Historik Vilém Prečan: Odcházím z vědecké rady ÚSTR

19. 8. 2010

Řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Danieli Hermanovi

19. srpna 2010

Vážený pane řediteli,

v dopise ze 14. srpna 2010, jehož přijetí jste mi včera potvrdil, jsem mimo jiné uvedl, že neodmítnu ani v budoucnu ústavu žádnou službu, budu-li o ní požádán. Zároveň jsem však podotkl, že jsem rozhodnut se s ústavem zcela rozejít, jestliže by v něm měli natrvalo zůstat lidé typu tzv. neustrčených, pro které se stal ústav jen dobrým bydlem, a přitom ho svým vystupováním rádoby lidí "víry pravé" jen diskreditují v očích zainteresované veřejnosti.

Co je to Nečas za katolíka, že se paktuje s takovými lidmi?

19. 8. 2010 / Boris Cvek

Stále jsem čekal na vyjádření samotného Nečase k Jochově případu a konečně jsem se dočkal. Jsem však velice zklamán. ZDE

Nečas by měl jasně říci, které názory Romana Jocha (zejména v oblasti lidských práv, protože v té oblasti má Joch premiérovi radit) považuje za inspirativní a existují-li podle něj také nějaké Jochovy názory, které do politické kultury západní civilizace 21. století prostě nepatří.

Joch se může stát pro ODS, která už je i tak ve fatální krizi a které hrozí odsunutí k bezvýznamnosti ze strany pánů Kalouska a Schwazenberga, poslední ránou.

Chválím Romana Jocha

19. 8. 2010 / Lukáš Lhoťan

Osobně bych se rád vyjádřil k poradci premiéra Nečase Romanu Jochovi za jeho veřejnou obhajobu práv českých muslimů na svobodný náboženský život a výstavbu mešit. Přes skutečnost, že z mnoha názory pana Romana Jocha nesouhlasím, musím ocenit, že jeho postoj vůči muslimům ukazuje zásadní rozdíl oproti jiným kritikům muslimů a islamofobům.

Podpora Romanu Jochovi, budoucímu poradci předsedy vlády

19. 8. 2010

Je načase se [nepřátelům společnosti], jimž umožňuje jejich projevy publikovat a manifestovat demokratický režim -- který ohrožují -- postavit a začít krok za krokem napravovat důsledky jejich zhoubného počínání.

tisková zpráva Konzervativní strany

Praha 19. srpna 2010

Konzervativní strana s uspokojením přijala zprávu, že se ředitel Občanského institutu pan Roman Joch má stát poradcem premiéra pro oblast lidských práv a zahraniční politiku. Je to -- po otevřeném vyslovení podpory III. odboji, jmenovitě pak skupině bratří Mašínů, a uznání oprávněnosti bojovat proti komunistické totalitě se zbraní v ruce -- další příslib toho, že je naše vláda rozhodnuta postavit se otevřeně proti levici a její chybné, občanským svobodám nepřátelské politice.

Neprokázané propagandistické obvinění z Konzervativní strany

19. 8. 2010

V tiskové zprávě Konzervativní strany se píše: "Pokřik vychází od stejných lidí, kteří se stavěli proti umístění stanice protiraketové obrany armády USA na našem území, proti pevné vazbě s našimi spojenci, tedy od těch, kteří byli ovlivňováni ruskými agenty." Žádná spojitost protiradarového hnutí s ruskými agenty nebyla prokázána, jedná se o neprokázané propagandistické tvrzení, míní Petr Břeň.

Boris Cvek: Jsem proti Jochovi a byl jsem pro americký radar v ČR

19. 8. 2010 / Boris Cvek

V tiskové zprávě Konzervativní strany se píše: "Pokřik vychází od stejných lidí, kteří se stavěli proti umístění stanice protiraketové obrany armády USA na našem území, proti pevné vazbě s našimi spojenci, tedy od těch, kteří byli ovlivňováni ruskými agenty." Žádná spojitost protiradarového hnutí s ruskými agenty nebyla prokázána, jedná se o neprokázané propagandistické tvrzení, míní Petr Břeň.

