Indiánští vzbouřenci v Peru.

Banální střet civilizací neskončil banálně

8. 7. 2009 / Josef Mikovec

Daisy Zapata: "Dnešek je historický den pro všechny indiány i pro celý peruánský národ" Peruánská vláda ustoupila a rozhodla, že do tropického pralesa nepustí těžaře. Pro původní obyvatele je to vítězství, jakých ve svém pětisetletém boji proti kolonizaci příliš nezažili. Peruánský parlament ustoupil protestům indiánů a zrušil dekrety, které měly džungli otevřít těžařským koncernům. .... Ve čtvrtek místní Kongres jasnou většinou odhlasoval, že prezidentovy dekrety číslo 1064 a 1090 jsou neplatné. Jeden měl povolit prodej 450 tisíc kilometrů pralesa (je to více než třetina plochy Peru a více než pětinásobek rozlohy České republiky) soukromým firmám. Druhý měl ponechat vládě volnou ruku při schvalování těžebních koncesí, do kterých dosud mohli mluvit zástupci domorodé komunity.

The Uprising in the Amazon Is More Urgent Than Iran's: It Will Determine the Future of the Planet.

Přišlo to nečekaně a neuvěřitelně brzo. Domácí vyhráli, ptají se optimisté, nebo jen byla odložena porážka, táží se pesimisté a ti, kteří si porážku obyvatel Amazonie přejí? Znovu se potvrdila nepochybná kvalifikace CIA, která charakterizovala mnohokrát sociální hnutí původních obyvatel ("the native people", los pueblos originários) jako hlavní výzvu tj. nebezpečí pro "US hegemony". Council on Foreign Relations ve své zprávě v květnu 2008 dokonce věcně konstatuje, že éra, ve které měli Spojené státy dominující vliv v Latinské Americe, končí -- a Monroeova doktrína je mrtva. Nejde tedy o pouhou okrajovou událost v bezvýznamné zemi, ale o dění zapadající do pohyblivé mozaiky 4. světové války.

Bylo by asi pouhou spekulací uvádět další, rozhodující příčiny tak rychlého vítězství. Mohla to snad být následná humanita vládnoucích? Šokující masakr jako tento jistě mohl zapůsobit na některé z těch v peruánském Kongresu, kterým dříve humanita a předvídavost scházely a bylo jistě také třeba pomyslet na volby a tvář, ale s tím se nevystačí. Ministerský předseda Yehude Simone, člen strany Partido Movimiento Humanista Peruano(!?), kdysi vězněný pro podporu guerillové organizace Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, dokonce prohlásil "s morální autoritou"(?!?), že je šokován a omluvil se pozůstalým obětí masakru za všechny "chyby", ke kterým došlo. Mezitím však byl vydán zatykač na Alberta Pizangu, presidenta Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana -- AIDESEP, který našel azyl na ambasádě Nikaraguy v Limě. Odhodlanost Indiánů by za jiných okolností patrně neodradila, demonstrace a protestní prohlášení v peruánských městech i vesnicích a mnoha zemích rovněž ne. Jde tedy především o tyto okolnosti, moment (endogenního a exogenního?) vývoje Latinské Ameriky a stupeň možného ohrožení. Časem se dovíme, jakou roli hrála Unie národů Jižní Ameriky, UNASUR-UNASUR, která byla mezi testovanými, jakou jednotlivé členské země a jakou roli sehrála OSN. Je šklebem dějin, že vládnoucí stranou je ARPA-Alianza Popular Revolucionaria Americana, která je nejstarší z existujících peruánských politických stran. Kdysi levicová, ideově dynamická, syntetizující a integrující, plně aktuální, snažící se být stranou celé Jižní Ameriky, dnes takřka zubožená karikatura své minulosti, ztratila dávno své poslání a tedy i pověření. Jestě více to platí o prezidentu s nezdravě barvitým životopisem, Alanu Garcíovi, bez ohledu na počet hlasů, které obdržel. Ten kupodivu zastává svou funkci už podruhé. Do presidentské funkce se vrátil po 16 letech. Ostatně bohuvěrný spasitelíček GWB byl ještě úspěšnější. Rovněž mrštný Clinton, navzdory agresi proti Jugoslávii a dokonce i navzdory domácímu masakru ve Waco a mnoha dalším nepřehlédnutelným kosmetickým vadám, bezvýznamným pro manipulovatelnou masu i shluky zpracovatelných živoucích prefabrikátů nejvyspělejší(?) společnosti spektáklu technopolní kapitalistické Nadcivilizace. Na balení a ochucení záleží hodně. President García zkusil vynést poněkud ohmataný trumf a vtipně promluvil o světovém komunistickém spiknutí, které má v Peru vyvolat chaos, jak uvádí Cambio 13.června.

