PODOBNOST S ČR ČISTĚ NÁHODNÁ?

Protesty fungují. Důkaz!

31. 10. 2010

Nikdy nevíte, jaký neočekávaný dopad budou vaše protesty mít - ale nebyla by Británie lepším místem k životu, kdybyste nahradili svůj bezmocný hněv skutečným protestem? Ano, můžete zůstat v pasivitě a nechat se dál okrádat bankéři a korporacemi a jejich politickými pomahači. Ale je to rozmazlenost myslet si, že "já nemůžu nic dělat". Každý může jednat na svou sebeobranu. Jak to vyjádřila Margaret Mead, velká bojovnice za demokracii: "Nikdy nepochybujte, že malá skupinka myslících lidí dokáže změnit svět. Nic jiného nikdy svět nezměnilo."

Británií se šíří hněv, píše Johann Hari v deníku Independent. Každým dalším dnem je jasnější, že lidé této země byli kolosálně podvedeni. Bankéři, kteří způsobili krach ekonomiky, jsou bohatší a tlustší než kdy předtím, a zbohatli z našich peněz. Premiér, který nám před volbami slíbil, že "drasticky se škrtat nebude", právě realizoval nejhorší škrty od dvacátých let a odsoudil další milion lidí k nezaměstnanosti. Ano, hněv lidí jde ruku v ruce s jejich bezmocností.

Miliony lidí v Pákistánu jsou po povodních stále bez pomoci

31. 10. 2010

tisková zpráva Mezinárodního červeného kříže

V Pákistánu zasáhly povodně 70% území a postihly 13,8 milionu lidí, tj. desetinu obyvatelstva. Jaká je situace nyní, po třech měsících?

V horách na severu jsou lidé vystaveni zimě bez příslušného přístřeší. V oblasti Punjab byla zničena veškerá úroda, což bude mít ničivý dopad na chudé farmáře. V jižních provinciích Sindhadu je stále více než 1,4 milionu lidí v provizorních táborech, protože se nemohou vrátit do svých domů vzhledem k tomu, že půda je zde ještě pořád pod vodou. Zemědělci tak zmeškají období podzimního setí. V Pakistánu již vrostla podvýživa o 14% a 30 -- 50% dětí, které dochází do zdravotnických zařízení, vykazuje symptomy akutní podvýživy.

Svět zřejmě nezvládne epidemii nové superbakterie, odolné téměř všem antibiotikům

29. 10. 2010

Je to bakterie, která postihuje pacienty, léčené v nemocnicích na indickém subkontinentu. Je odolná vůči téměř všem antibiotikům. I když zpočátku byla identifikována jen u pacientů, léčených v nemocnici, reportéři z Channel Four News zjistil, že je zřejmě v Indii už široce rozšířena na veřejnosti.

V Británii se zatím vyskytlo 64 případů této superbakterie a 5 lidí na ni zemřelo. Od doby, kdy byla superbakterie poprvé identifikována r. 2007, už pronikla do 16 zemí světa, včetně České republiky.

Účelem bomb z Jemenu bylo zlikvidovat za letu nákladní letadla

31. 10. 2010

Cílem sofistikovaných bomb v balíčcích odeslaných z Jemenu bylo vyhodit za letu nákladní letadla, která je dopravovala, do povětří, potvrdila britská vláda. Výbušný mechanismus byl umístěn v kazetách pro počítačové tiskárny. Balíčky byly nalezeny ve dvou letadlech směřujících do Chicaga. Jak informovala televize Al Džazíra, byly objeveny, protože na ně upozornila saúdsko-arabská výzvědná služba.

Churchillův Gulag

29. 10. 2010

Richard Toye, Churchill's Empire, Macmillan, 25 liber.

Winston Churchill je právem připomínán za to, že vedl Británii v její nejlepší hodině - jenže co když ji také vedl v hodině nejostudnější? Co když kromě toho, že burcoval národ, aby zachránil svět před nacismem, bojoval za krutý bílý supremacismus a síť vlastních koncentračních táborů? Tato ožehavá otázka proniká stránkami nové knihy Richarda Toye Churchill's Empire (Churchillovo impérium), a dokonce prosákuje i do Oválné pracovny Bílého domu, napsal Johann Hari v listu The Independent.

