Pokus o československý návrat k autentickému socialismu nebylo nic arogantního

15. 7. 2010

Vysocí českoslovenští političtí představitelé zas nebyli tak naivní, aby si nedovedli představit, že Sověti a jejich sateliti provedou invazi nebo něco podobného (až dobře znali maďarský precedens roku 1956, neřkuli události 17. června 1953 v Berlíně). Jenom asi tiše doufali, že geopolitická situace je v roce 1968 trochu jiná. Jenže nebyla, píše Hanuš Karlach.

Sféry vlivu se dodržovaly tak striktně, že i USA, vědoucí o přípravách přepadu, ujistily SSSR, že se "nebudou vměšovat" (tedy Československu nepomohou, tak jako nepomohly Maďarsku v roce 1956).

A vzkaz pro pana Čulíka: pokus o československý návrat k autentickému socialismu podle Marxe nebylo nic arogantního, kdyžtě sám "vynález" onoho socialismu pocházel ze střední a západní Evropy a v Rusku, později v SSSR, byl jenom totalitárně zprzněn. (Jak známo, měl "vypuknout" v nejvyspělejší zemi, jenže ho Lenin se společníky nastolili v zemi nejzaostaljší.)

A socialismus "s lidskou tváří" hlásala v díle "Ruská revoluce" už krátce po přelomu devvatenáctého a dvacátého století Rosa Luxemburgová, tvrdě oponujíc Leninově politice moudra diktovaného shůry. - To by si pan Čulík, absolvent socialistické vysoké školy a tedy i katecheticky odpudivě podávaného marxismu, měl případně doposud pamatovat.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 15.7. 2010