Jako další poznávací znak a signál je vždy aktuální a povinné obvinění Cháveze z podpory protestujících! Není to první obvinění ze zasahování do peruánských záležitostí. Peruánský kongresman Edgar Nùñez Román z Kongresového výboru pro obranu, bezpečnost atd. neváhal prohlásit, že mají důkazy o financování rebelie Venezuelou. Chavez a Garcia, každý jinak, nepřipouštějí konec dějin. Rovněž Evo Morales byl obviněn ze spoluviny. Jeho dopis, kterým omluvil svou neúčast na Congreso Indígenas v Puno byl označen za nevhodný, jeho prohlášení o genocidě v Peru tamní vládní kruhy pobouřilo. Peru odvolalo z Bolívie svého vyslance Fernanda Rojase. Bolívie byla zároven účelně, narychlo obviněna z poskytnutí azylu Albertu Pizangovi. Později se zjistilo, že šlo o Nikaraguu. Pikantní je, že Peru poskytlo azyl bolivijským politikům obviněným ze závažných trestných činů, včetně genocidy. Yerko Kukoc, Torres Obleas a Mirtha Quevedo uprchli z Bolívie, aby se vyhnuli soudnímu procesu za smrt více nežli 60 osob zabitých v tzv. Černém říjnu 2003 ve městě El Alto. Azyl rovněž obdržel Jorge Torres Obleas, ministr pro hospodářský rozvoj ve vládě presidenta Gonzala Sanchese de Lozado, který byl prezidentem v letech 1993-97 a 2002-2003 a nyní žije bezpečně v USA, a Guido Añez a Hugo Carvajal. Vztahy mezi Peru a Bolívií i osobně mezi jejich představiteli se staly vyhraněnými. Pomoženo bylo i venezuelskému politikovi Manuelovi Rosalesovi, obviněnému z korupce - ten se nejdříve ukrýval, poté objevil v Peru. Podařilo se mu uložit v soukromých zahraničních bankách bratru 70 miliònů amerických dolarů. Venezuela předložila důkazy Interpolu, který je považoval za dostatečné k vydání mezinárodního zatykače. Propapaganda ho prezentovala coby disidenta a politického takymučedníka.V těchto poměrech působí všechna alternativní hnutí a společenství archandělsky přečistě. Na scéně se objevuje další zlý sen oligarchie a jejich příručích; znovuobávaný, charismatický Ollanta Moises Humala Tasso. Označován za levičáka, populistu, socialistu, indigenistu, nacionalistu, předkládá se svou stranou Partido Nacionalista Peruano svoji variantu zadržování neoliberalismu, politickou a kulturní filosofii - e t n o c a c e r i s m u - časově a lokálně možná nejvíce příhodnou pro pomezí klasických i postmoderních politických a kulturních bojišť a "paradigm wars".

Po jeho setkání s Hugo Chávezem a Evo Moralesem v Caracasu 3 ledna 2006 senzitivně poslušné Peru dokonce odvolává(!) z Venezuely svého velvyslance Carlose Urrutiu. 14.srpna 2006 byl Humala oficiálně obviněn, že v době války proti maoistické guerille Světlá stezka (Sendero Luminoso) se jako důstojník peruánské armády dopustil porušování lidských práv, mučení a dalších závažných protizákonných činů. Toto obvinění Humala označil za politický komplot. Jeho volební úspěch by byl politicky významný; zbavil by Unasur a Peruánce mnoha problémů a vedl k dalšímu domino efektu.