(Původně stručné shrnutí článku bylo doplněno dne 30. 10. dalšími závažnými informacemi, pozn. JČ)

Churchilla nelze hodnotit ahistoricky

29. 10. 2010 / Boris Cvek

Myslím, že je ahistorické hodnotit Churchilla jen z pohledu dnešní doby. Tak třeba Voltaire obchodoval s otroky a lze při znalosti mentality 18. století snadno pochopit, že byl zároveň velkým bojovníkem za lidská práva a osvobození člověka od tyranie králů a církví. Historie je plná paradoxů.

Debata o Churchillovi a zmatky v historickém povědomí

30. 10. 2010 / Rudolf Převrátil

Rád čtu články Borise Cveka. Sice v nich skoro vždy něco vyvolá můj nesouhlas, ale nacházím v nich také hodně svěžích pohledů a myšlenek. Tentokrát však Cvek ve své replice na článek o Churchillovi sáhl hodně vedle. Souhlasím samozřejmě s jeho výchozím požadavkem, abychom Churchilla nehodnotili ahistoricky, pouze z pohledu dnešní doby. Přál bych si dokonce, aby se takový přístup uplatňoval i v jiných případech, například u moderních českých dějin obecně a zejména u období po roce 1945. Zatím je u nás módě spíš opačný přístup, jak ukazují např. výkony ústavu, který údajně vědeckými metodami zkoumá tzv. totalitní režimy. Ale to už je jiný příběh, kterým se dál v tomto textu zabývat nebudu.

Chyby v Liesmannově argumentaci

31. 10. 2010 / Jan Čulík

Hospodářské noviny zveřejnily rozhovor s Konradem Liesmannem, rakouským kritikem "boloňského procesu" (homogenizace univerzit v rámci EU) a ekonomizace univerzit. Liesmann má samozřejmě pravdu, když poukazuje na to, že podřízení univerzit peněžním ohledům vysoké školy zničí. Argumentuje:

Ve vysokoškolském vzdělávání potřebujeme víc svobody. Úlevu od tlaku ekonomické sféry. Potřebujeme, aby se evropské vlády jasně přihlásily k myšlence, že vzdělání je víc než ekonomie a technika. Že stejně důležité je vzdělávání v oblasti politiky, estetiky, historie, morálky. Je třeba, aby se uznalo, že různé typy studia potřebují být různě dlouhé a nemusí být všechny stejně uspořádané.

Ta argumentace je rozumná, jenže s podivem je, že pan Liesmann vykládá také věci, kterým nerozumí. V článku jsou věcné chyby. V Anglii je bakalářské studium tříleté, nikoliv čtyřleté. A k boloňskému procesu tam univerzity vůbec nepřistoupily, bakalářské studium=celé pregraduální studium, magisterské studium se považuje za postgraduální a platí se za ně ještě horentnější školné než jaké se v Anglii dnes platí za studium bakalářské. - To, co Liesmann říká o "anglosaských" univerzitách, se týká výlučně Spojených států. V Británii nejsou skoro vůbec žádné soukromé univerzity a skoro žádní mecenáši, kteří by univerzity byli schopni podporovat ze soukromých fondů.

Odchod z univerzity: Ulehčení, že už bez nich

30. 10. 2010 / Jan Čulík

Ve čtvrtek 28. října se konalo na univerzitě v Glasgow rozloučení pro tři profesory, kteří odcházejí do důchodu. Byla to velmi deprimující akce, neboť všichni tři vyjadřovali velkou nespokojenost s tím, co se s univerzitou po zavedení univerzitního školného stalo, a zároveň ulehčení nad tím, že s institucí, která se proměnila v polovojensky řízený komerční podnik, jemuž jde jedině o peníze, už nebudou mít nic společného.

Včera jsem přišel do zaměstnání a na dveřích jednoho odcházejícího profesora francouzštiny na témže patře v budově, kde pracuji, jsem nalezl plakátek, který jsem vám vyfotografoval.

