Jak byl Zdeněk Mlynář předvídavý

15. 7. 2010

K diskuzi na BL k tom, zda lidé v roce 1968 očekávali příchod bratrských okupantů, mne napadla vzpomínka na Petra Pitharta, který kdysi vykládal, jak bezprostředně po svržení Novotného v lednu 1968 volal nejvyššímu funkcionáři, kterého znal osobně, Zdeňkovi Mlynářovi. (Pozn. red.: Zdeněk Mlynář byl významným reformním komunistou a autorem liberalizačního Akčního programu KSČ z r 1968. Byl základním motorem Pražského jara v KSČ, byl to zřejmě jediný politolog-teoretik, jehož KSČ v té době měla. Mlynář v padesátých letech studoval v Moskvě a na pokoji bydlel na koleji s Michailem Gorbačovem. Po sovětské invazi byl zbaven všech funkcí, stal se disidentem a byl donucen z Československa emigrovat. Žil v Rakousku.) Pithart nad tou změnou ve vedení vyjádřil potěšení, načež Mlynář suše prohlásil, že neví, proč zrovna on, Petr, je tím tak nadšený. "Já se jako tlumočník sovětských okupačních vojsk uplatním snadno, ale co budeš dělat ty, se svou bídnou ruštinou, to fakt nevím." Byla to samozřejmě legrace, ale jak vidno, už v lednu 1968 se o něčem takovém dalo, mohlo a hlavně mělo uvažovat, píše Martin Brezina.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 15.7. 2010