Politická akustika v Andách je přiznivá a hnutí Ameríndios má význam a vzorový charakter přesahující záměr a vlastní, stanovený,bezprostřední cíl i lokální efekt, což si uvědomují i adepti alternativní mocenské elity a mnozí obyvatelé globální farnosti. Anokratické demokracie a nadstátní a globální megastruktury plodící jim užitečné asociální nepřátele nemohou zvládnout nezmapovatelný Čtvrtý svět, ani ten který ve své původnosti vstupuje do dějin určujícím způsobem, ani ten který prostupuje 1. a 2. svět, neteritoritoriálně vymezená společenství "nového lidu" a nové senzibility, občanů vlastí bez území, planetární kulturní diaspory, nepolapitelné roje Velkého odmítnutí (swarms of Great refusal) i naddějinná společenství Velkého nepřijetí, rhizomatické sítě prorůstající a prostupující globalizovaný úhor i asfaltovou džungli Pozdního kapitalismu, spirituální nomády, poustevny novohermitů a anonymních NMI (New monastic individual) zachraňujících, ochraňujících a přenášejících nezpeněžitelné hodnoty odstupované zmírající civilizace skrze monochrónní mezičas, nedědičnou aristokracii bez predikátů a hierarchie, třídu nezařaditelných beztřídních, inverzní avantgardu pochodující napříč institucializovaným, třaslavým matrixem korporativní dominance, trvale subversivní subkultury a další a další. Dominantní, deestetizující symbolika části hegemonické kultury doplňující ritualizovaná klišé pokračující, zužitkovatelné i nastavovatelné kultury "vyšší", má nepostradatelnou funkci s přehlednými výsledky vylučujícími hodnotovou transformaci. Davos elite culture, airport culture, homogenizace, vulgarizace, potřebná návyková agresivita, výchovný katastrofismus, makabrosní projekce doby a zbytkový politický kýč neo-liberalistického Disneylandu a přecezený a filtrovaný postmodernismus v lesklém balení pro spotřebitele všech stavů, uzavírají celou epochu. Tragické zástupy moronizovaných klonů nepotřebují být konfrontovány! Rovněž možnosti technokapitalismu i vyhraněního do technofašismu, represivního i ideologického aparátu, sledování, manipulace, politického plánování i zobecnělé korupce mají své limity. Vítězné klasické revoluce a guerillové války zůstávají v Systému, pokud nevytvořily nebo neumožní vytvoření revoluční kultury, nové spirituality a transcedence tvořící jednotu s osvědčenou tradiční a především naddějinou spiritualitou a transcedencí. Existence je osvědčení. V tom je kupříkladu Kuba na samém začátku. Fidelova revoluce patrně byla, nebo se přinejmenším brzo stala, jen součástí mocenského cyklu, z něhož se po pádu východněblokového státokapitalismu (pro nostalgiky a alibisty skorosocialismu ) může vysvobodit.

A tak po ,,banálním střetu civilizací "v Peru a poučení z krizového vývoje jako na zavolanou přichází puč v Hondurasu. Další test a rozvědka bojem. Pochopitelně se zase stal temným démonem - našeptavačem v pozadí lačný uchvatitel Chávez spolu s Moralesem a R. Castrem, před nimiž mohli křehký národ uchránit pouze řízní lampasáci. Jako obyčejně. Kdyby Cháveze nebylo, museli bychom ho vytvořit. Neškodného ovšem, na rozdíl od toho, který vyhrává.Tentokrát se od pučistů jednoznačně distancovala i místní katolická církev - při zachování patřičné diplomatické opatrnosti, pochopitelně.

Střet byl převeden mezi mantinely, ale president Zelaya odmítá hrát pro diváky. Obama, který prý byl pučistickým ministrem zahraničí Enrique Ortezem ,nazván "negrito" , o ničem neví, nemá čas a vinen nevinen, není doma.

Brazílie neuznává, ale nedoslýchá a dívá se jinam. Puč odsoudila OSN i Organizace amerických států, a další. Takřka libozvuk. Řada zemí odmítla uznat pučistickou vládu a nepřijme její reprezentanty a diplomatické zástupce. Unasur jako celek nevyužívá situace, ve které by mohl konečně plnit svou funkci, postoupit v integraci a konstitutuovat se činností. Ale co víme, třeba je patřičný důvod. V Brasílii, hlavním městě Brazílie, největšího státu Latinské Ameriky, proběhla demonstrace na podporu presidenta Hondurasu, ale zatím nezazněla polnice. Prosklená a průhledná budova presidentského úřadu Planalto, dílo Oskara Niemeiera, byla opravována a president prozatímně úřadoval v Kulturním centru Banco do Brasil. Nyní je zpět v průhledném úřadě. Doba přetéká symboly.