Text na plakátku zní:

"Když odcházel naposledy, obrátil se a poslal svým zaměstnavatelům emocionální, konečné gesto na rozloučenou."

Ať se tvá ztracená vláda věcí tvých se k tobě, lide, navrátí...!

29. 10. 2010

pokračování cyklu reportáží o fungování českého systému zprostředkování práce státem jako soupisu zážitků a zkušeností s praxí úřadů práce, započatém článkem "Politika podpory zaměstnanosti a sociální síť podle Nečase, Kalouska, Drábka, Schwarzenberga and comp." a "Šikana praktikovaná státem prostřednictvím Kocourkova na úřadech práce"

Autorka dospěla mimo jiné i díky ohlasu čtenářů Britských listů k rozhodnutí iniciovat změnu stávajícího nefunkčního a kontraproduktivního systému a zaslala na Ministerstvo práce a sociálních věcí stížnost na praxi úřadů práce v oblasti politiky zaměstnanosti a na nehospodárné nakládání s finančními prostředky MPSV ČR a Evropského Sociálního fondu v ČR. Stížnost poukazuje na evidentní nutnost změn systému tak, aby zohledňoval aktuální stav a vývoj na trhu práce a skutečně naplňoval cíle a účely vynakládání finančních prostředků ESF v ČR a MPSV ČR proklamované na webových stránkách těchto institucí.

Jak kazit práci reklamním manažerům?

29. 10. 2010 / Ivo Šebestík

Reklama je mámivá a šalebná činnost založena na předpokladu, že většina lidí na určité situace reaguje v podstatě stejně nebo podobně. Reklamní manažeři takříkajíc vidí člověku do duše a útočí na jeho vnímání tak, aby se dotyčný zachoval přesně, jak se od něho očekává.

Nový americký přístup k rusko-gruzínskému konfliktu

30. 10. 2010 / Karel Dolejší

Předchozí americké administrativy podřazovaly politiku vůči Gruzii evropským a euroatlantickým zájmům a považovaly zemi za strategické aktivum pro transport energetických surovin na Západ. Proto se snažily integrovat ji do západních struktur, včetně struktur vojenských. Zdá se, že Obamova administrativa tento přístup postupně reviduje a politiku vůči Gruzii začíná formovat v rámci širší ruské politiky. Nasvědčuje tomu nedávno zveřejněná studie Samuela Charapa a Coryho Welta z thinktanku Center for American Progress nazvaná A New Approach to the Russia-Georgia Conflict, která klade důraz především na dvoustranné americko-ruské vztahy a otázky energetické bezpečnosti Evropy v zásadě vynechává.

Přítel a přítelkyně ?

29. 10. 2010 / Monika Málová

Taky se vám zvedá adrenalin při zaslechnutí slova přítel, přítelkyně ve významu značně rozdílném, než jsme byli jako česky mluvící a uvažující národ zvyklí? Současný význam mající na mysli nikoliv ryzí přátelství prostupující staletími - zaznamenaná ve spoustě knih - je v podstatě značně degradující.

O přežilých výročích

29. 10. 2010 / Karel Dolejší

Jako se v soukromí někdy ze zvyku, někdy spíš ze slušnosti slaví nejrůznější dávno vyvětralá výročí, slavíme veřejně 28. říjen. Část někdejšího česko-slovenského dvojdomku jde sice dávno vlastní cestou, Česká republika si však dál připomíná vznik státu, který dávno neexistuje -- a co z něj dosud zbývá, to se v mnoha ohledech profiluje protichůdně záměrům zakladatelů.

Jen namátkou: První republika stavěla knihovny a vyzvedávala učitelský stav. Býval to stát, jehož hlavní představitelé -- žel, příliš často jen rétoricky -- na přední místo stavěli postupným úsilím řešenou otázku sociální. Býval to též stát s aktivní zahraniční politikou, zejména ve vztahu ke spojencům Jugoslávii a Rumunsku; ne poslušný dodavatel kanónenfutru do Hindúkuše a hostitel základen.

