Co neřekl Čech

19. 8. 2010

I tend to get slightly annoyed by people who are awestruck by us foreigners being able to speak English fluently or even eloquently (as Hans Teeuwen, I'm Dutch). In England, foreign languages might not be one of the strongholds of education, but in Europe it's a bit different. In the Netherlands for instance, you grow up watching English (and German and French) programmes on TV, so you're brought up hearing other languages. Also, as our country is not all that big, you have to learn some foreign languages if you want to go places.

Tak trochu mně jdou na nervy lidi, na které dělá tak velký dojem, že my cizinci umíme mluvit anglicky plynně nebo dokonce výřečně (stejně jako komik Hans Teeuwen, jsem Holanďan). V Anglii nejsou cizí jazyky jistě zrovna v centru vzdělávání, ale v Evropě je to jiné. Například v Holandsku se od dětství díváte na televizi na pořady v angličtině (a v němčině a ve francouzštině), takže s cizími jazyky vyrůstáte. A kromě toho, naše země zase není tak velká (má 20 milionů obyvatel, pozn. red.), tak se musíte naučit cizí jazyky, jestliže se chcete někde prosadit.

Z diskuse pod článkem v deníku Guardian o tom, že na právě probíhajícím festivalu v Edinburku vystupuje v angličtině množství komiků z nejrůznějších evropských zemí.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 19.8. 2010