KDU-ČSL nikomu svatou válku nevyhlašuje

17. 8. 2010

Prohlášení administrátora internetových stránek KDU-ČSL Mladá Boleslav

V tiskové zprávě Libertas Independent Agency o.s., kterou zveřejnily Britské listy dne 16. srpna 2010, stojí: "některé místní organizace této strany otevřeně prohlašují za hlavní bod svého programu "svatou válku" proti českým muslimům (například KDU-ČSL Mladá Boleslav, Mladí křesťanští demokraté)," píše Václav David.

Proti tomu se musím, jako administrátor internetových stránek KDU-ČSL Mladá Boleslav ohradit. Veškeré příspěvky na internetových stránkách jsou buď mé autorské texty, nebo prošly mým redakčním zpracováním. V žádném z nich není výzva ke svaté válce. Nejsem si vědom ani toho, že by podobnou výzvu publikoval na jiném místě někdo z členů okresní organizace KDU-ČSL v Mladé Boleslavi, nebo kandidátů bez politické příslušnosti, někde jinde. Pokud chce Libertas Independent Agency o.s. přesvědčovat občany ČR o opaku, nechť předloží konkrétní důkazy.

Co se týče organizace Mladých křesťanských demokratů (MKD), nejsem jejím členem, a nemohu tedy mluvit jejím jménem. MKD nejsou součástí KDU-ČSL, nýbrž její partnerskou organizací. Každopádně ani v jejich případě si nejsem vědom, že by kdekoli vyzývala ke svaté válce. Budu si vážit toho, pokud Libertas Independent Agency o.s. svá tvrzení buď dokáže konkrétními citacemi o svaté válce, nebo se za svá tvrzení KDU-ČSL a MKD omluví.

Domnívám se, že snahou Libertas Independent Agency o.s., reprezentované obvykle panem Lukášem Lhoťanem, je především vyvolání strachu z možného násilí namířeného proti muslimům žijícím v ČR, potažmo v celé středovýchodní Evropě. Přitom možnost takového násilí, stejně jako pojem "islamofobie", je spíše teoretickým konstruktem. Nemám informace, že by kdekoli v ČR došlo k výbuchům násilí proti muslimům, motivovaným křesťanským či křesťansko-demokratickým přesvědčením. Stejně tak nemám informace, že by k takto motivovaným násilnostem vůči muslimům docházelo kdekoli jinde v Evropě.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 17.8. 2010