První republika měla jistě daleko k mýtickému rajskému stavu, k němuž ji ze špatného svědomí připodobňují především ti, kdo v mládí poslední poválečné zbytky pomáhali pohřbívat. Spokojme se tedy s konstatováním, že to byl prostě úplně jiný stát, o kterém víme dost málo; leccos se nám líbit nemusí, naopak jiné stránky by ve srovnání s dneškem vlastně představovaly "pokrok".

O státním svátku neorganicky narušujícím předvánoční prodej se politici předháněli v kecech, jež sugerují běžným smrtelníkům neviditelné paralely dneška s někdejší ČSR; Ježíška vydávali za Santa Klause a naopak. Myslím, že marně -- a že už nemá smysl ani pokoušet se "autentický" odkaz vyprostit z nánosů zneužívání. To by snad dokázal jen fenomén, o němž kdysi spekuloval Karel Kosík -- odkudsi z neznáma se vynořivší Vítězný prosinec...

Manipulace veřejností a VÚKOZ v Průhonicích

29. 10. 2010

Z podnětu RADY AZS, tedy nejvyššího orgánu Asociace zahradnických společenstev, bych rád zareagoval na kritická slova šéfeditora MF DNES Tomáše Vocelky vůči VÚKOZ v Průhonicích. Chtěl bych upozornit, že by se tento autor měl blíže seznámit s tématem, o němž píše. Svým článkem s množstvím populisticky podaných, nepřesných a zřejmě úmyslně neúplných informací popudil lidi, ale zároveň v očích odborné veřejnosti ohrozil důvěryhodnost sebe i MF DNES. Vzhledem k tomu, že můj článek, vysvětlující, v čem se autor mýlí, nebyl přijat MF DNES k otištění, uvažme, jak snadno lze pomocí podobně použitých informací manipulovat s veřejným míněním a jak tenká hranice je mezi seriózním a neseriózním tiskem, napsal Ing. Jiří Dusbaba, tajemník Asociace zahradnických společenstev.

Čína má nejrychlejší superpočítač

29. 10. 2010

ŠOK Superpočítačový cluster v Číně získal nárok na titul "nejrychlejší na světě". Nedávno modernizovanéý cluster s názvem Tianhe-1 oznámil nejvyšší výkon 2,507 petaflops, což je více než 2,5 biliard výpočtů za sekundu. Padl tak rekord z minulosti, kdy cluster Cray Jaguar v Oak Ridge National Laboratoriem dosáhl nejvyššího výkonu 1,5 petaflops.

Co všechno zmizí z občanek?

29. 10. 2010 / Jeroným Tejc

Zřízením základních registrů by mělo dojít k postupnému vymizení téměř všech podstatných údajů uváděných na občanských průkazech. Na první pohled zpráva pozitivní, lahodící uchu všech, kteří se obávají o své soukromí a přejí si lepší ochranu svých osobních údajů. Při hlubším zamyšlení však tato zásadní změna přinese do života nás všech nemalé komplikace.

RECENZE

The Next 100 Years

29. 10. 2010 / Lukáš Visingr

Mezi povinnou literaturou k magisterským státním zkouškám pro obor BSS figuruje mj. kniha The Next 100 Years, kterou napsal George Friedman (známý např. jako autor publikace s dosti výmluvným názvem The Coming War with Japan). Jde o opravdu velice zajímavou knihu, jež se snaží o geopolitickou prognózu vývoje světa ve 21. století. Vyšla v roce 2009, a proto se do ní stačily promítnout i některé nejnovější trendy.

Budou trafiky na Úřadech práce?

29. 10. 2010 / Igor Pleskot

V rámci vichru úsporných opatření ministr práce a sociálních věcí navrhuje zákonem změnu struktury a hierarchie úřadů práce . Předkládací zpráva argumentuje: "Návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů se předkládá v souvislosti s reformními kroky vlády s cílem snížení deficitu státního rozpočtu v dlouhodobém horizontu"....