Protože jsem přiletěl do São Paulo, vybavilo se mi, jak před posledními volbami ráno v jarním, u vás podzimním deštíku, jsem tady viděl kudrnatého klučíka, který žlutou, zelenou, rudou a černou barvou psal na zeď budovy jednoho z těch mnoha importovaných center morální lobotomie NÃO PASSARÁ ! což pochopitelně je totéž, co španělské NO PASARAN.

Ale v době mnohem vážnější. Neměl jsem co smeknout. Učinil jsem tak tedy jen v duchu. Ono totiž - TO NEJDE, ABY JEDNI POŘÁD PROLÉVALI KREV A DRUZÍ JEN CHCALI ! Hugo Blanco vyprávěl příhodu o švédském turistovi, který byl překvapen způsobem života a duchem solidarity v jedné kečuánské vesnici poblíže města Cuzco.

"To vypadá jako komunismus," řekl... "ne, komunismus vypadá jako tohle," odpověděl jeho průvodce...

Doplňující informace

Pro důsledné a pochybovače

Zle, Hillary, zle, Číňani jsou zde aneb Brazílie nejen mystická

Stručná zpráva o banálním střetu civilizací aneb Peru se nás netýká

Peruvian government forced to repeal Amazon free trade decrees

Peru: Massive protests against García government over Amazon massacre

Johann Hari: The Uprising in the Amazon Is More Urgent Than Iran's: It Will Determine the Future of the Planet, Johann Hari

Images of 'Amazon's Tiananmen': Peru accused of cover-up after indigenous protest ends in death at Devil's Bend. Guy Adams in Los Angeles

Democracy Now Reports on Bagua Massacre

The indigenous organization, AIDESEP, issued the following proclamation after the fifth Camisea spill. (English Translation). Declaration of the Interethnic Association on the Development of the Peruvian Amazon (AIDESEP). CAMISEA Project Demonstrates Lack of Planning: Attempt on the Rights of Indigenous Peoples

Peru: Indigenous People declaring the real state of emergency

Bishops in Peru's Amazon call for protection of ethnic communities

Unie národů Jižní Ameriky

UNASUR

Viva Latinoamerica Unida, musica mix

Sudamerica Potencia mundial UNASUR

Union of South American Nations

Prime Minister Yehude Simon said late Monday that Alberto Pizango -- wanted on charges of sedition in law, acts or words tending to upset the authority of a government. The scope of the offense was broad in early common law, which even permitted prosecution for a remark insulting to the king., conspiracy and rebellion -- had taken refuge in the Nicaraguan embassy.....

Yehude Simon Munaro, president kabinetu - ministerský předseda

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

Marek Dian, Revoluční hnutí nebo terorismus: dilema Peru na konci 20. století, Magisterská práce

Politické strany v Peru

APRA

Partido Movimiento Humanista Peruano

Acción Popular

Partido Popular Cristiano

Frente Independiente Moralizador

Cambio 90-Nueva Mayoría

Renovación Nacional

Perú Posible

Unión por el Perú

Con Fuerza Perú

Partia por la Democracia Social - Compromiso Perú

Solidaridad Nacional

Renacimiento Andino

Partido Socialista

Sí Cumple

Restauración Nacional

Partido Comunista Peruano

Partido Comunista del Perú - Patria Roja

García and Venezuelan president Hugo Chávez are shown to share the same fundamental belief that history has not, in fact, ended

Peruánský Kongres

Peru says Chavez backs domestic revolt

Evo Morales

Perú se respalda en la carta de Evo para denunciar injerencia

"Evo Morales Incites Genocide of the Peruvian Police Force"

El presidente de Perú dice a Evo Morales: '¿Por qué no te callas?'

Peru Grants Asylum to Bolivian Ex-Minister; 2 Cases Pending Bolivian prosecutors planned to order the arrest of several people accused of "genocide" in connection with the violent events of 2003.