Boris Cvek k tomu dodává: K tomu mohu pouze dodat, že jsem se jako jeden z prvních jasně vyjádřil proti nominaci Romana Jocha do role premiérova poradce a zároveň jsem v Britských listech vždy dával najevo svou podporu vybudování radarové základny USA na území ČR a dlouhodobě také patřím ke stoupencům NATO a těsné transatlantické vazby (takové hodnoty ostatně vyznával i bývalý šéf ČSSD Miloš Zeman a nejsou tedy omezeny nutně jen na pravičáky nebo konzervativce, tím méně na ultrakatolické fašisty z Konzervativní strany).

Newsweek: Nejlépe se na světě žije ve Finsku, ČR je globálně nejlepším místem pro sex

19. 8. 2010

Americký zpravodajský týdeník Newsweek sestavil žebříček kvality života v jednotlivých zemích světa podle stavu zdravotnictví, školství, ekonomiky a politiky.

V žebříčku vévodí skandinávské země. USA je na 11. místě, Velká Británie na 15., Česká republika na 25. místě; ČR je druhou nejlepší postkomunistickou zemí, za Slovinskem. Polsko je na 29. místě, Slovensko je na 30. místě, Maďarsko je na 33. místě.

Ve školství je ČR na 18. místě, ve zdravotnictví na 26., v kvalitě života na 28., v ekonomickém dynamismu na 37. a v politickém prostředí na 20. místě.

Jak už to ale u takových statistických žebříčků bývá, některé výsledky se zdají být hodně sporné. Tak například podle Newsweeku se Česká republika umístila ohledně kvality politického prostředí o hodně vepředu před Británií, je na 20. místě, zatímco Británie na 33. místě...

Podle týdeníku Newsweek je ČR globálně nejlepším místem pro sex: "Podle průzkumu globálního sexu od firmy Durex, výrobce kondomů: "Češi praktikují sex tak často jako Francouzi, začínají s pohlavním životem tak brzo jako Holanďani a obávají se pohlavních nemocí tak málo jako Italové."

Žebříček vypadá takto:

Jak pochopit americký úpadek

19. 8. 2010

Podobně jako letní horko, obavy z hrozícího amerického úpadku doléhají dnes na Washington, píše Michael Hirsh v týdeníku Newsweek. "Američané se nespokojí s tím být na druhém místě," vykřikoval prezident Obama na jednom politickém shromáždění v srpnu 2010. Jenže Spojené státy jsou na jedenáctém místě. Pokračuje nejhorší recese od třicátých let a války v Afghánistánu a v Iráku.

Prezident Obama se nyní zaměřil na zlepšování školství. Ve školství jsou Spojené státy na 12. místě. "Země, která bude mít lepší školský systém než my, nad námi zítra zvítězí," varovala americká ministryně školství Arne Duncanová. To není jen rétorika. Z nedávné studie firmy McKinsey and Co., vyplývá, že rostoucí propast v kvalitě vzdělávání mezi USA a jinými čelnými zeměmi "vyvolává ekonomický ekvivalent trvalé celostátní recese".

ČeskoSlovensko má talent. A vždycky ho mělo!

19. 8. 2010 / Bohumil Kartous

Viděl jsem kdysi v nějakém retrospektivním pořadu ČT moc zajímavý záznam někdy ze sedmdesátých nebo raných osmdesátých let. Jednalo se o "chvilku poezie". Dva mladí a na první pohled velmi nadějní herci recitovali s budovatelským nadšením budovatelskou báseň (už si nevzpomínám na slova či autora). Obsah byl, s určitým odstupem, dost pitomý, nicméně výkon herců, jakkoliv se podílel na pitomosti pořadu, byl výborný. Pokud bych neznal historicko politický kontext, který je zdrojem pitomosti jakéhokoliv takového spektáklu, nevěděl, že ti lidé to dělají kvůli svému vlastnímu zájmu, nikoliv z přesvědčení, myslel bych si, že spějeme ke společnosti, v níž se jedinec touží obětovat pro společnost ve vrcholném stádiu historického materialismu.

Jan Bohdal odstoupil z funkce člena Rady České tiskové kanceláře

19. 8. 2010 / Jan Bohdal

tiskové prohlášení

Po zvážení všech okolností a s ohledem na níže popsané důvody jsem ve čtvrtek 19. srpna 2010 odstoupil z funkce člena Rady České tiskové kanceláře, do které jsem byl zvolen usnesením č. 1168 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 1. dubna 2009. Důvodem mého odstoupení jsou nedostatky ve fungování tohoto orgánu, pro jejichž řešení není za strany členů Rady ČTK žádná vůle, a to přes opakovaná upozornění z mé strany.