Hedgesův text není epitaf levici, ale "liberální třídě" USA

29. 10. 2010 / Rudolf Převrátil

Je dobré, že Britské listy zveřejnily překlad článku Chrise Hedgese ze serveru Truthdig, který je vášnivým a věcně podloženým odsudkem americké "liberální třídy". Česká verze ale má jednu podstatnou vadu. Výraz "liberal class" překládá všude slovem "levice", ačkoliv v originále se slovo "the left" vyskytuje v jediném odstavci, kde se cituje Russell Jacoby. Terčem Hedgesovy kritiky v jeho dlouhém textu je všude "the liberal class", kdysi specificky v poměrech Spojených států dost levicová a dnes už zcela nelevicová "liberální třída" USA. Tím ale dostává česká verze jiné zaměření než originál.

Homo homini lupus

29. 10. 2010 / Pavel Pečínka

Dostat dopis od exekutora, který chce za jednu zapomenutou jízdu načerno tisícovku, jak se stalo nedávno jedné ženě z Brna, to je ještě legrace. Některým lidem chodí žádosti o vyšší částky, někdy na ně exekutor zabuší přímo, vlítne do baráku a už natahuje ruce. (Pro informaci, protože jeden nikdy neví: ze zákona nesmí odnést snubní prsteny, věci bezprostředně nutné k životu, oblečení, hotové peníze do výše 1 000 Kč apod). Problém spočívá v tom, že exekutor někdy takto buší kvůli staré zapomenuté pokutě, jejíž výše mezitím nabobtnala na penále, jindy třeba kvůli dluhům cizích lidí, které si majitel vzal do nájmu a nemá o jejich dluzích tušení, a podobně...

Petrovice -- Paulíkovice?

28. 10. 2010 / Pavel Pečínka

Volby skončily, a vida. Najednou zmlkly hlásné trouby, které "náhodou" těsně před volbami hlásily do redakce, kdo je v čem namočený. Otvírá se však jiná 13. komnata lokálpolitiky, a to zmanipulovaná hlasování. Jedna z těchto zpráv přichází z Petrovic na Blanensku, kde našli v popelnici 20 vyplněných lístků z komunálek.

Obama Daily Show

29. 10. 2010

Očekává se, že ve středečních volbách Obamova Demokratická strana v Kongresu hodně ztratí.

Když sliboval v presidentské kampani velké změny, pak to nebyly změny, které by se projevily už za pouhého půldruhého roku, ale takové, že lze v ně věřit, nicméně je nutné na nich zapracovat. (Řekl to ve studiu Jonu Stewartovi, jednomu z nejznámějších amerických bavičů.)

Lze zlepšit české vzdělávání dovozem anglických a amerických učitelů?

29. 10. 2010 / Vladimír Wagner

Je jasné, že dobrá znalost angličtiny je v dnešním světě velmi důležitá a každému mladém prospěje. Nejsem si však jistý, do jaké míry by zrovna představa a nápad, který prezentuje Jan Čulík, přispěl ke zlepšení vzdělanosti v České republice. Připomeňme si je:

"Proč se už dávno neinvestovalo do toho, aby mladá česká generace dokázala mluvit anglicky stejně jako to umějí mladí Západoevropané? To by mělo obrovský pozitivní ekonomický dopad. Dalo se toho docílit systematickou politikou najímání anglických a amerických učitelů a výukou některých předmětů na středních školách přímo v angličtině - tak, jak se to dělá např. v Německu."

Bezduchá krutost

27. 10. 2010 / Petr Koudelka

V noci uhořelo v Praze osm bezdomovců. Topili si patrně ve staré budově nádraží na Florenci, protože je už po setmění poměrně velká zima. Těchto případů bude možná přibývat a stále častěji se také objevují zprávy, jak bezdomovce "řešit", kam je odsunout, jak je dostat z města, z nádraží, z tramvají, ze starých rozbitých domů, z chatiček ve zdevastované zahrádkářské kolonii.

An English version of this article is in CLICK HERE

Nenažranci

27. 10. 2010 / Petr Jánský

Po senátních volbách se v Praze rozpoutal bratrovražedný boj. Jde o to, zda Praha bude fér, nebo velkou koalicí pražských kmotrů. Mávnutím kouzelného proutku byl umlčen Bohuslav Svoboda (ODS). Ještě hůře dopadl Jiří Dienstbier ml. (ČSSD), který si dovolil zopakovat i po volbách, že s ODS ne.

