Koncentrační tábor pro nepřizpůsobivé občany -- poslední dárek ODS pro Pražany

18. 8. 2010

Tisková zpráva Strany zelených v Praze ze dne 18. srpna 2010

Pražští zelení sledují se znepokojením plán Rady hl. m. Prahy na vytvoření koncentračního tábora pro nepřizpůsobivé občany. 17. 8. 2010 Rada schválila Akční plán problematiky bezdomovectví pro období 2010 až 2013, po jehož vyhodnocení by měla vzniknout dlouhodobá koncepce pro řešení tohoto problému.

Jako jedno z opatření zde byl představen právě záměr na zřízení centra pro nepřizpůsobivé občany na okraji Prahy, do kterého by měli být sváženi bezdomovci, kteří nevyužijí služeb některého ze stávajících zařízení.

Iva Kotvová, zastupitelka hl. m. Prahy za SZ k tomu říká: "Strana zelených s tímto záměrem zásadně nesouhlasí. Vyzýváme radního Jiřího Janečka (ODS), doposud zodpovědného za sociální oblast, aby tento záměr z Akčního plánu vyřadil a aby do konce svého volebního období již nepodnikal žádné kroky vedoucí ke zřízení bezdomoveckého tábora."

"V tomto pojetí jde o vytváření ghetta na okraji města, namísto toho, aby se problém řešil na místě, kde reálně vzniká a existuje. Správnou cestou by bylo například posílením sítě center pomoci. Do řešení problému je také zapotřebí více zapojit městské části, které se odpovědnosti nemohou zříkat tím, že problém vyvezou za své hranice. Naopak za přínos plánu považuji program prevence proti vystěhování a věřím, že to bude jeden z prvních kroků, které radnice bude realizovat. Tento nástroj se osvědčil v jiných evropských metropolích a je mnohem levnější než vracení bezdomovců do normálního života," uvádí zastupitelka hl. m. Prahy a lídryně Strany zelených pro komunání volby Petra Kolínská.

Zdá se, že pražský magistrát obchází duch bezpečnostní firmy ABL. Nejprve se před parlamentními volbami objevily v ulicích bojůvky této agentury, kterou vlastní rodina vysokého představitele Věcí veřejných Víta Bárty. Jejich hlídky za miliony korun měsíčně z obecní pokladny "dohlížely" na území Prahy 10, odkud měly vyhánět bezdomovce. Nyní pražský magistrát, který je zcela ovládaný ODS, navrhuje vytvořit koncentrační tábor pro bezdomovce na okraji města.

"Nemohu se ubránit dojmu, že místo pomoci pro osoby bez domova a snahy o jejich návrat do běžné společnosti přichází pražská ODS s plány na jejich definitivní vyčlenění. Jejich koncentrace do jednoho místa nic jiného nepřinese. Zelení prohlašují, že v příštím volebním období prosadí v Radě hl. m. Prahy politiku, která opustí represi jako základní způsob 'řešení' problému bezdomovectví," prohlásila Ivana Cabrnochová, zastupitelka SZ v Praze 10.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 18.8. 2010