Má Policie ČR tendenci kriminalizovat názory?

17. 7. 2010

chtěla bych upozornit na zprávu o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (UOOZ) za rok 2009 na stránkách Policie ČR, píše Eva Reichová.

Formulace, kterými se zde prezentují zejména levicová extremistická hnutí, prakticky zahrnují každého občana s levicovým názorem.

Důraz se neklade na nedodržování zákona a násilné akce, ale na zastávání určitého názoru - zdá se mi to velmi nebezpečné.Cituji:

" Kritika současné společnosti anarchoautonomy je velice pestrá. Komplexně kritizují společensko - ekonomickou situaci v zemi, model ekonomiky volného trhu, který vede k vykořisťování pracujících a ke zvětšování příjmových rozdílů mezi lidmi. Nesouhlasí s rozvíjením nadnárodních hospodářsko - politických struktur (Evropská unie), vojenských aliancí (Severoatlantická aliance) či ekonomických institucí (Světová banka). Anarchoautonomové se zapojují do protestů proti globalizaci světa. Jednou z takových aktivit byla i AntiNATO infotourné, propagovaná na internetových stránkách a konající se na různých místech v ČR. Uvedené AntiNATO infoturné bylo pořádáno že strany krajní levice a to konkrétně ČSAF (Československá anarchistická federace).

Antiglobalizační aktivity tvoří celosvětově koordinovanou síť, v rámci které aktivisté úzce spolupracují. Kritizují převážně vliv bohatých západních zemí v čele s USA. Část anarchistů působí v násilnickém antiglobalizačním uskupení Black Bloc (Černý blok). Mezi další sféry zájmu patří boj proti rasismu a xenofobii, fašismu, boj za lidská práva, práva homosexuálů a ostatních menšin, ochrana zvířat a ekologické aktivity. Mezi tyto aktivity patří účast na akcích jako Queer Parade, Protestfest, spoluúčast na protestakcích proti umístění protiraketové základny USA v Brdech (iniciativa NE základnám) anebo účast na pietních akcích svých zemřelých členů a dalších akcích pořádaných jinými hnutími z levicového spektra, a to včetně reakcí na akce pořádané levicovými příznivci v zahraničí. "

Zdroj ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 16.7. 2010