Na jejich místa nastoupili tzv. vyjednávači.

Frago 242 aneb mučení zaručeno

27. 10. 2010 / Daniel Veselý

Jelikož české sdělovací prostředky o podrobnostech odtajněných materiálů týkajících se války v Iráku bohorovně mlčí, budu tedy nemilosrdný: bití pažbami pušek a ocelovými lany, mučení i zabíjení elektrickým proudem, lidská tkáň odřezávaná břitvami, údy uřezané motorovou pilou, kyselina a popáleniny způsobené chemikáliemi na zohavených mrtvolách, pohozených okolo silnic, vydloubnuté oči nebo kosti provrtané elektrickou vrtačkou ZDE -- tyto hrůzy a mnoho dalších obsahuje takzvaný "fragmentární rozkaz" Frago 242 ZDE v rámci speciálního manuálu určeného k šíření barbarismu v okupovaném Iráku na příkaz Washingtonu.

Česká vláda nevládne v zájmu státu

27. 10. 2010

Obávám se, že článek Jana Čulíka Pozoruhodná arogance české vlády" přesně popisuje stav, kdy vláda nějakého státu chce vládnout v zájmu toho státu. Toto ale není případ ČR, t.č. pod vládou pánů Kalouska a Nečase, míní Karel Hampl.

Tady je jasná kontinuita v úsilí, jak stát dostat do potíží škrcením příjmů se současným škcením výdajů na špatných místech a podporou výdajů tam, kde to není nutné (např. léky).

Ruská armáda se vrací do Afghánistánu

27. 10. 2010

Rusko souhlasilo, že se vrátí do války v Afghánistánu, na žádost západních států, které před 21 lety pomohly mudžahídům vyhnat ze země ruskou armádu. Moskva se podílí v současnosti na výcviku afghánské armády a protidrogových jednotek a souhlasila, že organizaci NATO poskytne pro Afghánistán několik desítek vrtulníků.

Gorbačov: NATO v Afghánistánu nikdy nezvítězí

27. 10. 2010

Američané vždycky tvrdili, že podporují [vznik umírněné demokracie v Afghánistánu], ale zároveň poskytovali výcvik extremistům - přesně těm, kteří dnes terorizují Afghánistán a stále větší část Pákistánu," zdůraznil Gorbačov. Proto, vysvětlil, bude obtížnější pro USA se z Afghánistánu vyvázat.

Michail Gorbačov, bývalý vedoucí představitel Sovětského svazu,varoval v rozhovoru pro BBC, že vítězství v Afghánistánu je nemožné. Podle Gorbačova nemají Spojené státy jinou možnost, než stáhnout své jednotky, pokud se chtějí vyhnout novému Vietnamu.

Jako šéf sovětského státu Gorbačov stáhl před více než dvaceti lety svá vojska z Afghánistánu po deset let trvající válce.

O Klausovi, o privatizaci a o školství

27. 10. 2010 / Emil Ruml

Motto: Nejhorší není srážka s blbcem. Nejhorší je srážka se všehoschopným schopným.

Vzpomínám na to, jak jsem koncem devětaosmdesátého roku v televizních přenosech z divadel a klubů poslouchal mně tehdy neznámého inženýra Klause, výtečného rétora, který "oblažoval" posluchače tím, co znělo logicky a rozumně.

"Končí vláda jedné strany a přichází doba, kdy náš stát budou řídit jen odborníci!"

Z neznámého inženýra Klause se postupem času díky všeschopnosti stal hlavní spolutvůrce nové strany, kuponové privatizace, bankovního socialismu, neregulovaného trhu cenných papírů, jinými slovy tunelu k přesunu majetku k "odborníkům". S pomocí "zlých" komunistických poslanců se nakonec stal opakovaně prezidentem. Mimochodem v mém osobním žebříčku kvality osobnosti "našich" prezidentů stojí profesor Václav Klaus níž než doktor Gustáv Husák (tomu přece jen trochu pomůže vzpomenout na Clementise).

