Co všechno zmizí z občanek?

29. 10. 2010 / Jeroným Tejc

Zřízením základních registrů by mělo dojít k postupnému vymizení téměř všech podstatných údajů uváděných na občanských průkazech. Na první pohled zpráva pozitivní, lahodící uchu všech, kteří se obávají o své soukromí a přejí si lepší ochranu svých osobních údajů. Při hlubším zamyšlení však tato zásadní změna přinese do života nás všech nemalé komplikace.

Snaha ministerstva vnitra o to, aby postupně zmizely údaje jako trvalý pobyt, rodinný stav a rodné číslo je s ohledem na nepřipravenost celého systému základních registrů nejen nelogická, ale především nezodpovědná. Nejsou totiž ještě upraveny všechny právní normy a není zcela jasné, zda registry budou plně funkční v době, kdy data z občanských průkazů zmizí.

Dopady do soukromoprávních vztahů mohou být fatální. Občanské průkazy tu nejsou jen proto, aby z nich získávaly informace orgány veřejné moci (které si je nadále zjistí z registrů), ale také jsou hojně využívány v různých právních úkonech mezi občany, podnikateli a jimi navzájem.

V mnoha případech budou vznikat občanům další náklady tím, že údaje, jež nebudou na občanském průkazu uvedeny, budou muset prokazovat v řadě případů zvláštním výpisem. Ten získají za úplatu, nehovoře o ztrátě času při vyřizování na matrice či Czechpointu.

Uvedu příklady, kdy bude docházet ke komplikacím v případě neexistujících údajů na občanských průkazech:

1. Jedním ze znaků manželství je existence společného jmění manželů. V případě neexistence údaje o stavu budou nuceni všichni předkládat v případě uzavírání rozličných smluv potvrzení o svém stavu pro každý jednotlivý případ. Údaje budou vyžadovány i proto, že v případě uzavření závazku jen jedním z manželů bez souhlasu obou, není druhý partner vázán.

2. Podle zákona o rodině jsou manželé oprávněni se vzájemně zastupovat při běžných záležitostech a přijímat běžná plnění.

3. Stejně tak mají manželé jako osoby blízké právo na informace o zdravotním stavu manžela. Prokazování těchto skutečností bude tak velmi složité. Bylo by naprosto bizarní, kdybyste například po autonehodě svého partnera museli cestou do nemocnice ještě na poštu, kde byste si museli nechat ověřit, že jsme skutečně manželem či manželkou dotyčného zraněného.

4. Rodné číslo je nenahraditelným základním identifikátorem pro finanční instituce, např. podle zákona o bankách. Nelze jej nahradit ani výpisem z Czechpointu, neboť ten nemá tzv. ochranné prvky.

Z výše uvedených důvodů trvám na zachování údajů na občanských průkazech v současném stavu. A to minimálně do doby, než budou vyřešeny všechny výše uvedené problémy a zaručena a ověřena funkčnost základních registrů. Proto podám pozměňovací návrh k sněmovnímu  tisku č. 81, který zachování všech údajů právně zakotví.

Autor je poslancem ČSSD

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 29.10. 2010