Jochovy "Hodiny občanské nauky", aneb svoboda slova versus vymývání mozků

18. 8. 2010 / Jiří Baťa

Chci rovněž reagovat na článek Romana Jocha "Proč demokracie zanikne". Z pohledu Listiny základních práv a svobod je dnes každému dopřáno vyjádřit své názory (už ne vždy však umožněno je publikovat). Roman Joch měl to štěstí, že se mu podařilo obojí. Snad tomu pomohl i ten demagogický, protidemokratický obsah článku, který vyvolal jistě neobyčejný zájem.

Nevím, z jakých pohnutek, jakého poznání či přesvědčení píše R. Joch takto zvrácené představy. Má-li to být pojato jako sci-fi (i když není známo, že by byl spisovatelem sci-fi, ani satirikem) prosím, ale jako ředitel Občanského institutu (dnes mj.), který má jisté humánní poslání, založené či vycházející z principu demokracie, je jeho "písemnictví" nepochopitelné. Nevím, zda to byl jeho záměr (pak by to byly zvrácená provokace), ale článek čtenáře zaujal. Nemyslím, že pro jeho kvalitu a racionální obsah, spíše pro jeho provokativní a zcestný obsah.

O to více je zarážející, že člověk s takovými názory (nebo předsudky?) má vykonávat funkci poradce premiéra P. Nečase, který si jej osobně vybral. Co vedlo P.Nečase k volbě tohoto člověka? Jaké má o něm mínění, jestliže se vyznává z antidemokratických tendencí? Či je mu snad právě tímto sympatický? Má to znamenat, že Jochovy zvrácenosti jsou mu imponující?

Joch obsah svého článku zasadil do roku 2110, tedy za sto let od dnešních dnů, do prostředí školy středního stupně. To jenom dokazuje jeho licoměrný záměr nebo ideu, aby se zřejmě takto (v nejbližší budoucnosti) přednášely témata v hodinách Občanské nauky (či jak se to dnes nazývá). Byť v úvodu je poznamenáno, že se jedná o formu sokratovského dialogu, jeho demagogický (ne-li nebezpečný) obsah je nepochybný. Je totiž známo, že dnešní mládež, resp. mladí lidé velmi často a snadno podléhají jistým vlivům, tendencím a náladám. Především v kulturní a společenské oblasti, avšak nezřídka se projevují i v oblasti politického prostředí. Vliv jeho názorů (či pohnutí mysli) by mohlo mít neblahé následky. Pokud by se, nedej bože, měly ujmout jako jistá vize budoucnosti, pak by takové pojednání mohlo být zneužito jako vhodné vymývání mozků mládeže a mladých lidí. Stačí připomenout předvolební aktivitu s bábou a dědkem a vidíme, jak málo stačí k tomu, aby se vyvolala potřebná hysterie.

Jestliže by se dnes měly mediální cestou šířit podobné názory či myšlenky (což nelze vyloučit), není také vyloučeno, že se mohou uchytit v jistých vrstvách mládeže stejně tak, jak tomu bylo s extravagantími piercingy, tetováním, ale i sprejerstvím, sqatterstvím či jinými novotami současnosti. Nepochybně je to celosvětový trend, ovšem není zdaleka tak nebezpečný, jako eventuální šíření Jochovy "hodiny občanské nauky". Nad osobou R. Jocha by se měl P. Nečas velmi zamyslet, není to totiž ideální poradce nejen z pohledu oblasti lidských práv a zahraničí, které bude mít nebo má pan Joch na starosti, ale i z pohledu celospolečenského. Už tím, že jeho vize o demokracii a demokratickém řízení státu jsou apolitické,pochybné, zcestné a proto i nebezpečné.

Důkazem nesouhlasu s ustanovením R. Jocha jako poradce premiéra vlády, možná i pod vlivem jeho článku či jiných jim známých důvodů je, že Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ ProAlt svolává demonstraci proti jmenování Romana Jocha do funkce poradce premiéra pro zahraniční politiku a lidská práva. Ze svého místa, bez přímé účasti, se k demonstraci připojuji.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 18.8. 2010