Kdyby Mladá fronta věděla...

23. 11. 2009 / Karel Košťál

Server iDnes nás nedávno informoval, že v Čechách "přibližně jeden z deseti občanů je schopen rozpoznat objektivní pravdu". Ostatní jsou prý hlupáci. Z nedávného průzkumu veřejného mínění (29033 dotazovaných), uskutečněného britskou BBC World Service, ale vyplývá, že podobné "nepochopení objektivní pravdy" převládá ve 27 zemích této planety.

S kapitalismem je podle tohoto průzkumu "spokojeno" pouze 11% světové populace. Pouze 25% Američanů a jen 21% Pákistánců...

23% dotazovaných občanů se domnívá, že "dnešní krize zasadila kapitalismu smrtelný úder" (coup fatal), a 43% Francouzů, 38% Mexičanů, 35% Brazilců, 20% Poláků (francouzský zdroj si neodpustil říct ""dokonce" 20% Poláků") si myslí, že je třeba "systém změnit".

"Větší finanční regulaci, napravující poruchu systému" požaduje většina 17 ze 27 zemí: 87% Brazilců, 84% Chilanů, 76% Francouzů, Španělé 73%, 71% Číňanů, 45% Poláků. 63% Čechů, 61% Rusů a 54 Ukrajinců považuje rozpad SSSR za "politováníhodný" (regrettable). Pouze 54% všech dotázaných si myslí, že to byla dobrá věc. I v Polsku více než 45% se domnívá, že je třeba "regulovat" nebo "reformovat".

Diplomatický komentátor BBC News James Robbins připomíná, že po pádu berlínské zdi "se zdálo, že se jedná o rozhodné vítězství kapitalismu svobodného podnikání (free-market capitalism). Dnes po dvaceti letech tento průzkum sugeruje, že důvěra ve svobodné podnikání utrpěla pěknou ránu (sacré coup) během posledních dvanácti měsíců hospodářské a finanční krize". " V celém světě dnes převládá myšlenka, že vlády by měly spravedlivěji (de maníère plus équitable) rozdělovat bohatství".

"Zdá se, že pád berlínské zdi v roce 1989 není rozhodným vítězstvím kapitalismu volného trhu (capitalisme de libre marché), jak jsme si tehdy představovali", komentuje to Doug Miller, ředitel ústavu průzkumů veřejného mínění GlobeScan, která pro BBC WorldService Poll průzkum vytvářela.

francouzský zdroj - Parti de gauche Midi-Pyrénées ZDE

GlobeScan: Wide Dissatisfaction with Capitalism --- Twenty Years after Fall of Berlin Wall ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 23.11. 2009