Odchod z univerzity: Ulehčení, že už bez nich

30. 10. 2010 / Jan Čulík

Ve čtvrtek 28. října se konalo na univerzitě v Glasgow rozloučení pro tři profesory, kteří odcházejí do důchodu. Byla to velmi deprimující akce, neboť všichni tři vyjadřovali velkou nespokojenost s tím, co se s univerzitou po zavedení univerzitního školného stalo, a zároveň ulehčení nad tím, že s institucí, která se proměnila v polovojensky řízený komerční podnik, jemuž jde jedině o peníze, už nebudou mít nic společného.

Včera jsem přišel do zaměstnání a na dveřích jednoho odcházejícího profesora francouzštiny na témže patře v budově, kde pracuji, jsem nalezl plakátek, který jsem vám vyfotografoval.

Text na plakátku zní:

"Když odcházel naposledy, obrátil se a poslal svým zaměstnavatelům emocionální, konečné gesto na rozloučenou."

Co to gesto znamená, jistě víte: "Jděte do p...!"*)

Stejný názor má mnoho ostatních univerzitních učitelů, jen se ho bojí zatím vyjádřit, protože do penze ještě nejdou.

Jinak mě fascinovalo, po rozhovorech s několika studenty z ČR, že jejich první reakce na návrh zavést v ČR univerzitní školné byla bez rozmyslu to přijmout. Oni si skutečně mysleli, že když se něco zdraží, bude to rázem daleko lepší než dosud. (Platí to například o činžích, či o českých drahách?) Netušili, že v Anglii nyní studenti platí univerzitní školné cca 100 000 Kč ročně a často mívají jen dvě hodiny výuky týdně. Netušili, že, jak prokazuje britský univerzitní provoz, se zavedením školného akademický charakter instituce zcela zruší, protože z univerzity se stane komerční podnik, kterého začne zajímat jen shánění peněz.

České vysoké školy jsou možná špatné, ale to, aby učitelé učili líp a chovali se ke studentům vstřícněji, se zavedením školného nevyřeší. Češi jsou dokonalými mistry v tom prodávat normalizační socialistický šunt v nové době za drahé kapitalistické peníze.

K tomu: Jan Čulík, "Problém je, že musíte mít rovnost příležitostí" ZDE

Jan Čulík, "Univerzitní vzdělání v Anglii je dnes podvod" ZDE

Jan Čulík, "Finanční měřítko ovládlo všechno a zničilo ideu univerzity" ZDE

Jan Čulík,"Čím vyšší školné, tím lepší univerzita?" ZDE

Pozn: *) Mimochodem, zajímavý je historický původ tohoto vzdorného, anglického gesta. Pochází někdy z 11. století, kdy se ve válkách bojovalo lukem a šípem, a vítězící armáda proto uřezávala poraženým vojákům ukazovák a prostředník pravé ruky, aby nemohli natahovat luk a šíp, a tedy střílet. Vzdorné ukazování ukazováku a prostředníku nepřátelským vojskům z bezpečné vzdálenosti mělo dát najevo, že prsty ještě mají, a budou tedy i dál proti nim bojovat.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 29.10. 2010