Kdo prosadí změnu privatizace?

26. 10. 2010 / Ivo Bubeník

Reaguji na článek pana M.Polreicha: "Společenské alternativy pohledem ekonomů -- těžké zadání", píše Ivo Bubeník.

Pan Waltr Komárek má dost pravdy především toho, co se týká výsledků a důsledků privatizace. Jenže neříká, že byl také přitom. Stejně jako i celá soc.dem. Řešení jak je opět vidno tento nestor ekonomie bohužel stejně nevidí. Mnohem více předpověděl dávno ekonom jiný: František Nepil, "Je Česká republika na cestě k bankrotu?"

Kdy se probudí mrtvý brouk v českých médiích? Správná odpověď zní: Asi nikdy!

27. 10. 2010 / Ivo Šebestík

Daniel Veselý ve svých článcích pro BL, ve kterých píše o krutostech páchaných americkými a britskými vojáky a jejich tamními spojenci na iráckých civilistech, zmiňuje neochotu českých mainstreamových médií věnovat tomuto tématu zaslouženou pozornost. Tahle neochota má ale konkrétní příčiny. Stojí za to je zmínit jednu po druhé.

Především je zde fakt, že hlavní proud českých médií v okamžiku, kdy Američané a Britové vstoupili do Iráku, přijal stejnou filozofii tohoto útoku, jakou distribuovali do světa váleční propagandisté prostřednictvím sobě oddaných velkých médií a agentur. Tato média v době akce nezaujala kritický odstup, ani nezůstala stát stranou konfliktu, ale plně se v něm angažovala na straně válečné propagandy jedné bojující strany.

Trochu jiné konzervativní hodnoty než u Nečase:

Konzervativní starosta Londýna Boris Johnson: "Nedopustím sociální očišťování jako v Kosovu"

28. 10. 2010

Johnson řekl v rozhlase BBC: "V žádném případě nedopustím v Londýně situaci jako v Paříži, kde jsou chudší lidé nuceni žít na předměstí. Důrazně budu bojovat proti všem pokusům vytvořit Londýn, v němž chudí a bohatí nemohou žít společně. V Londýně v žádném případě nepřijmeme sociální očišťování, jaké probíhalo v Kosovu."

V Británii vznikla zuřivá kontroverze ohledně rozhodnutí konzervativní vlády omezit státní dotace na soukromé činže (housing benefit) na 400 liber týdně, 20 000 liber ročně.

Americká Tea Party: hnutí, které uměle vytvořili svými penězi dva miliardáři

26. 10. 2010

Americké hnutí Tea Party je pozoruhodné dvěma věcmi. Je to jeden z největších projevů falešného vědomí, k jakému kdy kde došlo, a je to největší "operace umělý trávník" v lidské historii, píše George Monbiot v deníku Guardian.

Operace "umělý trávník" jsou falešná lidová hnutí. Jsou to takové "oranžové revoluce". Předstírají, že jsou to spontánní povstání znepokojených občanů zdola, ale ve skutečnosti byla založena a jsou financována zájmy superbohatých mocenských elit.

Pozoruhodná arogance české vlády

26. 10. 2010 / Jan Čulík

V normálních zemích se vládnoucí strany orientují podle průzkumů veřejného mínění a podle volebních výsledků. Ne tak, jak se zdá, v ČR. Ať už tomu bylo z jakýcholiv důvodů, v senátních volbách vyslala česká veřejnost "pravicové" vládě signál, že není spokojena s politikou škrtů.

Normální politická strana, jejíž představitelé počítají ještě se zvolením, by tento signál vzala v úvahu a něco udělala se svým programem.

Jiří Dienstbier jr.

ROZHOVOR S KANDIDÁTEM NA PRIMÁTORA PRAHY JIŘÍM DIENSTBIEREM

Je 17,85 % pro ČSSD v Praze hodně, nebo málo?