Roman Joch jde s dobou

18. 8. 2010 / Jan Keller

Rozhodnutí jmenovat Romana Jocha poradcem premiéra Nečase pro lidská práva mnohé doslova šokovala. Poukazují na dlouhou řadu jeho názorů, které skandálním způsobem upírají celým kategoriím lidí nejen práva politická a sociální, ale ve svém důsledku i základní práva občanská.

Premiérovým poradcem pro lidská práva se stal lékař, který obhajuje mučení a propaguje jeho legalizaci

18. 8. 2010 / Jakub Rolčík

Skutečnost, že poradcem premiéra Nečase pro lidská práva byl jmenován Roman Joch, by měla rozeznít alarmy ve všech českých organizacích, které se lidským právům věnují; a v centru českého Červeného kříže nejspíš také. Roman Joch totiž, jakkoli vystudoval medicínu a používá titul MUDr., obhajuje mučení a vystupuje ve prospěch jeho legalizace. Britské listy o jeho postojích, které prezentoval na veřejném vystoupení v Olomouci, informovaly 22. února 2008.

Důsledek "politické a intelektuální impotence"

18. 8. 2010 / Bořivoj Horský

Možná si už někteří čtenáři všimli v zmiňovaném článku Romana Jocha "Proč demokracie zanikne", kde si hraje na sókratovský dialog (aniž by zjevně nějaký četl nebo alespoň pochopil), jak zmiňuje "přechodné a krátké období pravicové diktatury"...podívejme se do cca 4 roky starého článku páně Jocha ("Gentleman a demokracie") a poznáme, stejně jako v jeho článcích velebících Franka, Salazara bo Pinocheta, o čem pan nastávající poradce tajně sní...

Ghetto bezdomovců

18. 8. 2010 / Fabiano Golgo

Plán člena pražského městského úřadu Jiřího Janečka vyčistit Prahu od bezdomovců dostal zelenou. Jako bývalý šéfredaktor časopisu Nový Prostor, který prodávají bezdomovci (a také jako někdo, kdy byl nedávno nucen přežívat po mnoho týdnů na ulici) jsem velmi dobře seznámen s problematikou bezdomovců. A mohu varovat, že tento projekt se nepovede. Potíž totiž je, že nikdo nebere v úvahu psychologii bezdomovců.

An English version of this article is in CLICK HERE

Koncentrační tábor pro nepřizpůsobivé občany -- poslední dárek ODS pro Pražany

18. 8. 2010

Tisková zpráva Strany zelených v Praze ze dne 18. srpna 2010

Pražští zelení sledují se znepokojením plán Rady hl. m. Prahy na vytvoření koncentračního tábora pro nepřizpůsobivé občany. 17. 8. 2010 Rada schválila Akční plán problematiky bezdomovectví pro období 2010 až 2013, po jehož vyhodnocení by měla vzniknout dlouhodobá koncepce pro řešení tohoto problému.

Muslimské sdružení Libertas systematicky hlásá toleranci a demokracii

19. 8. 2010 / Lukáš Lhoťan

Velice mně pobavila reakce Lukáše Petříka, předsedy Mladé pravice a žáka Romana Jocha, na tiskové prohlášení našeho občanského sdružení a jeho "odhalení" o kolegovi z předsednictva Libertas Lukáši Větrovcovi. Kdyby nebylo Větrovcova názoru použito Lukášem Petříkem k snaze o očernění našeho sdružení, nemělo by cenu ani na jeho srdceryvný výlev reagovat.

Britský generální prokurátor ukončí spekulace ohledně smrti dr. Davida Kellyho

19. 8. 2010

Dominic Grieve, britský generálníprokurátor dal najevo, že je připraven zasáhnout v kontroverzi ohledně smrti zbrojního experta dr. Davida Kellyho. Přiznal, že ti, kdo pochybují o jeho sebevraždě, "možná mají pravdu".

Grievovy výroku naznačují, že je pravděpodobné, že se bude konat plné vyšetřování, v jehož rámci by zřejmě byli Tony Blair, jeho tiskový poradce Alastair Campbell a další vysocí činitelé Labouristické strany veřejné vyslýcháni. Avšak britský generální prokurátor uvedl, že než zažádá o takové slyšení, musejí mu být předloženy přesvědčující důkjazy, že dr. Kelly nespáchal sebevraždu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Šéf společnosti Google: Opravdu mám obavy ohledně dnešní facebookové generace

19. 8. 2010

Eric Schmidt, generální ředitel společnosti Google, vydal vážné varování ohledně obrovského množství osobních informací, které lidé zveřejňují na internetu. Dodal, že mnozí z nich budou v budoucnu nuceni si změnit jméno, aby unikli své minulosti na internetu.

