Jak se schvaluje výroční zpráva ČTK

21. 10. 2009 / Jan Bohdal

Jak tedy? Nestandardně, musím předznamenat hned na úvod odpověď na otázku z titulku. A čím to je? Zejména nastavenými pravidly, podle kterých Rada České tiskové kanceláře funguje. Jinde je totiž zvykem, že mediální rady o svých rozhodnutích hlasují. Bohužel, Rada ČTK zasedá neveřejně a tak se za léta její neviditelné práce svezla k liknavému přístupu radních. Jak jinak si vykládat, že poslanci 12. listopadu doporučili Poslanecké sněmovně schválit výroční zprávu Četky, která prokazatelně nebyla schválena samotnou Radou ČTK jako kolektivním orgánem?

Ano, je to tak. Rada ČTK schválila 2. července jen první část, zprávu o hospodaření. O zprávě o činnosti ČTK, zprávě o činnosti Rady ČTK a stanovisku rady ke zprávě o činnosti a hospodaření ČTK se však následně nehlasovalo vůbec. Sám jsem měl k dispozici pouze další část, zprávu o činnosti, vyjádření se k ní jsem očekával v hlasování. Vedení rady však pravděpodobně spoléhalo na to, že nová čtveřice radních byla zvolena až začátkem dubna letošního roku a tedy rádoby neměla nic společného s děním v ČTK v roce 2008...

Ale to nic nemění na faktu, že Rada ČTK je kolektivním orgánem a zodpovídá kontinuálně za stav České tiskové kanceláře bez ohledu na to, kdo právě do rady přišel nebo z ní naopak odešel. Rada se prostě má se o svých rozhodnutích usnášet, tedy hlasovat! To je přece také jeden z demokratických principů. V případě schvalování výroční zprávy ČTK je takové opomenutí fatální, protože příprava tohoto dokumentu je jednou ze základních povinností Rady ČTK! Nechci spekulovat, zda byl tento postup předsednictvem zvolen záměrně a proč, či nikoliv....

S údivem jsem přitom sledoval, když radním ČTK bylo na jednání 10. září 2009 doslova oznámeno, že zkompletované výtisky loňské výroční zprávy byly odeslány do Sněmovny... Připomínám ještě jednou, že zkompletovanou zprávu radní před odesláním do dolní komory Parlamentu neviděli a ani o ní nehlasovali!!

autor je od dubna 2009 členem Rady ČTK

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 23.11. 2009