvýšeného záujmu o Slovensko, ale aj naopak -- jeho výrazný pokles. Počiatočné "krajinské vlastenectvo" sa obmedzilo na krajiny českej koruny. V období romantizmu a národného obrodenia pred rokom 1848 sa česko-slovenská jazyková blízkosť pociťovala dosť intenzívne. V druhej polovici 19. storočia sa však česká politika sústredila na budovanie vlastných mocenských pozícií v Predlitavsku -- k Slovensku sa vrátila, až keď bola dostatočne silná.

Aj za existencie Československa sa dajú vybadať obdobia, keď záujem českej verejnosti o Slovensko rástol, dvadsiate, šesťdesiate, sedemdesiate roky, a keď naopak klesal, napríklad osemdesiate roky. Prvá reakcia po roku 1992 bolo určité odmietnutie a úsilie preťať väzby so Slovenskom. Až nástupom Zemanovho a Špidlovho kabinetu nastal istý posun.

Česko-slovenské vzájomné ovplyvňovanie

Od 14. storočia môžeme cítiť silný český kultúrny vplyv na Slovensko. Je to aj dôsledok toho, že mnoho prvkov vtedajšej modernity sa k nám dostalo z Nemecka a Francúzska českým prostredníctvom. V 15. až 17. storočí tu bol aj nezanedbateĺný kolonizačný pohyb. V spojení s Českom, Rakúskom alebo Poĺskom videli uhorské stavy oporu pred tureckým nebezpečenstvom. Krajiny českej koruny sa zdali veĺmi vhodným partnerom -- bola tu aj istá kultúrna a jazyková spriaznenosť a nehrozila nijaká hegemónia silnejšieho partnera, ktorej sa Uhri vždy obávali.

Uhorské a české rody (predovšetkým z Moravy a Slovenska) boli dosť prepojené a od 14. storočia bolo štúdium v Prahe častým fenoménom v radoch privilegovaných vrstiev z územia Slovenska. Nie je asi náhoda, že kandidáti na uhorský trón, ktorých vnímali ako reprezentantov česko-uhorského spojenia, mali vždy najväčšiu oporu práve na Slovensku (Václav III., Žigmund, Ladislav Pohrobok, Ferdinand Habsburský). Až po Bielej hore prestali byť Česi (rozumej česká šĺachta) vnímaní ako rovnoprávni partneri a toto postavenie im uhorská politika nepriznala až do roku 1918. Pokiaĺ slovenská politika sa obmedzovala len na akési jazykové národovectvo či faktické disidentstvo, česko-slovenská jednota bola prijímaná veĺmi emotívne. No takmer vždy, keď sa stávala politikou praktickou -- s ambíciami skutočne riadiť osud Slovenska (štúrovské obdobie, tridsiate -- štyridsiate roky 20. storočia, vývoj po roku 1989), dochádzalo ku konfliktu s českými predstavami a pokusom o emancipáciu.

Vďaka blízkosti jazykov a značnému kultúrnemu českému rozmachu v 19. storočí na Slovensku bola prítomná výrazná orientácia na české krajiny. Slováci sa stali v skutočnosti bilingválnymi a bikultúrnymi (nie je to až také nezvyčajné -- podobný vzťah existuje na Ukrajine a v Bielorusku voči ruskej kultúre). Naopak to až tak neplatí. Hoci v skutočnosti česko-slovenské ovplyvňovanie nebol jednostranný proces, veĺa osobností s významným vplyvom na české dejiny pochádzalo priamo alebo nepriamo zo Slovenska (Vavrinec z Nedožier, Jesenius, Šafárik, Kollár, Masaryk, Hodža, Dubček, Husák, Kavan a pod.).

V 16. storočí sa na Morave usadilo veĺa Slovákov. Od roku 1945 sa do českých krajín presťahovalo asi viac než pol milióna Slovákov a tento pohyb na našu škodu dodnes trvá. Doteraz sa málo doceňuje fakt udržania českého písomníctva a husitskej tradície na Slovensku v 18. storočí na české národné obrodenie. Palacký (človek, ktorý dal Čechom koncepciu národných dejín) sa istý čas vzdelával práve v slovenskom protestantskom prostredí. Rudolfínska renesancia bola možná práve vďaka tomu, že Turci boli zastavení na južnom Slovensku atď.

Nielen Praha...