"Nejsem si jist, že společnost dobře rozumí tomu, co se stane, když všechno bude k dispozici, všichni to budou vědět a bude to zaznamenáno všemi na věčné časy," řekl. "Musíme o těchto věcech začít jako společnost uvažovat."

Zákazníci jsou pro banky v ČR prostě oběti k oškubání

19. 8. 2010 / Jan Stejskal

Se zájmem jsem si přečetl článek "Nejsou bankovní poplatky jako bankovní poplatky" od Patrika Nachera včetně odkazů na analýzu hospodaření čtyř největších bank bez započítání vlivu poplatků. Jsou to velmi pozoruhodná čísla, která bezesporu opravňují k závěru, že klient zmíněných bank slouží především jako objekt oškubání. Vyplývá z nich totiž, že bez poplatků (nebo bez jejich redukce na přijatelnou míru) by bankám rozhodně nehrozil žádný kolaps. Pozoruhodné je na těch číslech i to, že se u zmíněných bank poplatky nijak zásadně neliší a že tedy lze dokonce předpokládat nějakou formu dohody, i když pro ni třeba přímé důkazy chybí, píše Jan Stejskal.

Kudla do zad malým podnikatelům, ale i zákazníkům

19. 8. 2010 / Jiří Baťa

Nečasova vláda se chystá (podle HN z 18. srpna) zrušit zákon, jenž upravoval dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi hypermarkety a drobnými podnikateli, především českými zemědělci. Tyto záměry jsou souhrnem dohody koaličních partnerů, jmenovitě ministra financí Kalouska (TOP 09), ministra průmyslu a obchodu Kocourka (ODS) a ministra zemědělství Fuksy (ODS), tedy 2:1 pro ODS. Jejich důvody jsou z obecného pohledu sice irelevantní, zato zcela jasné z pohledu zájmu o posílení vlivu v oblasti silných mezinárodních obchodních řetězců. Jako sláma z bot z toho kouká špatně utajovaný tlak supermarketových lobbistů.

Devět z deseti Němců požaduje jiný hospodářský systém

19. 8. 2010

< "Ať jde kapitalismus do prdele!". Nápis na zdi domu v Bavorsku. "Většina Němců má stejný názor," píše pod obrázkem týdeník Der Spiegel.

Jsou to pozoruhodná čísla, píše německý týdeník Der Spiegel: 88 procent Němců si přeje "nový ekonomický pořádek". Kapitalismus podle nich nezajišťuje ani "sociální rovnost ve společnosti", ani "ochranu životního prostředí", ani "nezachází odpovědně se zdroji".

Tak kdo je odpovědný za státní dluhy?

19. 8. 2010

Kdyby jedině "správní politici" si v poslanecké kantýně dávali grilovaná nemluvňata, někteří publicisté by to určitě dokázali zdůvodnit a obhájit. A tak nevím, kdo si z nás dělá legraci, píše Josef Mezihorák.

Pan Kalousek před volbami rozesílal poštovní poukázky, abychom zaplatili asi 120.000 Kč, které jsme my obyčejní lidé "prožrali". Nyní pan Žák v reakci na článek pana M. Škabrahy "Není žádný státní dluh" nechtě popírá tvrzení pana Kalouska a současně nám sděluje, že nějaká Česká republika uzavírala jakési smlouvy, dávala přísliby něco platit různým subjektům, vystavovala směnky, obligace, státní záruky za soukromé úvěry atd. Viz doslovné tvrzení pana Žáka:

Staré dobré Rakousko?