26. 10. 2010 / Lukáš Jelínek

Je to solidní výsledek. Volby jsme sice nevyhráli, ale dosáhli jsme historicky nejlepšího výsledku v komunálních volbách v Praze. Vítězství jednou určitě přijde, pokud budeme vystupovat při prosazování našich hodnot a programu konzistentně a důvěryhodně.

Afghánský prezident: Dostávám z Íránu pytle peněz, to je normální

26. 10. 2010

Afghánský prezident Hamid Karzai přiznal, že jeho šéf štábu dostává každoročně "pytle peněz" obsahující statisíce euro od íránské vlády prezidenta Mahmuda Ahmadinežáda.

Afghánský prezident sdělil na tiskové konferenci, že se tyto peníze používají na uhrazení výdajů jeho kanceláře a že je velmi rád, že mu Írán, hlavní regionální nepřítel USA v regionu, poskytuje velké finanční částky. Írán je podle něho nejvýznamnějším spojencem Afghánistánu.

Nechcete školné? Zaplatíte zápisné

26. 10. 2010 / Zdeněk Chaloupka

Slovíčkaření někdy pomáhá víc, než by si člověk byl ochoten připustit. Autoritativní řízení komunistické strany eufemicky nazveme "demokratickým centralismem", invazi na cizí území pak "válkou proti terorismu". Nebo můžeme jednoduše změnit název a sbírat na něm politické body. Tak se slovo "víza do USA" změní na "formulář ESTA" s dodatkem "bezvízový styk", přestože kromě návštěvy ambasády jsou podmínky stejné ve srovnání s žádostmi o víza do jiných zemí. Něco podobného teď vyzkoušel ministr školství Josef Dobeš. Ustoupil z politicky ožehavého pojmu "školné" a přišel s neutrálním "zápisným". Otázka je, zda mu to u veřejnosti i studentů projde.

Evropský soud: Paušální výpalné, které vybírá od firem OSA, je nelegální

26. 10. 2010

tisková zpráva České pirátské strany

Evropský soudní dvůr rozhodl, že paušální vybírání poplatků ze všech harddisků, pamětí, disků a přehrávačů odporuje evropskému právu. Podle stejného systému vybírá poplatky z datových médií i česká OSA. Španělský výběrčí poplatků SGAE, který u soudu poplatky obhajoval, tak bude muset přestat vybírat od firem a v případech, kdy nelze očekávat, že datová média zasahují do kopírovacího monopolu (copyrightu).

Materiály Wikileaks a nová orientace irácké vlády odhalují... selhání, jež je dávno známo

26. 10. 2010 / Karel Dolejší

V roce 2003 americký Sbor náčelníků štábů varoval prezidenta Bushe, že pokud zaútočí na Irák, budou muset americká vojska v této zemi zůstat mnoho let, než by vůbec bylo možno uvažovat o stabilizaci. Krátce po invazi se objevily prognózy beroucí v úvahu širší dynamiku v regionu a upozorňující, že zničením Iráku lze dosáhnout zejména dvou věcí: Toho, že ve většinově šíitském Iráku de facto povládne Írán, a také toho, že se sousední země zbavená protiváhy stane dominantní mocností v prostoru Perského zálivu. Jinak řečeno: Blesková invaze vyvolá nutnost trvalé přítomnosti amerických vojsk v celém regionu, kde z lokální rovnováhy sil nezbude nic.

Trojitý obchvat sociálních věd

26. 10. 2010 / Karel Dolejší

Krásný nový globalizovaný svět právě útočí na sociální vědy hned ze tří směrů současně: Jak bylo aktuálně oznámeno, íránská theokracie, která se po zničení Iráku pomalu posouvá do role dominantní mocnosti Středního Východu, chová obavy, že podvratné disciplíny zanášejí do hlav studujících náboženské pochybnosti. V tom ohledu se ovšem nijak zvlášť neliší od západních paleokonzervativců - no a pak je tu ještě ovšem neprůstřelný argument, že sociální vědy jsou špatně prodejné.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za září 2010

2. 10. 2010

V srpnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 211 osob celkovou částkou 39 937.45 Kč. Příjem z reklamy byl 7000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.9 2010 částku 199 925.47 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 2101,20 euro. Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.