Nie je správne mnohé prirodzené väzby na Česko prerušovať násilne. Slováci by sa však mali zbaviť stále prítomného pocitu inferiority voči Čechom (a práve iba voči Čechom) a sústrediť sa na budovanie vlastných kultúrnych inštitúcií. Jednak z pohĺadu povedzme Brita či Nemca je miera slovenského ekonomického a civilizačného zaostávania za Čechmi zanedbateĺná, a jednak ten, kto stále sníva o Prahe, by si mal uvedomiť, že v našom okolí sa nachádzajú aj iné centrá, ktoré významom pre strednú Európu sú porovnateĺné s Prahou -- Budapešť, Viedeň, Krakov, Mníchov, Štajerský Hradec, Záhreb, Terst...

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       5. 2. 2003
5. 2. 2003 Colin Powell: "Saddám nesmí dostat ani pár dalších měsíců"
4. 2. 2003 Channel Four News: Exkluzivní rozhovor se Saddámem Husajnem
4. 2. 2003 Benn: Chci bránit válečné propagandě
4. 2. 2003 "Saddam Husajn nepřesvědčil"
4. 2. 2003 Britský labourista se zeptal Saddáma, zda má zbraně hromadného ničení
5. 2. 2003 Česká spořitelna má své klienty ráda Radek  Mokrý
5. 2. 2003 Už je to tady Jan  Čulík
5. 2. 2003 Objednali si "dopis osmi" na Bushovu podporu Američané sami? Josef  Brož
5. 2. 2003 Vysvědčení Jaroslav  Hutka
5. 2. 2003 Sdělení Petra Štěpánka, publicisty aneb Havlova krajina po bitvě
5. 2. 2003 Greenpeace pořádá mírový tábor v britských tancích
5. 2. 2003 Kulturní monitor: Čekání na Godota - aneb do mrtvol se nekope Štěpán  Kotrba
5. 2. 2003 Štěch kritizuje Sobotku: Reforma veřejných financí je pro odbory nepřijatelná
5. 2. 2003 Vláček už jede, Dzurinda se směje Lubomír  Sedláčik
5. 2. 2003 Slovenské komunálne voľby:
Kvadratúra kruhu, alebo ako vybrať najmenších zlodejov
Daniel  Krajcer
5. 2. 2003 Konvent EU: Jak bude vypadat Evropská unie zítra?
5. 2. 2003 Ako sme prišli, videli a ochutnali... Martin  Varholík
5. 2. 2003 Pánsky klub -- smola pre ľudí Martina  Nemethová
5. 2. 2003 NATO -- aliancia na konci svojho konca Zolo  Mikeš
5. 2. 2003 Slováci a Česi v jednom štátnom útvare Daniel  Šmihula
5. 2. 2003 Géniovia priemernosti - poučenia z nástupu fašizmu Peter  Greguš
4. 2. 2003 Pfizer v Týdnu: Láska na první pohled Radek  Mokrý
4. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví: Pfizer nabízí v ČR řadu svých léčiv za ceny vyšší než v Německu, Velké Británii a Francii... Radek  Mokrý
4. 2. 2003 Izolace v srdci Evropy Miloslav  Sova
4. 2. 2003 Rekordní počty britských uživatelů internetu přecházejí na broadband
4. 2. 2003 Německé zemské volby: zazvoní hrana sociální demokracii? Miroslav Václav Steiner
4. 2. 2003 Antievropeanismus Bushovy vlády nesdílejí normální občané
5. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

T. G. Masaryk a odkaz Republiky československé RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2003 Slováci a Česi v jednom štátnom útvare Daniel  Šmihula
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
27. 1. 2003 Koho na Hrad, that is a question... Ivo V. Fencl
25. 1. 2003 Domácí štěstí: jak probíhaly volby prvních československých prezidentů   
14. 1. 2003 PODIVEN: Manipulace s dějinami první republiky Věra  Olivová
10. 1. 2003 Devítihlavá saň česko-slovenské státnosti Štěpán  Kotrba
25. 10. 2002 Prezident jako rovnější mezi rovnými Josef  Trnka
20. 9. 2002 Pomníky mezi námi Marcela  Hutarová
19. 9. 2002 Budou se za rok za dva i ve Washingtonu před Masarykovým pomníkem válet ohryzky? Jaroslava  Čajová
21. 6. 2002 Čecháčkové Emil  Šíp
21. 6. 2002 TGM: Politiku rozumnou a poctivou Milan  Grus
10. 4. 2002 Benešovy dekrety, česká politika a pasti tradice Václav  Žák