Peru Grants Political Asylum to Venezuelan Opposition Leader Wanted for Corruption. Peru's Foreign Relations Ministry granted political asylum to Manuel Rosales, a leading opposition figure and former presidential candidate who is wanted in Venezuela for stealing public funds and accepting bribes during his term as governor of Zulia.

Venezuela condemns Peruvian massacres

Peru Gives Political Asylum to Leader of Venezuelan Oil Industry Shutdown. Peru withdrew on Monday its ambassador to Bolivia, Fernando Rojas, in protest against Bolivian President Evo Morales calling the June 5 deaths of indigenous people in north Peru "genocide".

Peru/Bolivia diplomatic rift over deadly clashes in Amazonia

Country profile: Peru

Nový a znovu obávaný kandidát na prezidenta Peru

In Peru, Leftist Candidate's Runoff Surge Sparks Fear, Recriminations

..Humala is seen as part of a growing wave of left-wing populism in South America that includes Venezuela's Chavez and Bolivian President Evo Morales, who took office in January...

...A victory by Humala in Peru, South America's fourth largest country, would greatly expand the influence of the leftist bloc...

...Humala calls for greater state protection of Peruvian industries, a protectionist line also championed by Chavez and Morales.

Ollanta Humala

Partido Nacionalista Peruano

E t n o c a c e r i s m u s

E t n o c a c e r i s m o is the brain-child of Isaac Humala, a lawyer from Ayacucho. A member of the Communist Party in the 1950s, the elder Humala turned to ethnic nationalism. He founded the Instituto de Estudios Etnogeopoliticos (IEE) in 1989.

Jerry Mander on "Paradigm Wars"

Dubnová deklarace

In an April 9 declaration, Aidesep demanded that Congress rescind the "Law of the Jungle," establish a genuine Mesa de Diálogo, and promote the creation of new branches of government charged with implementing "intercultural" solutions to indigenous health and education problems. The document also calls for the recognition of indigenous collective property rights, guarantees for special territorial reserves of communities in voluntary isolation, and the suspension of land concessions to oil, gas, mining, lumber, and tourism industries. Indigenous organizations are also demanding a new constitution that incorporates the United Nation's Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the International Labor Organization's Convention 169, both of which guarantee indigenous rights to territorial and cultural autonomy. Finally, the April declaration also calls for the suspension of the government's free trade agreements with the United States, the European Union, Chile, and China, all of which endanger indigenous territorial rights and Amazonian biodiversity. Blood at the Blockade Peru's Indigenous Uprising

Grassroots Lessons From Latin America

Místo zvané Chiapas

Water for Sale; Thirst for Profit: Corporate Control of Water in Latin America

Blue Gold, World Water Wars 01

Blue Gold. The global water crisis and the commodification of the world's water supply

Models for Change: Bolivia, Venezuela, and Peru

Beyond elections

Beyond Elections Documentary Part 1- Introduction

Návraty do budoucnosti aneb tak to zase vyhrál Evo čili latinskoamerická renesance a autopoiesis

A Tale of Two Diverging Economic Worlds

No contradiction between my indigenous struggle and dialectical materialism

The Fight for Indigenous Right in the Andes Today

Bolívie

Text Ústavy

Poznámky k Ústavě

Hlavní body Ústavy

Dějiny bolivijského ústavního práva

Ekosocialismus nebo barbarství

Three Meanings of Ecosocialism

Climate Change, Environment and Ecosocialism Reverence for Life

Hands Around the World. Indian Cultures from Around the World. General Mexican and South American Indian Links

