Problém je, že musíte mít rovnost příležitostí

20. 10. 2010 / Jan Čulík

Pan Antonín Hubený je z dobrých důvodů frustrován nekvalitou českého školství. Řešením ovšem nemůže být, jak neustále pitomě opakují čeští pravičáci, aby si studenti za vzdělání platili. Představa, že když se bude za vzdělání platit, pořídí si ho "jen ti, kdo to se vzděláváním myslí vážně", a že zavedením školného se jaksi zázračně školství najednou pozvedne k neuvěřitelné kvalitě, je nesmyslná.

V Anglii se za vysokou školu platí už nyní 3229 liber ročně; od zavedení školného před deseti lety (předtím se neplatilo nic) se anglické univerzity jenom zhoršily. Studenti sice platí ročně ty tři tisíce, ale mívají jen dvě (!) kontaktní hodiny s učiteli týdně. Myslíte si skutečně, že zahraniční student z Afriky nebo z Číny, který zaplatí za doktorské studium na britské univerzitě až 20 000 liber ročně, dostane za své peníze opravdovou hodnotu? Doktorské studium je nesmírně osamocené. Student sám píše doktorskou práci a školitel na něho nemá čas. Pokud se s ním za školní rok sejde třikrát, je to moc. Před dvěma lety jsem byl třetím školitelem u jedné britské doktorské práce. Byl jsem jediným z nich, který práci přečetl. Školitel 1 přečetl jen jednu kapitolu a pak se omluvil, že už nemá čas. Školitel 2 odjel na studijní stáž do USA a nepřečetl nic. Studentka zaplatila plné postgraduální univerzitní školné.

Potíž je, že má-li ekonomika dané země prosperovat, musí být umožněno nadaným a schopným mladým lidem, a to i chudým! aby se jim dostalo přístupu ke vzdělání. Jinak ekonomika zkrachuje.

Právě to má umožňovat i navrhovaný kontroverzní britský systém. Studenti se sice vysokoškolským školným horentně zadluží, avšak, vláda argumentuje, teprve až začnou po absolutoriu vydělávat. Dokud absolvent nezačne vydělávat 21 000 liber ročně, splácet nebude muset nic. To je prý zárukou, že studenti i nyní budou moci studovat cokoliv.

Ať je tomu jakkoliv, zpoplatnění studia jen znemožní nadaným chudým lidem, aby získali řádné vzdělání. To by bylo katastrofou v dnešní globální konkurenci pro každou zemi. Pokud je pan Hubený frustrován údajnou indolencí většiny žactva v dnešních českých školách, problém bude nutno odstranit poněkud jinak než zpoplatněním výuky, kteréžto znemožní studium mladým lidem, kteří by ho jinak brali vážně a studovali s nasazením.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 20.10. 2010