Platón je téměř nacista

24. 11. 2009 / Boris Cvek

Ve svém článku "Sametová revoluce, filozofie a Platón" píšu o svém "uhranutí" Platónem Patočkovým, čili tzv. negativním platonismem, před téměř dvaceti lety. Někdy v roce 1999 mne od Platóna zcela odvrátil Popper, s jehož kritikou Platóna v jeho díle Otevřená společnost a její nepřátelé zcela souhlasím (a je to opravdu nejostřejší kritika Platóna, již si lze představit). Nicméně Platóna nelze v žádném případě pominout jako intelektuální impulz západní civilizaci, byť je v Platónovi, zejména v tom pozdním, mnoho hrozného, téměř nacistického.

V raném Platónovi, kolem něhož (nebo spíše kolem jehož zkušenosti se Sókratem, protože ten je ta ústřední postava negativního platonismu, a je třeba podotknout, že Sókrata a jeho vlivu na Platóna si velmi cenil i Popper nebo Kierkegaard) se točí Patočkovo myšlení, je nesmírně silný mravní apel, s nímž by souhlasili i ti nejpoctivější existencialisté, jako je Camus. Já osobně bych se ovšem, a už vůbec ne v souvislosti s politikou, k Platónovi nehlásil jako k někomu, na kom lze setrvat jako na věčné inspiraci (je to nicméně určitě trvale platné východisko pro každého, kdo chce pochopit západní kulturu a kdo, na rozdíl od pana Kadubce, chce opravdu porozumět - u Platóna je to zvláště těžké, protože nenapsal žádné systematické dílo a jeho názory jsou různě rozeseté v Sókratových ústech po beletristicky pojatých dialozích, čili každé vytrhávání z kontextu je velice nebezpečné, zbabělé a zoufalé; za mistrovství v tvorbě dialogů chválil Platóna i Nietzsche, který ho jinak nesnášel), nicméně třeba takový Masaryk (levicový politik!) bere Platóna jako svou životní politickou inspiraci.

Proto považuji výkřik pana Kadlubce za naprosto bezkontextový a absurdní. Připadá mi, že chtěl jenom ukázat, že něco četl z Platóna, ale nic víc už asi nečetl, určitě ne Jana Patočku (jinak by věděl, k čemu se to ve svém původním článku hlásím) nebo Tomáše G. Masaryka. Často mívám pocit, že je lépe být úplný prosťáček než polovzdělanec.

ZDE je odkaz na můj protiplatónský (v politickém kontextu) článek v Magazínu ChristNet z roku 2004 (v té době jsem byl jedním z nejaktivnějších bojovníků proti metafyzice na zdejším diskusním fóru).

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 24.11. 2009