Ekvádorská ústava

Ústava vyhlašuje zásadní kontrolu strategického průmyslu, těžby, telekomunikací, Centrální banky, ochranu biodiverzity, redukci monopolů, prohlášení části zahraničního dluhu za nelegitimní, agrární reformu, zákaz geneticky modifikovaných semen, právo na zdravotní péči pro všechny, právo na vzdělání pro všechny, tj. zdarma, zajištění bydlení státním programem, všeobecné sociální zabezpečení, penze pro matky v domácnosti, rovnoprávnost zdravotně postižených, uznání různých typů rodiny, práva žen, včetně ocenění práce v domácnosti. Logicky a eco-logicky v odporu vůči zvěcňování a znehodnocování lidského života a v souladu s principy úcty k životu souvisí Ústavou uznavané právo na život od okamžiku početí. Zde došlo k neshodě s částí feministického hnutí a těmi, kteří zaměnují Ekosocialismus s Egosocialismem. Dále je ústavně zakotveno, v Jižní Americe životně důležité právo na nezávadnou pitnou vodu a zdroje potravin. Privatizace vodních zdrojů je zakázaná. Ústava rovněž prohlašuje posvěcení přirodních kolektivních práv. Smíšený ekonomický systém je založený na solidaritě. Zaručuje se právně přístup k masmédiím a právo komunit na vlastní veřejné sdělovací prostředky. Omezuje se autonomie brannýchsil a zakazují cizí vojenské základny. Integrace Latinské Ameriky, především formou UNISUR je ústavně stanoveným úsilím. Stát nesmí přebírat soukromé dluhy.

Ecuador Approves New Constitution: Voters Approve Rights of Nature

Nueva Constitución de la República del Ecuador

Neurokapitalismus

Jižní Amerika a MesoAmerika 

Původní obyvatelstvo a náboženství v Latinské Americe

Citations: Indigenous Religion

World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Peru : Overview

Indigenous peoples in Peru

Indigenous peoples of the Americas

Native American mythology

Incan mythology

Incan Socialism

Pre-Columbian Religions

The Global Significance Of The Amazon Protest

Indianismo and Marxism: The mismatch of two revolutionary rationales

Bitka o planétu Zem

Transformace kultury

FOUR FACES OF GLOBAL CULTURE

Biokolonizace

Abya Yala: Message to the Americas -CALL TO THE CONTINENT

Venezuela: Chavez Calls for Continent-Wide Protests against Honduran Coup

Peace and Dignity Journeys

The Pachamama Alliance

RADIOACTIVO: Insurrecto de Subcomandante Marcos E.Z.L.N. Prisoners of "Democracy"

Zapatista Revolution - Lonely Planet Travel Video

America the Beautiful? ...During the decline of the Roman Empire, a small number of Christian monastics withdrew from culture, renounced cultural decay and preserved the treasures of civilization for a later day. Berman appeals to this historical precedent in his call for "a new monastic individual." The new monastic individual will live "underground", as it were, refusing to be co-opted by cultural trends, creating "zones of intelligence", and living a "nomadic" sort of spiritual consciousness. All of this is done out of the public eye. The iconoclasm is lived quietly and without fanfare, for the new monastic individual would never participate in anything even close to an "ism." I find Berman's idea here so compelling, and so commensurate with the themes of Christian salt, yeast and light, that I quote him at length: Today's "monk" is determined to resist the spin and hype of the global corporate world order; he or she knows the difference between reality and theme parks, integrity and commercial promotion. He regards Starbucks as a sad plastic replica of the gritty (or bohemian) cafe of bygone days. She has no truck with the trendy "wisdom" of the New Age, and instead seeks guidance about the human condition from Flaubert or Virginia Woolf, rather than from the latest guru tossed up by the media or the counterculture. Computers and the Internet are, for such a person, useful tools, not a way of life, and she understands that both the Republican and Democratic parties represent corporate interests, rather than genuine democracy. She has no problem being labeled an elitist, because she agrees with Garrison Keillor that "what's really snooty is to put out commercial garbage for an audience you yourself feel superior to." The new monk is a sacred/secular humanist, dedicated not to slogans or the fashionable patos of postmodernism, but to Enlightenment values that lie at the heart of our civilization: the disinterested pursuit of the truth, the cultivation of art, the commitment to critical thinking, inter alia. Above all, he knows the difference between quality and kitsch, and he seeks to preserve the former in the teeth of a culture that is drowning in the latter. If she is a high school teacher, she has her class reading the Odyssey, despite the fact that half the teachers in the school have assigned Danielle Steel. If he is a writer, he writes for posterity, not for the best-seller lists. As a mother, she takes her kids camping or to art museums, not to Pocohontas. He elects, in short, to save his life via the monastic option.

In one of the most interesting parts of his book, Berman recounts specific examples of people who exemplify this new monastic class with their efforts in three specific areas---exposing the spiritual poison of corporate consumerism, experimenting with alternate forms of education, and fostering environmental renewal.

(zvýraznil jm)

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 8.7. 2009