19. 8. 2010 / František Řezáč

V návaznosti na glosu Josefa Brože o Pamětech komorníka bych si dovolil doporučit všem nostalgikům, amatérským i placeným velebitelům starého Rakouska a jeho stařičkého mocnáře dvě knihy rakouské historičky Brigitte Hamann, které jsou u nás k mání v originále i dobrém překladu: Hitlerova Vídeň a Bertha von Suttner, život pro mír. Další informace ZDE

Co neřekl Čech

19. 8. 2010

I tend to get slightly annoyed by people who are awestruck by us foreigners being able to speak English fluently or even eloquently (as Hans Teeuwen, I'm Dutch). In England, foreign languages might not be one of the strongholds of education, but in Europe it's a bit different. In the Netherlands for instance, you grow up watching English (and German and French) programmes on TV, so you're brought up hearing other languages. Also, as our country is not all that big, you have to learn some foreign languages if you want to go places.

Tak trochu mně jdou na nervy lidi, na které dělá tak velký dojem, že my cizinci umíme mluvit anglicky plynně nebo dokonce výřečně (stejně jako komik Hans Teeuwen, jsem Holanďan). V Anglii nejsou cizí jazyky jistě zrovna v centru vzdělávání, ale v Evropě je to jiné. Například v Holandsku se od dětství díváte na televizi na pořady v angličtině (a v němčině a ve francouzštině), takže s cizími jazyky vyrůstáte. A kromě toho, naše země zase není tak velká (má 20 milionů obyvatel, pozn. red.), tak se musíte naučit cizí jazyky, jestliže se chcete někde prosadit.

Z diskuse pod článkem v deníku Guardian o tom, že na právě probíhajícím festivalu v Edinburku vystupuje v angličtině množství komiků z nejrůznějších evropských zemí.

Dmitrij Medveděv nechal zakázat v Moskvě večerní prodej vodky

19. 8. 2010

Městské úřady v Moskvě oznámily zákaz prodeje tvrdého alkoholu od 22 hodin do 10 hodin dopoledne. Je to nejnovější pokus úřadů zasáhnout proti rozšířenému alkoholismu v Rusku.

Průměrný Rus vypije každý měsíc půldruhého litru čistého alkoholu. Umírá na to půl milionu lidí ročně a je to hlavním faktorem při poklesu počtu obyvatel v Rusku. 51 procent vodky se podle odhadů vyrábí na černém trhu. Na venkově se tajně destiluje samohonka, funguje tam jako alternativní měna.

Požadavky Pentagonu na čínskou armádu jsou nesplnitelné, varují vědci

19. 8. 2010

Spojené státy si stěžují, že tajnůstkářství čínské armády může vést k "chybným prognózám", avšak experti varují, že Čína nemůže přijmout požadovanou míru otevřenosti

Čínská armáda nemůže přijmout požadavky Washingtonu na otevřenost, varovali tento týden odborníci v Pekingu poté, co analýza amerického ministerstva obrany si stěžovala, že čínská armáda svým tajnůstkářstvím "zvyšuje potenciál pro neporozumění a pro chybné prognózy".

Odpalovací kontejner Dong Feng  DF-21C na přehlídce

ANALÝZA

Jak Američané mystifikují sami sebe: Čína nedisponuje protilodní balistickou střelou

19. 8. 2010 / Štěpán Kotrba

Pokrok ve vědě a technice tvoří sny. Technologie je jako kouzelný střevíček. Možná se jednoho dne objeví technologie, kterou lidstvo nezvládne řídit, a zničí nás všechny. Přesto lidstvo vždy platí poplatky dopředu za hledání novějších a lepších technologií.

bývalí plukovníci Čínské lidové armády, Qiao Liang a Wang Xiangsui:
Neomezená válka - Úvahy o válce a taktice v éře globalizace
1999, PLA Literature and Arts Publishing, Peking

Zpráva Pentagonu "China Military Power Report 2010", ketrou mají Britské listy k dispozici, varuje před zvýšením vojenských kapacit Číny, zejména s ohledem na americké zájmy při udržení prozápadního systému na Tchajwanu. Američtí vojensko-zpravodajští analytici už několik měsíců bijí na poplach. Důvodem je údajná existence balistické rakety použitelné proti americkým letadlovým lodím. Chloubě impéria. Skrytým důvodem americké paniky je ale nejspíše uměle mediálně zesilovaná potřeba Raytheonu a dalších zbrojních výrobců získat další astronomické prostředky z amerického vojenského rozpočtu na příští rok. USA se tak budou bránit proti hrozbě, která nejspíše neexistuje. Ale mohla by... Možná...

Úporná nenávist vůči muslimům, šířící se z KDU-ČSL v Mladé Boleslavi, je deprimující

18. 8. 2010 / Lukáš Lhoťan

Jakmusí být každému čtenáři zjevné, písemné projevy představitelů KDU-ČSL v Mladé Boleslavi jsou směřovány záměrně proti muslimům, a to jak k těm kteří se aktuálně přistěhovali, místním konvertitům, tak těm, kteří se teoreticky mohou někdy přistěhovat. Je tedy zřejmé, že tyto osoby uvažuji ve vztahu k muslimské komunitě, jak i jednotlivcům, konfliktně. Hovoří o tom, že jsou s nimi v konfliktu. A označuji VŠECHNY muslimy za zlo a nebezpečí.

Epopej v Moravském Krumlově může patřit Praze

19. 8. 2010

tisková zpráva Suverenity -- bloku Jany Bobošíkové

Suverenita -- blok Jany Bobošíkové přednesla na tiskové konferenci řešení umístění Slovanské epopeje a zároveň naplnění podmínky Alfonse Muchy. Tiskové konference se zúčastnil rovněž starosta Moravského Krumlova Ing. Jaroslav Mokrý, který toto řešení bezvýhradně podporuje. "Ponecháme dílo Alfonse Muchy v Moravském Krumlově, postaráme se ale o to, aby zámek přešel do vlastnictví hlavního města Prahy. Praha tak bude vlastníkem objektu, který bude i nadále sloužit k stálé expozici tohoto mimořádného díla, které je nutné neprodleně prohlásit národní kulturní památkou, což se doposud nestalo, a to je ostuda," uvedla Jana Bobošíková.

Jochův dialog Spejbla a Hurvínka

18. 8. 2010 / Adam Votruba

Článek Romana Jocha s názvem "Proč demokracie zanikne" může být ukázkou toho, jak si sókratovský dialog představuje demagog. Autor zjevně podstatu takového dialogu nepochopil a proto jej ani nedokáže napodobit.

Nepochopení Sókrata samozřejmě nediskvalifikuje Romana Jocha na post poradce pro lidská práva, jeho názory ovšem ano, neboť jsou v rozporu se smyslem samotné instituce lidských práv.

Je dobře, že tento a další články na Britských listech upozorňují na kontroverzní názory Romana Jocha. Mě osobně zaujal na kritizovaném Jochově textu jeden detail, který Jiří Baťa nezmínil. Roman Joch označuje svůj text za sokratovský dialog, ale k této formě má jeho dílo velmi daleko. Je to patrné už od místa, kdy učitel usazuje žáka slovy: "Já jsem učitel a ty žák, já tady kladu otázky a ty odpovídáš." Vzhledem k tomu, že dialog je veden jako běžné zkoušení žáka učitelem, bylo by snad případnější přirovnání k nejstarším dialogům Spejbla a Hurvínka. (Tím nijak nechci snižovat klasiku českého humoru.)

Nejsou bankovní poplatky jako bankovní poplatky

18. 8. 2010 / Patrik Nacher

Nečiň druhému to, co nechceš, aby dělal tobě. Tak zní stará pravda. A jak souvisí s bankami a jejich poplatky? Z určitého úhlu pohledu celkem výrazně. Bankovní poplatky lze podle "původu" svého vzniku (k tomu se ještě vrátíme) zjednodušeně rozdělit do dvou základních skupin -- poplatky, které primárně slouží jako plánovaný zdroj výnosů banky a poplatky, které mají do značné míry regulovat chování bankovních klientů.

Laik žasne, odborník se diví

17. 8. 2010 / František Řezáč

Železnici z Chebu do Plzně znám už od dětských let, kdy jsem tudy cestoval k babičce. Později to byly pravidelné týdenní cesty do internátu průmyslovky. Všechny zastávky jsem znal podle jmen i vzhledu už jako kluk. I po přestěhování do Plzně v roce 1972 to byla a je trať, po níž cestuju nejčastěji a rád. Její nejkrásnější úsek mezi Stříbrem a Planou připomíná umístěním v divokém skalnatém údolí trati ve Skalistých horách či ve Švýcarsku.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za červenec 2010

3. 8. 2010

V červenci 2010 přispělo finančně na Britské listy 234 osob celkovou částkou 57307.45 Kč. Příjem z reklamy byl 4000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.7. 2010 částku 324 934.53 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 2041,81 euro. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že na nedávno zveřejněnou prosbu o finanční podporu reagovali během několika týdnů darováním celkové částky více než půl milionu korun. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.